Nr.DataDenumire
0108.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU TRANSFORMAREA UNOR FUNCȚII DIN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
0208.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA H.C.L. NR.104/26.09.2016 ȘI H.C.L. NR. 414/30.10.2017. Deschide
0308.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE CU PRIVIRE LA DESEMNAREA PERSOANEI MANDATATE SĂ ÎNCHEIE ȘI SĂ SEMNEZE,ÎN NUMELE ȘI PENTRU MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CU REPREZENTANȚII NUMIȚI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU,MANDATELE DE REPREZENTARE,ÎN VEDEREA RESPECTĂRII PREVEDERILOR OUG NR. 109/2011 ȘI A REGLEMENTĂRILOR LEGALE INCIDENTE. Deschide
0408.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII TARIFELOR PENTRU PRECOLECTARE,COLECTARE ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR DE LA PERSOANE FIZICE ȘI DE LA PERSOANE JURIDICE. Deschide
0120.01.2021RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP SEMESTRUL II – 2020. Deschide
0220.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020. Deschide
0320.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 81/18.12.2020. Deschide
0420.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
0520.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 LA H.C.L. NR. 89/18.12.2020 PRIVIND TRECEREA UNOR ACTIVE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE,VALORIFICĂRII ȘI CASĂRII. Deschide
0620.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA VALORII DE INVENTAR A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADION,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
0720.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA VALORII DE INVENTAR A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”MODIFICĂRI INTERIOARE - AMENAJARE GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT GRĂDINIȚA NR. 20,STRADA TUDOR VLADIMIRESCU,NR. 79,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
0820.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.60/09.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290 MP,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 54645,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR. 54645,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CARTIER ROMANEȘTI,JUDEȚUL GORJ,TARLAUA NR.6,PARCELA 20/3,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL PILEA ILIE DĂNUȚ. Deschide
0920.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.61/09.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 3325,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.35268,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. DR. NICOLAE HASNAȘ,NR.15,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRUU PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA DODENCIU LUIZA MARIA. Deschide
1020.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA POZIȚIEI NR.92 DIN SECȚIUNEA 1 - BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 2 - TERENURI ATRIBUITE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE,SUBCAPITOLUL 1 - TERENURI CONCESIONATE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
1120.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII. Deschide
1220.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.56/07.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 37608,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.37608,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PREAJBA MARIE,STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR.17,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL SANDU MIHAI DANIEL ȘI DOAMNA SANDU OANA ANDREEA. Deschide
1320.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.49/28.10.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 94 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 488660,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.48660,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. VASILE CÂRLOVA,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA CORLAN TATIANA. Deschide
1420.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.57/07.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚA DE 300 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37683,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.37683,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. AVIATORILOR,NR.45,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL CIONTU CONSTANTIN ADRIAN ȘI DOAMNA CIONTU ELENA ROXANA. Deschide
1520.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.54/07.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37625,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.37625,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR.34,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL FILIP NICOLAE-CODRUȚ ȘI DOAMNA FILIP MARIA-MAGDALENA. Deschide
1620.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU TRANSFORMAREA UNEI FUNCTII PUBLICE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU. Deschide
1720.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII TRANSLOC SA TÂRGU JIU,A PROPUNERII DE NUMIRE A 2 MEMBRI CA PROVIZORII,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.02.2021,CU O DURATĂ A MANDATULUI PROVIZORIU DE 4 LUNI (01.02.2021 - 31.05.2021). Deschide
1820.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ÎN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ȘI CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PENTRU ANUL 2020. Deschide
1920.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII CU TITLU GRATUIT A UNUI LOC DE VECI ÎN CIMITIRUL MUNICIPAL ORTODOX TÂRGU JIU,DOAMNEI TEMEREANCĂ VICTORIA,POTRIVIT DISPOZIȚIILOR LEGII NR. 189/2000. Deschide
2020.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIUL TÂRGU JIU A IMOBILULUI – CONSTRUCȚIE,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA BRÂNDUȘEI,NR. 7,JUDEȚUL GORJ ȘI DECLARAREA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 15,STRADA BRÂNDUȘEI,NR. 7,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2120.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 293 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 38302,NR. CARTE FUNCIARĂ 38302,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE IORGA ,NR.11,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL GHEORGHE TUDOR. Deschide
2220.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR.495/16.12.2019. Deschide
2320.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI POPESCU ADELINA- EMANUELA ȘI DOMNULUI POPESCU TUDOR ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR.61,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2420.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII MIJLOACELOR FIXE,AUTOVEHICULELE CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE GJ.02.JRD,GJ.33 MAT ȘI A TROLEIBUZULUI CU NUMĂR DE ÎNREGISTRARE GJ-0119. Deschide
2520.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INCHIRIEREA CĂTRE ZAMFIR SIMONA-IOANA,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33,71 M.P. AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU,INCINTA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.7,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2620.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 36902 ȘI CARTE FUNCIARĂ 36902,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2720.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ” LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 48739 ȘI CARTE FUNCIARĂ 48739,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2820.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL TEHNIC ”HENRY COANDĂ” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 5243 ȘI CARTE FUNCIARĂ 5243,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2920.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ” COLEGIUL AUTO ”TRAIAN VUIA” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 42977 ȘI CARTE FUNCIARĂ 42977,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3020.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL NICOLAE”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 36881 ȘI CARTE FUNCIARĂ 36881,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3120.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”LUMEA COPIILOR”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3220.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”LICEUL ENERGETIC”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3320.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” ECATERINA TEODOROIU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51187 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51187,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3420.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ” MIHAI EMINESCU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3520.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”LICEUL TEHNOLOGIC ”BÎRSEȘTI”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3620.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 49130 ȘI CARTE FUNCIARĂ 49130,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3720.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL TEHNIC NR. 2”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 53338 ȘI CARTE FUNCIARĂ 53338,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3820.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL TEHNIC ”ION MINCU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 58681 ȘI CARTE FUNCIARĂ 58681,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3920.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL TEHNIC ”GHEORGHE MAGHERU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 48740 ȘI CARTE FUNCIARĂ 48740,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4020.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 40152 ȘI CARTE FUNCIARĂ 40152,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4120.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 8898 ȘI CARTE FUNCIARĂ 48738,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4220.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”POMPILIU MARCEA”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51201 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51201,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4320.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”VIS DE COPIL”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4420.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 8609 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51226,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4520.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”LICEUL TEOLOGIC”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 36877 ȘI CARTE FUNCIARĂ 36877,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4620.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51195 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51195,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4720.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GHEORGHE TĂTĂRĂSCU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 5886 ȘI CARTE FUNCIARĂ 5886,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4820.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL NAȚIONAL ”ECATERINA TEODOROIU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4920.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 8862 ȘI CARTE FUNCIARĂ 53900,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
5020.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VOIEVOD LITOVOI”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51188 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51188,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
5120.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51325 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51325,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
5220.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”LICEUL DE ARTE PLASTICE ”CONSTANTIN BRĂILOIU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 5839 ȘI CARTE FUNCIARĂ 45046,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
5320.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN SĂVOIU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51400 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51400,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
5420.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE,MODIFICĂRI INTERIOARE ȘI FAȚADE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU”. Deschide
5520.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PREMIEREA UNOR SPORTIVI PENTRU REZULTATE DEOSEBITE OBȚINUTE ÎN COMPETIȚII INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE ÎN CURSUL ANULUI 2020. Deschide
5620.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MENȚINERII NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU ANUL 2021. Deschide
5720.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICARE ART. 1 ȘI A ANEXEI 1 LA H.C.L. NR. 23/27.11.2020 PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
5820.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37982,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR. 37982,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ALEEA BICAZ,NR. 1,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII,PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ,CĂTRE DOMNUL STEGARIU ROMEO. Deschide
5920.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU A TERENURILOR DE FOTBAL I,II ȘI III AFLATE ÎN INCINTA COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU. Deschide
