Nr.DataDenumire
0108.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU TRANSFORMAREA UNOR FUNCȚII DIN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
0208.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA H.C.L. NR.104/26.09.2016 ȘI H.C.L. NR. 414/30.10.2017. Deschide
0308.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE CU PRIVIRE LA DESEMNAREA PERSOANEI MANDATATE SĂ ÎNCHEIE ȘI SĂ SEMNEZE,ÎN NUMELE ȘI PENTRU MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CU REPREZENTANȚII NUMIȚI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU,MANDATELE DE REPREZENTARE,ÎN VEDEREA RESPECTĂRII PREVEDERILOR OUG NR. 109/2011 ȘI A REGLEMENTĂRILOR LEGALE INCIDENTE. Deschide
0408.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII TARIFELOR PENTRU PRECOLECTARE,COLECTARE ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR DE LA PERSOANE FIZICE ȘI DE LA PERSOANE JURIDICE. Deschide
0120.01.2021RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP SEMESTRUL II – 2020. Deschide
0220.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020. Deschide
0320.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 81/18.12.2020. Deschide
0420.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
0520.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 LA H.C.L. NR. 89/18.12.2020 PRIVIND TRECEREA UNOR ACTIVE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE,VALORIFICĂRII ȘI CASĂRII. Deschide
0620.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA VALORII DE INVENTAR A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADION,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
0720.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA VALORII DE INVENTAR A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”MODIFICĂRI INTERIOARE - AMENAJARE GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT GRĂDINIȚA NR. 20,STRADA TUDOR VLADIMIRESCU,NR. 79,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
0820.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.60/09.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290 MP,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 54645,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR. 54645,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CARTIER ROMANEȘTI,JUDEȚUL GORJ,TARLAUA NR.6,PARCELA 20/3,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL PILEA ILIE DĂNUȚ. Deschide
0920.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.61/09.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 3325,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.35268,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. DR. NICOLAE HASNAȘ,NR.15,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRUU PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA DODENCIU LUIZA MARIA. Deschide
1020.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA POZIȚIEI NR.92 DIN SECȚIUNEA 1 - BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 2 - TERENURI ATRIBUITE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE,SUBCAPITOLUL 1 - TERENURI CONCESIONATE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
1120.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII. Deschide
1220.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.56/07.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 37608,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.37608,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PREAJBA MARIE,STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR.17,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL SANDU MIHAI DANIEL ȘI DOAMNA SANDU OANA ANDREEA. Deschide
1320.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.49/28.10.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 94 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 488660,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.48660,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. VASILE CÂRLOVA,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA CORLAN TATIANA. Deschide
1420.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.57/07.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚA DE 300 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37683,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.37683,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. AVIATORILOR,NR.45,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL CIONTU CONSTANTIN ADRIAN ȘI DOAMNA CIONTU ELENA ROXANA. Deschide
1520.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.54/07.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37625,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.37625,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR.34,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL FILIP NICOLAE-CODRUȚ ȘI DOAMNA FILIP MARIA-MAGDALENA. Deschide
1620.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU TRANSFORMAREA UNEI FUNCTII PUBLICE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU. Deschide
1720.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII TRANSLOC SA TÂRGU JIU,A PROPUNERII DE NUMIRE A 2 MEMBRI CA PROVIZORII,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.02.2021,CU O DURATĂ A MANDATULUI PROVIZORIU DE 4 LUNI (01.02.2021 - 31.05.2021). Deschide
1820.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ÎN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ȘI CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PENTRU ANUL 2020. Deschide
1920.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII CU TITLU GRATUIT A UNUI LOC DE VECI ÎN CIMITIRUL MUNICIPAL ORTODOX TÂRGU JIU,DOAMNEI TEMEREANCĂ VICTORIA,POTRIVIT DISPOZIȚIILOR LEGII NR. 189/2000. Deschide
