Nr. dispozitieDataTitlul dispozitiei
104.01.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav
204.01.2021 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu ala doamnei GHERGHINESCU CRISTINA - MARIA - consilier,clasa I,grad profesional superior,gradația 5,în cadrul Compartimentului pentru informarea cetățenilor,Direcția resurse umane,managementul funcției publice și comunicarea publică din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,prin transfer în interesul serviciului ,Casa Județeană de Pensii Gorj
305.01.2021Dispoziție privind definitivă a doamnei Apostoleanu Marinela - Loredana,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,de la Compartimentul regularizare taxe autorizații de constituire și statistică la Compartimentul pentru informarea publică directă,începând cu data de 06.01.2021
405.01.2021Dispoziție privind încetarea ajutorului social acordat VÎLCEANU ELEONORA
505.01.2021privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat MOLDOVAN OTILIA - ROXANA
605.01.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorului social acordat doamnei BONCULESCU IONELA
705.01.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat domnului VASILE DANIEL
805.01.2021Privind majorarea salariului de baza,aferent lunii decembrie 2020,al doamnei Vasile IleanA Silvia,consilier achiziții publice,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5 și temporar șef birou la Biroul licitații și achiziții publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
905.01.2021Privind majorarea salariului de baza,aferent lunii decembrie 2020,al doamnei Pop-Manta Mădălina,consilier achiziții publice,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Biroul licitații și achiziții publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
1005.01.2021Privind majorarea salariului de baza,aferent lunii decembrie 2020,al domnului Jilăveanu Ionuț,șef serviciu,Serviciul gospodărie comunitară,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
1105.01.2021Privind majorarea salariului de baza aferent lunii decembrie 2020,al domnului Galbenu Emilian,inspector,gradul profesional superior,gradația 5,Serviciul gospodărie comunitară,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
1205.01.2021Privind majorarea salariului de baza,aferent lunii decembrie 2020,al doamnei Prună Alina Elena,inspector,gradul profesional superior,gradația 3,la Compartimentul evidență angajamente,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
1305.01.2021Privind majorarea salariului de baza afernt lunii decembrie 2020,al doamnei Toropu Cornelia ,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Serviciul buget,financiar- contabilitate,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerabursabile
1405.01.2021Privind majorarea salariului de baza,aferent lunii decembrie 2020,al doamnei Morancea Raluca Janeta,inspector,clasa I,grad profesional superior,gradația 4,la Compartimentul evidență angajamente,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
1505.01.2021Privind majorarea salariului de baza,aferent lunii decembrie 2020,al doamnei Liciu Laura,inspector,clasa I,gradul profesional principal,gradația 3,la Compartimentul evidență angajamente,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
1605.01.2021Privind majorarea salariului de baza,aferentu lunii decembrie 2020,al doamnei Burlica Elena Simona,consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Compartimentul evidență angajamente,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
1705.01.2021Privind majorarea salariului de bază,aferent lunii decembrie 2020,al doamnei Bobină Simona Lidia,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,la Serviciul buget,financiar- contabilitate,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
1805.01.2021Privind majorarea salariului de bază,aferent lunii decembrie 2020,al doamnei Toma Cristina,consilier,gradul profesional superior,gradația 3,Serviciul buget,financiar-contabilitate,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
1905.01.2021Privind majorarea salariului de baza,aferent lunii decembrie 2020,al doamnei Cocolea Eugenia- Loredana,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Serviciul buget,financiar- contabilitate,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
2005.01.2021Privind majorarea salariului de bază,aferent lunii decembrie 2020,al doamnei Pițu Alin Elena,șef serviciu,Serviciul juridic - contencios,Direcția juridică și administrație publică,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
2105.01.2021Privind majorarea salariului de bază,afernt lunii decembrie 2020,al domnului Julăcatean Marius,consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,la Compartimentul IT,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
2205.01.2021Privind majorarea salariului de baza,eferent lunii decembrie 2020,al doamnei Rovența Alexandra- Luminița,consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Compartimentul IT,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
2305.01.2021Privind majorarea salariului de bază,aferent lunii decembrie 2020,al domnului Ionescu Marius- Valentin,director executiv,Direcția tehnică și managementul calității,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
2405.01.2021Privind majorarea salariului de bază,aferent lunii decembrie 2020,al doamnei Vasile Ofelia Maria,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradați 5,la Biroul programe,politici comunitare,Direcția tehnică și managementul calității,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
2505.01.2021Privind majorarea salariului de baza,aferent lunii decembrie 2020,al doamnei Pătruț Elena,consilier achiziții publice,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Biroul licitații și achiziții publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
2605.01.2021Privind majorarea salariului de bază,aferent lunii decembrie 2020,al doamnei Șuță Corina,șef birou,Biroul programe,politici comunitare,Direcția tehnică și managementul calității,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