6020.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 345/31.08.2020 PRIVIND INTRODUCEREA UNOR TERENURI ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ACTUALIZAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE LA POZIȚIA NR. 92,CAPITOLUL 2,SUBCAPITOLUL 1,SECȚIUNEA 1. Deschide
6120.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
6220.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL,PRIN CONCESIUNE,ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,NR. 29594/05.07.2019 Deschide
6320.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA POZIȚIEI NR. 11 DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 274/29.06.2015. Deschide
6520.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE FEBRUARIE,MARTIE ȘI APRILIE 2021. Deschide
D120.01.2021RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND PROGRAMELE CULTURALE ALE ANULUI 2020 Deschide
D221.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.416/2001,PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT Deschide
D322.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 3 LOCURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI,NR.27,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 52790 Deschide
D425.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR.2 LA H.C.L. NR.164/27.04.2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE ȘI FUNCȚIONARE A STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI TAXELE DE UTILIZARE A STADIONULUI MUNICIAPL,INCLUSIV A TERENULUI DE FOTBAL NR.2 ȘI A TERENULUI DE FOTBAL NR.2 ȘI A TERENULUI DE FOTBAL NR.3 Deschide
D525.01.2021CERERE CONCEDIUL DE ODIHNĂ AFERENT ANULUI 2019 -DL. ROMANESCU MARCEL LAURENTIU ,ÎNCEPÂND CU DATA DE 26.01.2020 PÂNĂ PE DATA DE 29.01.2020 Deschide
D625.01.2021INFORMARE DIRECȚIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
D725.01.2021INFORMARE SERVICIUL GOSPODĂRIE COMUNITARĂ Deschide
0117.02.2021RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ANUL 2020. Deschide
0217.02.2021RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ ÎN ANUL 2020. Deschide
0317.02.2021INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU PE ANUL 2020. Deschide
0417.02.2021ADRESA CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI NR. 6632/11.02.2021. Deschide
0517.02.2021RAPORTUL PRIVIND MODUL DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR PE SEMESTRUL II 2020. Deschide
0617.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI POPESCU AUREL ȘI VACANTĂRII A UNUI LOC DE CONSILIER LOCA. Deschide
0717.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 3 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI,NR. 27,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 61610. Deschide
0817.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 04/536/28.02.2021,PENTRU PRELUAREA TERENULUI DE CĂTRE MOȘTENITORII VASILE CONSTANTIN ȘI VASILE VIOREL – CONSTANTIN ȘI SUPLIMENTAREA CU 19 MP. A TERENULUI CONCESIONAT SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MESTEACĂNULUI,NR. 55 B (FOST NR. 63),JUDEȚUL GORJ. Deschide
0917.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 24094/01.09.2002,PENTRU SUPLIMENTAREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 24094/01.09.2002,PENTRU SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 2,14 MP,A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MINERILOR ,NR. 12,SC. 4,AP. 61,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1017.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7,09 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STRADA LOTRULUI,BLOC. 9,SCARA 1,AP. 47,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1117.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL ÎN CURSUL ANULUI 2021. Deschide
1217.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 02/9766/20.03.2012 ÎNCHEIAT CU ROȘU RĂZVAN DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ. Deschide
1317.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 18526/01.04.2011 ÎNCHEIAT CU APOSTOL SIMONA. Deschide
1417.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE,CA URMARE A REORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI A 5 DIRECȚII SUBORDONATE AUTORITĂȚII. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1517.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2020. Deschide
1617.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”. Deschide
1717.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
1817.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU. Deschide
1917.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎMPUTERNICIREA CONSILIERULUI JURIDIC POPESCU NATALIA SĂ REPREZINTE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOSARELE NR. 15/95/2021 ȘI NR. 16/95/2021. Deschide
2017.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2021 PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU. Deschide
2117.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNFIINȚAREA UNUI TÂRG DE HAINE SECOND – HAND,PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN LOCAȚIA TÂRGUL DE ANIMALE. Deschide
2217.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE DE FURNIZORII PUBLICI ȘI PRIVAȚI LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU PERIOADA 2021-2025. Deschide
2317.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 2 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA TUDOR VLADIMIRESCU,TRONSON 2,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 60895. Deschide
2417.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2021 PENTRU CONTRIBUABILUL FILIALA TÂRGU JIU A U.A.P. DIN ROMÂNIA. Deschide
2517.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 2 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA TRAIAN,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 55311. Deschide
2617.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRI LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI A TAXEI PE TEREN PENTRU ANUL 2021 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE FILIALA GORJ ”TUDOR VLADIMIRESCU„. Deschide
2717.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI ÎN CUANTUM DE 110.942 LEI RĂMASĂ NEUTILIZATĂ DIN APORTUL DE CAPITAL,PENTRU ACHIZIȚIA UNUI CILINDRU VIBRATOR COMPACTOR AMMANN – ARX 23-2 INTERIM PENTRU SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU. Deschide
2817.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNEREA DE APROBARE A SALARIULUI TARIFAR MEDIU ORAR APLICABIL CU 01.02.2021 PENTRU SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU. Deschide
2917.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 60/09.12.2020 ÎNTOCMI DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 54645,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR. 54645,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CARTIER ROMANEȘTI,JUDEȚUL GORJ,TARLAUA NR. 6,PARCELA 20/3 ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL PILEA ILIE IONUȚ. Deschide
3017.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 61/09.12.2020 ÎNTOCMI DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 3325,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR. 35268,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. DR. NICOLAE HASNAȘ,NR. 15,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA DODENCIU LUIZA MARIA.. Deschide
3117.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INTERZICEREA PARCĂRII AUTOTURISMELOR PE STRĂZILE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE CARE SE EFECTUEAZĂ MĂTURATUL MECANIC. Deschide
3217.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 44/20765/01.11.2000,ÎNCHEIAT CU DOAMNA BĂLAN GHEORGHIȚA,PENTRU SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 19 MP. A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MĂCEȘULUI,NR. 2(FOST NR. 17),JUDEȚUL GORJ. Deschide
3317.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE ȘI APROBAREA CONCESIONĂRII,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,A UNOR IMOBILE - TERENURI SITUATE ÎN INCINTA CET TÂRGU JIU. Deschide
3417.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 194/27.04.2018 PRIVIND DEPOZITAREA DEȘEURILOR ÎN DEPOZITELE SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3517.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU. Deschide
D117.02.2021PROIECT DE HOTĂRĂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÂRGU JIU. Deschide
D217.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV INFINIT 2013. Deschide
D317.02.2021INFORMARE PRIVIND MODUL DE DUCERE LA ÎNDEPLINIRE A HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020. Deschide
D422.02.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ SI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A UNOR BUNURI (MIJLOACE FIXE) Deschide
D522.02.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA AMANARII LA PLATA A CHIRIEI DATORATE DE CLUBUL SPORTIV PANDURII LIGNITUL TARGU JIU PENTRU FOLOSIREA STADIONULUI MUNICIPAL TARGU JIU Deschide
D622.02.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA NEERCITĂRII CAII DE ATC ÎMPOTRIVA SENTINTEI NR. 7/2021 PRONUNTATA DE TRIBUNALUL GORJ -SECTIA CONTECIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL IN DOSARUL NR. 277/95/2020 Deschide
D722.02.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
0108.03.2021ADRESA CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI PRIVIND DECIZIA NR. 1/22.02.2021. Deschide
0208.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SĂ DELEGE CONSILIERII JURIDICI PENTRU A REPREZENTA CONSILIUL LOCAL ÎN DOSARELE AFLATE PE ROLUL INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI. Deschide
0308.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADIA GORJ ÎN VEDEREA EXERCITĂRII VOTULUI CU PRIVIRE LA APROBAREA MODELULUI DE CONTRACT DE FURNIZARE/PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE PENTRU PERSOANE JURIDICE. Deschide
0408.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 8677/23.02.2021 FORMULATĂ DE SINDICATUL POLIȚIȘTILOR LOCALI DIN JUDEȚUL GORJ ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
0116.03.2021PREZENTAREA ÎNCHEIERII FINALE CIVILE CU NR. 1036/2021 A JUDECĂTORIEI TÂRGU JIU ȘI DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE DOMNUL BUTAN ION,CONSILIER SUPLEANT PE LISTA P.S.D. – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ. Deschide
0216.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 2/04.11.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
0316.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI BONCULESCU PANTELIMON ȘI A VACANTĂRII UNUI LOC DE CONSILIER LOCAL. Deschide
0416.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 43/27.11.2020. Deschide
0516.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INVESTIȚIE REACTUALIZATĂ ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE STRADA TUDOR VLADIMIRESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ”. Deschide
0124.03.2021RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE PE ANUL 2020. Deschide
0224.03.2021INFORMARE PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2020 DE CĂTRE DIRECȚIA PUBLICĂ COMUNITARĂ LOCALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU. Deschide
0324.03.2021INFORMAREA NR. 12700 DIN 18.03.2021 A DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU. Deschide
0424.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC PARC INSULITĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ”. Deschide
0524.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 303/27.07.2020 PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CANALIZARE MENAJERĂ STRADA PANAIT CERNA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,PRECUM ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. PRIN ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL NR. 1194/10.01.2008. Deschide
0624.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
0724.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA POZIȚIEI NR. 2 DIN SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 8 – IMOBILE ÎN CARE AU FUNCȚIONAT CENTRALE TERMICE ,SUBCAPITOLUL 1 – CENTRALE TERMICE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
0824.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 4 – TERENURI AFERENTE BLOCURILOR DE LOCUINȚE SAU SPAȚIILOR CU ALTE DESTINAȚII,COTE INDIVIZE ȘI EXCLUSIVE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU POZIȚIA NR. 566. Deschide
0924.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”AMENAJARE ATELIERE ÎN C2 A COLEGIULUI TEHNIC ”ION MINCU” TÂRGU JIU ȘI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT COLEGIUL TEHNIC ”ION MINCU” TÂRGU JIU. Deschide
1024.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE CABINĂ POARTĂ COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TÂRGU JIU” ȘI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT,COLEGIUL TEHNIC NR. 2,TÂRGU JIU Deschide
1124.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA H.C.L. NR. 40/25.01.2021 ȘI APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRAREA COLEGIULUI NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU” A UNOR BUNURI OBIECTE DE INVENTAR LEGATE DE PERSONALITATEA LUI TUDOR VLADIMIRESCU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR. 1435/11.02.2021. Deschide