2020.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIUL TÂRGU JIU A IMOBILULUI – CONSTRUCȚIE,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA BRÂNDUȘEI,NR. 7,JUDEȚUL GORJ ȘI DECLARAREA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 15,STRADA BRÂNDUȘEI,NR. 7,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2120.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 293 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 38302,NR. CARTE FUNCIARĂ 38302,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE IORGA ,NR.11,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL GHEORGHE TUDOR. Deschide
2220.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR.495/16.12.2019. Deschide
2320.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI POPESCU ADELINA- EMANUELA ȘI DOMNULUI POPESCU TUDOR ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR.61,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2420.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII MIJLOACELOR FIXE,AUTOVEHICULELE CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE GJ.02.JRD,GJ.33 MAT ȘI A TROLEIBUZULUI CU NUMĂR DE ÎNREGISTRARE GJ-0119. Deschide
2520.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INCHIRIEREA CĂTRE ZAMFIR SIMONA-IOANA,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33,71 M.P. AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU,INCINTA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.7,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2620.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 36902 ȘI CARTE FUNCIARĂ 36902,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2720.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ” LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 48739 ȘI CARTE FUNCIARĂ 48739,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2820.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL TEHNIC ”HENRY COANDĂ” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 5243 ȘI CARTE FUNCIARĂ 5243,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2920.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ” COLEGIUL AUTO ”TRAIAN VUIA” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 42977 ȘI CARTE FUNCIARĂ 42977,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3020.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL NICOLAE”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 36881 ȘI CARTE FUNCIARĂ 36881,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3120.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”LUMEA COPIILOR”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3220.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”LICEUL ENERGETIC”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3320.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” ECATERINA TEODOROIU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51187 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51187,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3420.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ” MIHAI EMINESCU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3520.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”LICEUL TEHNOLOGIC ”BÎRSEȘTI”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3620.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 49130 ȘI CARTE FUNCIARĂ 49130,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3720.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL TEHNIC NR. 2”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 53338 ȘI CARTE FUNCIARĂ 53338,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3820.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL TEHNIC ”ION MINCU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 58681 ȘI CARTE FUNCIARĂ 58681,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3920.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL TEHNIC ”GHEORGHE MAGHERU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 48740 ȘI CARTE FUNCIARĂ 48740,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4020.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 40152 ȘI CARTE FUNCIARĂ 40152,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4120.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 8898 ȘI CARTE FUNCIARĂ 48738,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4220.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”POMPILIU MARCEA”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51201 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51201,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4320.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”VIS DE COPIL”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4420.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 8609 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51226,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4520.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”LICEUL TEOLOGIC”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 36877 ȘI CARTE FUNCIARĂ 36877,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4620.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51195 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51195,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4720.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GHEORGHE TĂTĂRĂSCU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 5886 ȘI CARTE FUNCIARĂ 5886,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4820.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL NAȚIONAL ”ECATERINA TEODOROIU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4920.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 8862 ȘI CARTE FUNCIARĂ 53900,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
5020.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VOIEVOD LITOVOI”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51188 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51188,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
