Nr.DataDenumire
68429/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ATESTAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
68329/12/2021HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI APROBATĂ PRIN H.C.L. NR.36/19.02.2020 PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ PENTRU PENTRU FUNCȚIONARII PUBLI ȘI PERSONALUL CONTRACTUAL SALARIZAȚI POTRIVIT FAMILIEI OCUPAȚIONALE ”ADMINISTRAȚIE” NUMIȚI/ANGAJAȚI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CA URMARE A STABILIRII PRIN HG NR.1071/2021 A SALARIULUI DE BAZĂ MINIM BRUT PE ȚARĂ ÎN SUMĂ DE 2.550 LEI LUNAR Deschide
68229/12/2021HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PRIVIND AMPLOAREA ȘI AUTORIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE,PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
68129/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DECONTAREA DIN BUGETUL PROPRIU AL ANULUI 2022 AUNEI SUME ALOCATE PENTRU LOICEUL CU PROGRAM SPORTIV ÎN ANUL 2021 Deschide
68029/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2021 Deschide
67929/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 27.12.2021 Deschide
67820/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA VÂNZĂRII PE PICIOR A MASEI LEMNOASE,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ Deschide
67720/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE SEMESTRUL I 2022 Deschide
67620/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE SEMESTRUL I 2022 Deschide
67520/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADIA GORJ ÎN VEDEREA EXERCITĂRII VOTULUI CU PRIVIRE LA PROIECTUL DE ACT ADIȚIONAL NR.15 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNI SERVICIILOR PUBLICE DEALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE NR. 219/16.01.2021 Deschide
67420/12/2021 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MAJORĂRII FONDULUI DE SALARII AL S.TRASLOC SA. Deschide
67320/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII NR.1879/04.05.2021 Deschide
67220/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL DE PRELUNGIRE A DURATEI CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII NR. 4901/02.02.2021 ÎNCHEIAT ÎNTRE ASOCIAȚIA CULTURALĂ ARMONIA ȘI MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
67120/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETULLOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 6,50 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ,LUMEA COPIILOR ,TÂRGU JIU Deschide
67020/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPII,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR - GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2021 Deschide
66920/12/2021HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE NR. 8/11.12.2021 ȘI APROBAREA CONCESIONĂRII,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 246 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 64304 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 64304 TÂRGU JIU,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU F.N.,JUDEȚUL GORJ. Deschide
66820/12/2021HOTARARE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE NR. 7/11.12.2021 ȘI APROBAREA ATRIBUIRII IN SUPERFICIE,PRIN LICITAȚIE PUBLICA,A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1.181 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 64305 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 64305,SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU,JUDEȚUL GORJ. Deschide
66720/12/2021HOTARARE PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 333/22.11.2021 SI STABILIREA PRETULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU IMOBILUL TEREN IN SUPRAFATA DE 35 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMARUL CADASTRAL 43209 SI INTABULAT IN CARTEA FUNCIARA NUMARUL 43209,SITUAT IN MUNICIPIUL TARGU JIU,STRADA NICOLAE TITULESCU,BL. 5,PARTER,JUDEȚUL GORJ ȘI IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 21 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 42322 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 42322,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE TITULESCU,NR. 5C,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII DOMNULUI STOIAN ADRIAN CONSTANTIN,ADMINISTRATOR AL S.C. BÂZGAN S.R.L. Deschide
66620/12/2021HOTARARE PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 27/19.08.2020 SI VANZAREA PRIN LICITATIE PUBLICA A IMOBILULUI-TEREN IN SUPRAFATA DE 300 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMARUL CADASTRAL 56226 SI INTABULAT IN CARTEA FUNCIARA NUMARUL 56226,SITUAT IN MUNICIPIUL TARGU JIU,TARLAUA 61,PARCELA 49/1,JUDETUL GORJ. Deschide
66520/12/2021HOTARARE PRIVIND INTOCMIREA UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN IN SUPRAFATA DE 15 MP.,SITUAT IN MUNICIPIUL TARGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,BLOC 5,PARTER,JUDETUL GORJ,ÎN VEDEREA VANZARII. Deschide
66420/12/2021HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2021 AL CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE SI PROMOVARE "CONSTANTIN BRANCUSI". Deschide
66320/12/2021HOTARARE DE MODIFICARE A COLOANEI NR. 5 "VALOAREA DE INVENTAR" A POZITIILOR NR. 163 NR. 283 SI NR. 284,PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JIU. Deschide
66220/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRARE DIRECȚIEI PROGRAME,MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI PARCĂRI PUBICE,A PARCĂRII SUBTERANE “STADIONUL MUNICIPAL TÂRGU JIU” ȘI A PARCĂRII „SALA SPORTURILOR” Deschide
66120/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI PENTRU IMOBILELE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
66020/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA UNOR FUNCȚII DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU ȘI DIRECȚIEI DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU,DIRECȚII FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
65920/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA A 4 POSTURI CORESPUNZĂTOARE UNOR FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL TEATRULUI "ELVIRA GODEANU" TÂRGU JIU. Deschide
65820/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L NR. 318/06.07.2021 PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU DEPOZITAREA DEȘEURILOR PROVENITE DIN ALTE LOCALITĂȚI DIN JUDEȚUL GORJ ÎN DEPOZITUL ECOLOGIC DIN TÂRGU JIU,STR. CARIEREI NR. 41. Deschide
65720/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL NR. 43474/2006 DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE-ACTIVITATEA DE DEPOZITARE A DEȘEURILOR,PENTRU MODIFICAREA TARIFELOR DE DEPOZITARE A DEȘEURILOR GENERATE DE PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE ÎN DEPOZITUL CONFORM,PRECUM ȘI PENTRU STABILIREA TARIFULUI DE TRATARE ȘI DEPOZITARE A DEȘEURILOR INERTE Deschide
65620/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,PRECUM ȘI AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2022. Deschide
65516/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND SUPLIMENTAREA CU SUMA DE 175.000 LEI A BUGETULUI CAPITOLULUI "SĂRBĂTORILE DE IARNĂ 2021" NECESAR PENTRU ORGANIZAREA FESTIVITĂȚILOR DEDICATE MANIFESTĂRII "REVELION." Deschide
65416/12/2021HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 50.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 IN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV DIN MUNICIPIUL TARGU JIU,PENTRU ACHIZITIA DE MOBILIER SCOLAR. Deschide
65316/12/2021HOTARARE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 18.820 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021IN BUGETUL PROPRIU AL GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA COPIILOR" DIN MUNICIPIUL TARGU JIU,PENTRU ACHIZITIA DE MOBILIER,APARATURA BIROTICA SI ALTE OBIECTE DE INVENTAR. Deschide
65216/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII: "MODERNIZARE ALEEA PRIMĂVERII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ" Deschide
65116/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII: "MODERNIZARE STRADA GLORIEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ " Deschide
65016/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII: "MODERNIZARE STRADA CARIEREI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ" Deschide
64916/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII: "MODERNIZARE STRADA ALEXANDRU ODOBESCU ȘI ALEEA ALEXANDRU ODOBESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ " Deschide
64816/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIŢII: "AMENAJARE HELIPORT INSULIȚA RÂULUI JIU- ETAPA II,MUNICIPIUL TÂRGU JIU" Deschide
64716/12/2021DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 4,20 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT "VIS DE COPIL",TÂRGU JIU. Deschide
64616/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 12 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI AUTO "TRAIAN VUIA",TÂRGU JIU. Deschide
64516/12/2021HOTARARE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI ŞI A NUMĂRULUI DE BURSE ACORDATE ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITR DE STAT DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI ŞCOLAR 2020-2021,RESPECTIV SEMESTRUL I AL ANULUI ŞCOLAR 2021-2022,PRECUM ŞI SUPLIMENTAREA NUMĂRULUI DE BURSE PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI ŞCOLAR 2020-2021 Deschide
64416/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2021. Deschide
64309/12/2021DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE COMODAT CU DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. Deschide
64209/12/2021HOTĂRĂRE PRIVIND PREDAREA CĂTRE MINISTERUL,DEZVOLTĂRII,LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIE PRIN COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII ,C.N.I.,S.A.,A APLASAMENTULUISITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CARTIER NARCISELORȘI ASIGURAREA CONDIȚIILOR ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ,PROIECT TIP - CONSTRUIRE CREȘĂ MARE,CARTIER NARCISELOR,MUNICIPIULUI TĂRGU JIU Deschide
64117/12/2021HOTĂTÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTII ,REABILITARE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ STRADA LIVIU REBREANU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
64009/12/2021DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE ALIPIRE A DOUĂ (2) SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA CRIȘAN FN ȘI STRADA VICTORIEI NR. 6,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 336 MP.,IDENTIFICATE PRIN NUMERELE CADASTRALE 64266 ȘI 47400. Deschide
63909/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 38287 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 38287,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA EUGEN LOVINESCU NR. 14,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII. Deschide
63807/12/2021DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 20.250 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021,ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEOLOGIC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ACHIZIȚIA DE MOBILIER Deschide
63709/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 25.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021,ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE "ALEXANDRU ȘTEFULESCU" DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ACHIZIȚIA DE MOBILIER ȘCOLAR INDIVIDUAL REGLABIL ȘI TABLE ȘCOLARE Deschide
63609/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 98.390 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021,ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ACHIZIȚIA DE MOBILIER ȘI APARATURĂ ELECTRONIC Deschide
63509/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 85.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021,ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE "SFÂNTUL NICOLAE" DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU REPARAȚII ÎMPREJMUIRE BAZĂ SPORTIVĂ Deschide
63409/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 40.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021,ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT MIHAI EMINESCU DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ACHIZIȚIA DE MATERIALE NECESARE PENTRU STIMULAREA DEZVOLTĂRII GLOBALE A COPILULUI ÎN GRĂDINIȚĂ ȘI DERULAREA PROIECTULUI ERASMUS + Deschide
63309/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 190.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL "SPIRU HARET" DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ACHIZIȚIA DE TABLE INTELIGENTE,MOBILIER ȘI PACHETE COMPUSE DIN LAPTOP,VIDEOPROIECTOR ȘI SUPORT VIDEOPROIECTOR Deschide
63209/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 20.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021,ÎN BUGETUL PROPRIU AL CENTRULUI JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ GORJ PENTRU ACHIZIȚIA DE CALCULATOARE,LAPTOP-URI,MULTIFUNCȚIONALĂ,IMPRIMANTĂ BIROU ȘI ROUTER WIRELESS Deschide
63109/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 15.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021,ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE "VOIEVOD LITOVOI" DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ACHIZIȚIA DE MOBILIER ȘI APARATURĂ ELECTRONICĂ PENTRU AMENAJAREA CABINETELOR/CANCELARIEI. Deschide
63009/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 30.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021,ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE "POMPILIU MARCEA" DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU ACHIZIȚIA UNEI MULTIFUNCȚIONALE. Deschide
62909/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 40.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL "ECATERINA TEODOROIU",DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PENTRU ACHIZIȚIA DE MOBILIER ȘCOLAR. Deschide
62809/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2021. Deschide
62709/12/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ADMINISTRAREA ȘI EXPLOATAREA PARCĂRILOR PUBLICE CU PLATĂ ȘI A PARCĂRILOR DE REȘEDINȚĂ DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
62609/12/2021DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA TAXELOR ȘI TARIFELOR DE ÎNCHIRIERE DIN PIEȚE ȘI TÂRGURI,A TARIFELOR DE ÎNCHIRIERE PENTRU MESELE DIN SECTOARELE FLORI ȘI A CHIOȘCURILOR METALICE,INCLUSIV CELE ÎNCHIRIATE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE,APROBAREA UNOR NOI TAXE ȘI TARIFE DE ÎNCHIRIERE A AMPLASAMENTELOR DIN PIAȚA GROS,PRECUM ȘI MENȚINEREA TAXEI PENTRU FOLOSINȚA MESELOR DIN TÂRGUL DE HAINE SECOND-HAND. Deschide
62509/12/2021DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,A MIJLOACELOR DE TRANSPORT PUBLIC-TROLEIBUZ,2 BUCĂȚI,MARCA SOLARIS,TIP TROLINO 12 ȘI TRANSMITEREA ACESTORA CA BUNURI DE RETUR CĂTRE SOCIETATEA TRANSLOC S.A. Deschide
62426/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA POZIȚIEI NR.26 DIN ANEXA A H.C.L. NR.565 DIN 08.11.2021 Deschide
62226/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA AMPLASĂRII UNUI CARPORT ”VEREȘISMART” ÎN TÂRGU JIU,B-DUL. CONSTANTIN BRÂNCUȘI,NR.6 A,JUDEȚUL GORJ Deschide
62126/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI CONSTRUCȚIE-MAGAZIE SITUAT ÎN INCINTA ȘCOLII GIMNAZIALE ”GHEORGHE TĂTĂRĂSCU”,TÂRGU JIU DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE/CASĂRII Deschide
62026/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 100.000 LEI PENTRU PAROHIA BÂRSEȘTI,STR. BÂRSEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
61926/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOAMNA UNGUREANU CORINA NUȘA,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ALEII ȘI SCĂRII DE ACCES,SPRE CABINETUL STOMATOLOGIC SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 9 MAI,LÂNGĂ BL.3,JUDEȚUL GORJ Deschide
61826/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCUIR CARTIER IOSIF KEBER,TRONSON I,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
61726/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND AJUSTAREA TARIFELOR PRACTICATE LA NIVELUL SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. ÎN DERULAREA CONTRACTULUI NR.48591/19.11.2020 DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,PRIN CONCESIUNE DE SERVICII Deschide
61626/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND AJUSTAREA TARIFELOR PRACTICATE LA NIVELUL SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A ÎN DERULAREA CONTRACTULUI NR.48590/19.11.2020 DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PRIN CONCESIUNE DE SERVICII Deschide
61526/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFELOR CE VOR FI PRACTICATE DE S. EDILITARA PUBLIC S.A. ÎN SEZONUL RECE 2021-2022 PENTRU ACTIVITATEA DE DESZĂPEZIRE Deschide
61426/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI REPREZENTÂND OPERELE DE SCULPTURĂ,GRAFICĂ ȘI PICTURĂ REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI CULTURAL ”ATELIERELE BRÂNCUȘI” PE ANUL 2021 Deschide
61326/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFERUL CU TITLU GRATUIT AL UNOR OBIECTE DE INVENTAR DE LA CREȘA NR.10 LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
61226/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR PREMII ÎN BANI PENTRU 12 ELEVII CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE LA CAMPIONATELE EUROPENE ȘI NAȚIONALE DE ORIENTARE ȘI RADIOGONIOMETRIE ÎN CURSUL ANULUI ȘCOLAR 2020-2021 Deschide
61126/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 31,6 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEHNOLOGIC ”HENRI COANDĂ” TÂRGU JIU Deschide
61026/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 11 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEOLOGIC TÂRGU JIU Deschide
60926/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RETRAGEREA DIN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” A SUMEI DE 3,2 MII LEI ȘI MAJORAREA BUGETULUI LOCAL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 Deschide
60826/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA DOCUEMTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”CREȘTEREA PERFORMANȚEI ENERGETICE LA COLEGIULUI NAȚIONAL ”ECATERINA TEODOROIU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
60726/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI IONESCU IONELA-VICTORIA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR.36,JUDEȚUL GORJ Deschide
60626/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 100.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021,ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU”,DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PENTRU ACHIZIȚIA DE JALUZELE SĂLI DE CLASĂ Deschide
60526/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.330/19.11.2021 PENTRU IMOBILUL TEREN - COTĂ INDIVIZĂ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 6674/3 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 55476,CE FACE PARTE DIN SUPRAFAȚA TOTALĂ DE 382 MP.,AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA UNIRII NR.2 A,ETAJ 1,PIAȚA CENTRALĂ,CORPUL CENTRAL,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII,PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ,CU S.C. RADRAD S.R.L. Deschide