1224.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2693 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 52502,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 52502,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA ACADEMICIAN PETRE BRÂNCUȘI,NR. 3,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1324.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI MARINA MARINELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 298 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA EUGEN LOVINESCU,NR. 10,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1424.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE S.C. MANBOCOM S.R.L. A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP.,AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,NR. 105 D,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1524.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 10447/03.04.2017,ÎNCHEIAT CU S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Deschide
1624.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE A IMOBILELOR SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI,NR. 27,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICATE PRIN NUMERELE CADASTRALE 56955,58812 ȘI 50028. Deschide
1724.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 2 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PRELUNGIREA PANDURI,TARLAUA 95,PARCELA 7/1/8,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 53968. Deschide
1824.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 633 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 46612,NR. CARTE FUNCIARĂ 46612,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PREAJBA MARE,STR. ELVIRA GODEANU,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA CIOATĂ GABRIELA – FELICIA. Deschide
1924.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 55829,NR. CARTE FUNCIARĂ 55829,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. DR. NICOLAE HASNAȘ,NR. 11,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL FLOAREA GRIGORE. Deschide
2024.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 3761,NR. CARTE FUNCIARĂ 37610,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PREAJBA MARE,STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR. 19.,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL PREDESCU CONSTANTIN ȘI DOAMNA PREDESCU DIANA ELENA. Deschide
2124.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP.,(COTĂ INDIVIZĂ) IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 2211,NR. CARTE FUNCIARĂ 35001,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. TRAIAN,BL. 16,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. MISONA EXIM S.R.L.. Deschide
2224.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 1797/29.04.2011 CU ASOCIAȚIA ”PRO ANIMALS”,PRIN ACT ADIȚIONAL,CE VA AVEA CA OBIECT TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A IMOBILULUI – CONSTRUCȚIE ȘI TEREN – SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,INCINTA CET,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR DE ADĂPOST CÂINI ȘI CLINICĂ VETERINARĂ. Deschide
2324.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ ,STR. BARAJELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,BENEFICIARI ILIESCU ALEXANDRU CĂLIN,TROTTEA GABRIEL LUCIAN ȘI TROTTEA IOANA SPERANȚA. Deschide
2424.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACȚIUNILE CE SE VOR DESFĂȘURA CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE PAȘTE 2021 PRIN DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU. Deschide
2524.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII TRANSLOC SA TÂRGU JIU,A PROPUNERII DEN NUMIRE A UNUI MEMBRU CA PROVIZORIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.04.2021,CU O DURATĂ A MANDATULUI PROVIZORIU DE 4 LUNI (01.04.2021 – 31.07.2021). Deschide
2624.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PARTENERIATULUI ÎNTRE ASOCIAȚIA ”ASSOCIATION COLOUR YOUR DREAMS” ȘI UAT MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PENTRU DEPUNEREA LA FINANȚARE ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”DIGICONSULTARE PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ”. Deschide
2724.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL II 2021. Deschide
2824.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10348/05.03.2021,DOMNUL POPEANGĂ PETRE – DANIEL,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
2924.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10008/03.03.2021,FORMULATĂ DE SINDICATUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR ȘI FUNCȚIONARILOR ”MERIDIAN” ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
3024.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10357/05.03.2021,DOMNUL DRAGOTĂ DUMITRU IOAN,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
3124.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10361/05.03.2021,DOMNUL ENESCU LUCIAN,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
3224.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10360/05.03.2021,DOMNUL MARIA LĂPĂDAT,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
3324.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10356/05.03.2021,DOMNUL MĂRUȚĂ ION - LUCIAN,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
3424.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10355/05.03.2021,DOMNUL MIHU GRIGORE STELIAN,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021 Deschide
3524.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10354/05.03.2021,DOMNUL TOMESCU GRIGORE,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
3624.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10350/05.03.2021,DOMNUL FLORESCU ION - DANIEL,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
3724.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10349/05.03.2021,DOMNUL BUICĂ CONSTANTIN,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
3824.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 11518/11.03.2021,FORMULATĂ DE DOAMNA DIACONESCU LOREDANA,CONSILIER JURIDIC LA COMPARTIMENTUL APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL ,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
3924.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10547/08.03.2021,FORMULATĂ DE DOAMNA POPESCU DIANA,CONSILIER JURIDIC LA COMPARTIMENTUL APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL ,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
D124.03.2021PROIECT DE HOPTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BONCULESCU FLORIAN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MESTEACĂNULUI,NR. 88,JUDEȚUL GORJ. Deschide
D225.03.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE PARC CALEA EROILOR - STRADA GHEORGHE TĂTĂRĂSCU,MUNICIPIUL TARGU JIU”. Deschide
D326.03.2021PREZENTARE INCHEIEREA CIVILA NR. 1379/2021 - VALIDARE CONSILIER LOCAL ARSENIE BOGDAN ȘI DEPINERE JURAMANT Deschide
D426.03.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 1 AL H.C.L. NR. 2/04.11.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
D526.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DE SERVICII FUNERARE AL AGENTULUI ECONOMIC S.C. FUNERARA EDEN S.R.L. PE RAZA MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
D629.03.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI / TAXEI PE CLĂDIRE ȘI A IMPOZITULUI/TAXEI PE TERENUL AFERENT CLĂDIRII PENTRU ASOCIAȚIA ”PRO ANIMALS” Deschide
D729.03.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”RESTAURARE FINISAJE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE ȘI ILUMINAT ARHITECTURAL COLEGIUL NAȚIONAL TUDOR VLADIMIRESCU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU GORJ” Deschide
0105.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONA PROTEJATĂ A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR – REAMENAJARE ZONĂ PIETONALĂ A CENTRULUI CIVIC,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
0205.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10510/05.03.2021,FORMULATĂ DE DOMNUL ROTESCU DORU IONEL,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA HCL NR. 77/22.02.2021. Deschide
0115.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ PE O PERIOADĂ DE TREI LUNI,RESPECTIV ÎN LUNILE SEPTEMBRIE,OCTOMBRIE ȘI NOIEMBRIE 2021,PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI POLIȚIA LOCALĂ TÂRGU JIU,INCLUSĂ PRIN HCL NR. 77/22.02.2021 ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
0215.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2021 ȘI BUGETUL AFERENT FIECĂRUI TIP DE MANIFESTARE. Deschide
0315.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITĂȚI CULTURALE PENTRU ANUL 2021 AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI„. Deschide
0415.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITĂȚI SPORTIVE AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2021. Deschide
0515.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PE PROGRAME ȘI PROIECTE CULTURALE ALE TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ÎN ANUL 2021. Deschide
0615.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE,A PROGRAMULUI ACȚIUNILOR EDILITAR-GOSPODĂREȘTI ȘI A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,PE ANUL 2021. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
0715.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 12495/17.03.2021 FORMULATĂ DE DOAMNA POPESCU DIANA,CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL APARATULUI PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA HCL NR. 104/08.03.2021. Deschide
0815.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI DUMITRU MARIAN – NICUȘOR ȘI DOAMNEI DUMITRU EMANUELA – MĂDĂLINA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,LOCALITATEA PREAJBA MARE,STRADA AVIATORILOR,NR. 81,JUDEȚUL GORJ. Deschide
0915.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR. 345/31.08.2020 ȘI H.C.L. NR. 60/25.01.2021. Deschide
1015.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII 1,CAPITOLUL 6 A INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CU POZIȚIA NR. 245. Deschide
1115.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA POZIȚIEI NR. 95,CAPITOLUL 5,SECȚIUNEA 1 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
1215.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII :”AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT CARTIER NARCISELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
1315.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ARTICOLELOR 2 ȘI 3 ALE H.C.L. NR. 245/29.05.2019 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI ”AMENAJARE ZONA DE AGREMENT CARTIER NARCISELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR. 288/29.07.2019. Deschide
1415.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 220.000 M.P.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 40785 ȘI IMOBILUL,TEREN,ÎN SUPRAFAȚĂ ,DE 53.090 M.P.,IDENTIFICAT PRIN NUMERELE CADASTRALE 50845 ȘI 50846,SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA CIOCÂRLĂU,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1419.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
0120.04.2021INFORMARE PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE DE COMPARTIMENTUL AUTORITATE TUTELARĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ SPECIALĂ ÎN ANUL 2020. Deschide
0220.04.2021INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA BIROULUI PROGRAME,POLITICI COMUNITARE,DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2020. Deschide
0320.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 MARTIE 2021. Deschide
0420.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 MARTIE 2021. Deschide
0520.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR ECONOMICI,DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE ȘI ETAJARE PARȚIALĂ GRĂDINIȚA NR. 1”. Deschide
0620.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”MONTARE SISTEM DE DETECȚIE ȘI ALARMARE,INSTALAȚIE ILUMINAT DE SIGURANȚĂ ȘI SISTEM DESFUMARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI ISU CĂMIN COLEGIUL ”HENRI COANDĂ”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
0720.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ” MONTARE SISTEM DE DETECȚIE ȘI ALARMARE,INSTALAȚIE ILUMINAT DE SIGURANȚĂ ȘI SISTEM DESFUMARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI ISU CĂMIN COLEGIUL ” SPIRU HARET”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
0820.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ” MONTARE SISTEM DE DETECȚIE ȘI ALARMARE,INSTALAȚIE ILUMINAT DE SIGURANȚĂ ȘI SISTEM DESFUMARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI ISU CĂMIN COLEGIUL ” ION MINCU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
0920.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REVITALIZARE URBANĂ A SPAȚIULUI AFERENT PARCULUI ”NICU D. MILOȘESCU”,CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ ȘI REAMENAJARE PARC”. Deschide
1020.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII 1 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
1120.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2020. Deschide
1220.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRUL DRAMATIC ” ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU PENTRU ANUL 2020. Deschide
1320.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
1520.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXELOR NR. 1 ȘI NR. 2 ALE H.C.L. NR. 39/27.11.2020. Deschide
1620.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,APROBAT PRIN H.C.L. NR. 404/2020 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 269/2020. Deschide
1720.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNOR ACTIVE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT ALA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE,VALORIFICĂRII ȘI CASĂRII. Deschide
1820.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 10 LOTURI A IMOBILULUI –TEREN SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TUDOR VLADIMIRESCU,TRONSON 3,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 609010. Deschide