5120.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51325 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51325,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
5220.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”LICEUL DE ARTE PLASTICE ”CONSTANTIN BRĂILOIU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 5839 ȘI CARTE FUNCIARĂ 45046,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
5320.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN SĂVOIU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51400 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51400,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
5420.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE,MODIFICĂRI INTERIOARE ȘI FAȚADE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU”. Deschide
5520.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PREMIEREA UNOR SPORTIVI PENTRU REZULTATE DEOSEBITE OBȚINUTE ÎN COMPETIȚII INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE ÎN CURSUL ANULUI 2020. Deschide
5620.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MENȚINERII NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU ANUL 2021. Deschide
5720.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICARE ART. 1 ȘI A ANEXEI 1 LA H.C.L. NR. 23/27.11.2020 PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
5820.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37982,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR. 37982,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ALEEA BICAZ,NR. 1,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII,PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ,CĂTRE DOMNUL STEGARIU ROMEO. Deschide
5920.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU A TERENURILOR DE FOTBAL I,II ȘI III AFLATE ÎN INCINTA COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU. Deschide
6020.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 345/31.08.2020 PRIVIND INTRODUCEREA UNOR TERENURI ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ACTUALIZAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE LA POZIȚIA NR. 92,CAPITOLUL 2,SUBCAPITOLUL 1,SECȚIUNEA 1. Deschide
6120.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
6220.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL,PRIN CONCESIUNE,ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,NR. 29594/05.07.2019 Deschide
6320.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA POZIȚIEI NR. 11 DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 274/29.06.2015. Deschide
6520.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE FEBRUARIE,MARTIE ȘI APRILIE 2021. Deschide
D120.01.2021RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND PROGRAMELE CULTURALE ALE ANULUI 2020 Deschide
D221.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.416/2001,PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT Deschide
D322.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 3 LOCURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI,NR.27,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 52790 Deschide
D425.01.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR.2 LA H.C.L. NR.164/27.04.2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE ȘI FUNCȚIONARE A STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI TAXELE DE UTILIZARE A STADIONULUI MUNICIAPL,INCLUSIV A TERENULUI DE FOTBAL NR.2 ȘI A TERENULUI DE FOTBAL NR.2 ȘI A TERENULUI DE FOTBAL NR.3 Deschide
D525.01.2021CERERE CONCEDIUL DE ODIHNĂ AFERENT ANULUI 2019 -DL. ROMANESCU MARCEL LAURENTIU ,ÎNCEPÂND CU DATA DE 26.01.2020 PÂNĂ PE DATA DE 29.01.2020 Deschide
D625.01.2021INFORMARE DIRECȚIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU TÂRGU JIU Deschide
D725.01.2021INFORMARE SERVICIUL GOSPODĂRIE COMUNITARĂ Deschide
0117.02.2021RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ANUL 2020. Deschide
0217.02.2021RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ ÎN ANUL 2020. Deschide
0317.02.2021INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU PE ANUL 2020. Deschide
0417.02.2021ADRESA CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI NR. 6632/11.02.2021. Deschide
0517.02.2021RAPORTUL PRIVIND MODUL DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR PE SEMESTRUL II 2020. Deschide
0617.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI POPESCU AUREL ȘI VACANTĂRII A UNUI LOC DE CONSILIER LOCA. Deschide
0717.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 3 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI,NR. 27,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 61610. Deschide
0817.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 04/536/28.02.2021,PENTRU PRELUAREA TERENULUI DE CĂTRE MOȘTENITORII VASILE CONSTANTIN ȘI VASILE VIOREL – CONSTANTIN ȘI SUPLIMENTAREA CU 19 MP. A TERENULUI CONCESIONAT SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MESTEACĂNULUI,NR. 55 B (FOST NR. 63),JUDEȚUL GORJ. Deschide
0917.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 24094/01.09.2002,PENTRU SUPLIMENTAREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 24094/01.09.2002,PENTRU SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 2,14 MP,A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MINERILOR ,NR. 12,SC. 4,AP. 61,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1017.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7,09 MP.,REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STRADA LOTRULUI,BLOC. 9,SCARA 1,AP. 47,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1117.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL ÎN CURSUL ANULUI 2021. Deschide
1217.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 02/9766/20.03.2012 ÎNCHEIAT CU ROȘU RĂZVAN DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ. Deschide