60426/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE,FIȘEI DE DATE ȘI CAIETULUI DE SARCINI PENTRU TERENUL CU NR.CADASTRAL 45757,PROPRIETATE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SITUAT ÎN STRADA ELVIRA GODEANU,PARCELA NR.18,JUDEȚUL GORJ ȘI APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ Deschide
60326/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE,FIȘELOR DE DATE,CAIETELOR DE SARCINI ȘI FORMULARELE PENTRU TERENURILE CU NUMĂR CADASTRAL 382312,NUMĂR CADASTRAL 38304,NUMĂR CADASTRAL 38288,PROPRIETATE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SITUATE ÎN CALEA BUCUREȘTI,JUDEȚUL GORJ ȘI APROBAREA CONSTITUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENURILOR,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ Deschide
60226/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.331/19.11.2021 ȘI STABILIREA PREȚULUI MAXIM DE NEGOCIERE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 347 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 53179 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 53179,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA 14 OCTOMBRIE NR,123 B,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII,PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
60112/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA A 2 POSTURI CORESPUNZĂTOARE UNOR FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE VACANTE DIN STATUL DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
60026/11/2021HOTĂRÂRE PENTRU TRANSFORMAREA A 6 (ȘASE) FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE ȘI A 3 (TREI) FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU ȘI DIRECȚIEI DE PROTECȚIE COSIALĂ TÂRGU JIU,DIRECȚII FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
59926/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII TRANSLOC SA TÂRGU JIU,A PROPUNERII DE NUMIRE A UNUI MEMBRU CA PROVIZORIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.12.2021,CU O DURATĂ A MANDATULUI PROVIZORIU DE 4 LUNI (01.12.2021 - 31.03.2022) Deschide
59826/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII TRANSLOC SA TÂRGU JIU A PROPUNERII DE PRELUNGIRE A DURATEI MANDATULUI MEMBRULUI PROVIZORIU CA CU DOUĂ LUNI,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.12.2021 Deschide
59726/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND SUPLIMENTAREA CU SUM DE 100.000 LEI A BUGETULUI CAPITOLULUI ”SĂRBĂTORI DE IARNĂ 2021”,NECESAR MENȚINERII TRADIȚIILOR SPECIFICE SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ,DERULATE ÎN FIECARE AN,LA NIVELUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
59626/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2021 Deschide
59526/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.318/06.10.2021 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PREAJBA MARE,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR.19,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII,PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CU DOMNUL PREDESCU CONSTANTIN ȘI DOAMNA PREDESCU DIANA ELENA Deschide
59426/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE LIGA PENSIONARILOR DIN JUDEȚUL GORJ A UNUI SPAȚIU ÎN SUPRAFAȚĂ DE 21,15 MP.,SITUAT ÎN STR. TUDOR VALADIMIRESCU NR.79,TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
59326/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”EXTINDERE ȘI REABILITARE GRĂDINIȚA NR.8,STRADA MIORIȚEI,TÂRGU JIU” ȘI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA CENTRULUI FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8” TÂRGU JIU” Deschide
59226/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE PENTRU CONCESIONAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNUI IMOBIL- TEREN,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3500 MP.,SITUAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,STR. TERMOCENTRALEI NR.27,NUMĂR CADASTRAL 64250,PE O PERIOADĂ DE 25 ANI. Deschide
59126/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNTOCMIREA UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 80 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 7948 ȘI ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 1572,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,TARLAUA 231,PARCELA 51/1,JUDEȚUL GORJ Deschide
59026/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.321/06.10.2021 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 310 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA EMIL CIORAN NR.2,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII,PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CU DOMNUL DINA NICOLAE ADRIAN Deschide
58926/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.317/06.10.2021 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP. (COTĂ INDIVIZĂ),SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA TRAIAN,BL.16,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII,PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CU S.C. MISONA EXIM S.R.L. Deschide
58827/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.324/25.10.2021 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 484 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA BICAZ NR.F.N.,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII,PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CU DOAMNA RĂUȚ BRATILOVEANU DELIA MIHAELA Deschide
58727/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.319/06.10.2021 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 633 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PREAJBA MARE,STRADA ELVIRA GODEANU,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII,PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CU DOAMNA CIOATĂ GABRIELA FELICIA Deschide
58626/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.325/25.10.2021 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 97 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,LOCALITATEA COMPONENTĂ BÂRSEȘTI,NR.1 J,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII,PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CU S.C. SCRIBUL BIG S.R.L. Deschide
58526/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.320/06.10.2021 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA PETRE ȚUȚEA NR.12,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII,PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CU MIHUȚESCU AMALIA ELENA Deschide
58426/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.316/06.10.2021 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA ALEEA BICAZ NR.1,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII,PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CU DOMNUL STEGARIU ROMEO Deschide
58326/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.49/28.10.2020 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 94 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA VASILE CÂRLOVA,FN. ,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII,PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CU DOAMNA CORLAN TATIANA Deschide
58226/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.01/53396/28.12.2011,ÎNCHEIAT CU SOCIETATEA AC DICABLU S.R.L. Deschide
58126/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE SOCIETATEA MARKETGROUP S.R.L.,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 72 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,CALEA EROILOR,LÂNGĂ BL.8,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNEI TERASE PROVIZORII Deschide
58026/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE SOCIETATEA RCS & RDS S.A.,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ÎN INCINTA COLEGIULUI NAȚIONAL ”SPIRU HARET”,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNUI SHELTER Deschide
57926/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE NR.58758/13.01.2020 ÎNCHEIAT CU S.C. ELCA S.R.L. ȘI CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI TIȘTERE VASILE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 196 MP. ,IDENTIFICAT CU CF 58511,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. HIDROCENTRALEI,JUDEȚUL GORJ Deschide
57826/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE CONCESIUNE ÎNCHEIATE CU PRESTACOM SOCIETATE COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ PENTRU TERENURILE COTĂ INDIVIZĂ ȘI EXCLUSIVĂ SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
57712/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ARTICOLULUI 2 DIN HCL NR. 119 DIN 25.03.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „CREȘTEREA FLUIDITĂȚII RUTIERE,ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI CETĂȚEANULUI ȘI REALIZAREA DISPECERATULUI INFORMATIC INTEGRAT” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT. Deschide
57612/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PROIECT PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE (P.A.C-D.T.A.C.),PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII ”CREȘTEREA FLUIDITĂȚII RUTIERE,ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI CETĂȚEANULUI ÎN SPAȚIUL PUBLIC ȘI REALIZAREA DISPECERATULUI INFORMATIC INTEGRAT”. Deschide
57512/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PRIN MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU. Deschide
57412/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL: REABILITARE ACOPERIȘ SALĂ SPORT ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VOIEVOD LITOVOI”. Deschide
57312/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2021. Deschide
57208/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNTOCMIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1.81.MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 64305 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR.64304,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,NR. FN,JUDEȚUL GORJ Deschide
57108/11/2021HOTĂRÂRE PRININD APROBAREA PROCEDURILOR DE VÂNZARE A IMOBILELOR PENTRU CARE A FOST APROBATĂ VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CONFORM HCL. NR.524/25.10.2021,525/25.10.2021 ȘI 526/25.10.2021 Deschide
57008/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA STAȚIILOR DE URCARE-COBORÂRE DIN MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CA BUNURI DE RETUR CĂTRE SOCIETATEA TRANSLOC S.A. Deschide
56908/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 2 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE "ECATERINA TEODOROIU" TÂRGU JIU Deschide
56808/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 2,4 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT "VIS DE COPIL" TÂRGU JIU Deschide
56708/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI ȘI A NUMĂRULUI DE BURSE ACORDATE ELEVILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ÎN SEMESTRUL II AL ANULUI ȘCOLAR 2020-2021 Deschide
56608/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA UNEI FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU ȘI DIRECȚIEI DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU,DIRECȚII FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
56508/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN CALITATE DE MEMBRI ÎN COMISIILE DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTORI ȘI DIRECTOR ADJUNCT ÎN CADRUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
56408/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A MIJLOACELOR DE TRANSPORT PUBLIC – TROLEIBUZ,4 BUC. MARCA SOLARIS,TIP. TROLINO 12 ȘI TRANSMITEREA ACESTORA CA BUNURI DE RETUR CĂTRE S. TRANSLOC S.A. Deschide
56308/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 177.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL SPITALULUI DE URGENȚĂ TÂRGU JIU. Deschide
56208/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 40.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL BISERICII ADVENTISTĂ DE ZIUA A ȘAPTEA. Deschide
56108/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 84.600 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL PAROHIEI ROMANO-CATOLICE. Deschide
56008/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 115.670 LEI PENTRU PAROHIA VĂDENI TÂRGU JIU Deschide
55908/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 35.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021,ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”MIHAI EMINESCU” Deschide
55808/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 24.500 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8. Deschide
55708/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 35.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021,ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU”. Deschide
55608/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI 3.200 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021,ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
55508/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”ADAPTARE ȘI RECONFIGURARE INSTALAȚIE ELECTRICĂ INTERIOARĂ LA SEDIUL DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
55408/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”RETEA ILUMINAT DRUM PUBLIC ALEEA PELINULUI,CU ACCES DIN STR. PELINULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
55308/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII :”REAMPLASARE TABLOU POMPE APA MENAJERĂ CARTIER ROMANEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
55208/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”REABILITARE REȚEA ILUMINAT INCINTA COLEGIULUI NAȚIONAL SPIRU HARET,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
55108/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2021 Deschide
55001/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2021 Deschide
54901/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA UNEI FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU ȘI DIRECȚIEI DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU,DIRECȚII FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
54801/11/2021HOTĂRÂRE PENTRU EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. A PROPUNERII DE NUMIRE A 7 MEMBRI CA,CU DURATĂ A MANDATULUI DE 4 ANI,ÎNCEPÂND CU DATA DE 12.11.2021 Deschide
54701/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.1 A H.C.L.NR.50/14.10.2021 Deschide
54601/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACORD DE EȘALONARE LA PLATĂ ÎNTRE MUNICIPIUL TÂRGU JIU ȘI S. EDILITARA PUBLIC S.A TÂRGU JIU Deschide
54501/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”REABILITARE PASAJ PESTE C.F. (DN. 67 KM 83+509),STR. UNIRII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
54401/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”REABILITARE COLECTOR APE PLUVIALE,HODINĂU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
54301/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR - PASAJ ȘI PARCARE SUBTERANĂ,STR. GEN. GHEORGHE MAGHERU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
54201/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR - TRONSON II,STR. CALEA EROILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
54101/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”DRUMURI PUBLICE ȘI SENS GIRATORIU ZONA TERMOCENTRALEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
54001/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”DRUM OCOLITOR ZONA DE NORD EST,MUNICIPIUL TÂRGU JIU (STR. NARCISELOR,STR. MARIN PREDA ȘI DRUM NOU CU 4 BENZI DE CIRCULAȚIE)” Deschide
53901/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”AMENAJARE PASAJ AUTO CU TRECERE PE SUB CALEA FERATĂ,STRADA 9 MAI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
53801/11/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ,CONVOCATĂ ÎN DATA DE 01.11.2021 Deschide
53725/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE SOCIETĂȚII CRESCENDO S.R.L. ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 122 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CRIȘAN FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
53625/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 2 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI TEOLOGIC TÂRGU JIU Deschide
53525/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 1 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI DE ARTE ”CONSTANTIN BRĂILOIU” TÂRGU JIU Deschide
53425/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 1,5 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI AUTO ”TRAIAN VUIA! TÂRGU JIU Deschide
53325/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 4,8 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI AUTO ”TRAIAN VUIA” TÂRGU JIU Deschide
53225/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RETRAGEREA DIN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 A SUMEI DE 2,2 MII LEI ȘI MAJORAREA BUGETULUI LOCAL PROPRIU AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 Deschide
53125/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII PE ANUL 2021 Deschide
53025/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII :”REABILITARE POD PESTE RÂUL AMARADIA,STRADA ANA IPĂTESCU - LUCRĂRI ÎN PRIMĂ URGENȚĂ” Deschide
52925/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII U.A.T. MUNICIPIUL TÂRGU JIU ÎN FAZA FINALĂ PENTRU OBȚINEREA TITLULUI ”CAPITALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA - 2023” Deschide
52825/10/2021HOTĂRÂRE PENTRU TRANSFORMAREA A 6 (ȘASE) FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE DE ASISTENT MEDICAL DIN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU ȘI DIRECȚIEI DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU,DIRECȚII FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
52725/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.09.2021 Deschide
52625/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.19/14.06.2020 ÎNCTOMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADIRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI COMPUS DIN TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 519 MP. ȘI CONSTRUCȚIE P+1 ÎN SUPRAFAȚĂ DE 462 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 52862 ȘI INSCRISE ÎN CARTEA FUNCIARĂ SUB NR.52862,SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STR. ANA IPĂTESCU,NR.35,JUDEȚUL GORJ Deschide
52525/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȚIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.274/10.04.2021 ȘI APROBAREA PREȚULUI DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN ȘI CONSTRUCȚIE CENTRALĂ TERMICĂ,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. IOAN SLAVICI,NR.4,JUDEȚUL GORJ CONFORM CAIETULUI DE SARCINI Deschide
52425/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.273/10.04.2021 ȘI APROBAREA PREȚULUI DE VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,A IMOBILULUI TEREN ȘI CONSTRUCȚIE CENTRALĂ TERMICĂ,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. COMUNA DIN PARIS,NR.15 A,JUDEȚUL GORJ,CONFORM CAIETULUI DE SARCINI Deschide
52325/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PT,LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE CANALIZARE PLUVIALĂ ALEEA TEILOR - STR. AGRICULTURII,TÂRGU JIU” Deschide
52225/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE NOIEMBRIE,DECEMBRIE 2021 ȘI IANUARIE 2022 Deschide