1920.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 8 LOTURI A IMOBILULUI – TEREN SITUAT ÎN TÂRGU JIU,CALEA EROILOR,TRONSON 1,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 55157. Deschide
2020.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2120.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2220.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 464 M.P.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 53139,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 53139,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA ISLAZ,NR. 11,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2320.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ,A BUNULUI IMOBIL – CLĂDIRE CT PRIN ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE DARE ÎN ADMINISTRARE ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DE VALORIFICARE BUNURI CONFISCATE ÎN MATERIE CIVILĂ ȘI PENALĂ LA NIVELUL REGIUNII OLTENIA. Deschide
2420.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CONSTANTIN SORIN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 351 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MESTEACĂNULUI,NR. 57,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2520.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI IONESCU CAMELIA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 15 M.P.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ,AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA CONSTRUCTORILOR,BLOC 6,SCARA 1,AP. 26,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2620.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MANONIU – PAU VASILE,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 14 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA SLT. CORNELIU BORDEI,LÂNGĂ BLOC 4,SCARA 1,AP. 2,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2720.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CĂTUȚ MIHAELA GABRIELA ȘI DOMNULUI CĂTUȚ VASILE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA CORNELIU COPOSU,LÂNGĂ BLOC 3,SCARA 3,AP. 1,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2820.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SUPLIMENTĂRII CU 2,59 MP.,A TERENULUI CONCESIONAT CĂTRE TABACU CONSTANTIN ȘI TABACU VERONICA,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA SLT. COL. GHEORGHE BĂRBOI,LÂNGĂ BLOC 1,SCARA 4,AP. 72,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2920.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 18/36147/15.10.2004,ÎNCHEIAT CU CMI DR. RADU V. MONICA. Deschide
3020.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DIMULESCU DIANA ,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11,17 M.P.,AFERENT SCĂRII DE ACCES,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 9 MAI,LÂNGĂ BLOC 9,SC. 1,JUDEȚUL GORJ. Deschide
3120.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII H.C.L. NR. 408/28.09.2015 ȘI A ANEXEI LA H.C.L. NR. 408/28.09.2015 ȘI A ANEXEI LA H.C.L NR. 20/28.01.2013 ȘI TRECEREA DIN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” ÎN ADMINISTRAREA MUZEULUI NAȚIONAL ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” A BUNURILOR – MONUMENTE ISTORICE PREVĂZUTE ÎN ANEXĂ PRECUM ȘI APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE ADMINISTRARE CU MUZEUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”. Deschide
3220.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 3016/27.04.2018 CU ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA TÂRGU JIU,PRIN ACT ADIȚIONAL,CE VA AVEA CA OBIECT TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A SPAȚIULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU ,B-DUL REPUBLICII,BL. 26,SC. 2,PARTER,JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 103,5 M.P.,ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII. Deschide
3320.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU CONCESIONAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A DOUĂ IMOBILE – TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3500 MP. FIECARE,SITUATE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI,NR. 27,JUDEȚUL GORJ,PE O PERIOADĂ DE 25 ANI. Deschide
3420.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33 M.P.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58512 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 58512,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA HIDROCENTRALEI,NR. 9,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL BENEGUI AUREL. Deschide
3520.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 196 M.P.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58511 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 58511,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGUI JIU,STRADA HIDROCENTRALEI,NR. 9,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. ELCA S.R.L. Deschide
3620.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 293 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 38302 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 38302,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE IORGA ,NR. 11,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL GHEORGHE TUDOR. Deschide
3720.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 27 M.P.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 46561 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ 46561,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI,NR. 221,PARTE,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA CODOBAN CARMEN. Deschide
3820.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 38335 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 38335,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA PETRE ȚUȚEA,NR. 6,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI LAMBU TUDOR FLORIN ȘI DOAMNEI LAMBU LUCREȚIA. Deschide
3920.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 613 M.P.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 60980 ȘI ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 60980,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU TARLAUA 95,PARCELA 47,JUDEȚUL GORJ. Deschide
4020.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 310 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 38349 ȘI ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 38349,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ,STRADA EMIL CIORAN,NR. 2,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL DINA NICOLAE – ADRIAN. Deschide
4120.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE ȘI AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,APROBAT PRIN H.C.L. NR. 117/25.03.2019,MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR. 175/25.04.2019 ȘI H.C.L. NR. 400/22.10.2019. Deschide
4220.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TAXELOR DE PĂȘUNAT PENTRU ANUL 2021 PENTRU PĂȘUNILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4320.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI LOC DE VECI,DOAMNEI GĂVĂNESCU SIMONA. Deschide
4420.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSFERULUI CĂTRE S. EDILITARA PUBLIC S.A. A UTILAJELOR DIN DOTAREA SERVICIULUI GOSPODĂRIE COMUNITARĂ. Deschide
4520.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA H.C.L NR. 404/30.09.2020. Deschide
4620.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. A PROPUNERII DE PRELUNGIRE A DURATEI MANDATELOR MEMBRILOR PROVIZORII CA CU DOUĂ LUNI,ÎNCEPÂND CU DATA DE 12.05.2021. Deschide
4720.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA PREVEDERILOR H.C.L. NR. 124/15.04.2014 PRIN CARE S-A SUSPENDAT EXECUTAREA CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 1628/26.04.2005 ȘI ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACT,ÎN VEDEREA RELUĂRII CONVENȚIEI DINTRE PĂRȚILE UAT MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI CLUBUL SPORTIV PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU,PENTRU O PERIOADĂ EGALĂ CU SUSPENDAREA SA. Deschide
4820.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE MAI,IUNIE ȘI IULIE 2021. Deschide
D123.04.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ SI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTITII ”CANALIZARE MENJERA ZONA PERIURBANA DRAGOIENI,MUNICIPIUL TARGU JIU” Deschide
D226.04.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CATRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. A OBIECTIVULUI DE INVESTITII ”CANALIZARE MENAJERA ZONA PERIURBANA DRAGOIENI,MUNICIPIUL TARGU JIU”. Deschide
D326.04.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INTOCMIRII DOCUMENTATIEI DE DEZMEMBRARE IN 2 LOTURI A IMOBILULUI - TEREN IN SUPRAFATA DE 3436 MP,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA BICAZ,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMARUL CADASTRAL 58175 SI INTABULAT IN CARTEA FUNCIARA CU NUMARUL 58175 Deschide
D426.04.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND SOLUTIONAREA CERERII NR. 1886/30.03.2021 A PRO AUTO SRL INREGISTRATA LA PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
D526.04.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDITIILE DE AUTORIZARE SI METODOLOGIA DE ELIBERAREA A AUTORIZATIEI DE FUNCTIONARE PENTRU PIETELE DE PE RAZA ADMINISTRATIV - TERITORIALA A MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
D626.04.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU AVIZAREA REGULAMENTELOR PROPRII ALE PITELEOR DE PE RAZA ADMINISTRATIV - TERITORIALA A MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
D726.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ART.2 DIN H.C.L. NR.329 DIN 10.08.2020 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR ECONOMICI REACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN SĂVOIU,CORPURI C1,C8,C9 CONSTRUIRE SALA DE SPORT ȘI AMFITEATRU” Deschide
0110.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA PREVEDERILOR ART. 1 ALE HCL NR. 74/22.02.2021 PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL ÎN CURSUL ANULUI 2021. Deschide
0210.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII CONFORM PREVEDERILOR HCL NR. 77/22.02.2021 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE,CA URMARE A REORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI A 5 DIRECȚII SUBORDONATE AUTORITĂȚII ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2021. Deschide
0310.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC PARC INSULIȚĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ”. Deschide
0410.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ SI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI CARTIER THEODOR AMAN,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
0510.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT A AUTOTURISMELOR CU NUMERELE DE ÎNMATRICULARE GJ.03.ZMY (CIELO),GJ.26.DPP (LOGAN),GJ.03.PMT (WOLSWAGEN PASSAT),GJ.02.DPS (DACIA LOGAN),GJ.03.JYW (LOGAN LAUREATE),GJ.04.DIT (LOGAN AMBIANCE) LA S.TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU. Deschide
0610.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE TRANSPORT CU SOCIETATEA TRANSLOC S.A . TÂRGU JIU. Deschide
0710.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL NR. 34044/2020 DE DELEGARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNCHEIAT CU S. EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
D110.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR.361/27.10.2014 PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR.59/24.02.2014 CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI DE VÂNZARE ȘI A MODELULUI CADRU AL CONTRACTULUI DE VÂNZARE CUMPĂRARE A LOCUINȚELOR TIP A.N.L. Deschide
D210.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR.395/24.11.2014 PRIVIND STABILIREA MODALITĂȚII DE PLATĂ A CONTRAVALORII DREPTULUI DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL AFERENT LOCUINȚELOR DE TIP A.N.L. PENTRU CARE A FOST APROBATĂ VÂNZAREA INTEGRALĂ SAU PLATA ÎN RATE. Deschide
D310.05.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA MUTĂRII CREȘEI NR. 10 ÎN CLĂDIREA C2 A COLEGIULUI TEHNIC ”ION MINCU”,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU Deschide
0124.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE ”CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU”,DOMNULUI PROFESOR NODEA GHEORGHE EUGEN ȘI ELEVULUI OLIMPIC INTERNAȚIONAL POPESCU IOAN Deschide
0125.05.2021INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE SERVICIUL INVESTIȚII ÎN PERIOADA 30.04.2020-30.04.2021. Deschide
0225.05.2021INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A. PE ANUL 2020. Deschide
0325.05.2021INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU LA DATA DE 31.12.2020. Deschide
0425.05.2021INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU ÎN PERIOADA 30.04.2020-30.04.2021. Deschide
0525.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,PE ANUL 2021. Deschide
0625.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ALE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020. Deschide
0725.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021 AL EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
0825.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 2,2 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 TÂRGU JIU. Deschide
0925.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 400.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL PAROHIEI URSAȚI – POLATA. Deschide
1025.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 174.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”SFÂNTUL NICOLAE”. Deschide