1317.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 18526/01.04.2011 ÎNCHEIAT CU APOSTOL SIMONA. Deschide
1417.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE,CA URMARE A REORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI A 5 DIRECȚII SUBORDONATE AUTORITĂȚII. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1517.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2020. Deschide
1617.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”. Deschide
1717.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
1817.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU. Deschide
1917.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎMPUTERNICIREA CONSILIERULUI JURIDIC POPESCU NATALIA SĂ REPREZINTE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOSARELE NR. 15/95/2021 ȘI NR. 16/95/2021. Deschide
2017.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2021 PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU. Deschide
2117.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNFIINȚAREA UNUI TÂRG DE HAINE SECOND – HAND,PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN LOCAȚIA TÂRGUL DE ANIMALE. Deschide
2217.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE DE FURNIZORII PUBLICI ȘI PRIVAȚI LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU PERIOADA 2021-2025. Deschide
2317.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 2 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA TUDOR VLADIMIRESCU,TRONSON 2,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 60895. Deschide
2417.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2021 PENTRU CONTRIBUABILUL FILIALA TÂRGU JIU A U.A.P. DIN ROMÂNIA. Deschide
2517.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 2 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA TRAIAN,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 55311. Deschide
2617.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRI LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI A TAXEI PE TEREN PENTRU ANUL 2021 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE FILIALA GORJ ”TUDOR VLADIMIRESCU„. Deschide
2717.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI ÎN CUANTUM DE 110.942 LEI RĂMASĂ NEUTILIZATĂ DIN APORTUL DE CAPITAL,PENTRU ACHIZIȚIA UNUI CILINDRU VIBRATOR COMPACTOR AMMANN – ARX 23-2 INTERIM PENTRU SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU. Deschide
2817.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNEREA DE APROBARE A SALARIULUI TARIFAR MEDIU ORAR APLICABIL CU 01.02.2021 PENTRU SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU. Deschide
2917.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 60/09.12.2020 ÎNTOCMI DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 54645,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR. 54645,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CARTIER ROMANEȘTI,JUDEȚUL GORJ,TARLAUA NR. 6,PARCELA 20/3 ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL PILEA ILIE IONUȚ. Deschide
3017.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 61/09.12.2020 ÎNTOCMI DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 3325,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR. 35268,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. DR. NICOLAE HASNAȘ,NR. 15,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA DODENCIU LUIZA MARIA.. Deschide
3117.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INTERZICEREA PARCĂRII AUTOTURISMELOR PE STRĂZILE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE CARE SE EFECTUEAZĂ MĂTURATUL MECANIC. Deschide
3217.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 44/20765/01.11.2000,ÎNCHEIAT CU DOAMNA BĂLAN GHEORGHIȚA,PENTRU SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 19 MP. A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MĂCEȘULUI,NR. 2(FOST NR. 17),JUDEȚUL GORJ. Deschide
3317.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE ȘI APROBAREA CONCESIONĂRII,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,A UNOR IMOBILE - TERENURI SITUATE ÎN INCINTA CET TÂRGU JIU. Deschide
3417.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 194/27.04.2018 PRIVIND DEPOZITAREA DEȘEURILOR ÎN DEPOZITELE SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3517.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU. Deschide
D117.02.2021PROIECT DE HOTĂRĂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÂRGU JIU. Deschide
D217.02.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV INFINIT 2013. Deschide
D317.02.2021INFORMARE PRIVIND MODUL DE DUCERE LA ÎNDEPLINIRE A HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020. Deschide
D422.02.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ SI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A UNOR BUNURI (MIJLOACE FIXE) Deschide
D522.02.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA AMANARII LA PLATA A CHIRIEI DATORATE DE CLUBUL SPORTIV PANDURII LIGNITUL TARGU JIU PENTRU FOLOSIREA STADIONULUI MUNICIPAL TARGU JIU Deschide
D622.02.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA NEERCITĂRII CAII DE ATC ÎMPOTRIVA SENTINTEI NR. 7/2021 PRONUNTATA DE TRIBUNALUL GORJ -SECTIA CONTECIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL IN DOSARUL NR. 277/95/2020 Deschide
D722.02.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
0108.03.2021ADRESA CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI PRIVIND DECIZIA NR. 1/22.02.2021. Deschide
0208.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SĂ DELEGE CONSILIERII JURIDICI PENTRU A REPREZENTA CONSILIUL LOCAL ÎN DOSARELE AFLATE PE ROLUL INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI. Deschide
