Nr.DataDenumire
0112.01.2021PUZ - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI CONSTRUIRE LOCUINTA - INVESTITOR DUC VOINEA GHEORGHE Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
0220.01.2021PUZ- CONSTRUIRE STATIE BETAOANE,STATIE ASFALT,CANTAR,SPATII BIROURI,HALA INTRETINERE,REPARATII SI DEPOZITARE UTILAJE,PLATFORMA BETONATA - INVESTITOR POPESCU NICOLAE Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
0320.01.2021PUZ - INTOCMIRE PUZ PENTRU LOTIZARE ,SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN ZONA UNITATI AGRICOLE ÎN ZONA DE LOCUINTE SI CONSTRUIRE LOCUINTE CU MAXIM DOUA UNITATI LOCATIVE PE IMOBIL - STR. AVIATORILOR Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
0426.01.2021PUZ - STRADA BARAJELOR,MUNICIPIUL TARGU JIU,JUDETUL GORJ,BENEFICIARI ILIESCU ALEXANDRU CALIN,TROTTEA GABRIEL LUCIAN SI TROTTEA IOANA SPERANTA Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
528.01.2021PUZ - IMOBIL LOCUINTE MULTIFAMILIALE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN ZONA CU LOCUINTE MULTIFAMILIALE IN REGIM DE INALTIME P...P+2+M - INVESTITOR SC NATURA HOLDING SRL Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
629.01.2021PUZ - LOCUINTE COLECTIVE P+4 E SI SPATIU COMERCIAL P+1E - INVESTITOR PUIU ANCA ELENA,STR. PELINULUI,FN Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
0718.03.2021PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE IMOBILE BIROURI P+3,IMOBIL SPAȚIU DE PRODUCȚIE + BIROURI P+3 ȘI IMPREJMUIRE TEREN CU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN ZONĂ DE DEZVOLTARE LOCUINȚE ÎN ZONĂ PRESTĂRI SERVICII (BIROURI,HALA PRODUCȚIE),STR.TISMANA,NR.71 A - INVESTITOR CÂRCEI MIHAI Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1024.03.2021PROIECT DE BUGET AL,MUNICIPIULUI TARGU JIU PE ANUL 2021 Deschide
824.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE,PENTRU ANUL 2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
924.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROMOVAREA DEȚINERII CÂINILOR ȘI STOPAREA ÎNMULȚIRII NECONTROLATE A CÂINILOR DE RASĂ COMUNĂ SAU METIȘI,DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1126.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE COMERȚ STRADAL ȘI A TERASELOR DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ PE RAZ MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,APROBAT PRIN H.C.L. NR.118/25.03.2019,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE APROBATE PRIN H.C.L. NR.357/30.09.2019 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1230.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE DE APROBARE A REGULAMENTULUI PRIVIND AVIZAREA REGULAMENTELOR PROPRII ALE PIEȚELOR DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1330.03.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE DE APROBARE A REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIȚIILE DE AUTORIZARE ȘI METODOLOGIA DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE PENTRU PIEȚELE DE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1419.04.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ”MODIFICARE PUZ EXISTENT,SUPRAFAȚĂ STUDIATĂ 1800 MP.,PRIN PARCELARE ȘI CREARE CALE DE ACCES SI STABILIRE CONDITII DE CONSTRUIBILITATE” ÎN VEDERE CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE CUPLATE ÎN REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME P+1,INVESTITOR LUMEZEANU IONUȚ CASIAN,STRADA MARIN PREDA NR.21,TÂRGU JIU. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1527.04.2021PUZ - REVIZUIRE PUZ APROBAT PRIN H.C.L. 163/2014 CU SCHIMBAREA DESTINAȚIEI TERENULUI DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ PENTRU TURISM,PRESTĂRI SERVICII (SALA EVENIMENTE) ȘI SPORT,STR. BARAJELOR NR.162,JUDEȚUL GORJ -BENEFICIAR S.C. EVENTSYSTEM TIME PRIN BULEAC DANIEL Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1629.04.2021PLAN URBANISTIC ZONAL ”SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN ZONĂ CU UNITĂȚI INDUSTRIALE,DEPOZITE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ MIXTĂ - LOCUINȚE COLECTIVE,SPAȚII COMERCIALE,BIROURI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. COMUNA DIN PARIS,15 B - INVESTITOR S.C. NEW REZIDENT S.R.L. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1717.06.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INSTITUIREA TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI ÎN VEDEREA STABILIRII MODALITĂȚII DE RECUPERARE A SUMELOR AVANSATE DE MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PENTRU ASIGURAREA CONTRIBUȚIEI PROPRII A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI/PROPRIETARILOR,OBIECTIVELOR APROBATE PRIN O.M.L.P.D.A. NR.4422/23.12.2020 ȘI O.M.L.P.D.A. NR.664/05.05.2021. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1829.07.2021INTOCMIRE P.U.Z. PENTRU SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ PENTRU LOCUINȚE ȘI FUNCȚII COMPLEMENTARE,PARCELARE TEREN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE PE STRADA ANA IPĂTESCU - INVESTITOR ȘTIOCLEI GHEORGHE Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1929.07.2021INTOCMIRE P.U.Z. CONSTRUIRE LOCUINȚĂ,TÂRGU JIU,STR.TISMANA,NR. FN. - BENEFICIAR DRĂGAN DUMITRU Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2029.07.2021P.U.Z. ”LOTIZARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE” - STR. JIEȚE (DE 92) -INVESTITOR GIORGI I.ION Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2129.07.2021P.U.Z. INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII LOCUINȚĂ PE ALEEA PELINULUI - INVESTITOR CIORTAN MARCEL Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2229.07.2021P.U.Z. SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ CU FUNCȚIUNI LOCUINȚE INDIVIDUALE ÎN ZONĂ CU FUNCȚIUNI MIXTE - STR.COMUNA DIN PARIS NR.22 -INVESTITOR IANA TRAIAN Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2310.09.2021P.U.Z. CONSTRUIRE HALA PRODUCȚIE TÂMPLĂRIE PVC,BIROURI,ÎMPREJMUIRE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR.NARCISELOR,EXTRAVILAN,JUDEȚUL GORJ,BENEFICIAR S.C. ACTAWIN GROUP S.R.L. Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2418.10.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI EXPLOATAREA PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ ȘI A PARCĂRILOR DE REȘEDINȚĂ DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
2527.10.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2022 Deschide
Deschide
Deschide
2603.11.2021REGULAMENT LOCAL PRVIND AMPLASAREA ȘI AUTORIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ELABORAT DE GRUPUL DE LUCRU CONSTITUIT PRIN DISPOZIȚIA NR.745/11.02.2021 EMISĂ DE PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
Deschide
Deschide
2725.11.2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL NR.43474/2006 DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE - ACTIVITATEA DE DEPOZITARE A DEȘEURILOR,PENTRU MODIFICAREA TARIFELOR DE DEPOZITARE A DEȘEURILOR GENERATE DE PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE ÎN DEPOZITUL CONFORM,PRECUM ȘI PENTRU STABILIREA TARIFULUI DE TRATARE ȘI DEPOZITARE A DEȘEURILOR INERTE Deschide
Deschide
Deschide