1125.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 45.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU„ TÂRGU JIU. Deschide
1225.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 13.900 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”GHEORGHE TĂTĂRĂSCU” . Deschide
1325.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 9.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI AUTO ”TRAIAN VUIA” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
1425.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA FINALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CANALIZARE MENAJERĂ ZONA PERIURBANĂ DRĂGOIENI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ”. Deschide
1525.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONIMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE CANALIZARE PLUVIALĂ,STR. MUNCII”. Deschide
1625.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ARTICOLULUI 2 DIN HCL NR. 321/26.08.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”REABILITARE,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN HCL 362 DIN 30.09.2019. Deschide
1725.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ”. Deschide
1825.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI APROBATĂ PRIN ART. 1 AL HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU NR.36/19.02.2020 Deschide
1925.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROMOVAREA DEȚINERII CÂINILOR ȘI STOPAREA ÎNMULȚIRII NECONTROLATE A CÂINILOR DE RASĂ COMUNĂ SAU METIȘI,DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
2025.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE COMERȚ STRADAL ȘI A TERASELOR DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,APROBAT PRIN H.C.L. NR. 118/25.03.2019,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE APROBATE PRIN H.C.L. NR. 357/30.09.2019. Deschide
2125.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PREDĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1339 MP,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. A.I. CUZA,NR. 23,JUDEȚUL GORJ,CĂTRE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE PRIN UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI PENTRU MODERNIZAREA REȚELEI ȘCOLARE ȘI UNIVERSITARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI GRĂDINIȚE CU 4 SĂLI DE GUPĂ CU PROGRAM NORMAL. Deschide
2225.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 2051/08.06.2012 CU AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG,PRIN ACT ADIȚIONAL,CE VA AVEA CA OBIECT TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA VASILE ALECSANDRI,NR. 53,JUDEȚUL GORJ,INCINTA TEATRULUI DE VARĂ,ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII CENTRULUI DE PREVENIRE,EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG GORJ. Deschide
2325.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI TEREN S.C. DENTESTET S.R.L. ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. GENERAL CHRISTIAN TELL,LÂNGĂ BLOC 2,SC. 3,JUDEȚUL GORJ,CU DESTINAȚIA DE SCARĂ ȘI ALEE DE ACCES SPRE CABINETUL STOMATOLOGIC. Deschide
2425.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI TEREN DOMNULUI GEANĂ NICOLAE VASILE,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 23 AUGUST,LÂNGĂ BLOC 90,SC. 1,JUDEȚUL GORJ,CU DESTINAȚIA DE SCARĂ ȘI ALEE DE ACCES. Deschide
2525.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 22557/05.06.2020 ÎNCHEIAT CU BORDÂNC N. PANTELIE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ. Deschide
2625.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PITEA LAURENȚIU – CRISTIAN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 26 MP.,AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 22 DECEMBRIE 1989,NR. FN,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2725.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BECHEANU DĂNUȚ ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA PLOPILOR,LÂNGĂ BLOC 20,SC. 1,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2825.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI TUDOR SILVIU - DANIEL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. COMUNA DIN PARIS,LÂNGĂ BLOC 13,SC. 1,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2925.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL CU SOCIETATEA ELMAFARM S.R.L. LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 26082/21.08.2006,PENTRU SUPLIMENTAREA CU 1,68 MP.,A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989,LÂNGĂ BL. 32,SC. 6,JUDEȚUL GORJ. Deschide
3025.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.19/14.06.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLIC A IMOBILULUI COMPUS DIN TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 519 MP. ȘI CONSTRUCȚIE P+1 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 462 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 52862 ȘI ÎNSCRISE ÎN CARTEA FUNCIARĂ SUB NR.52862,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA ANA IPĂTESCU ,NR.35,JUDEȚUL GORJ. Deschide
3125.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 274/10.04.2021 ȘI APROBAREA PREȚULUI DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN ȘI CONSTRUCȚIE CENTRALĂ TERMICĂ,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. IOAN SLAVICI,NR. 4,JUDEȚUL GORJ CONFORM CAIETULUI DE SARCINI. Deschide
3225.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 273/10.04.2021 ȘI APROBAREA PREȚULUI DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN ȘI CONSTRUCȚIE CENTRALĂ TERMICĂ,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. COMUNA DIN PARIS,NR. 15A,JUDEȚUL GORJ CONFORM CAIETULUI DE SARCINI. Deschide
3325.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 117/26.11.2019 ȘI STABILIREA PREȚULUI MAXIM DE NEGOCIERE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 401 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 55425,INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 55425,SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA VASILE ALECSANDRI,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ. Deschide
3425.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRECERII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 53.090 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMERELE CADASTRALE 50845 ȘI 50846,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA CICÂRLĂU,JUDEȚUL GORJ,DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR TÂRGU JIU. Deschide
3525.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXELOR NR. 1 ȘI NR. 2 ALE H.C.L. NR. 39/27.11.2020 PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE. Deschide
3625.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNOR REGLEMENTĂRI NECESARE DEMARĂRII ȘI EFECTUĂRII SELECȚIEI PENTRU 7 MEMBRI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
3725.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII TRANSLOC SA TÂRGU JIU A PROPUNERII ,DE PRELUNGIRE A DURATEI MANDATULUI MEMBRULUI PROVIZORIU CA CU DOUĂ LUNI,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.06.2021 . Deschide
3825.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII TRANSLOC SA TÂRGU JIU A PROPUNERII ,DE NUMIRE A UNUI MEMBRU CA PROVIZORIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.06.2021,CU O DURATĂ A MANDATULUI PROVIZORIU DE 4 LUNI (01.06.2021 – 30.09.2021). Deschide
3925.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL – LOCUINȚE COLECTIVE P+4E ȘI SAPȚIU COMERCIAL P+1E MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ALEEA PELINULUI,FN,JUDEȚUL GORJ,BENEFICIAR DOAMNA PUIU ANCA ELENA. Deschide
4025.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ STABILITĂ PRIN ART. 1 AL H.C.L. NR. 40/27.11.2020. Deschide
4125.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA SOLICITĂRII FORMULATĂ DE S.C. TURISM PARC S.A ȘI ÎNREGISTRATĂ ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR.18335/21.04.2021 ȘI ÎN CADRUL DIRECȚIEI IMPOZITE ȘI TAXE CU NR. 104907/22.04.2021. Deschide
4225.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA CONTESTAȚIEI NR. 202366/14.05.2021 DEPUSĂ DE FUNDAȚIA INTERNAȚIONALĂ UMANITATEA PRIN PREȘEDINTELE FUNDAȚIEI DOMNUL CĂLIN NICOLAE. Deschide
DIVERSE 125.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE SOCIETĂȚII TUDORMED S.R.L. ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 14 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 23 AUGUST,LÂNGĂ NR. 53,JUDEȚUL GORJ Deschide
DIVERSE 225.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRUU PLANULUI DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
DIVERSE 326.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN H.C.L.NR.21/25.01.2021 ȘI H.C.L. NR.201/26.04.2021 ÎN SENSUL MODIFICĂRII PRENUMELUI DIN TUDOR ÎN TEODOR Deschide
DIVERSE 426.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE SOAMNEI TEODORESCU IONELA- COSTINELA ȘI DOMNULUI TEODORESCU ION-CLAUDIU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 538 MP,SITUTA ÎN TÂRGU JIU,STR. 16 FEBRUARIE,JUDEȚUL GORJ Deschide
DIVERSE 526.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODELULUI CADRU DE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE PENTRU SUPRAFEȚE CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ DE TIP A.N.L. ȘI A MODALITĂȚII DE CALCUL A CHIRIEI Deschide
DIVERSE 626.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODELULUI CADRU DE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE PENTRU SUPRAFEȚE CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ ȘI A MODALITĂȚII DE CALCUL A CHIRIEI Deschide
DIVERSE 726.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODELULUI CADRU DE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE PENTRU SUPRAFEȚE CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ ȘI A MODALITĂȚII DE CALCUL A CHIRIEI Deschide
DIVERSE 827.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII U.A.T. IONEȘTI ȘI U.A.T. STĂNEȘTI LA A.D.I.A. GORJ Deschide
DIVERSE 927.05.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU ȘI DIRECȚIEI DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU,DIRECȚII FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU (VALABIL LA DATA DE 01.06.2021) Deschide
DIVERSE 1028.05.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 287/27.05.2021 ȘI APROBAREA DECLANȘĂRII PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILELOR AFECTATE DE CORIDORUL DE EXPROPRIERE A LUCRĂRILOR DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL ”CONSTRUIRE CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA MUNCII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
0118.06.2021INFORMARE - RAPORTUL DE CONTROL NR. 4961/14.05.2021 ÎNTOCMIT DE CURTEA DE CONTURI GORJ. Deschide
0118.06.2021INFORMARE - RAPORTUL DE CONTROL NR. 4961/14.05.2021 ÎNTOCMIT DE CURTEA DE CONTURI GORJ. Deschide
0218.06.2021INFORMARE - RAPORTUL DE CONTROL NR. 2031/14.05.2021 ÎNTOCMIT DE CURTEA DE CONTURI GORJ. Deschide
0318.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL ”AMENAJARE,PARC CALEA EROILOR – STRADA GHEORGHE TĂTĂRĂSCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
0318.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII PE ANUL 2021. Deschide
0418.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL ”AMENAJARE,PARC CALEA EROILOR – STRADA GHEORGHE TĂTĂRĂSCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
0418.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ” EXTINDERE REȚELE APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ JEAN BĂRBULESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” . Deschide
0518.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ” SISTEMATIZARE STRĂZI,ALEI,SPAȚII VERZI,CARTIER PLOPILOR,JUDEȚUL GORJ”. Deschide
0518.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ” EXTINDERE REȚELE APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ JEAN BĂRBULESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” . Deschide
0618.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII ”COMPARTIMENTARE BIROURI LA ETAJELE2,3 ȘI 4- STADIONUL MUNICIPAL,JUDEȚUL GORJ ” . Deschide
0618.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ” SISTEMATIZARE STRĂZI,ALEI,SPAȚII VERZI,CARTIER PLOPILOR,JUDEȚUL GORJ”. Deschide
0718.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII ”COMPARTIMENTARE BIROURI LA ETAJELE2,3 ȘI 4- STADIONUL MUNICIPAL,JUDEȚUL GORJ ” . Deschide
0718.06.2021 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TAXEI DE FOLOSINȚĂ A MESELOR DIN TÂRGUL DE HAINE SECOND – HAND. Deschide
0818.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TAXEI DE FOLOSINȚĂ A MESELOR DIN TÂRGUL DE HAINE SECOND – HAND. Deschide
0918.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 0,1 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”ECATERINA TEODOROIU” TÂRGU JIU. Deschide
1018.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 3,42 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI TEHNIC NR. 2 TÂRGU JIU. Deschide
1118.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 0,1 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”MIHAI EMINESCU” TÂRGU JIU. Deschide
1218.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 2,1 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”VIS DE COPIL” TÂRGU JIU. Deschide
1318.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 5 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”SFÂNTUL NICOLAE” TÂRGU JIU. Deschide
1418.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 0,1 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”LUMEA COPIILOR” TÂRGU JIU. Deschide