52125/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNTOCMIREA UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN-COTA INDIVIZĂ ÎN SUPRAFAȚA DE 12 MP.,AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA UNIRII NR.2 A,ETAJ 1,PIAȚA CENTRALĂ,CORPUL CENTRAL,JUDEȚUL GORJ Deschide
52025/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNTOCMIREA UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3.424 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 62349 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 62349,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,BULEVARDUL ECATERINA TEORODORIU NR.354,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
51925/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1.012 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 42473,INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ 42473 TÂRGU JIU,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. SĂVINEȘTI,TARLAUA 252A,PARCELA 8/18,JUDEȚUL GORJ,CU DESTINAȚIA DE CALE DE ACCES Deschide
51825/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORAMAREA POSTURILOR CORESPUNZĂTOARE A 2 FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU Deschide
51725/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI CANALIZARE ALEEA PRIMĂVERII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
51619/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A MIJLOACELOR DE TRANSPORT PUBLIC-TROLEIBUZ,4 BUC,MARCA SOLARIS,TIP TROLINO 12 ȘI TRANSMITEREA ACESTORA CA BUNURI DE RETUR CĂTRE S. TRANSLOC S.A. Deschide
51519/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI CONFORM PREVEDERILOR O.G. NR.15/2021 ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE TERMICĂ BL.3,STR. ALEXANDRU VLAHUȚĂ”. Deschide
51419/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI,CONFORM PREVEDERILOR O.G. NR.15/2021 ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE TERMICĂ BL.1 STR. ALEXANDRU VLAHUȚĂ”. Deschide
51319/10/2021 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI CONFORM PREVEDERILOR O.G. NR.15/2021 ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE TERMICĂ BL.4,STR. POPA ȘAPCĂ”. Deschide
51219/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI CONFORM PREVEDERILOR O.G. NR.15/2021 ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE TERMICĂ BL.8,STR. ALEXANDRU VLAHUȚĂ”. Deschide
51119/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI CONFORM PREVEDERILOR O.G. NR.15/2021 ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE TERMICĂ BL.4,STR. ALEXANDRU VLAHUȚĂ”. Deschide
51019/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI CONFORM PREVEDERILOR O.G.,NR.15/2021 ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE TERMICĂ BL.6,STR. ALEXANDRU VLAHUȚĂ”. Deschide
50919/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI CONFORM PREVEDERILOR O.G. NR.15/2021 ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE TERMICĂ BL.4,B-DUL ECATERINA TEODOROIU”. Deschide
50819/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI ACTUALIZAȚI CONFORM PREVEDERILOR O.G. NR.15/2021 ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE TERMICĂ BL.7 ALEEA ENERGETICIENILOR”. Deschide
50719/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI CONFORM PREVEDERILOR O.G.NR.15/2021 ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE TERMICĂ BL.3 B-DUL ECATERINA TEODOROIU. Deschide
50619/10/2021 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI CONFORM PREVEDERILOR O.G 15/2021 ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE ȘI ETAJARE PARȚIALĂ GRĂDINIȚA NR.1”. Deschide
50519/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI CONFORM PREVEDERILOR O.G. NR.15/2021 ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ - ETAPA I Deschide
50419/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI CONFORM PREVEDERILOR O.G. 15/2021 ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:„REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
50314/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR.1 A H.C.L. NR.439/17.09.2021 Deschide
50214/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE COMODAT CU ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ TÂRGU JIU/GORJ CE VA AVEA CA OBIECT TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A SPAȚIULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. CRIȘAN,NR.3,JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 19,78 MP.,CU DESTINAȚIA DE SEDIU Deschide
50114/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ - ETAPA I” Deschide
50014/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”REABILITARE ȘI ETAJARE PARȚIALĂ GRĂDINIȚA NR.1” Deschide
49914/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
49814/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”REABILITARE ACOPERIȘ SALĂ SPORT - LICEUL CU PROGRAM SPORTIV” Deschide
49714/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”REABILITARE FAȚADE ȘI HIDROIZOLAȚIE LA DIRECȚIA DE IMPOZITE ȘI TAXE” Deschide
49614/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”AMENAJARE (MODIFICARE,REABILITARE)SEDIUL POLIȚIA LOCALĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
49514/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR-GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2021 Deschide
49514/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2021 Deschide
49407/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ CĂTRE CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU A 2 CAMERE DIN INCINTA HOTELULUI SITUAT ÎN STADIONUL MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
49307/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERILOR PREALABILE FORMULATE DE TOMOAICĂ IULIAN,TOMOAICĂ RĂDIȚA ȘI TAURU CECILIA ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.369 DIN 26.07.2021 Deschide
49207/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII REPREZENTÂND ”SISTEM DE SEMAFORIZARE,B-DUL. ECATERINA TEODOROIU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ETAPA II- PRIORITIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC ÎN TRAFIC” Deschide
49107/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND REZERVAREAUNOR LOCURI DE PARCARE TRIBUNALULUI GORJ ȘI SERVICIULUI DE PROBAȚIUNE GORJ Deschide
49007/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI VLAD COSTEL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6 MP.. REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ,AFERENTĂ LOCUINȚEI,SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI,NR.9,BL.9,SC.1,AP.22,JUDEȚUL GORJ Deschide
48907/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SECȚIUNEA 1,CAPITOLUL 5 CU POZIȚIA NR.163 Deschide
48807/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 122 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA CRIȘAN,FN,DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
48707/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE CONCESIONARE ÎNCHEIATE CU PRESTACOM SOCIETATE COOPERATIVĂ MEȘTEȘUGĂREASCĂ PENTRU TERENURILE COTĂ INDIVIZĂ ȘI EXCLUSIVĂ SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
48607/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR.44213/12.12.2006 ÎNCHEIAT CU INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII - I.S.C.,PENTRU TERENUL DE 347 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BLD. NICOLAE TITULESCU,ÎN FAȚA BLOCULUI 6,JUDEȚUL GORJ Deschide
48507/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE PENTRU CONCESIONAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU LOTUL I - 3500 MP.,NR. CADASTRAL 62457 ȘI LOTUL II - 35000 MP.,NR. CADASTRAL 62458,AFLATE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,STR. TERMOCENTRALEI NR.27 Deschide
48407/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND NEASUMAREA RESPONSABILITĂȚILOR ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR PENTRU ACHIZIȚIA PRODUSELOR AFERENTE PROGRAMULUI PENTRU ȘCOLI AFERENT ANULUI SCOLAR 2021-2022 Deschide
48307/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND AMÂNAREA DATEI DE 01.102021 A APLICĂRII ART.1 DIN H.C.L. NR.447/27.09.2021 CU REFERIRE LA ELIMINAREA CELOR 5 CREȘTE DIN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DIRECȚIEI DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
48207/10/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A MIJLOCULUI DE TRANSPORT PUBLIC-TROLEIBUZ,MARCA SOLARIS ȘI TRANSMITEREA ACESTUIA CA BUN DE RETUR CĂTRE S. TRANSLOC S.A. Deschide
48127/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII 1 - BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 6 - IMOBILE CU ALTE DESTINAȚII CU POZIȚIILE 283 ȘI 284 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
48027/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ARTICOLULUI NR.2 DIN H.C.L. NR.330/10.08.2020 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI „REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN SĂVOIU,CORPURI C1,C8,C9,CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ȘI AMFITEATRU” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,COD SMIS 123962 Deschide
47927/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL IV 2021 Deschide
47827/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII 1 - BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 5 - TERENURI ÎNCHIRIATE SAU CONCESIONATE ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE,CU POZIȚIA 162 ȘI SECȚIUNII 1 - BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 6 - IMOBILE CU ALTE DESTINAȚII CU POZIȚIA 282 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
47727/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INETRCOMUNITARĂ ADIA GORJ ÎN VEDEREA EXERCITĂRII VOTULUI CU PRIVIRE LA MODIFICAREA PREVEDERILOR CONTRACTULUI DE DELEGARE NR.219 DIN 16.01.2008,DISPOZIȚII GENERALE,TITLUL II - SISTEMUL FINANCIAR ȘI SISTEMUL CONTABIL,CAPITOLUL I - SISTEMUL FINANCIAR ,ART.36 - PREȚURILE,TARIFELE ȘI ALTE SURSE DE EVNIT,PUNCTUL 3. FINANȚAREA INVESTIȚIILOR ȘI CONFINANȚAREA Deschide
47627/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA PREVEDERILOR ART.1 DIN H.C.L. NR.101/22.02.2021 Deschide
47527/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADIA GORJ ÎN VEDEREA EXERCITĂRII VOTULUI CU PRIVIRE LA PROIECTUL DE ACT ADIȚIONAL NR.14 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE NR.219/16.01.2021 Deschide
47427/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNTOCMIREA UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 77 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58443 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 58443,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. JIULUI NR.4,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
47227/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBARE PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE SPAȚII DEPOZITARE,INVESTITOR MAKOMTEY ENERGY,STR. ZONA NARCISE,REPREZENTATĂ PRIN EFTENOIU CORNEL Deschide
47127/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU ”CONSTRUIRE IMOBILE BIROURI P+3,IMOBIL SPAȚIU PRODUCȚIE +BIROURI P+3 ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN CU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN ZONĂ DE DEZVOLTARE LOCUINȚE ÎN ZONĂ PRESTĂRI SERVICII 9BIROURI,HALĂ PRODUCȚIE)”,STR. TISMANA NR.71 A,INVESTITOR CÂRCEI MIHAI Deschide
47027/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII 1 - BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 3 - TERENURI AFERENTE BALCOANELOR ȘI ALEILOR DE ACCES,SUBCAPITOLUL I - TERENURI AFERENTE BALCOANELOR CU POZIȚIA 450 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
46927/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU A PROPUNERII DE PRELUNGIRE A DURATEI MANDATULUI MEMBRULUI PROVIZORIU CA CU DOUĂ LUNI,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.10.2021 Deschide
46827/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNTOCMIREA UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 45642 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 45642,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. AVIATORILOR NR.9,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
46727/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNTOCMIREA UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚA DE 121 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 6999 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 15987/N,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR.23,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
46627/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA STAȚIILOR DE URCARE-COBORÂRE DIN MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CA BUNURI DE RETUR CĂTRE SOCIETATEA TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
46527/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ A UNUI SPAȚIU DIN INCINTA STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU,ETAJUL NR.4 Deschide
46427/09/2021HOTĂRÂRE CU PROPUNERI DE ÎNTOCMIRE A DOCUEMTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 3 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. TERMOCENTRALEI NR.27,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 62459 Deschide
46327/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DOMNUL CÎRSTEA GRIGORIAN-CRISTINEL,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,LÂNGĂ BL.10,SC.1,JUDEȚUL GORJ,CU DESTINAȚIA DE SCARĂ ȘI ALEE DE ACCES Deschide
46227/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI DECAONESCU NICOLAE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 130 MP.,CU NUMPĂR CADASTRAL 62156,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. HIDROCENTRALEI,JUDEȚUL GORJ Deschide
46127/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR.617/36843/13.10.2016 ÎNCHEIAT CU S.C. NEW AGE ADVERTISING AGENCY S.R.L. PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,JUDEȚUL GORJ Deschide
46027/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII 1 - BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 3 - TERENURI AFERENTE BALOCANELOR ȘI ALEILOR DE ACCES,SUBCAPITOLUL 1 - TERENURI AFERENTE BALCOANELOR CU POZIȚIA 449 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
45927/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE TERENURI DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI DECLARAREA ACESTORA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
45827/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A IMOBILULUI TEREN ARABIL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2.693 MP. SITUAT ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,STRADA ACADEMICIAN PETRE BRÂNCUȘI,NUMĂRUL 3,JUDEȚUL GORJ,TARLALELE 25,24 A ȘI 24 A,PARCELELE 21/2,3/1 ȘI 3,AVÂND NUMĂRUL CADASTRAL 52502,INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR.52502 TÂRGU JIU Deschide
45727/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PE PROGRAME ȘI PROIECTE CULTURALE ALE TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” Deschide
45627/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSFORMAREA UNUI POST CORESPUNZĂTOR UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU Deschide
45527/09/2021HOTĂRÂRE PENTRU TRANSFORMAREA UNEI FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU ȘI DIRECȚIEI DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU,DIRECȚII FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
45427/09/2021HOTĂRÂRE DE APROBAREA MODIFICĂRII ARTICOLULUI 2 DIN H.C.L. NR.321/26.08.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”REABILITARE,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT. MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR.362/30.09.2019 PRIN H.C.L. NR.242/28.05.2021 Deschide
45227/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ARTICOLULUI NR.2 DIN H.C.L. NR.359/24.09.2018 DE APROBARE A PROIECTULUI ”EXTINDERE ȘI REABILITARE GRĂDINIȚA MIHAI EMINESCU,CORP C1” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,COD SMIS 123202 Deschide
45127/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA/COMPLETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE SPORTIVĂ DIN CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÂRGU JIU,PRIN ACT ADIȚIONAL,MODIFICAREA/COMPLETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNCHEIAT ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU,PRIN ACT ADIȚIONAL ȘI MODIFICAREA/COMPLETAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNCHEIAT ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI CLUBUL SPORTIV PANDURII TÂRGU JIU,PRIN ACT ADIȚIONAL Deschide
45027/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TARIFELE PENTRU ACTIVITATEA ”MARCAJE RUTIERE” (INCLUSIV AUTOUTILITARA ȘI GENERATORUL DIN DOTAREA SECTORULUI),TARIFE AUTOUTILITARE DE 3,5 T ȘI PLATFORMĂ CU NACELĂ AUTOPROPULSATĂ (PRB) Deschide
44927/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MAJORĂRII COTEI CHELTUIELILOR INDIRECTE DE LA 12,5% LA 13% ȘI MENȚINEREA COTEI DE PROFIT DE 5% COTE PRACTICATE DE SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A.,ÎNCEPÂND CU LUNA SEPTEMBRIE 2021 Deschide
44827/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND INCLUDEREA ÎN REȚEAUA ȘCOLARĂ A CREȘELOR DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PRIN ARONDAREA LA UNITĂȚILE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR CU PROGRAM PRELUNGIT,CARE AU PERSONALITATE JURIDICĂ Deschide
44727/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU ȘI DIRECȚIEI DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU TÂRGU JIU,DIRECȚII FĂTĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU (VALABILE LA DATA DE 01.10.2021) Deschide
44627/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ARONDAREA CREȘELOR DE STAT DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU LA UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR CU PROGRAM PRELUNGIT CU PERSONALITATE JURIDICĂ Deschide
44527/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII SAU ACHIZIȚIONĂRII A 10 MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN SECOND HAND,DE CĂTRE S.TRANSLOC S.A. Deschide
44427/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2021 Deschide
44317/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 2 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI AUTO ”TRAIAN VUIA” TÂRGU JIU Deschide
44217/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 9,5 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL LICEULUI AUTO ”TRAIAN VUIA„ TÂRGU JIU Deschide
44117/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 4 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI„ TÂRGU JIU Deschide
44017/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2021 Deschide
43917/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
43817/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ELIBERĂRII A 132 LEGITAMAȚII DE TRANSPORT GRATUITE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022,PENTRU ELEVII ȘI STUDENȚII CE BENEFICIAZĂ DE MĂSURA DE PROTECȚIE SPECIALĂ DIN CADRUL FIECĂRUI CENTRU SUBORDONAT DGASPC GORJ,PRECUM ȘI DIN CADRUL ASOCIAȚIEI „COPIII NOȘTRI DE PRETUTINDENI”TÂRGU JIU Deschide
43717/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCETAREA APLICABILITĂȚII H.C.L. NR.77/18.12.2020 PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GORJ A UNUI SPAȚIU-BIROU ADMINISTRATIV,SITUAT ÎN INCINTA STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU,ETAJ NR.2,ÎNCEPÂND CU DATA DE 17.09.2021 Deschide