0308.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADIA GORJ ÎN VEDEREA EXERCITĂRII VOTULUI CU PRIVIRE LA APROBAREA MODELULUI DE CONTRACT DE FURNIZARE/PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE PENTRU PERSOANE JURIDICE. Deschide
0408.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 8677/23.02.2021 FORMULATĂ DE SINDICATUL POLIȚIȘTILOR LOCALI DIN JUDEȚUL GORJ ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
0116.03.2021PREZENTAREA ÎNCHEIERII FINALE CIVILE CU NR. 1036/2021 A JUDECĂTORIEI TÂRGU JIU ȘI DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE DOMNUL BUTAN ION,CONSILIER SUPLEANT PE LISTA P.S.D. – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ. Deschide
0216.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 2/04.11.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
0316.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI BONCULESCU PANTELIMON ȘI A VACANTĂRII UNUI LOC DE CONSILIER LOCAL. Deschide
0416.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 43/27.11.2020. Deschide
0516.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INVESTIȚIE REACTUALIZATĂ ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE STRADA TUDOR VLADIMIRESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ”. Deschide
0124.03.2021RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE PE ANUL 2020. Deschide
0224.03.2021INFORMARE PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2020 DE CĂTRE DIRECȚIA PUBLICĂ COMUNITARĂ LOCALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU. Deschide
0324.03.2021INFORMAREA NR. 12700 DIN 18.03.2021 A DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU. Deschide
0424.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC PARC INSULITĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ”. Deschide
0524.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 303/27.07.2020 PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CANALIZARE MENAJERĂ STRADA PANAIT CERNA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,PRECUM ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. PRIN ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL NR. 1194/10.01.2008. Deschide
0624.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
0724.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA POZIȚIEI NR. 2 DIN SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 8 – IMOBILE ÎN CARE AU FUNCȚIONAT CENTRALE TERMICE ,SUBCAPITOLUL 1 – CENTRALE TERMICE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
0824.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 4 – TERENURI AFERENTE BLOCURILOR DE LOCUINȚE SAU SPAȚIILOR CU ALTE DESTINAȚII,COTE INDIVIZE ȘI EXCLUSIVE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU POZIȚIA NR. 566. Deschide
0924.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”AMENAJARE ATELIERE ÎN C2 A COLEGIULUI TEHNIC ”ION MINCU” TÂRGU JIU ȘI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT COLEGIUL TEHNIC ”ION MINCU” TÂRGU JIU. Deschide
1024.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE CABINĂ POARTĂ COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TÂRGU JIU” ȘI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT,COLEGIUL TEHNIC NR. 2,TÂRGU JIU Deschide
1124.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA H.C.L. NR. 40/25.01.2021 ȘI APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRAREA COLEGIULUI NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU” A UNOR BUNURI OBIECTE DE INVENTAR LEGATE DE PERSONALITATEA LUI TUDOR VLADIMIRESCU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR. 1435/11.02.2021. Deschide
1224.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2693 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 52502,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 52502,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA ACADEMICIAN PETRE BRÂNCUȘI,NR. 3,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1324.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI MARINA MARINELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 298 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA EUGEN LOVINESCU,NR. 10,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1424.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE S.C. MANBOCOM S.R.L. A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP.,AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,NR. 105 D,JUDEȚUL GORJ. Deschide
1524.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 10447/03.04.2017,ÎNCHEIAT CU S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Deschide
1624.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE A IMOBILELOR SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI,NR. 27,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICATE PRIN NUMERELE CADASTRALE 56955,58812 ȘI 50028. Deschide
1724.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 2 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PRELUNGIREA PANDURI,TARLAUA 95,PARCELA 7/1/8,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 53968. Deschide
1824.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 633 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 46612,NR. CARTE FUNCIARĂ 46612,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PREAJBA MARE,STR. ELVIRA GODEANU,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA CIOATĂ GABRIELA – FELICIA. Deschide
1924.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 55829,NR. CARTE FUNCIARĂ 55829,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. DR. NICOLAE HASNAȘ,NR. 11,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL FLOAREA GRIGORE. Deschide
2024.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 3761,NR. CARTE FUNCIARĂ 37610,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PREAJBA MARE,STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR. 19.,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL PREDESCU CONSTANTIN ȘI DOAMNA PREDESCU DIANA ELENA. Deschide