1518.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 2,67 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL ”SPIRU HARET” TÂRGU JIU. Deschide
1618.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 0,1 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 TÂRGU JIU. Deschide
1718.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 0,1 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE ” GHEORGHE TĂTĂRĂSCU” TÂRGU JIU. Deschide
1818.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 0,1 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE ” CONSTANTIN SĂVOIU” TÂRGU JIU. Deschide
0122.06.2021INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE COMPARTIMENTUL AUTORIZĂRI,AVIZE ÎN PERIOADA 31.05.2020 – 31.05.2021 . Deschide
0222.06.2021INFORMARE - RAPORTUL NR. 1696/27.05.2021 PRIVIND CONTROLUL METODOLOGIC PE LINIE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR EFECTUAT LA D.E.P. TÂRGU JIU ÎN PERIOADA 20-21.05.2021,LA CARE ESTE ANEXAT PLANUL CU MĂSURILE PENTRU REMEDIEREA DEFICIENȚELOR ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII. Deschide
0322.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 50.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL BISERICII ADVENTISTE DE ZIUA A ȘAPTEA,STR. TRANDAFIRILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
0422.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA H.C.L. NR.,155/19.04.2021. Deschide
0522.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ STRADA COMUNA DIN PARIS,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
0622.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA APĂ STRADA IONEL TEODOREANU ȘI ALEEA DUMBRAVA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
0722.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ALEEA SMÂRDAN – REPUBLICII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
0822.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII 1 – BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 3 – TERENURI AFERENTE BALCOANELOR ȘI ALEILOR DE ACCES,SUBCAPITOLUL 1 – TERENURI AFERENTE BALCOANELOR DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
0922.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE A CĂROR DURATĂ EXPIRĂ LA DATA DE 01.08.2021. Deschide
1022.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 38332 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 38332,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. PETRE ȚUȚEA NR. 12,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA MIHUȚESCU AMALIA – ELENA. Deschide
1122.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL APARTAMENT ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 62,14 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 39035 C1 – U39 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 39035-C1-U39,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE GRIGORESCU NR. 2,BL. 2,SC. 1,AP. 2,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA ȘTEFU LILIANA – VERONICA. Deschide
1222.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE ALIPIRE A TREI (3) SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA ALEEA PELINULUI,NR. F.N.,TARLAUA 191,PARCELA 13/6,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 1505 MP.,IDENTIFICATE CU NUMERELE CADASTRALE 56197,61081 ȘI 62279. Deschide
1322.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODELULUI CADRU DE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU. Deschide
1422.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A.,A PROPUNERII DE NUMIRE A 7 MEMBRII CA PROVIZORII,CU O DURATĂ A MANDATULUI PROVIZORIU DE MAXIMUM 4 LUNI,ÎNCEPÂND CU DATA DE 12.07.2021,PÂNĂ LA FINALIZAREA PROCEDURII DE SELECȚIE,NU MAI TÂRZIU DE DATA DE 12.11.2021. Deschide
1522.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROMOVAREA DEȚINERII CÂINILOR ȘI STOPAREA ÎNMULȚIRII NECONTROLATE A CÂINILOR DE RASĂ COMUNĂ SAU METIȘI,DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
1622.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI PENTRU IMOBILELE DE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
1722.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL – MODIFICARE PUZ EXISTENT,SUPRAFAȚĂ STUDIATĂ 1800 MP.,PRIN PARCELARE ȘI CREARE CALE DE ACCES ȘI STABILIRE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE” ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE CUPLATE ÎN REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME P+1,INVESTITOR LUMEZEANU IONUȚ CASIAN,STRADA MARIN PREDA NR. 21,TÂRGU JIU. Deschide
1822.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL III 2021. Deschide
D122.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 9.700 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL PAROHIEI DRĂGOENI,STR. PREAJBA MARE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
D222.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 90.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL BISERICII PENTICOSTALĂ GOLGOTA,STR. DOBROGEANU GHEREA ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
D322.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 140.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL BISERICII SFINȚII ÎMPĂRAȚI,STR. VICTORIEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
D422.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 40.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL PAROHIEI SF. NIFON,ALEEA PLOPILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
D522.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 270.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL PAROHIEI PREAJBA,LOCALITATEA PREAJBA ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
D622.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȚI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021 AL S.C. TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
D723.06.2021 PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A BUNULUI MOBIL - LUCRARE DE ARTĂ MONUMENTALĂ ”BUST COMPOZIȚIE MIHAI EMINESCU” Deschide
D824.06.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUUPERFICIE DOAMNEI BISTREANU ANICUȚA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,SITUAT ÎN TARGU JIU ALEEA NICOLAE TITULESCU,BLOC 5,AP. 45,JUDEȚUL GORJ Deschide
D924.06.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI VELICAN ION ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP.,SITUAT ÎN TARGU JIU ALEEA TEILOR,LÂNGĂ BLOC 7,SC. 3,AP. 1,JUDEȚUL GORJ Deschide
0106.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU DEPOZITAREA DEȘEURILOR PROVENITE DIN ALTE LOCALITĂȚI DIN JUDEȚUL GORJ ÎN DEPOZITUL ECOLOGIC DIN TÂRGU JIU,STRADA CARIEREI,NR. 41. Deschide
0206.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA H.C.L. NR. 313/28.06.2021 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU. Deschide
0120.07.2021RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND PROGRAMELE CULTURALE PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2021. Deschide
0220.07.2021RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI DESFĂȘURATĂ ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2021. Deschide
0320.07.202103. RAPORT PRIVIND MODUL DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR PE SEMESTRUL I 2021. Deschide
0420.07.2021INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU RESPECTIV DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE ÎN PERIOADA 01.01.2021 – 30.06.2021. Deschide
0520.07.2021INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU PENTRU PERIOADA 01.07.2020-31.07.2021. Deschide
0620.07.2021INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SERVICIULUI URBANISM ÎN PERIOADA 31.05.2020 – 31.05.2021. Deschide
0720.07.2021INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI REGISTRUL AGRICOL ÎN PERIOADA 01.01.2021 – 30.06.2021. Deschide
0820.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.06.2021. Deschide
0920.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2021. Deschide
1020.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE,MODIFICĂRI INTERIOARE ȘI FAȚADE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI ETAPA I”. Deschide
1120.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI ȘI EMITEREA DISPOZIȚIEI NR. 5 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
1220.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 35.000 MII LEI IN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT CONSTANTIN BRÂNCUȘI. Deschide
1320.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 57.200 MII LEI IN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8. Deschide
1420.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 20.000 MII LEI IN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”POMPILIU MARCEA”. Deschide
1520.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 9.200 MII LEI IN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1. Deschide
1620.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 372.960 MII LEI IN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU”. Deschide
1720.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 21.900 MII LEI IN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT LUMEA COPIILOR. Deschide
1820.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 50.000 MII LEI IN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT MIHAI EMINESCU. Deschide
1920.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 35.000 MII LEI IN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT VIS DE COPIL. Deschide
2020.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR PREMII ÎN BANI PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT ÎN ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021. Deschide
2120.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI ”NUNTA DE AUR„ ÎN ANUL 2021. Deschide
2220.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU ȘI DIRECȚIEI DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU,DIRECȚII FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ( VALABILE LA DATA DE 01.08.2021). Deschide
2320.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL CENTRULUI DE CERCETARE ,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU. Deschide
2420.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL ”CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST – CASA IRIS” COD SERVICIU SOCIAL 8790 CR-PFA-II,ELABORAT ÎN TEMEIUL H.G. NR. 867/2015. Deschide
2520.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL ”CENTRUL MAGNOLIA – UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU” COD SERVICIU SOCIAL 8810 ID-I ELABORAT ÎN TEMEIUL H.G. NR. 867/2015. Deschide
2620.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL ”CENTRUL MAGNOLIA – CENTRUL DE ZI DE SOCIALIZARE ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER (TIP CLIB)” COD SERVICIU SOCIAL 8810 CZ-V-II,ELABORAT ÎN TEMEIUL H.G. NR. 867/2015. Deschide
2720.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII ”CITITOR DE CARD PARCOMETRU PARCARE SUBTERANĂ STADION MUNICIPAL” ȘI ”CUTIE VALORICĂ BANCNOTE PARCOMETRU STADION MUNICIPAL”. Deschide
2820.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”AMENAJARE PARCULEȚE NR. 1,2 ȘI 3 CARTIER OBREJA,STRADA TUȘNAD,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
2920.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC STRADA ARMONIEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
3020.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII 1 – BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 3 – TERENURI AFERENTE BALCOANELOR ȘI ALEILOR DE ACCES,SUBCAPITOLUL - - TERENURI AFERENTE BALCOANELOR CU POZIȚIILE NR. 445-446 ȘI SECȚIUNEA 2 – BUNURI MOBILE,CU POZȚIA NR. 302 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3120.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA POZIȚIEI NUMĂRUL 141 SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 5 – TERENURI ÎNCHIRIATE SAU CONCESIONATE,DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3220.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA UNOR POZIȚII DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRECUM ȘI MODIFICAREA POZIȚIEI NR. 113 DIN SECȚIUNEA 2 – BUNURI MOBILE. Deschide
3320.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII 1 – BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 6- IMOBILE CU ALTE DESTINAȚII DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU POZIȚIA NR. 279. Deschide
3420.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 3393/01.08.2011 ÎNCHEIAT CU CMI DR. MOCIOI CARMEN. Deschide
3520.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI FRĂȚILĂ ELEODOR – CRISTIAN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 21 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA CASTANILOR,LÂNGĂ BLOCUL NR. 1,SC. 2,JUDEȚUL GORJ. Deschide
3620.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL CU DOMNUL TROCAN SILVIU ALIN LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 4561/15.05.1996,PENTRU SUPLIMENTAREA CU 44 MP.,A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LILIACULUI,NR. 9 (FOST STR. TRANSFORMATORULUI,NR. 4),JUDEȚUL GORJ. Deschide
3720.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CAZAN MARIA - CORINA ȘI DOMNULUI CAZAN CLAUDIU - IONUȚ ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 58 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA LUNCILOR,JUDEȚUL GORJ. Deschide
3820.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA ȘI SCHIMBAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR. 32570/01.08.2011 ÎNCHEIAT CU SOCIETATEA HAIR LOVE 84 S.R.L. Deschide