43617/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.93/3747 DIN DATA DE 27.09.2007 ÎNCHEIAT DE CĂTRE JIUL SCM TÂRGU JIU CU MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,AVÂND CA OBIECT FOLOSINȚA IMOBILULUI SITUAT ÎN STR. A.I.CUZA NR.22,ÎN CARE FUNCȚIONEAZĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 Deschide
43517/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA IMOBILELOR- GARAJE SITUATE ÎN INCINTA LICEULUI TEHNOLOGIC NR.2 TÂRGU JIU,DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA DESFIINȚĂRI Deschide
43417/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ZONA NARCISELOR - BLOC NR.5” Deschide
43317/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ZONA NARCISELOR - BLOC NR.4” Deschide
43217/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII :”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ZONA NARCISELOR - BLOC NR.3” Deschide
43117/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ZONA NARCISELOR - BLOC NR.2 Deschide
43017/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII :”CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ZONA NARCISELOR - BLOC NR.1 Deschide
42917/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: ”ÎNLOCUIRE TABLĂ ACOPERIȘ ȘI REPARAȚII BLOCURI LOCUINȚE ANL ȘI LOCUINȚE SOCIALE-LUCRĂRI ÎN PRIMĂ URGENȚĂ” Deschide
42817/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: ”AMENAJĂRI ȘI COMPARTIMENTUL SALĂ PICTURĂ ȘI AUDIȚII LA LICEUL DE ARTE ”CONSTANTIN BRĂILOIU” Deschide
42717/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:”REABILITARE ȘI ETAJARE PARȚIALĂ GRĂDINIȚA NR.1” Deschide
42617/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL A CATEGORIILOR DE CHLETUIELI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII:„MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA ZONEI PROTEJATE A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ - ETAPA I” Deschide
42517/09/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI ȘI ASIGURAREA FINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL A CATEGORIILOR DE CHELTUIELI CARE NU SE FINANȚEAZĂ DE LA BUGETUL DE STAT,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: ”REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
42430/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNEREA DE RESPINGERE A PLÂNGERII PREALABILE NR.34792/20.07.2021 Deschide
42330/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNTOCMIREA UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 72 MP. IDENTIFICAT CU NR. CADASTRA 44886 ȘI INTABULAT ÎN C.F. NR.44886,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. COMUNA DIN PARIS NR.11 A,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
42230/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”MODERNIZARE STR. ALEEA PELINULUI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
42130/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ANUL 2021-2022 CA URMARE A REVOCĂRII TITLULUI DE ”COLEGIUL” ACORDAT COLEGIULUI TEHNIC NR.2,COLEGIULUI TEHNIC ION MINCU,COLEGIULUI TEHNIC HENRI COANDĂ ȘI COLEGIULUI AUTO TRAIAN VUIA Deschide
42030/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI - AGENȚIA GORJ,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 17 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. GENEVA NR.4. JUDEȚUL GORJ Deschide
41930/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.296/15.07.2021 ȘI STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 75 MP. IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRA 55438 ȘI INTABULAT ÎN C.F. NR.55438,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA MESTEACĂNULUI NR.13,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI LOGĂSCU CONSTANTIN ȘI LOGĂSCU NICOLETA Deschide
41830/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE PARCARE DE TRANZIT ȘI SPȚII DE AGREMENT,STR. BARAJELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUD.GORJ” Deschide
41730/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND INVENTARIEREA ȘI ETICHETAREA REȚELELOR DE COMUNICAȚII ELECTRONICE INFRASTRUCTURA SUPORT AFERENTA,DEȚINUTE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
41630/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ CU UNITĂȚI INDUSTRIALE DEPOZITE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE COLECTIVE (SPAȚII COMERCIALE,BIROURI) STRADA COMUNA DIN PARIS NR.15 B,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ - BENEFICIAR NEW REZIDENT S.R.L. Deschide
41530/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR.14 OCTOMBRIE/ALEEA DIGULUI NR.84/40 ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII DE DESTINAȚIE DIN ZONĂ INSTITUȚII PUBLICE SERVICII CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE - INVESTITOR S.C. YMY RESIDENCE S.R.L. PRIN ADMINISTRATOR ILINCA ILIE Deschide
41430/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. AVIATORILOR - LOTIZARE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE ÎN ZONĂ LOCUINȚE - DOAMNA MOIANU IULIANA Deschide
41330/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ - DOMNUL DUC VOINEA GHEORGHE Deschide
41230/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DĂRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI LOC DE VECI DOAMNEI IOVAN VIORICA Deschide
41130/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PARTENERIATULUI CU ASOCIAȚIA PUR ȘI SIMPLU VERDE PENTRU DEPUNEREA LA FINANȚARE ȘI LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”SĂRĂCIA ENERGETICĂ ÎN ROMÂNIA: DOCUMENTARE ,INFORMARE ȘI ACȚIUNE” Deschide
41030/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ASOCIERII MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU UNELE UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ZONA METROPOLITANĂ TÂRGU JIU Deschide
40930/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ART.2 LA H.C.L. NR.316/27.07.2020 Deschide
40830/08/2021HOTĂRÂRE DE ACCEPTARE A DONAȚIEI A IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1.012 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 42473 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 424723,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA SĂVINEȘTI,TARLAUA 252 A,PARCELA 8/18,JUDEȚUL GORJ Deschide
40730/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNTOCMIREA UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 35 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 43209 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 43209,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU,BLOC 5,PARTER,JUDEȚUL GORJ ȘI PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 21 MP.,IDENFICAT CU NR. CADASTRAL 42322 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR.42322 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. NICOLAE TITULESCU NR.5 C,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
40630/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNTOCMIREA UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 484 MP. IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 62284 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 62284,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. BICAZ,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII Deschide
40530/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.801/31466/14.09.2017 ÎNCHEIAT CU DAMIRIS COMFORT S.R.L. Deschide
40430/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE SOCIETATE DC AGENCY S.R.L. A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,ÎN VEDEREA AMENAJĂRII ALEII ȘI SCĂRII DE ACCES,SPRE IMOBILUL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ALEXANDRU IOAN CUZA,LÂNGĂ BL.25,SC.3,JUDEȚUL GORJ Deschide
40330/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE BANCA TRANSILVANIA S.A A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP. SITUAT ÎN TÂRGI JIU,BULEVARDUL EC.TEODOROIU,LÂNGĂ BL.4,JUDEȚUL GORJ Deschide
40230/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSITITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI GAVRILĂ AURICA-VIORICA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 5 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA PLOPILOR,LÂNGĂ BL.5,SC.1,JUDEȚUL GORJ Deschide
40130/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE SOCIETĂȚII COMPLEXUL HOTELIER GORJUL S.A. ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. ALEXANDRU VLAHUȚĂ,NR.FN.,JUDEȚUL GORJ Deschide
40030/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI OȚET ADRIANA ȘI DOMNULUI OȚET CORNELIU ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 146 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. PANDURI,JUDEȚUL GORJ Deschide
39930/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE,FIȘEI DE DATE ȘI CAIETULUI DE SARCINI PENTRU TERENUL PROPRIETATE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SITUAT ÎN STR. ALEXANDRU ODOBESCU,JUDEȚUL GORJ ȘI APROBAREA ATRIBUIRII UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ Deschide
39830/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONCESIONAREA,PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ,A UNOR IMOBILE-TERENURI SITUATE ÎN INCINTA CET TÂRGU JIU Deschide
39730/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR DIN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,SECȚIUNEA 1,CAPITOLUL 6-IMOBILE CU ALTE DESTINAȚII CU POZIȚIILE NR.280 ȘI 281 ȘI SECȚIUNEA 1,CAPITOLUL 3- TERENURI AFERENTE BALCOANELOR ȘI ALEI DE ACCES,SUBCAPITOL 1 - TEREN AFERENT BALCOANELOR CU POZIȚIA NR.448 Deschide
39630/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND INSTITUIREA TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI ÎN VEDEREA STABILIRII MODALITĂȚII DE RECUPERARE A SUMELOR AVANSATE DE MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PENTRU ASIGURAREA CONTRBUȚIEI PROPRII A ASOCIAȚIILOR PROPRIETARI/PROPRIETARILOR OBIECTIVELOR APROBATE PRIN O.M.L.P.D.A. NR.4422/23.12.2020 ȘI O.M.L.P.D.A. NR.664/05.05.2021 Deschide
39530/08/2021PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EȘALONAREA LA PLATĂ A OBLIGAȚIILOR FISCALE DATORATE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DE CĂTRE S.C. TURISM PARC S.A. Deschide
39430/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘO A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2021 Deschide
39330/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021 Deschide
39217/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎSUȘIRII ACTELOR EMISE DE A.G.A. CLUBULUI SPROTIV,PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA PUNERII ÎN APLICARE A H.C.L. NR.82/18.12.2021 Deschide
Deschide
39117/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 1,6 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE „CONSTANTIN SĂVOIU” TÂRGU JIU Deschide
Deschide
39017/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND PREMIEREA UNOR SPROTIVI PENTRU REZULTATE DEOSEBITE OBȚINUTE ÎN COMPETIȚIILE SPORTIVE ÎN CURSUL ANULUI 2021 Deschide
Deschide
38917/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR PREMII ÎN BANI PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CARE AU OBȚINUT REZULTATE DEOSEBITE LA COMPETIȚIILE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE ÎN ANUL 2021 Deschide
Deschide
38817/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 6 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU Deschide
Deschide
38717/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 2 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI ECONOMIC”VIRGIL MADGEARU” TÂRGU JIU Deschide
Deschide
38617/08/2021HOTĂRÂRE PRIVINA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”MODERNIZARE INSTALAȚIE ÎNCĂLZIRE GRĂDINIȚA ROMANEȘTI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
Deschide
38517/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE SENS GIRATORIU INTERSECȚIE,STRDA 23 AUGUST - 1 DECEMBRIE 1918,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
Deschide
38417/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE PARCARE ZONA ADIACENTĂ PIEȚII CENTRALE,B-DUL CONSTANTIN BRÂNCUȘI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ”. Deschide
Deschide
38317/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2021 Deschide
Deschide
38202/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA COMANDAMENTULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI PENTRU APROBAREA PROGRAMULUI DE MĂSURI PENTRU ACTIVITATEA DE PREVENIRE ȘI ÎNLĂTURARE A EFECTELOR FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE. Deschide
38102/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR.297/28.06.2021 PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII 1- BUNURI IMOBILE CAPITOLUL 3-TERENURI AFERENTE BALCOANELOR ȘI ALEILOR DE ACCES,SUBCAPITOLUL 1- TERENURI AFERENTE BALCOANELOR CU POZIȚIILE NR.445-446 ȘI SECȚIUNII 2- BUNURI MOBILE,CU POZIȚIA NR.302 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
38002/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII 1- BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 3- TERENURI AFERENTE BALCOANELOR ȘI ALEILOR DE ACCES,SUBCAPITOLUL 1 -TERENURI AFERENTE BALCOANELOR CU POZIȚIILE NR.443-444 Deschide
37902/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 23.800 LEI A PAROHIEI SFÂNTUL NICOLAE,STR. 11 IUNIE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
37802/08/2021 HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 81.500 LEI DIN BUGETUL ALOCAT PENTRU REPARAȚII CURENTE ȘCOLI PE ANUL 2021 (CAPITOLUL 65.02.04.01-20.02),ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE "SFÂNTUL NICOLAE" DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU (65.02.04.01) PENTRU TERMOIZOLAREA EXTERIOARĂ A CORPULUI VECHI AL ȘCOLII. Deschide
37702/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND FINANȚAREA CU SUMA DE 150.000 LEI A PAROHIEI ROMANEȘTI,STR. RECUNOȘTINȚEI,MUN. TÂRGU JIU Deschide
37602/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADIA GORJ ÎN VEDEREA EXERCITĂRII VOTULUI CU PRIVIRE LA MODIFICAREA ART. 39-ALTE COSTURI,TAXE ȘI SUPRATAXE,ALIN. (2),PUNCTUL 1 ȘI 2,DIN CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE NR. 219 DIN 16.01.2008 Deschide
37502/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII PE ANUL 2021. Deschide
37426/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE ACORDARE A EȘALONĂRILOR LA PLATĂ A IMPOZITELOR,TAXELOR ȘI A ALTOR OBLIGAȚII LA BUGETUL LOCAL. Deschide
37326/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 49.400 ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL "SPIRU HARET" Deschide
37226/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA VALORII DE INVENTAR A POZIȚIILOR DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CONFORM O.M.F.P. NR. 3471/2008 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PRIVIND REEVALUAREA ȘI AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE CORPORALE AFLATE ÎN PATRIMONIUL INSTITUȚIILOR PUBLICE. Deschide
37126/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "EXTINDERE REȚEA APĂ STR. GLORIEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ." Deschide
37026/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIUL TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
36926/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 16 LOTURI A IMOBILULUI TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CALEA BUCUREȘTI,NR.58-60,JUDEȚUL GORJ Deschide
36826/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L NR. 280/22.06.2021 PRIVIND APROBAREA TAXEI DE FOLOSINȚĂ A MESELOR DIN TÂRGUL DE HAINE SECON-HAND Deschide
36726/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII 1-BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 3-TERENURI AFERENTE BALCOANELOR ȘI ALEILOR DE ACCES,SUBCAPITOLUL 1-TERENURI AFERENTE BALCOANELOR DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CU POZIȚIA NR.447 Deschide
36626/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE AUGUST,SEPTEMBRIE ȘI OCTOMBRIE 2021. Deschide
36526/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI NR. 1 LA H.C.L NR. 39/27.11.2020 PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE. Deschide
36426/07/2021HOTĂRÂRE PRIVND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN REGULAMENTUL PRIVIND CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE COMERȚ STRADAL ȘI A TERASELOR DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ,PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CARE FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN H.C.L NR. 245 DIN 28.05.2021 Deschide
36326/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L NR. 156/19.04.2021. Deschide
36226/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII TRANSLOC SA TÂRGU JIU A PROPUNERII DE NUMIRE A UNUI MEMBRU C.A. PROVIZORIU ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.08.2021,CU O DURATĂ A MANDATULUI PROVIZORIU DE 4 LUNI (01.08.2021-30.11.2021). Deschide
36126/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 3 ȘI ART. 4 DIN H.C.L NR. 233/17.07.2014 PRIVIND ASOCIEREA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIAȚIEI PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI "ACASĂ LA BRÂNCUȘI" GORJ. Deschide
36026/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TARIFULUI DE ÎNCHIRIERE SCAUNE DIN PLASTIC PENTRU EVENIMENTE. Deschide
35926/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PREȚURILOR PENTRU PRODUSELE ȘI LUCRĂRILE REALIZATE ÎN CADRUL SECTORULUI PRODUCȚIE SECUNDARĂ DIN CADRUL EDILITARA PUBLIC SA,PENTRU ANUL 2021. Deschide
35826/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA LINIEI DE CREDIT TIP OVERDRAFT,DE LA BCR SA,ÎN VALOARE DE 2.000.000 LEI PENTRU FINANȚAREA ACTIVITĂȚII CURENTE PENTRU O NOUĂ PERIOADĂ DE 12 LUNI,CU SCADENȚĂ ÎN DATA DE 12.08.2022. Deschide
35726/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE ALIPIRE A DOUĂ (2) SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ALEEA SFÂNTUL DUMITRU,TARLAUA 201,PARCELA 16,TARLAUA 200A,201A,PARCELA3/3,3/2,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 1304 MP.,IDENTIFICATE CU NR. CADASTRALE 45082 ȘI 52810 Deschide
35626/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 97 MP.,IDENTIFICAT CU NR.CADASTRAL 47561 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR.47561,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,LOCALITATEA COMPONENTĂ BÂRSEȘTI,NR. 1J,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. SCRIBUL BIG S.R.L Deschide
35526/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT CU NR.CADASTRAL 37618 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 37618,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,LOCALITATEA PREAJBA MARE,STR. ARTEHIA TĂTĂRĂSCU,NR. 27,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL ALEXANDRU DANIEL. Deschide
35426/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTELOR ATRIBUITE ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ NR. 4902/29.01.2009,NR. 6791/09.02.2009,NR. 6996/10.02.20019 ȘI A CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR.23/17948/18.06.2010 CÂT ȘI APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI STUDIU DE OPORTUNITATE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII UNOR IMOBILE TERENURI PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ. Deschide