2705.01.2021Privind majorarea salariului de baza,aferent lunii decembrie 2020,al domnului Jerca Nicolae- George,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,la Biroul programe,politici comunitare,Direcția tehnică și managementul calității,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor ,finanțate din fonduri europene nerambursabile
2805.01.2021Privind majorarea salariului de bază,aferent lunii decembrie 2020,al domnului Gruescu Dumitru Adrian,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,la Biroul programe,politici comunitare,Direcția tehnică și managementul calității,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
2905.01.2021Privind majorarea salariului de bază aferent lunii decembrie 2020,al doamnei Crăciunel Mihaela - Alis,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,Biroul programe,politici comunitare,Direcția tehnică și managementul calității,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
3005.01.2021Privind majorarea salariului de baza afernt lunii decembrie 2020,al domnului Neacsu Tudorel,inspector,gradul profesional superior,gradația 5,Compartimentul investiții,Serviciul investiții,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
3105.01.2021Privind majorarea salariului de bază,aferent lunii decembrie 2020,al domnului Chiriac Raul,director executiv adjunct la Direcția tehnică și managementul calității,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
3205.01.2021Privind majorarea salariului de bază,aferent lunii decembrie 2020,al doamnei Grecu Maria- Camelia,director executiv,Direcția resurse umane,managementul funcției publice și comunicare publicității,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
3305.01.2021Privind majorarea salariului de bază,aferent lunii decembrie 2020,al doamnei Catalinescu Cornelia,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Compartimentul salarizare,resurse umane și managementul funcției publice,Direcția resurse umane,managementul funcției publice și comunicare publică,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
3405.01.2021Privind majorarea salariului de bază aferent lunii decembrie 2020,al doamnei Petria Mădălina,șef birou,Biroul administrație publică locală,Direcția administrație publică,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
3507.01.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav copilului BANCULEA ANAIS - MARIA
3607.01.2021Dispoziție privind reluarea dreptului la ajutor social acordat doamnei FILIP VIOLETA
3707.01.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei MĂGDOIU POMPILIA MĂDĂLINA asistent personal la persoană cu handicap grav
3807.01.2021Proiect dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei BĂLESCU MARIA asistent personal la persoană cu handicap grav
3907.01.2021Privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a numitului Leucioiu Doru
4007.01.2021Privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a numitei Crăciunescu Elena
4107.01.2021Privind delegarea calitățiii de reprezentant a Primarului Municipiului Târgu Jiu în AGA SC APAREGIO GORJ SA
4207.01.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință extraordinară,online,convocată de îndată în data de 08.01.2021 Deschide
4307.01.2021Dispoziție privind desfiinţarea platformei executată fără autorizaţie de construire pe terenul proprietatea Municipiului Târgu Jiu,din Aleea Teilor,bl.10
4407.01.2021Dispoziție privind desfiinţarea copertinei executată fără autorizaţie de construire pe terenul proprietatea Municipiului Târgu Jiu,din strada Microcoloinie
4507.01.2021Privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a numitului Stogoșelu Petre
4607.01.2021Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familie doamnei Sultzer Elena Cornelia
4707.01.2021Privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Negrea Lidia,asistent personal al persoanei cu handicap grav
4807.01.2021Privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Novăceanu Geovanina- Olguța
4907.01.2021Privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul Rosmalin Alfonso
5008.01.2021Privind delegarea atribuțiilor în domeniul arhivării documentelor doamnei Dina Elena,în perioada 11.01.2021-11.03.2021
5111.01.2021Dispoziție privind stabilirea gradație asistent personal hanticap grav IONESCU MARINELA BIANCA asistent personal la persoană cu handicap grav
5211.01.2021Dispoziție privind stabilirea gradație asistent personal handicap grav MOGOȘ MARIA asistent personal la persoană cu handicap grav
5311.01.2021Dispoziție privind stabilirea gradație asistent personal hanticap grav DRĂGAN SIMONA GHORGHIȚA asistent personal la persoană cu handicap grav
5411.01.2021Dispoziție privind stabilirea gradație asistent personal hanticap grav CĂMUI ELENA SIMONA asistent personal la persoană cu handicap grav
5411.01.2021Dispoziție privind stabilirea gradație asistent personal hanticap grav CĂMUI ELENA SIMONA asistent personal la persoană cu handicap grav
5511.01.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă NEGOIȚĂ LEORINDA - ALEXANDRA,asistent personal la persoană cu handicap grav
5611.01.2021Dispoziție privindîncetarea dreptului la ajutor social doamnei BEURAN LILIANA
5711.01.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social acordat doamnei MARIN ADRIANA
5811.01.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului BLENDEA GHEORGHE
5911.01.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei ROȘOGA MARIA
6011.01.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav domnului BRĂETE PETRU
6111.01.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav ALDEA DOREL
6211.01.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social doamnei STINGACIU VERONICA
6312.01.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav BERTA MARCELA - MARIA
6412.01.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indeminzației pentru persoana cu handicap grav ȘURLEA ION
6512.01.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indeminzației pentru persoana cu handicap grav VULPE CORNELIU
6612.01.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă DIMOIU ALEXANDRU - SORIN asistent personal la persoană cu hanticap grav
6712.01.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă MOIANU ILEANA CLAUDIA asistent personal la persoană cu handicap grav