2124.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP.,(COTĂ INDIVIZĂ) IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 2211,NR. CARTE FUNCIARĂ 35001,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. TRAIAN,BL. 16,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. MISONA EXIM S.R.L.. Deschide
2224.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 1797/29.04.2011 CU ASOCIAȚIA ”PRO ANIMALS”,PRIN ACT ADIȚIONAL,CE VA AVEA CA OBIECT TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A IMOBILULUI – CONSTRUCȚIE ȘI TEREN – SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,INCINTA CET,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR DE ADĂPOST CÂINI ȘI CLINICĂ VETERINARĂ. Deschide
2324.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ ,STR. BARAJELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,BENEFICIARI ILIESCU ALEXANDRU CĂLIN,TROTTEA GABRIEL LUCIAN ȘI TROTTEA IOANA SPERANȚA. Deschide
2424.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACȚIUNILE CE SE VOR DESFĂȘURA CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE PAȘTE 2021 PRIN DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU. Deschide
2524.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII TRANSLOC SA TÂRGU JIU,A PROPUNERII DEN NUMIRE A UNUI MEMBRU CA PROVIZORIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.04.2021,CU O DURATĂ A MANDATULUI PROVIZORIU DE 4 LUNI (01.04.2021 – 31.07.2021). Deschide
2624.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PARTENERIATULUI ÎNTRE ASOCIAȚIA ”ASSOCIATION COLOUR YOUR DREAMS” ȘI UAT MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PENTRU DEPUNEREA LA FINANȚARE ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”DIGICONSULTARE PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ”. Deschide
2724.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL II 2021. Deschide
2824.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10348/05.03.2021,DOMNUL POPEANGĂ PETRE – DANIEL,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
2924.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10008/03.03.2021,FORMULATĂ DE SINDICATUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR ȘI FUNCȚIONARILOR ”MERIDIAN” ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
3024.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10357/05.03.2021,DOMNUL DRAGOTĂ DUMITRU IOAN,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
3124.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10361/05.03.2021,DOMNUL ENESCU LUCIAN,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
3224.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10360/05.03.2021,DOMNUL MARIA LĂPĂDAT,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
3324.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10356/05.03.2021,DOMNUL MĂRUȚĂ ION - LUCIAN,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
3424.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10355/05.03.2021,DOMNUL MIHU GRIGORE STELIAN,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021 Deschide
3524.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10354/05.03.2021,DOMNUL TOMESCU GRIGORE,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
3624.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10350/05.03.2021,DOMNUL FLORESCU ION - DANIEL,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
3724.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10349/05.03.2021,DOMNUL BUICĂ CONSTANTIN,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
3824.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 11518/11.03.2021,FORMULATĂ DE DOAMNA DIACONESCU LOREDANA,CONSILIER JURIDIC LA COMPARTIMENTUL APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL ,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
3924.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10547/08.03.2021,FORMULATĂ DE DOAMNA POPESCU DIANA,CONSILIER JURIDIC LA COMPARTIMENTUL APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL ,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
D124.03.2021PROIECT DE HOPTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BONCULESCU FLORIAN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MESTEACĂNULUI,NR. 88,JUDEȚUL GORJ. Deschide
D225.03.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE PARC CALEA EROILOR - STRADA GHEORGHE TĂTĂRĂSCU,MUNICIPIUL TARGU JIU”. Deschide
D326.03.2021PREZENTARE INCHEIEREA CIVILA NR. 1379/2021 - VALIDARE CONSILIER LOCAL ARSENIE BOGDAN ȘI DEPINERE JURAMANT Deschide
D426.03.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 1 AL H.C.L. NR. 2/04.11.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
D526.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DE SERVICII FUNERARE AL AGENTULUI ECONOMIC S.C. FUNERARA EDEN S.R.L. PE RAZA MUNICIPIULUI TARGU JIU Deschide
D629.03.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI / TAXEI PE CLĂDIRE ȘI A IMPOZITULUI/TAXEI PE TERENUL AFERENT CLĂDIRII PENTRU ASOCIAȚIA ”PRO ANIMALS” Deschide
D729.03.2021PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”RESTAURARE FINISAJE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE ȘI ILUMINAT ARHITECTURAL COLEGIUL NAȚIONAL TUDOR VLADIMIRESCU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU GORJ” Deschide
0105.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONA PROTEJATĂ A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR – REAMENAJARE ZONĂ PIETONALĂ A CENTRULUI CIVIC,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
0205.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10510/05.03.2021,FORMULATĂ DE DOMNUL ROTESCU DORU IONEL,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA HCL NR. 77/22.02.2021. Deschide
64202/01/2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022. Deschide