35326/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE FILIALA TÂRGU JIU A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA A SPAȚIULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 315 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. VASILE ALECSANDRI (STR.TINERETULUI) NR.1 ȘI ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE COMODAT,PE O PERIOADĂ DE 5 ANI,AVÂND CA OBIECT ORGANIZAREA UNOR ATELIERE DE CREAȚIE. Deschide
35226/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ DIRECȚIEI DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU PENTRU CENTRUL MAGNOLIA A IMOBILULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 216,58 MP PENTRU A-I FOLOSI CA SEDIU. Deschide
35126/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI PAȘEK ANCA-MIHAELA ȘI DOMNULUI MĂRCULESCU MARIAN-REMUS ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 6 M.P,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. 22 DECEMBRIE 1989,LÂNGĂ BLOC 27,SC. 3,JUDEȚUL GORJ Deschide
35026/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA ȘI SCHIMBAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE NR.32570/01.08.2011 ÎNCHEIAT CU SOCIETATEA HAIR LOVE 84 SRL Deschide
34927/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CAZAN MARIA-CORINA ȘI DOMNULUI CAZAN CLAUDIU-IONUȚ ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 58M.P,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA LUNCILOR,JUDEȚUL GORJ. Deschide
34826/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL CU DOMNUL TROCAN SILVIU ALIN LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 4561/15.05.1996,PENTRU SUPLIMENTAREA CU 44 MP,A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. LILIACULUI,NR. 9 (FOST STR. TRANSFORMATORULUI NR.4) JUDEȚUL GORJ. Deschide
34726/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIEB DOMNULUI FRĂȚILĂ ELEODOR-CRISTIAN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 21M.P,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA CASTANILOR,LÂNGĂ BLOCUL NR.1,SC.2,JUDEȚUL GORJ Deschide
34626/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 3393/01.08.2011 ÎNCHEIAT CU CMI DR. MOCIOI CARMEN Deschide
34526/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII 1- BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 6-IMOBILE CU ALTE DESTINAȚII DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU POZIȚIA NR. 279 Deschide
34426/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA UNOR POZIȚII DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PRECUM ȘI MODIFICAREA POZIȚIEI NR. 113 DIN SECȚIUNEA 2-BUNURI MOBILE Deschide
34326/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA POZIȚIEI NUMĂRUL 141 SECȚIUNEA 1-BUNURI IMOBILE. CAPITOLUL 5-TERENURI ÎNCHIRIATE SAU CONCESIONATE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
34209/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII 1-BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 3-TERENURI AFERENTE BALCOANELOR ȘI ALEILOR DE ACCES,SUBCAPITOLUL 1-TERENURI AFERENTE BALCOANELOR CU POZIȚIILE NR.445-446 ȘI SECȚIUNEA 2-BUNURI MOBILE,CU POZIȚIA NR. 302 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
34109/08/2021PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "EXTINDERE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC STRADA ARMONIEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
34026/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "AMENAJARE PĂRCULEȚE NR. 1,2 ȘI 3 CARTIER OBREJA,STRADA TUȘNAD,MUNICIPIUL TÂRGU JIU" Deschide
33910/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII "CITITOR DE CARD PARCOMETRU PARCARE SUBTERANĂ STADION MUNICIPAL" ȘI "CUTIE VALORICĂ BANCNOTE PARCOMETRU STADION MUNICIPAL" Deschide
33826/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL "CENTRUL MAGNOLIA-CENTRUL DE ZI DE SOCIALIZARE ȘI PETRECERE A TIMPULUI LIBER (TIP CLUB)" COD SERVICIU SOCIAL 8810 CZ-V-II,ELABORAT ÎN TEMEIUL H.G. NR. 867/2015. Deschide
33726/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL "CENTRUL MAGNOLIA-UNITATE DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU" COD SERVICIU SOCIAL 8810 ID-I ELABORAT ÎN TEMEIUL H.H. NR. 867/2015 Deschide
33627/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI SOCIAL "CENTRUL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST-CASA IRIS",COD SERVICIU SOCIAL 8790 CR-PFA II,ELABORAT ÎN TEMEIUL H.G. NR. 867/2015 Deschide
33526/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA STATULUI DE FUNCȚII AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" TÂRGU JIU. Deschide
33426/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,DIRECȚIEI DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU ȘI DIRECȚIEI DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU,DIRECȚII FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU (VALABILE LA DATA DE 01.08.2021). Deschide
33326/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI "NUNTA DE AUR",ÎN ANUL 2021. Deschide
33227/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA DIN BUGETUL LOCAL A UNOR PREMII ÎN BANI PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CARE AU OBȚINUT MEDIA 10 LA EXAMENUL NAȚIONAL DE BACALAUREAT ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 Deschide
33126/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 35.000 LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT VIS DE COPIL. Deschide
33009/08/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 50.000 LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT MIHAI EMINESCU Deschide
32926/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 21.900 LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT LUMEA COPIILOR. Deschide
32826/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 372.960 LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU" Deschide
32726/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 9.200 LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 Deschide
32626/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 20.000 LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL SCOLII GIMNAZIALE "POMPILIU MARCEA" Deschide
32526/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 57.200 LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 Deschide
32426/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 35.000 LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT CONSTANTIN BRÂNCUȘI. Deschide
32326/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI ȘI EMITEREA DISPOZIȚIEI NR. 5 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTȚII "REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET,MUNICIPIUL TÂRGU JIU". Deschide
32226/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ,AMENAJARE,MODIFICĂRI INTERIOARE ȘI FAȚADE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI ETAPA I" Deschide
32126/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL,A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI A PROGRAMULUI DE ACȚIUNI EDILITAR GOSPODĂREȘTI PE ANUL 2021. Deschide
32026/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 30.06.2021 Deschide
31906/07/2021HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA H.C.L. NR.313/28.06.2021 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
31806/07/2021HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA ACORDULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU DEPOZITAREA DEȘEURILOR PROVENITE DIN ALTE LOCALITĂȚI DIN JUDEȚUL GORJ ÎN DEPOZITUL ECOLOGIC DIN TÂRGU JIU,STRADA CARIEREI,NR.41 Deschide
31728/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE FORMULATĂ DE CĂTRE AGENTUL ECONOMIC S.C.SHOP CLEVER S.R.L. Deschide
31628/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI VELICAN ION ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA TEILOR,LÂNGĂ BLOC 7,SC.3,AP.1,JUDEȚUL GORJ Deschide
31528/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI BISTREANU ANICUȚA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA NICOLAE TITULESCU,BLOC 5,AP.45,JUDEȚUL GORJ Deschide
31428/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A BUNULUI MOBIL - LUCRARE DE ARTĂ MONUMENTALĂ „BUST COMPOZIȚIONAL MIHAI EMINESCU” Deschide
31328/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021 AL S.C.TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU Deschide
31228/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 270.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL PAROHIEI PREAJBA ,LOCALITATEA PREAJBA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
31128/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 40.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL PAROHIEI SF.NIFON,ALEEA PLOPILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
31028/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 140.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL BISERICII SFINȚII IMPARAȚI,STR. VICTORIEI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
30928/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 90.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL BISERICII PENTICOSTALĂ GOLGOTA,STR. DOBROGEANU GHEREA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
30828/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 9.700 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL PAROHIEI DRĂGOENI,STR. PREAJBA MARE,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
30728/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL III 2021 Deschide
30628/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL-MODIFICAREA PUZ EXISTENT,SUPRAFAȚĂ STUDIATĂ 1800 MP.,PRIN PARCELARE ȘI CREARE CALE DE ACCES ȘI STABILIRE CONDIȚII DE CONSTRUIBILITATE”,ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE CUPLATE ÎN REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME P+1,INVESTITOR LUMEZEANU IONUȚ CASIAN,STRADA MARIN PREDA NR.21,TÂRGU JIU Deschide
30528/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORULUI PENTRU IMOBILELE DE TIP BLOC DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
30428/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROMOVAREA DEȚINERII CÂINILOR ȘI STOPAREA ÎNMULȚIRII NECONTROLATE A CÂINILOR DE RASĂ COMUNĂ SAU METIȘI,ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
30328/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A,A PROUNERII DE NUMIRE A 7 MEMBRI CA PROVIZORII,CU O DURATĂ A MANDATULUI PROVIZORIU DE MAXIMUM 4 LUNI,ÎNCEPÂND CU DATA DE 13.07.2021,PÂNĂ LA FINALIZAREA PROCEDURII DE SELECȚIE,NU MAI TÂRZIU DE DATA DE 12.11.2021 Deschide
30228/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODELULUI CADRU DE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE A STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI MODELUL CONTRACTULUI SUBSECVENT Deschide
30128/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE ALIPIRE A TREI (3) SUPRAFEȚE DE TEREN SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA ALEEA PELINULUI,NR.F.N.,TARLAUA 191,PARCELA 13/6,JUDEȚUL GORJ,ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 1505 MP.,IDENTIFICATE CU NUMERELE CADASTRALE 56197,61081 ȘI 62279 Deschide
30028/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL APARTAMENT ÎN SUPRAFAȚĂ UTILĂ DE 62,14 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 39035-C1-U39 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 39035- C1- U39,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE GRIGORESCU NR.2,BL.2,SC.1,AP.2,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA ȘETFU LILIANA-VERONICA Deschide
29928/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 38332 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 38332,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR.PETRE ȚUȚEA NR.12,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA MIHUȚESCU AMALIA-ELENA Deschide
29828/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE A CĂROR DURATĂ EXPIRĂ LA DATA DE 01.08.2021 Deschide
29728/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII 1-BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 3- TERENURI AFERENTE BALCOANELOR ȘI ALEILOR DE ACCES,SUBCAPITOLUL 1 - TERENURI AFERENTE BALCOANELOR CU POZIȚIILE NR.445-446 ȘI SECȚIUNII 2 - BUNURI MOBILE,CU POZIȚIA NR.302 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
29628/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI ALEEA SMÂRDAN- REPUBLICII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C.APAREGIO GORJ S.A. Deschide
29528/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚEA APĂ STRADA IONEL TEODOREANU ȘI ALEEA DUMBRAVĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
29428/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ STRADA COMUNA DIN PARIS,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
29328/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 50.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL BISERICII ADVENTISTE DE ZIUA A ȘAPTEA,STR. TRANDAFIRILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
29228/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 50.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL BISERICII ADVENTISTE DE ZIUA A ȘAPTEA,STR. TRANDAFIRILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
29128/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU APRȚIAL DIN VENITURI PROPRII ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII PE ANUL 2021 Deschide
29022/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 0,1 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”CONSTANTIN SĂVOIU” TÂRGU JIU Deschide
28922/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 0,1 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”GHEORGHE TĂTĂRĂSCU” TÂRGU JIU Deschide
28822/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 0,1 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 TÂRGU JIU Deschide
28722/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 2,67 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL ”SPIRU HARET” TÂRGU JIU Deschide
28622/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 0,1 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”LUMEA COPIILOR! TÂRGU JIU Deschide
28522/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 5 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”SFÂNTUL NICOLAE„ TÂRGU JIU Deschide
28422/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 2,1 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”VIS DE COPIL” TÂRGU JIU Deschide
28322/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 0,1 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”MIHAI EMINESCU” TÂRGU JIU Deschide
28222/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 3,42 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI TEHNIC NR.2 TÂRGU JIU Deschide
28122/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 0,1 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”ECATERINA TEODOROIU” TÂRGU JIU Deschide
28022/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TAXEI DE FOLOSINȚĂ A MESELOR DIN TÂRGUL DE HAINE SECON-HAND Deschide
27922/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”COMPARTIMENTARE BIROURI LA ETAJELE 2,3 ȘI 4 - STADIONUL MUNICIPAL,JUDEȚUL GORJ” Deschide
27822/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”SISTEMATIZARE STRĂZI,ALEI,SPAȚII VERZI,CARTIER PLOPILOR,JUDEȚUL GORJ” Deschide
27722/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”EXTINDERE REȚELE APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ JEAN BĂRBULESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
27622/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL ”AMENAJAREA PARC CALEA EROILOR - STRADA GHEORGHE TĂTĂRĂSCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
27522/06/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE,A ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII PE ANUL 2021 Deschide
27428/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.287/27.05.2021 ȘI APROBAREA DECLANȘĂRII PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A IMOBILELOR AFECTATE DE CORIDORUL DE EXPROPRIERE A LUCRĂRILOR DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL ”CONSTRUIRE CANALIZARE PLUVIALĂ STRADA MUNCII,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
27328/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STATULUI DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU ȘI A DIRECȚIEI DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU,DIRECȚII FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ DIN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU (VALABIL LA DATA DE 01.06.2021) Deschide
27228/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ADERĂRII UAT IONEȘTI ȘI UAT STĂNEȘTI LA ADIA - GORJ Deschide
27128/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODELULUI CADRU DE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE PENTRU SUPRAFEȚE CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ ȘI A MODALITĂȚII DE CALCUL A CHIRIEI Deschide
27028/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODELULUI CADRU DE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE PENTRU SUPRAFEȚE CU ALĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ ȘI A MODALITĂȚII DE CALCUL A CHIRIEI Deschide
26928/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODELULUI CADRU DE CONTRACT DE ÎNCHIRIERE PENTRU SUPRAFEȚE CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ DE TIP A.N.L. ȘI A MODALITĂȚII DE CALCUL A CHIRIEI Deschide
26828/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI TEODORESCU IONELA-COSTINELA ȘI DOMNULUI TEODORESCU ION-CLAUDIU,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 538 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR.16 FEBRUARIE,JUDEȚUL GORJ Deschide
26728/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN H.C.L. NR.21/25.01.2021 ȘI H.C.L. NR.201/26.04.2021 ÎN SENSUL MODIFICĂRII PRENUMELUI DIN TUDOR ÎN TEODOR Deschide
26628/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII PLANULUI DE ORDINE ȘI SIGURANȚĂ PUBLICĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
26528/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE SOCIETĂȚII TUDORMED S.R.L. ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 14 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR.23 AUGUST,LÂNGĂ NR.53,JUDEȚUL GORJ Deschide
26428/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA SOLICITĂRII FORMULATE DE FUNDAȚIA INTERNAȚIONALĂ UMANITATEA PRIN PREȘEDINTELE FUNDAȚIEI,DOMNUL CĂLIN NICOLAE ÎNREGISTRATĂ ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR.20562/06.05.2021 ȘI ÎN CADRUL DIRECȚIEI IMPOZITE ȘI TAXE CU NR.201187/10.05.2021 Deschide
26328/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA SOLICITĂRII FORMULATĂ DE S.C.TURISM PARC S.A. ÎNREGISTRATĂ ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU NR.18335/21.04.2021 ȘI ÎN CADRUL DIRECȚIEI IMPOZITE ȘI ȘI TAXE CU NR.104907/22.04.2021 Deschide
26228/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ STABILITĂ PRIN ART.1 AL H.C.L. NR.40/27.11.2020 Deschide
