Prin conceptul de „Bugetare participativă” municipalitatea creează cadrul unei relaţii de parteneriat între administraţia publică şi tineri, în vederea implicării acestora în mod activ, prin idei, sugestii, propuneri, la îmbunătățirea calității vieții la nivelul comunităţii locale. Tinerii sunt astfel încurajaţi să se implice în procesul de luare a deciziilor privind prioritaţile de investiţii de interes local, cu finanţare de la bugetul local, prin propunerea de proiecte din domeniul "Tinerii și Smart City"

Municipiului TÂRGU JIU

Portal - Bugetare Participativă

Vă informăm

Anunț privind începerea depunerii proiectelor; - termen: 15 zile calendaristice de la aprobarea  de Consiliul Local al municipiului Târgu Jiu a Regulamentului privind procedura de desfășurare a procesului de bugetare participativă la nivelul UAT Municipiul Târgu Jiu, în cadrul programului “Târgu Jiu Capitala Tineretului din România -2023” (01-15 IULIE 2023)

Vii cu o idee

 Perioada de depunere a proiectelor (16 iulie-16 august 2023)

Noi analizăm

Perioada în care Comisia tehnică  de evaluare a proiectelor va analiza proiectele depuse și va solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări aplicanţilor pentru a asigura validarea proiectelor - termen: 15 zile calendaristice de la data încheierii termenului de depunere al proiectelor (16-31 AUGUST 2023)

Informare

Data afișării/publicării listei proiectelor eligibile - în termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea evaluării (01-05 septembrie 2023)

Voi votați

Perioada în care cetățenii vor vota proiectele eligibile pe platforma online se desfăşoară pe o perioada de 15 de zile calendaristice (06-20 septembrie 2023)

Premierea proiectului câștigător

Perioada  de implementare termen: de la data declarării proiectului câștigator până la 31 decembrie 2023 (21 SEPTEMBRIE -31 DECEMBRIE 2023)

Timp rămas

00 Zile
00 Ore
00 Minute
00 Secunde

până la închiderea sesiunii de