3920.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI PAȘEK ANCA – MIHAELA ȘI DOMNULUI MĂRCULESCU MARIAN - REMUS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989,LÂNGĂ BLOC 27,SC. 3,JUDEȚUL GORJ. Deschide
4020.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ DIRECȚIEI DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU PENTRU CENTRUL MAGNOLIA A IMOBILULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 216,58 MP PENTRU A-I FOLOSI CA SEDIU. Deschide
4120.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE FILIALA TÂRGU JIU A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA A SPAȚIULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 315 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VASILE ALECSANDRI (STR. TINERETULUI),NR. 1 ȘI ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE COMODAT,PE O PERIOADĂ DE 5 ANI,AVÂND CA OBIECT ORGANIZAREA UNOR ATELIERE DE CREAȚIE. Deschide
4220.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTELOR ATRIBUITE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ NR. 4902/29.01.2009,NR. 6791/09.02.2009,NR. 6996/10.02.2009 ȘI A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR. 23/17948/18.06.2010 CÂT ȘI APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII UNOR IMOBILE TERENURI PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ. Deschide
4320.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 37618 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 37618,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,LOCALITATEA PREAJBA MARE,STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR. 27,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ALEXANDRU DANIEL. Deschide
4420.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 97 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 47561 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 47561,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,LOCALITATEA COMPONENTĂ BÂRSEȘTI,NR. 1J,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. ”SCRIBUL BIG” S.R.L. Deschide
4520.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE ALIPIRE A DOUĂ (2) SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ALEEA SFÂNTUL DUMITRU,TARLAUA 201,PARCELA 16,TARLAUA 200A,201A,PARCELA 3/3,3/2,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 1304 MP.,IDENTIFICATE CU NUMERELE CADASTRALE 45082 ȘI 52810 . Deschide
4620.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA LINIEI DE CREDIT TIP OVERDRAFT,DE LA BCR SA ,ÎN VALOARE DE 2.000.000 LEI PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII CURENTE PENTRUN O NOUĂ PERIOADĂ DE 12 LUNI,CU SCADENȚĂ ÎN DATA DE 12.08.2022. Deschide
4720.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR PENTRU PRODUSELE ȘI LUCRĂRILE REALIZATE ÎN CADRUL SECTORULUI PRODUCȚIE SECUNDARĂ DIN CADRUL S. EDILITARA PUBLIC S.A.,PENTRU ANUL 2021. Deschide
4820.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE ÎNCHIRIERE SCAUNE DIN PLASTIC PENTRU EVENIMENTE. Deschide
4920.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.3 ȘI ART. 4 DIN H.C.L. NR. 233/17.07.2014 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIAȚIEI PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI ”ACASĂ LA BRÂNCUȘI” GORJ. Deschide
5020.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII TRANSLOC SA TÂRGU JIU,A PROPUNEREII DE NUMIRE A UNUI MEMBRU CA PROVIZORIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.08.2021,CU O DURATĂ A MANDATULUI PROVIZORIU DE 4 LUNI (01.08.2021 – 30.11.2021). Deschide
5120.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 156/19.04.2021 Deschide
5220.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN REGULAMENTUL PRIVIND CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE COMERȚ STRADAL ȘI A TERASELOR DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ,PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CARE FACE PARTE INTEGRANȚĂ DIN H.C.L. NR. 245 DIN 28.05.2021 Deschide
5320.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXE NR. 1 LA H.C.L. NR. 39/27.11.2020 PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE. Deschide
5420.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE AUGUST,SEPTEMBRIE ȘI OCTOMBRIE 2021. Deschide
diverse 120.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII 1- BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 3 - TERENURI AFERENTE BALCOANELOR ȘI ALEILOR DE ACCES,SUBCAPITOLUL 1 - TERENURI AFERENTE BALCOANELOR DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
diverse 220.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR.280/22.06.2021 PRIVIND APROBAREA TAXEI DE FOLOSINȚĂ A MESELOR DIN TÂRGUL DE HAINE SECON-HAND Deschide
diverse 320.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 16 LOTURI A IMOBILULUI TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CALEA BUCUREȘTI,NR.58-60,JUDEȚUL GORJ Deschide
diverse 420.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
diverse 520.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA APĂ STR. GLORIEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
diverse 620.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA VALORII DE INVENTAR A POZIȚIILOR DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CONFORM O.M.F.P. NR.3471/2008 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND REEVALUAREA ȘI AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE CORPORALE AFLATE ÎN PATRIMONIUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Deschide
42122.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 49.400 LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL ”SPIRU HARET” Deschide
42122.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 49.400 LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL ”SPIRU HARET” Deschide
42122.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 49.400 LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL ”SPIRU HARET” Deschide
42126.07.2021C Deschide
42126.07.2021PROIECT Deschide
42126.07.2021PROIECT Deschide
42126.07.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 49.400 LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL ,SPIRU HARET Deschide
0102.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII PE ANUL 2021. Deschide
0202.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADIA GORJ ÎN VEDEREA EXERCITĂRII VOTULUI CU PRIVIRE LA MODIFICAREA ART. 39 – ALTE COSTURI,TAXE ȘI SUPRATAXE,ALIN. (2),PUNCTUL 1 ȘI 2,DIN CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE NR. 219 DIN 16.01.2008. Deschide
0302.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 150.000 LEI A PAROHIEI ROMANESTI,STR. RECUNOȘTINȚEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
D102.08.2021PROIECT DE HOTARARE PRIBIND ALOCAREA SUMEI DE 81.500 LEI DIN BUGETUL ALOCAT PENTRU REAPARAÍI CURENTE ,COLI PE ANUL 2021 (CAPITOLUL 65.02.04.01 - 20.02),]N BUGETUL PROPRIU AL ,COLII GIMNAZIALE SF\NTUL NICOLAE DIN MUNICIPIUL T\RGU JIU(65.02.04.01) PENTRU TERMOIZOLAREA EXTERIOAR[A CORPULUI VECHI AL SCOLII Deschide
D202.08.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND FINANTAREA CU SUMA DE 23.800 LEI A PAROHIEI SFANTUL NICOLAE,STR. 11 IUNIE,MUNICIPIUL TARGU JIU. Deschide
D302.08.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND REVOCAREA HCL NR. 297/28.06.2021 PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII I - BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 3 - TERENURI AFERENTE BALCOANELOR ȘI LEILOR DE ACCES,SUBCAPITOLUL 1 - TERENURI AFERENTE BALCOANELOR CU POZITIILE NR. 445-446 ȘI SECȚIUNII 2- BUNURI MOBILE,CU POZITIA NR. 302 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
D402.08.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII 1 - BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 3 - TERENURI AFERENTE BALCOANELOR ȘI ALEILOR DE ACCES,SUBCAPITOLUK 1 - TERENURI AFERENTE BALCVOANELOR CU POZITIILE NR. 443-444 Deschide
D502.08.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND REACTUALIZAREA COMANDAMENTULUI MUNICIPAL TARGU JIU SI PENTRU APROBAREA PROGRAMULUI DE MASURI PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE SI INLATURARE A EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE Deschide
117.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2021 Deschide
217.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”MANEJARE PARCARE ZONĂ ADIACENTĂ PIEȚII CENTRALE,B-DUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
317.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILUITATE ȘI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII :”CONSTRUIRE SENS GIRATORIU INTERSECȚIE ,STRADA 23 AUGUST - 1 DECEMBRIE 1918,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
417.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: ”MODERNIZARE INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE GRĂDINIȚA ROMANEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
517.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 2 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU„ TÂRGU JIU Deschide
617.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 6 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU”TÂRGU JIU Deschide
717.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR PREMII ÎN BANI PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIOANLE ÎN ANUL2021 Deschide
817.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PREMIEREA UNOR SPROTIVI PENTRU REZULTATE DEOSEBITE OBȚINUTE ÎN COMPETIȚII SPORTIVE ÎN CURSUL ANULUI 2021 Deschide
917.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 1,6 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”CONSTANTIN SĂVOIU” TÂRGU JIU Deschide
D117.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNSUȘIRII ACTELOR EMISE DE AGA CLUBULUI SPROTIV ”PANDURII LIGNITUL” TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA PUNERII ÎN APLICARE A H.C.L. NR.82/18.12.2020 Deschide
125.08.2021FESTIVITATEA DE ACORDARE A DIPLOMELOR DE EXCELENȚĂ ELEVILOR ȘI SPORTIVILOR PREMIAȚI DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
1225.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE BANCA TRANSILVANIA S.A A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BULEVARDUL EC,TEODOROIU ,LÂNGĂ BL.4,JUDEȚUL GORJ Deschide
1325.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE SOCIETATEA DC AGENCY S.R.L. A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ALEII ȘI SCĂRII DE ACCES,SPRE IMOBILUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR.ALEXANDRU IOAN CUZA,LÂNGĂ BL.25,SC.2,JUDEȚUL GORJ Deschide
1425.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.801/31466/14.09.2017 ÎNCHEIAT CU SOCIETATE DAMIRIS COMFORT S.R.L. Deschide
1525.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNTOCMIREA UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 484 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 62284 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 62284,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. BICAZ,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
1625.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNTOCMIREA UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 35 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 43209 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 43209,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,BLOC 5,PARTER,JUDEȚUL GORJ ȘI PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 21 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 42322 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR.42322 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. NICOLE TITULESCU NR.5 C,JUDEȚUL GORJ Deschide
1725.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE DE ACCEPTARE A DONAȚIEI A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1.012 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 42473 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 42473,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. STRADA SĂVINEȘTI,TARLAUA 252 A,PARCELA 8/18,JUDEȚUL GORJ Deschide
1825.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ART.2 LA H.C.L. NR.316/27.07.2020 Deschide
1925.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU UNELE UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ TÂRGU JIU Deschide
225.08.2021INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DIRECȚIEI PROGRAME,MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI PARCĂRI PUBLICE,DESFĂȘURATĂ PÂNĂ LA DATA DE 31.07.2021 Deschide
2025.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PARTENERIATULUI CU ASOCIAȚIA PUR ȘI SIMPLU VERDE PENTRU DEPUNEREA LA FINANȚARE ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”SĂRĂCIA ENERGENTICĂ ÎN ROMÂNIA,DOCUMENTARE,INFORMARE ȘI ACȚIUNE” Deschide
2125.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI LOC DE VECI DOAMNEI IOVAN VIROICA Deschide
2225.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ - DUC VOINEA GHEORGHE Deschide
2325.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. AVIATORILOR - LOTIZARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE ÎN ZONĂ LOCUINȚE - DOAMNA MOIANU IULIANA Deschide
2425.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR.14 OCTOMBRIE/ALEEA DIGULUI NR.84/40 ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII DE DESTINAȚIE DIN ZONĂ INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE - INVESTITOR S.C. YMY RESIDENCE S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR ILINCA ILIE Deschide
2525.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ CU UNITĂȚI INDUSTRAILE DEPOZITE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ MIXTA LOCUINȚE COLECTIVE (SPAȚII COMERCIALE,BIROURI) STRADA COMUNA DIN PARIS NR.15 B,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,BENEFICIAR S.C. NEW REZIDENT S.R.L. Deschide