26128/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - LOCUINȚE COLECTIVE P+4E ȘI SPAȚIU COMERCIAL P+1E MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ALEEA PELINULUI,FN,JUDEȚUL GORJ,BENEFICIAR DOAMNA PUIU ANCA ELENA Deschide
26028/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII TRANSLOC SA TÂRGU JIU,A PROPUNERII DE NUMIRE A UNUI MEMBRU CA PROVIZORIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.06.2021,CU O DURATĂ A MANDATULUI PROVIZORIU DE 4 LUNI 901.06.2021 - 30.09.2021) Deschide
25928/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII TRANSLOC SA TÂRGU JIU A PROPUNERII DE PRELUNGIRE A DURATEI MANDATULUI MEMBRULUI PROVIZORIU CA CU DOUĂ LUNI,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.06.2021 Deschide
25828/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UNOR REGLEMENTĂRI NECESARE DEMARĂRII ȘI EFECTUĂRII SELECȚIEI PENTRU 7 MEMBRI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
25728/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXELOR NR.1 ȘI NR.2 ALE H.C.L. NR.39/27.11.2020 PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ȘI ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
25628/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRECERII IMOBILULUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 53.090 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMERELE CADASTRALE 50845 ȘI 50846,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA CIOCÂRLĂU,JUDEȚUL GORJ,DIN PRORIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN TEREN LA DISPOZIȚIA COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR TÂRGU JIU Deschide
25528/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.117/26.11.2019 ȘI STABILIREA PREȚULUI MAXIM DE NEGOCIERE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 401 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 55425,INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 55425,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA VASILE ALECSANDRI,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ Deschide
25428/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL CU SOCIETATEA ELMAFARM S.R.L. LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.26082/21.08.2006,PENTRU SUPLIMENTAREA CU 1,68 MP. A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR.22 DECEMBRIE 1989,LÂNGĂ BL.32,SC.6,JUDEȚUL GORJ Deschide
25328/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI TUDOR SILVIU - DANIEL ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. COMUNA DIN PARIS,LÂNGĂ BLOC 13,SC.1,JUDEȚUL GORJ Deschide
25228/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BECHEANU DĂNUȚ ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA PLOPILOR,LÂNGĂ BLOC 20,SC.1,JUDEȚUL GORJ Deschide
25128/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI PITEA LAURENȚIU-CRISTIAN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 26 MP.,AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR.22 DECEMBRIE 1989,NR.FN,JUDEȚUL GORJ Deschide
25028/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.22557/05.06.2020 ÎNCHEIAT CU BORDÂNCĂ N. PANTELIE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Deschide
24928/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI TEREN,DOMNULUI GEANĂ NICOLAE VASILE,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 8 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR.23 AUGUST,LÂNGĂ BLOC 90,SC.1,JUDEȚUL GORJ,CU DESTINAȚIA DE SCARĂ ȘI ALEE DE ACCES Deschide
24828/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA UNUI TEREN S.C. DENTESTET S.R.L. ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. GENERAL CHRISTIAN TELL,LÂNGĂ BLOC 2,SC.3,JUDEȚUL GORJ,CU DESTINAȚIA DE SCARĂ ȘI ALEE DE ACCES SPRE CABINETUL STOMATOLOGIC Deschide
24728/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE COMODAT NR.2051/08.06.2012 CU AGENȚIA NAȚIONALĂ ANTIDROG,PRIN ACT ADIȚIONAL,CE VA AVEA CA OBIECT TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA VASILE ALECSANDRI,NR.53,JUDEȚUL GORJ,INCINTA TEATRULUI DE VARĂ,ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII CENTRULUI DE PREVENIRE,EVALUARE ȘI CONSILIERE ANTIDROG GORJ Deschide
24628/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PREDĂRII TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1339 MP.,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR.A.I.CUZA,NR.23,JUDEȚUL GORJ,CĂTRE MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE PRIN UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI PENTRU MODERNIZAREA REȚELEI ȘCOLARE ȘI UNIVERSITARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI GRĂDINIȚE CU 4 SĂLI DE GRUPĂ CU PROGRAM NORMAL Deschide
24528/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE COMERȚ STRADAL ȘI A TERASELOR DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,APROBAT PRIN H.C.L. NR.118/25.03.2019,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE APROBATE PRIN H.C.L. NR.357/30.09.2019 Deschide
24428/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI APROBATĂ PRIN ART.1 AL HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU NR.36/19.02.2020 Deschide
24328/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND REACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ” Deschide
24228/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ARTICOLULUI 2 DIN H.C.L. NR.321 DIN 26.08.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ”REABILITARE,MODERNIZARE ȘI EXTINERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR.362 DIN 30.09.2019 Deschide
24128/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE CANALIZARE PLUVIALĂ,STR.MUNCII” Deschide
24028/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI REACTUALIZAȚI LA FINALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CANALIZARE MENAJERĂ ZONA PERIURBANĂ DRĂGOIENI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
23928/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 9.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI AUTO ”TRAIAN VUIA” DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
23828/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 13.900 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMANZIALE ”GHEORGHE TĂTĂRĂSCU” Deschide
23728/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 45.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL COLEGIULUI NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU JIU Deschide
23628/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 174.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL ȘCOLII GIMNAZIALE ”SFÂNTUL NICOLAE” Deschide
23528/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 400.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2021 ÎN BUGETUL PROPRIU AL PAROHIEI URSAȚI-POLATA Deschide
23428/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALOCAREA DIN BUGETUL LOCAL AL ANULUI 2021 A SUMEI DE 2,2 MII LEI ÎN BUGETUL PROPRIU AL GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 TÂRGU JIU Deschide
23328/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021 AL EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
23128/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII ,PE ANUL 2021 Deschide
23027/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONFERIREA TITLULUI DE ”CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU”,DOMNULUI PROFESOR NODEA GHEORGHE-EUGEN ȘI ELEVULUI OLIMPIC INTERNAȚIONAL POPESCU IOAN Deschide
22910/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MUTĂRII CREȘEI NR. 10 ÎN CLĂDIREA C2 A COLEGIULUI TEHNIC ”ION MINCU”,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. LT. COL. DUMITRU PETRESCU Deschide
22810/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 395/24.11.2014 PRIVIND STABILIREA MODALITĂȚII DE PLATĂ A CONTRAVALORII DREPTULUI DE SUPERFICIE PENTRU TERENUL AFERENT LOCUINȚELOR DE TIP A.N.L. PENTRU CARE A FOST APROBATĂ VÂNZAREA CU PLATA INTEGRALĂ SAU PLATA ÎN RATE Deschide
22710/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 361/27.10.2014 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 59/24.02.2014 CU PRIVIRE LA APROBAREA REGULAMENTULUI DE VÂNZARE ȘI A MODELULUI CADRU AL CONTRACTULUI DE VÂNZARE – CUMPĂRARE A LOCUINȚELOR DE TIP A.N.L. Deschide
22610/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL NR. 34044/2020 DE DELEGARE A SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎNCHEIAT CU S. EDILITARA PUBLIC S.A. Deschide
22510/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE TRANSPORT CU SOCIETATEA TRANSLOC S.A . TÂRGU JIU. Deschide
22410/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT A AUTOTURISMELOR CU NUMERELE DE ÎNMATRICULARE GJ.03.ZMY (CIELO),GJ.26.DPP (LOGAN),GJ.03.PMT (VOLKSWAGEN PASSAT),GJ.02.DPS (DACIA LOGAN),GJ.03.JYW (LOGAN LAUREATE),GJ.04.DIT (LOGAN AMBIANCE) LA S.TRANSLOC S.A. TÂRGU JIU. Deschide
22310/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ SI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE CANALIZARE MENAJERĂ BLOCURI CARTIER THEODOR AMAN,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. Deschide
22210/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC PARC INSULIȚĂ,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ”. Deschide
22110/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL ȘI A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII CONFORM PREVEDERILOR HCL NR. 77/22.02.2021 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE,CA URMARE A REORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI A 5 DIRECȚII SUBORDONATE AUTORITĂȚII ȘI A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE PE ANUL 2021. Deschide
22010/05/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA PREVEDERILOR ART. 1 ALE HCL NR. 74/22.02.2021 PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL ÎN CURSUL ANULUI 2021. Deschide
21926/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ART.2 DIN H.C.L. NR.329 DIN 10.08.2020 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR ECONOMICI REACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ CONSTANTIN SĂVOIU,CORPURI C1,C8,C9 CONSTRUIRE SALA DE SPORT ȘI AMFITEATRU” ,DESCHIDE Deschide
21826/04/2021HOTĂRÂRE DE APROBARE A REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIȚIILE DE AUTORIZARE ȘI METODOLOGIA DE ELIBERARE A AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE PENTRU PIEȚELE DE PE RAZA ADMINISTRATIV- TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
21726/04/2021HOTĂRÂERE DE APROBARE A REGULAMENTULUI PRIVIND AVIZAREA REGULAMENTELOR PROPRII ALE PIEȚELOR DE PE RAZA ADMINISTRATIV- TERITORIALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
21626/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND SOLUȚIONAREA CERERII NR.1886/30.03.2021 A PRO AUTO S.R.L. ÎNREGISTRATĂ LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
21526/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 2 LOTURI A IMOBILULUI - TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3.436 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. BICAZ,JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NR.CADASTRAL 58175 ȘI INTABULAT ÎN CF CU NR.58175 Deschide
21426/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CANALIZARE MENAJERĂ ZONĂ PERIURBANĂ DRĂGOIENI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU Deschide
21326/04/2021HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CANALIZARE MENAJERĂ ZONĂ PERIURBANĂ DRĂGOENI,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
21226/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE MAI,IUNIE ȘI IULIE 2021. Deschide
21126/04/2021 HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A S.EDILITARA PUBLIC S.A A PROPUNERII DE PRELUNGIRE A DURATEI MANDATELOR MEMBRILOR PROVIZORII C.A. CU DOUĂ LUNI,ÎNCEPÂND CU DATA DE 12.05.2021 Deschide
21026/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA H.C.L NR. 404/30.09.2020. Deschide
20926/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSFERULUI CĂTRE S EDILITARA PUBLIC S.A. A UTILAJELOR DIN DOTAREA SERVICIULUI GOSPODĂRIE COMUNITARĂ Deschide
20826/04/2021HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A UNUI LOC DE VECI,DOAMNEI GĂVĂNESCU SIMONA Deschide
20726/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TAXELOR DE PĂȘUNAT PENTRU ANUL 2021 PENTRU PĂȘUNILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ,STERGE,192 12.04.2021 NEREZOLVAT PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 MARTIE 2021 Deschide
20626/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE ȘI AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR COMERCIALE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,APROBAT PRIN H.C.L. NR.117/25.03.2019,MODIFICATĂ PRIN H.C.L. NR.175/25.04.2019 ȘI H.C.L. NR.400/22.10.2019 Deschide
20526/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 310 MP,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 38349 ȘI ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 38349,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA EMIL CIORAN,NR.2,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL DINA NICOLAE ADRIAN Deschide
20426/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 613 MP ,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 60980 ȘI ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NRMĂRUL 60980,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,TARLAUA 95,PARCELA 47,JUDEȚUL GORJ Deschide
20326/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 38335 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR.38335,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA PETRE ȚUȚEA NR.6,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ DOMNULUI LAMBU TUDOR FLORIN ȘI DOAMNEI LAMBU LUCREȚIA Deschide
20226/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 27 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 46561 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR.46561,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA VICTORIEI NR.221,BLOC 221,PARTER,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA CODOBAN CARMEN Deschide
20126/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 293 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 38302 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR.38302,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE IORGA NR.11,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDERA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL GHEORGHE TUDOR Deschide
20026/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUIO MINIM DE NEGOCIERE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 196 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58511 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 58511,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA HIDROCENTRALEI,NR.9,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. ELCA S.R.L. Deschide
19926/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU IMOBILUL TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 58512 ȘI INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NUMĂRUL 58512,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA HIDROCENTRALEI,NR.9,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL BENEGUI AUREL Deschide
19826/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNEI COMISII DE EVALUARE A OFERTELOR PENTRU CONCESIONAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A DOUĂ IMOBILE – TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 3500 MP. FIECARE,SITUATE ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI,NR. 27,JUDEȚUL GORJ,PE O PERIOADĂ DE 25 ANI. Deschide
19726/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE COMODAT NR.3016/27.04.2018 CU ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A SURZILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA TÂRGU JIU,PRIN ACT ADIȚIONAL,CE VA AVEA CA OBIECT TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A SPAȚIULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,B-DUL REPUBLICII,BL.26,SC.2,PARTER,JUDEȚUL GORJ ÎN SUPRAFAȚĂ DE 103,5 MP,ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII Deschide
19626/04/2021HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA MODIFICĂRII H.C.L. NR.408/28.09.2015 ȘI A ANEXEI LA H.C.L. NR.20/28.01.2013 ȘI TRECEREA DIN ADMINISTRAREA CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” ÎN ADMINISTRAREA MUZEULUI NAȚIONAL „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” A BUNURILOR-MONUMENTE ISTORICE PREVĂZUTE ÎN ANEXĂ PRECUM ȘI APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI CONTRACT DE ADMINISTRARE CU MUZEUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” Deschide
19526/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE DIMULESCU DIANA,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 11,17 MP.,AFERENT SCĂRII DE ACCES,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA 9 MAI,LÂNGĂ BLOC 9,SC.1,JUDEȚUL GORJ Deschide
19426/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA SUPLIMENTĂRII CU 2,59 MP A TERENULUI CONCESIONAT CĂTRE TABACU CONSTANTIN ȘI TABACU VERONICA,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA SLT.COL. GHEORGHE BĂRĂBOI,LÂNGĂ BLOC 1,SCARA 4,AP.72,JUDEȚUL GORJ Deschide
19426/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND PRELINGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIONARE NR.18/36147/15.10.2004,ÎNCHEIAT CU CMI DR.RADU V.MONICA Deschide
19226/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI CĂTUȚ MIHAELA GABRIELA ȘI DOMNULUI CĂTUȚ VASILE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 4 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA CORNELIU COPOSU,LÂNGĂ BLOC 3,SC.3,AP.1,JUDEȚUL GORJ Deschide
19126/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI MANONIU-PAU VASILE,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 14 M.P. SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA SLT. CORNELIU BORDEI,LÂNGĂ BLOC 4,SC.1,AP.2,JUDEȚUL GORJ Deschide
19026/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI IONESCU CAMELIA,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 15 M.P ,REPREZENTÂND COTA INDIVIZĂ,AFERENT LOCUINȚEI SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STRADA CONSTRUCTORILOR,BL.6,SC.1,AP.26,JUDEȚUL GORJ Deschide
18926/04/2021HOTÂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI CONSTANTIN SORIN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 351 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MESTEACĂNULUI NR.57,JUDEȚUL GORJ Deschide
18826/04/2021HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA ATRIBUIRII ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ CĂTRE AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ,A BUNULUI IMOBIL - CLĂDIRE CT PRIN ÎNCHEIREA UNUI CONTRACT DE DARE ÎN ADMINISTRARE ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DE VALORIFICARE BUNURI CONFISCATE ÎN MATERIE CIVILĂ ȘI PENALĂ LA NIVELUL REGIUNII OLTENIA Deschide
18726/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 464 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 53139,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR.53139,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA ISLAZ NR. 11,JUDEȚUL GORJ Deschide
18626/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
18526/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNOR TERENURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
18426/04/2021 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 8 LOTURI A IMOBILULUI TEREN SITUAT ÎN TÂRGU JIU,CALEA EROILOR,TRONSON 1,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 55157 Deschide
18326/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 10 LOTURI A IMOBILULUI TEREN SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TUDOR VLADIMIRESCU,TRONSON 3,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 60901 Deschide
18226/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA UNOR ACTIVE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE,VALORIFICĂRII ȘI CASĂRII Deschide
18126/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,APROBAT PRIN H.C.L. NR.404/2020 PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR.269/2020 Deschide
18026/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXELOR NR.1 ȘI NR.2 ALE H.C.L.NR.39/27.11.2020 Deschide
17926/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
17826/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
17726/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI FINAL AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2020 Deschide
17626/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REZULTATELOR FINALE AL EVALUĂRII MANAGEMENTULUI CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2020 Deschide
17526/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII 1 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
17426/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REVITALIZARE URBANĂ A SPAȚIULUI AFERENT PARCULUI ”NICU D. MILOȘESCU”,CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ ȘI REAMENAJARE PARC” Deschide
17326/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII,”MONTARE SISTEM DE DETECȚIE ȘI ALARMARE,INSTALAȚIE ILUMINAT DE SIGURANȚĂ ȘI DISTEM DESFUMARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI ISU CĂMIN COLEGIUL ”ION MINCU„,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
17226/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII,”MONTARE SISTEM DE DETECȚIE ȘI ALARMARE,INSTALAȚIE ILUMINAT DE SIGURANȚĂ ȘI DISTEM DESFUMARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI ISU CĂMIN COLEGIUL ”SPIRU HARET”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
17126/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII,”MONTARE SISTEM DE DETECȚIE ȘI ALARMARE,INSTALAȚIE ILUMINAT DE SIGURANȚĂ ȘI DISTEM DESFUMARE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI ISU CĂMIN COLEGIUL ”HENRI COANDĂ”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
17026/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT ȘI A INDICATORILOR ECONOMICI,REACTUALIZAȚI,DUPĂ ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE ACHIZIȚIE,PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘI ETAJARE PARȚIALĂ GRĂDINIȚA NR.1” Deschide
16926/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE,PENTRU ANUL 2022 Deschide
16826/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 MARTIE 2021 Deschide
16719/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 220.000 MP.,IDENTIFICAT CU NUMĂRUL CADASTRAL 40785 ȘI IMOBILUL,TEREN,ÎN SUPRAFAȚĂ,DE 53.090 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMERELE CADASTRALE 50845 ȘI 50846,SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. CIOCÂRLĂU,JUDEȚUL GORJ Deschide
16619/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII ȘI COMPLETĂRII ART.2 ȘI 3 AL H.C.L. NR.245 DIN 29.05.2019 PENTRU APROBAREA PROIECTULUI ”AMENAJARE ZONĂ AGREMENT CARTIER NARCISELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT,MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN H.C.L. NR.288/29.07.2021 Deschide
16519/04/2021HOTARARE PRIVIND ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PROIECT TEHNIC PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII :”AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT CARTER NARCISELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
16419/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICARE POZIȚIEI NR.95,CAPITOLUL 5,SECȚIUNEA 1 DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
16319/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNII 1,CAPITOLUL 6 A INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CU POZIȚIA NR.245 Deschide
16219/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND REVOCAREA H.C.L. NR.345/31.08.2020 ȘI H.C.L. NR.60/25.01.2021 Deschide
16119/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI DUMITRU MARIAN-NICUȘOR ȘI DOAMNEI DUMITRU EMANUELA- MĂDĂLIN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,LOC.PREAJBA MARE,STR. AVIATORILOR NR.81,JUDEȚUL GORJ Deschide
16019/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.12495/17.03.2021 FORMULATĂ DE DOAMNA POPESCU DIANA,CONSILIER JURIDIC ÎN CADRUL APARATULUI PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.104/08.03.2021 Deschide
15919/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL,A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE,A PROGRAMULUI ACȚIUNILOR EDILITAR-GOSPODĂREȘTI ȘI A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII,PE ANUL 2021 Deschide
15819/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PE PROGRAME ȘI PROIECTE CULTURALE ALE TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU”,TÂRGU JIU,PE ANUL 2021 Deschide
15719/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITĂȚI SPORTIVE AL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU,PENTRU ANUL 2021 Deschide
15619/04/2021HOTĂRÂRE PRIBIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITĂȚII CULTURALE PENTRU ANUL 2021 AL CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUSI” Deschide
15519/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI EVENIMENTELOR PENTRU ANUL 2021 ȘI BUGETUL AFERENT FIECĂRUI TIP DE MANIFESTARE Deschide
15419/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ PE O PERIOADĂ DE TREI LUNI,RESPECTIV ÎN LUNILE SPTEMBRIE,OCTOMBRIE ȘI NOIEMBRIE 2021,PENTRU PERSONALUL DIN CADRUL DIRECȚIEI POLIȚIA LOCALĂ TÂRGU JIU,INCLUSĂ PRIN H.C.L. NR.77/22.02.2021 ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
15305/04/2021HOTĂRÂRE,PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10510/05.03.2021,FORMULATĂ DE DOMNUL ROTESCU DORU IONEL,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA HCL NR. 77/22.02.2021 Deschide
15205/04/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”MODERNIZARE ȘI REABILITARE ZONA PROTEJATĂ A ANSAMBLULUI MONUMENTAL CALEA EROILOR – REAMENAJARE ZONĂ PIETONALĂ A CENTRULUI CIVIC,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
15129/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RESTAURARE FINISAJE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE ȘI ILUMINAT ARHITECTURAL COLEGIUL NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU”,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ” Deschide
15029/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIDN ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRE ȘI A IMPOZITLUI/TAXEI PE TERENUL AFERENT CLĂDIRII PENTRU ASOCIAȚIA „PRO ANIMALS” Deschide
14929/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DE SERVICII FUNERARE AL AGENTULUI ECONOMIC S.C. FUNERARA EDEN S.R.L. PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
14829/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE PARC CALEA EROILOR - STRADA GHEORGHE TĂTĂRĂSCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” Deschide
14729/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BONCULESCU FLORIAN,ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290 MP. ,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA MESTEACĂNULUI,NR.88,JUDEȚUL GORJ Deschide
14629/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.10547/08.03.2021 FORMULATĂ DE DOAMNA POPESCU DIANA,CONSILIER JURIDIC LA COMPARTIMENTUL APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021 Deschide
14529/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.11518/11.03.2021 FORMULATĂ DE DOAMNA DIACONESCU LOREDANA,CONSILIER JURIDIC LA COMPARTIMENTUL APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021 Deschide
14429/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.10349/05.03.2021,DOMNUL BUICĂ CONSTANTIN,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021 Deschide
14329/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.10350/05.03.2021,DOMNUL FLORĂNESCU ION-DANIEL,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021 Deschide
14229/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.10354/05.03.2021,DOMNUL TOMESCU GRIGORE,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021 Deschide
14129/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.10355/05.03.2021,DOMNUL MIHU GRIGORE STELIAN,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021 Deschide
14029/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.10360/05.03.2021,DOMNUL MĂRUȚĂ ION-LUCIAN,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021 Deschide
13929/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.10360/05.03.2021,DOMNUL MARIA LĂPĂDAT,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021 Deschide
13829/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.10361/05.03.2021,DOMNUL ENESCU LUCIAN,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021 Deschide
13729/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.10357/05.03.2021,DOMNUL DRAGOTĂ DUMITRU IOAN,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021 Deschide
13629/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE 10008/03.03.2021,FORMULATĂ DE SINDICATUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR ȘI FUNCȚIONARILOR ”MERIDIAN” ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021 Deschide
13529/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.10348/05.03.2021,DOMNUL POPEANGĂ PETRE-DANIEL,POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎMPOTRIVA H.C.L.NR.77/22.02.2021 Deschide
13429/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
13329/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PARTENERIATULUI ÎNTRE ASOCIAȚIA ”ASSOCIATION COLOUR YOUR DREAMS” ȘI U.A.T. MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PENTRU DEPUNEREA LA FINANȚARE ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”DIGICONSULTARE PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ” Deschide
13229/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A.,A PROPUNERII DE NUMIRE A UNUI MEMBRU C.A. PROVIZORIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.04.2021,CU DURATA A MANDATULUI PROVIZORIU DE 4 LUNI (01.04.2021 - 31.07.2021) Deschide
13129/03/2021 HOTĂRÂRE PRIVIND ACȚIUNILE CE SE VOR DESFĂȘURA CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE PAȘTE 2021 PRIN DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
13029/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL,STR. BARAJELOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ,BENEFICIARI ILIESCU ALEXANDRU CĂLIN,TROTTEA GABRIEL LUCIAN ȘI TROTTEA IOANA SPERANȚA Deschide
12929/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE COMODAT NR.1797/29.04.2011 CU ASOCIAȚIA ”PRO ANIMALS”,PRIN ACT ADIȚIONAL,CE VA AVEA CA OBIECT TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A IMOBILELOR-CONSTRUCȚIE ȘI TEREN SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,INCINTA CET,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR DE ADĂPOST PENTRU CÂINI ȘI CLINICĂ VETERINARĂ Deschide
12829/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP. (COTA INDIVIZA),IDENTIFICAT CU NR.CADASTRAL 2211,NR. CARTE FUNCIARĂ 35001,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. TRAIAN,BL.16,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C.MISONA EXIM S.R.L. Deschide
12729/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 3761,INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR.37610,SITUAT ÎN LOCALITATEA PREAJBA MARE,STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR.19,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL PREDESCU CONSTANTIN ȘI DOAMNA PREDESCU DIANA ELENA Deschide
12629/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 55829,NR. CARTE FUNCIARĂ 55829,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR,DR. NICOLAE HASNAȘ,NR.11,JUDEȚUL GORJ ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL FLOREA GRIGORE Deschide
12529/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 633 MP. IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 46612,NR. CARTE FUNCIARĂ 46612,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PREAJBA MARE,STR. ELVIRA GODEANU,FN.,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA CIOATĂ GABRIELA- FELICIA Deschide
12429/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZVOLTARE ÎN 2 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PRELUNGIREA PANDURI,TARLAUA 95,PARCELA 7/1/8,JUD.GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 53968 Deschide
12329/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE A IMOBILELOR SITUATE ÎN TÂRGU JIU,STR.TERMOCENTRALEI. NR.27,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICATE PRIN NUMERELE CADASTRALE 56955,58812 ȘI 50028 Deschide
12229/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.10447/03.04.2017,ÎNCHEIAT CU S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. Deschide
12129/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE S.C. HANBOCOM S.R.L. A UNUI TEREN ÎN SUPRTAFAȚĂ DE 12 MP.,AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU,B-DUL EC.TEODOROIU NR.1058,JUDEȚUL GORJ Deschide
12029/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI MARINA MARINELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 298 M.P.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA EUGEN LOVINESCU,NR. 10,JUDEȚUL GORJ. Deschide
11929/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2693 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 52502,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR.52502,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. ACADEMICIAN PETRE BRÂNCUȘI NR.3,JUDEȚUL GORJ Deschide
11829/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.2 LA H.C.L. NR.40/25.01.2021 ȘI APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRAREA COLEGIULUI NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU” A UNOR BUNURI OBIECTE DE INVENTAR LEGATE DE PERSONALITATEA LUI TUDOR VLADIMIRESCU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.1435/11.02.2021 Deschide
11729/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE S.C. MANBOCOM S.R.L. A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP.,AFERENT SPAȚIULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,BD. ECATERINA TEODOROIU,NR. 105 D,JUDEȚUL GORJ. Deschide
11629/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”AMENAJARE ATELIERE ÎN C2 A COLEGIULUI TEHNIC ”ION MINCU” TÂRGU JIU ȘI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT COLEGIUL TEHNIC ”ION MINCU” TÂRGU JIU. Deschide
11529/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNEA 1 - BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 4 - TERENURI AFERENTE BLOCURILOR DE LOCUINȚE SAU SPAȚIILOR CU ALTE DESTINAȚII,COTE INDIVIZE ȘI EXCLUSIVE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU POZIȚIA NR.566 Deschide
11429/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA POZIȚIEI NR.2 DIN SECȚIUNEA 1 - BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 8 - IMOBILE ÎN CARE AU FUNCȚIONAT CENTRALE TERMICE,SUBCAPITOLUL 1 - CENTRALE TERMICE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
11329/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
11229/03/2021HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA H.C.L. NR.3030/27.07.2020 PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CANALIZARE MENAJERĂ STRADA PANAIT CERNA,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”,PRECUM ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C.APAREGIO GORJ S.A. PRIN ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE NR.1194/10.01.2008 Deschide
11129/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.1 AL H.C.L. NR.2/04.11.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE Deschide
11016/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE REACTUALIZATĂ ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE STRADA TUDOR VLADIMIRESCU,MUNICIPIUL TÂRGU JIU,JUDEȚUL GORJ Deschide
10916/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.2 AL H.C.L. NR.43/27.11.2020 Deschide
10816/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI BONCULESCU PANTELIMON ȘI VACANTĂRII UNUI LOC DE CONSILIER LOCAL Deschide
10716/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR.2/04.11.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
10608/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 8677/23.02.2021 FORMULATĂ DE SINDICATUL POLIȚIȘTILOR LOCALI DIN JUDEȚUL GORJ ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021. Deschide
10508/03/2021DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADIA GORJ ÎN VEDEREA EXERCITĂRII VOTULUI CU PRIVIRE LA APROBAREA MODELULUI DE CONTRACT DE FURNIZARE/PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE PENTRU PERSOANE JURIDICE. Deschide
10408/03/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SĂ DELEGE CONSILIERII JURIDICI PENTRU A REPREZENTA CONSILIUL LOCAL ÎN DOSARELE AFLATE PE ROLUL INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI. Deschide
10322/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
10222/02/2021 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NEEXERCITĂRII CĂRII DE ATAC ÎMPOTRIVA SENTINȚEI NR.7/2021 PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL GORJ - SECȚIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL ÎN DOSARUL NR.277/95/2020 Deschide
10122/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA AMÂNĂRII LA PLATA A CHIRIEI DATORATE DE CLUBUL SPORTIV PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU PENTRU FOLOSIREA STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
10022/02/2021HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ SI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A UNOR BUNURI (MIJLOACE FIXE) Deschide
9922/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV INFINIT 2013 Deschide
9822/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ACTULUI ADIȚIONAL NR.1 ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI CLUBUL SPORTIV SCOLAR TÂRGU JIU Deschide
9722/02/2021 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ACTULUI ADIȚIONAL NR.1 ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU Deschide
9622/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR.194/27.04.2018 PRIVIND DEPOZITAREA DEȘEURILOR ÎN DEPOZITELE SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
9522/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE ȘI APROBAREA CONCESIONĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR IMOBILE TERENURI SITUATE ÎN INCINTA CET TÂRGU JIU Deschide
9422/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.44/20765/01.11.2000,ÎNCHEIAT CU DOAMNA BĂLAN GHEORGHIȚA,PENTRU SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 19 MP A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MĂCEȘULUI NR.2 (FOST NR.17),JUDEȚUL GORJ Deschide