325.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL2021 Deschide
425.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EȘALONAREA LA PLATĂ A OBLIGAȚIILOR FISCALE DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DE CĂTRE S.C. TURISM PARC S.A. Deschide
525.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INSTITUIREA TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI ÎN VEDEREA STABILIRII MODALITĂȚII DE RECUPERARE A SUMELOR AVANSATE DE MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PENTRU ASIGURAREA CONTRIBUȚIEI PROPRII A ASOCIAȚIILOR PROPRIETARI/PROPRIETARILOR OBIECTIVELOR APROBATE PRIN O.M.L.P.D.A. NR.4422/23.12.2020 ȘI O.M.L.P.D.A. NR.664/05.05.2021 Deschide
625.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SECȚIUNEA 1,CAPITOLUL 6 - IMOBILE CU ALTE DESTINAȚII CU POZIȚIILE NR.280 ȘI 281 ȘI SECȚIUNEA 1 CAPITOLUL 3 - TERENURI AFERENTE BALCOANELOR ȘI ALEI DE ACCES,SUBCAPITOL 1 - TEREN AFERENT BALCOANELOR CU POZIȚIA NR.448 Deschide
725.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,A UNOR IMOBILE- TERENURI SITUATE ÎN INCINTA CET TÂRGU JIU Deschide
825.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE,FIȘEI DE DATE ȘI CAIETULUI DE SARCINI PENTRU TERENUL PROPRIETATE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SITUAT ÎN STR. ALEXANDRU ODOBESCU,JUDEȚUL GORJ ȘI APROBAREA ATRIBUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ Deschide
925.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI OȚET ADIRIANA ȘI DOMNULUI OȚET CORNELIU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 146 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. PANDURI,JUDEȚUL GORJ Deschide
2630.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INVENTARIEREA ȘI ETICHETAREA REȚELELOR DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ȘI INFRASTRUCTURA SUPORT AFERENTĂ,DEȚINUTE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
2730.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII :”CONSTRUIRE PARCARE DE TRANZIT ȘI SPAȚII DE AGREMENT,STRADA BARAJELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
2830.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.296/15.07.2021 ȘI STRABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 75 MP. ,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 55438 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 55438,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA MESTEACĂNULUI NR.13,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI LOGĂSCU CONSTANTIN ȘI DOAMNEI LOGĂSCU NICOLAETA Deschide
3030.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI AGENȚIA GORJ,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 17 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. GENERVA,NR.4,JUDEȚUL GORJ Deschide
3130.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022,CA URMARE A REVOCĂRII TITLULUI DE ”COLEGIU” ACORDAT COLEGIULUI TEHNIC NR.2,COLEGIULUI TEHNIC ION MINCU,COLEGIULUI TEHNIC HENRI COANDĂ ȘI COLEGIULUI AUTO TRAIAN VUIA Deschide
3230.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎMNTOCMIREA UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 72 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL44886 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 44886,SITUAT ÎN MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,STRADA COMUNA DIN PARIS NR.11 A,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
3230.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRI PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII :”MODERNIZARE STRADĂ CU ACCES DIN STRADA ALEEA PELINULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
3330.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNEREA DE RESPINGERE A PLÂNGERII PREALABILE NR.34792 DIN 20.07.2021 Deschide
3430.08.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR-GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2021 Deschide
0131.08.2021PROCESUL VERBAL AL SEDINȚEI EXTRORDINARE,DE ÎNDATĂ,A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN 17.08.2021 Deschide
117.09.2021INFORMARE CURTEA DE CONTURI - DECIZIA NR.77/03.09.2021 Deschide
1017.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE EFZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII :”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ZONA NARCISELOR-BLOC.NR.3” Deschide
1117.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE EFZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII :”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ZONA NARCISELOR-BLOC.NR.4” Deschide
1217.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE EFZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII :”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ZONA NARCISELOR-BLOC.NR.5” Deschide
1317.09.2021PROIEC DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA IMOBILELOR GARAJE SITUATE ÎN INCINTA LICEULUI TEHNOCLOGIC NR.2 TÂRGU JIU,DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA DESFIINȚĂRII Deschide
1417.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.93/3747 DIN DATA DE 27.09.2007 ÎNCHEIAT DE CĂTRE JIUL SCM TÂRGU JIU CU MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,AVÂND CA OBIECT FOLOSINȚA IMOBILULUI SITUAT ÎN STR. A.I.CUZA NR.22,ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 Deschide
1517.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII H.C.L. NR.77/18.12 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ A UNUI SPAȚIU BIROU ADMINISTRATIV,SITUAT ÎN INCINTA STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU,ET.2,ÎNCEPÂND CU DATA DE 17.09.2021 Deschide
1617.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ELIBERĂRII A 132 LEGITIMAȚII DE TRANSPORT GRATUITE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022,PENTRU ELEVII ȘI STUDENȚOO CE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE SPECIALĂ DIN CADRUL FIECĂRUI CENTRU SUBORDONAT DGASPC GORJ,PRECUM ȘI DIN CADRUL ASOCIAȚIEI”COPIII NOȘTRI DE PRETUTINDENI”TÂRGU JIU Deschide
1717.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
1817.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR-GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2021 Deschide
1917.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 4 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „CONSTATIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU Deschide
217.09.2021INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU,LA DATA DE 30.06.2021 Deschide
2017.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 9,5 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TRAIAN VUIA TÂRGU JIU Deschide
2117.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCARE DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 2 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI AUTO TRAIAN VUIA Deschide
317.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII :”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ”. Deschide
417.09.2021PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT,PENTRU BIECTIVUL DE INVESTIȚII:”MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ - ETAPA I” Deschide
517.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”REABILITARE ȘI ETAJARE PARȚIALĂ GRĂDINIȚA NR.1” Deschide
617.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”AMENAJARE ȘI COMPARTIMENTĂRI SALĂ PICTURĂ ȘI AUDIȚII LA LICEUL DE ARTE CONSTANTIN BRĂILOIU” Deschide
717.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO0ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”INLOCUIRE TABLĂ ACOPERIȘ ȘI REPARAȚII BLOCUIRI LOCUINȚE ANL ȘO LOCUINȚE SOCIALE - LUCRĂRI ÎN PRIMĂ URGENȚĂ” Deschide
817.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNIC-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ZONA NARCISELOR - BLOC NR.1” Deschide
917.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE EFZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII :”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ZONA NARCISELOR-BLOC.NR.2” Deschide
122.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ARTICOLULUI NR.2 DIN H.C.L.NR.359/24.09.2018 DE APROBARE A PROIECTULUI ”EXTINDERE ȘI REABILITARE GRĂDINIȚI MIHAI EMINESCU,CORP. C1” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,COD SMIS 123202 Deschide
1022.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII 1- BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 3 - TERENURI AFERENTE BALCOANELOR ȘI ALEILOR DE ACCES,SUBCAPITOLUL 1 - TERENURI AFERENTE BALCOANELOR CU POZIȚIA 449 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
1122.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR.617/36843/13.10.2016 ÎNCHEIAT CU S.C.NEW AGE ADVERTISING AGENCY S.R.L. PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,JUDEȚUL GORJ Deschide
1222.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI DEACONESCU NICOLAE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 130 MP. ,CU NUMĂR CADASTRAL 62156,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. HIDROCENTRALEI. JUDEȚUL GORJ Deschide
1322.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DL. CÎRSTEA GRIGORIAN- CRISTINEL,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,LÂNGĂ BL.10,SC.1,JUDEȚUL GORJ,CU DETINAȚIA DE SCARĂ ȘI ALEE DE ACCES Deschide
1422.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE CU PROPUNER DE ÎNTOCMIRE A DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 3 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. TERMOCENTRALEI NR.27,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 62459 Deschide
1522.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE COMODAT ÎN VEDEREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE ONCOLOGIE „SFÂNTA ANA” A SPAȚIULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. UNIRII,BL.2 PARTER Deschide
1622.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ A UNUI SPAȚIU DIN INCINTA STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU,ETAJUL NR.4 Deschide
1722.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA STAȚIILOR DE URCARE-COBORÂRE DIN MIJOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CA BUNURI DE RETUR CĂTRE SOCIETATEA TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
1822.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNTOCMIREA UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 121 MP.,IDETIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 6999 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 15987/N,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR.22 DECEMBRIE 1989 NR.23,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
1922.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNTOCMIREA UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 45642 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 45642,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. AVIATORILOR NR.9,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
222.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ARTICOLULUI NR.2 DIN H.C.L. NR.358/24.09.2018 DE APROBARE A PROIECTULUI ”EXTINDERE ȘI REABILITARE GRĂDINIȚA NR.8” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,COD SMIS 122393 Deschide
2022.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A TÂRGU JIU A PROPUNERII DE PRELUNGIRE A DURATEI MANDATULUI MEMBRULUI PROVIZORIU CA CU DOUĂ LUNI,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.10.2021 Deschide
322.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ARTICOLULUI NR.2 DIN H.C.L. NR.321/26.08.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”REABILITARE,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR.362/30.09.2019 ȘI PRIN H.C.L. NR.242/28.05.2021 Deschide
422.09.2021PRIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ARTICOLULUI NR.2 DIN H.C.L. NR.330/10.08.2020 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITARE SCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN SĂVOIU,CORPURI C1,C8,C9,CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ȘI AMFITEATRU” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,COD SMIS 123962 Deschide
522.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU TRANSFORMAREA UNEI FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU ȘI A DIRECȚIEI DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU,DIRECȚII FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI Deschide
622.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA UNUI POST CORESPUNZĂTOR UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUSI” TÂRGU JIU Deschide
722.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PE PROGRAME ȘI PROIECTE CULTURALE ALE TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” Deschide
822.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A IMOBILULUI TEREN-ARABIL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.693 MP. SITUAT ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,STRADA ACADEMICIAN PETRE BRÂNCUȘI,NR.3,JUDEȚUL GORJ,TARLALELE 25,24 A ȘI 24 A,PARCELELE 21/2,3/1 ȘI 3,AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 52502,INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR.52502 TÂRGU JIU Deschide
922.09.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE TERENURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI DECLARAREA ACESTORA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
22.09.2021INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA PUBLICĂ LOCALĂ TÂRGU JIU,ÎN PERIOADA 01.01.2021-31.08.2021 Deschide
64202/01/2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022. Deschide