9322/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND INTERZICEREA PARCĂRII AUTOTURISMELOR PE STRĂZILE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE CARE SE EFECTUEAZĂ MĂTURATUL MECANIC Deschide
9222/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.61/09.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 3325,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.35268,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. DR.NICOLAE HASNAȘ,NR.15,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRUU PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA DODENCIU LUIZA MARIA Deschide
9122/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.60/09.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290 MP,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 54645,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.54645,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CARTIER ROMANEȘTI,JUDEȚUL GORJ,TARLAUA NR.6,PARCELA 20/3,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL PILEA ILIE DĂNUȚ Deschide
9022/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI ÎN CUANTUM DE 110.942 LEI RĂMASĂ NEUTILIZATĂ DIN APORTUL DE CAPITAL,PENTRU ACHIZIȚIA UNUI CILINDRU VIBRATOR COMPACTOR AMMANN -ARX 23-2 INTERIM PENTRU SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU Deschide
8922/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI A TAXEI PE TEREN PENTRU ANUL 2021 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE FILIALA GORJ ”TUDOR VLADIMIRESCU” Deschide
8822/02/2021 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 2 LOCURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA TRAIAN,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 55311 Deschide
8722/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXELOR PE CLĂDIRE ȘI A TAXELOR PE TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2021 PENTRU COONTRIBUABILIUL FILIALA TÂRGU JIU A U.A.P. DIN ROMÂNIA Deschide
8622/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 2 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. TUDOR VLADIMIRESCU,TRONSON 2,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 60895 Deschide
8522/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE DE FURNIZORII PUBLICI ȘI PRIVAȚI LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU PERIOADA 2021-2025 Deschide
8422/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNFIINȚAREA UNUI TÂRG DE HAINE SECOND-HAND,PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎN LOCAȚIA TÂRGUL DE ANIMALE Deschide
8322/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2021 PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU Deschide
8222/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎMPUTERNICIREA CONSILIERULUI JURIDIC POPESCU NATALIA SĂ REPREZINTE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOSARELE NR.15/95/2021 ȘI NR.16/95/2021. Deschide
8122/02/2021 HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” Deschide
8022/02/2021HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU Deschide
7922/02/2021HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ORGNIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU Deschide
7822/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR PROFESIONALE ȘI INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU TÂRGU JIU PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2020 Deschide
7722/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGNIGRAMEI,STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE,CA URMARE A REORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI A 5 DIRECȚII SUBORDONATE AUTORITĂȚII Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
7622/02/2021 HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.18526/01.04,2011 ÎNCHEIAT CU APOSTOL SIMONA Deschide
7522/02/2021 HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.02/9766/20.03.2012 ÎNCHEIAT CU ROȘU RĂZVAN DUMITRU INTRPRINDERE INDIVIDUALĂ Deschide
7422/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL ÎN CURSUL ANULUI 2021 Deschide
7322/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7,09 MP. REPREZENTÂND CONTA INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. LOTRULUI,BL.9,SC.1,AP.47,JUDEȚUL GORJ Deschide
7222/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.24094/01.09.2002,PENTRU SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 2.14 MP. A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MINERILOR NR.12,BL.12,SC.4,AP.61,JUDEȚUL GORJ Deschide
7122/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.04/536/28.02.2001,PENTRU PRELUAREA TERENULUI DE CĂTRE MOȘTENITORII VASILE CONSTANTIN ȘI VASILE VIOREL CONSTANTIN ȘI SUPLIMENTAREA CU 19 MP A TERENULUI CONCESIONAT SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. MESTEACĂNULUI NR.55 B (FOST NR.63)JUDEȚUL GORJ Deschide
7022/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 3 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STR. TERMOCENTRALEI NR.27,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 61610 Deschide
6922/02/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI POPESCU AUREL ȘI VACANTĂRII A UNUI LOC DE CONSILIER LOCAL Deschide
6825/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR.2 LA H.C.L. NR.164/27.04.2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE ȘI FUNCȚIONARE A STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI TAXELE DE UTILIZARE A STADIONULUI MUNICIAPL,INCLUSIV A TERENULUI DE FOTBAL NR.2 ȘI A TERENULUI DE FOTBAL NR.2 ȘI A TERENULUI DE FOTBAL NR.3 Deschide
6725/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 3 LOCURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA TERMOCENTRALEI,NR.27,JUDEȚUL GORJ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 52790 Deschide
6625/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.416/2001,PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT Deschide
6525/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE FEBRUARIE,MARTIE ȘI APRILIE 2021. Deschide
6425/01/2021 HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022. Deschide
6325/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA POZIȚIEI NR. 11 DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 274/29.06.2015. Deschide
6225/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL,PRIN CONCESIUNE,ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,NR. 29594/05.07.2019. Deschide
6125/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
6025/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 345/31.08.2020 PRIVIND INTRODUCEREA UNOR TERENURI ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ACTUALIZAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE LA POZIȚIA NR. 92,CAPITOLUL 2,SUBCAPITOLUL 1,SECȚIUNEA 1. Deschide
5925/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU A TERENURILOR DE FOTBAL I,II ȘI III AFLATE ÎN INCINTA COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU. Deschide
5825/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37982,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR. 37982,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,ALEEA BICAZ,NR. 1,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII,PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ,CĂTRE DOMNUL STEGARIU ROMEO. Deschide
5725/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICARE ART. 1 ȘI A ANEXEI 1 LA H.C.L. NR. 23/27.11.2020 PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
5625/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MENȚINERII NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU ANUL 2021. Deschide
5525/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND PREMIEREA UNOR SPORTIVI PENTRU REZULTATE DEOSEBITE OBȚINUTE ÎN COMPETIȚII INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE ÎN CURSUL ANULUI 2020. Deschide
5425/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE,MODIFICĂRI INTERIOARE ȘI FAȚADE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU”. Deschide
5325/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN SĂVOIU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51400 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51400,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
5225/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”LICEUL DE ARTE PLASTICE ”CONSTANTIN BRĂILOIU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 5839 ȘI CARTE FUNCIARĂ 45046,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
5125/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51325 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51325,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
5025/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VOIEVOD LITOVOI”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51188 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51188,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4925/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 8862 ȘI CARTE FUNCIARĂ 53900,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4825/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL NAȚIONAL ”ECATERINA TEODOROIU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4725/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GHEORGHE TĂTĂRĂSCU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 5886 ȘI CARTE FUNCIARĂ 5886,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4625/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51195 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51195,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4525/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”LICEUL TEOLOGIC”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 36877 ȘI CARTE FUNCIARĂ 36877,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4425/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 8609 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51226,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4325/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”VIS DE COPIL”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4225/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”POMPILIU MARCEA”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51201 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51201,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4125/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 8898 ȘI CARTE FUNCIARĂ 48738,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
4025/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 40152 ȘI CARTE FUNCIARĂ 40152,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3925/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL TEHNIC ”GHEORGHE MAGHERU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 48740 ȘI CARTE FUNCIARĂ 48740,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3825/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL TEHNIC ”ION MINCU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 58681 ȘI CARTE FUNCIARĂ 58681,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3725/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL TEHNIC NR. 2”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 53338 ȘI CARTE FUNCIARĂ 53338,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3625/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 49130 ȘI CARTE FUNCIARĂ 49130,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3525/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”LICEUL TEHNOLOGIC ”BÎRSEȘTI”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide
3425/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ” MIHAI EMINESCU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3325/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” ECATERINA TEODOROIU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51187 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51187,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3225/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”LICEUL ENERGETIC”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3125/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”LUMEA COPIILOR”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
3025/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL NICOLAE”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 36881 ȘI CARTE FUNCIARĂ 36881,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2925/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ” COLEGIUL AUTO ”TRAIAN VUIA” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 42977 ȘI CARTE FUNCIARĂ 42977,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2825/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL TEHNIC ”HENRY COANDĂ” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 5243 ȘI CARTE FUNCIARĂ 5243,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2725/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ” LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 48739 ȘI CARTE FUNCIARĂ 48739,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2625/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”,A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 36902 ȘI CARTE FUNCIARĂ 36902,PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
2525/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND INCHIRIEREA CĂTRE ZAMFIR SIMONA-IOANA,A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33,71 M.P. AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,B-DUL ECATERINA TEODOROIU,INCINTA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.7,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2425/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII MIJLOACELOR FIXE,AUTOVEHICULELE CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE GJ.02.JRD,GJ.33 MAT ȘI A TROLEIBUZULUI CU NUMĂR DE ÎNREGISTRARE GJ-0119. Deschide
2325/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI POPESCU ADELINA- EMANUELA ȘI DOMNULUI POPESCU TUDOR ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP.,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR.61,JUDEȚUL GORJ. Deschide
2225/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR.495/16.12.2019. Deschide
2125/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 293 MP.,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 38302,NR. CARTE FUNCIARĂ 38302,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STRADA NICOLAE IORGA ,NR.11,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL GHEORGHE TUDOR. Deschide
2025/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIUL TÂRGU JIU A IMOBILULUI – CONSTRUCȚIE,SITUAT ÎN TÂRGU JIU,ALEEA BRÂNDUȘEI,NR. 7,JUDEȚUL GORJ ȘI DECLARAREA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 15,STRADA BRÂNDUȘEI,NR. 7,MUNICIPIUL TÂRGU JIU” DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
1925/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII CU TITLU GRATUIT A UNUI LOC DE VECI ÎN CIMITIRUL MUNICIPAL ORTODOX TÂRGU JIU,DOAMNEI TEMEREANCĂ VICTORIA,POTRIVIT DISPOZIȚIILOR LEGII NR. 189/2000. Deschide
1825/01/2021HOTĂRÂRE PENTRU DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ÎN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ȘI CENTRULUI DE CERCETARE,DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PENTRU ANUL 2020. Deschide
1725/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII TRANSLOC SA TÂRGU JIU,A PROPUNERII DE NUMIRE A 2 MEMBRI CA PROVIZORII,ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.02.2021,CU O DURATĂ A MANDATULUI PROVIZORIU DE 4 LUNI (01.02.2021 - 31.05.2021). Deschide
1625/01/2021HOTĂRÂRE PENTRU TRANSFORMAREA UNEI FUNCTII PUBLICE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU. Deschide
1525/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.54/07.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. ,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37625,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.37625,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR.34,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL FILIP NICOLAE-CODRUȚ ȘI DOAMNA FILIP MARIA-MAGDALENA. Deschide
1425/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.57/07.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚA DE 300 MP.,IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37683,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.37683,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,STR. AVIATORILOR,NR.45,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL CIONTU CONSTANTIN ADRIAN ȘI DOAMNA CIONTU ELENA ROXANA. Deschide
1325/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.56/07.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP,IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 37608,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.37608,SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU,PREAJBA MARIE,STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU,NR.17,JUDEȚUL GORJ,ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL SANDU MIHAI DANIEL ȘI DOAMNA SANDU OANA ANDREEA. Deschide
1225/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII. Deschide
1125/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA POZIȚIEI NR.92 DIN SECȚIUNEA 1 - BUNURI IMOBILE,CAPITOLUL 2 - TERENURI ATRIBUITE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE,SUBCAPITOLUL 1 - TERENURI CONCESIONATE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
1025/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA VALORII DE INVENTAR A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”MODIFICĂRI INTERIOARE - AMENAJARE GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT GRĂDINIȚA NR. 20,STRADA TUDOR VLADIMIRESCU,NR. 79,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
925/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA VALORII DE INVENTAR A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADION,MUNICIPIUL TÂRGU JIU”. Deschide
825/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 LA H.C.L. NR. 89/18.12.2020 PRIVIND TRECEREA UNOR ACTIVE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE,VALORIFICĂRII ȘI CASĂRII. Deschide
725/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU. Deschide
625/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 81/18.12.2020. Deschide
525/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020. Deschide
408/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII TARIFELOR PENTRU PRECOLECTARE,COLECTARE ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR DE LA PERSOANE FIZICE ȘI DE LA PERSOANE JURIDICE. Deschide
308/01/2021HOTĂRÂRE CU PRIVIRE LA DESEMNAREA PERSOANEI MANDATATE SĂ ÎNCHEIE ȘI SĂ SEMNEZE,ÎN NUMELE ȘI PENTRU MUNICIPIUL TÂRGU JIU,CU REPREZENTANȚII NUMIȚI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU,MANDATELE DE REPREZENTARE,ÎN VEDEREA RESPECTĂRII PREVEDERILOR OUG NR. 109/2011 ȘI A REGLEMENTĂRILOR LEGALE INCIDENTE. Deschide
208/01/2021HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA H.C.L. NR.104/26.09.2016 ȘI H.C.L. NR. 414/30.10.2017. Deschide
108/01/2021HOTĂRÂRE PENTRU TRANSFORMAREA UNOR FUNCȚII DIN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU Deschide