6813.01.2021Dispoziție privind constatarea suspendării raportului de serviciu al doamnei NACU CRISTINA - MIHAELA,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația3,Compartimentul protecția mediului,ca urmare a acordării concediului de acomodare cu durata de maximum an,care include și perioada încredințării copilului în vederea adopției,pentru un an de zile,începând cu data de 13.01.2021
6913.01.2021Dispoziție privind privind aprobarea Planului de servicii pentru minora MĂRUNȚELU ANDREEA - GABRIELA
7013.01.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului PĂNOIU CĂLIN
7114.01.2021Privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri beneficiarilor de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare
7214.01.2021Privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a domnului Tănasie Cristinel
7315.01.2021Dispoziție,privind modificarea Dispoziției nr. 2527/28.08.2019
7418.01.2021Privind acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Deaconescu Dumitra-Tatiana
7518.01.2021Privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav,domnului Tănasie Cristinel
7618.01.2021Privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul Șerban Cornel-Daniel-Augustin
7718.01.2021Dispoziție privind promovarea doamnei ANIELA - ELIZA ȘTEFAN în gradul imediat superior,corespunzător funcției contractual de inspector de specialitate,gradația I,grația 3,la ,Centrul Național de Informare și Promovare Turistică ,Constantin Brâncuși,Direcția turism și evenimente culturale,din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.01.2021
7818.01.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav COMĂNESCU MARIETA
7918.01.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav ȘERBAN ION
8018.01.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă MERFU ADELINA
8119.01.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii ,Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Construire locuințe colective Zona Narciselor,Municipiul Târgu Jiu
8219.01.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică ,Reabilitare termică bloc nr. 4,str. Popa Șapcă - Municipiul Târgu Jiu
8319.01.2021Dispoziție privind instituirea curatelei speciale pentru minorul CÎLNICEANU ADRIAN - MATEI domiciliată în Târgu Jiu Aleea Ion Slavici nr.2,bl.2,sc.3,et. 1,ap.42,Gorj
8419.01.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință ordinară,online,în data de 25.01.2021 Deschide
8520.01.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social IONCILĂ VIOLETA
8620.01.2021Dispoziție privind acordarea unui ajutor VASILE DANIEL
8720.01.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav MERFU SOPHIA - ELENA
8820.01.2021Dispoziție privind încetarea raportului de muncă al doamnei Aniela - Eliza Ștefan,inspector de specialitate ( ghid de turism ),la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică ,Constantin Brâncuși ,Direcția turism și evenimente culturale,începând cu data de 01.02.2021
8921.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei ALINA -ADRIANA CRĂC,transferată la Compartimentului autorizări construcții,Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 21.01.2021
9021.01.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora ȘERBAN ANA MARIA IONELA
9121.01.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoana cu handicap grav DEDIU JANA - ADRIANA
9221.01.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav DANCIU EMIL
9322.01.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei STĂNESCU OLGA
9422.01.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social OPRIȘOR LILIANA
9525.01.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 5 doamnei GRUESCU ANA - MARIA inspector,în gradul profesional superior,gradația 4,la Compartimentul evenimente culturale,Direcția turism și evenimente culturale din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.02.2021
9626.01.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractului de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale nr.94.162,141,143,168,124,131,151,136,170,139,138,128,172,135,171
9727.01.2021Dispoziție privind modificarea componenței familiei și a cuantumului alocației de susținere acordat MIU CORNELIA - LAVINIA
9827.01.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei SPERIUȘI NICOLETA MIHAELA
9927.01.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei MOTORGA GHEORGE
10027.01.2021Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al doamnei MARIA ANDREI,referent,clasa III,gradul profesional superior,gradația 5,Compartimentul gospodărie comunitară și managementul calității,Serviciul gospodărie comunitară,Direcția tehnică și managementul calității,începând cu data de 01.02.2021
10127.01.2021Dispoziție privind desfiinţarea constructiilor amplasate fara autorizatie de construire in partea de sud a Municipiului Targu Jiu în cartierele Plopilor,Teilor,Savinesti - 23 August,Abator ( str. Dacia – str. 9 Mai – str. Termocentralei )
10227.01.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav CIMPOERU ARITINA
10327.01.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social SULIMAN DANIELA
10427.01.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul RADU CĂTĂLIN - IONUȚ
10527.01.2021Dispoziție privind încetarea furnizării serviciilor de masă acordate de DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ POIANĂ CONSTANTIN
10627.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav AFTINCĂI RAMONA - ALICE începînd cu data de 13.01.2021
10727.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav AFRIM ION începînd cu data de 13.01.2021
10827.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav NEGREA IOANA începînd cu data de 13.01.2021
10927.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav NICULESCU MARIA începînd cu data de 13.01.2021
11027.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav OPRIȚOIU ANGELA începînd cu data de 13.01.2021
11127.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PANAIT RĂZVAN ANDREI începînd cu data de 13.01.2021
11227.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PĂNESCU OCTAVIAN începînd cu data de 13.01.2021
11327.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PĂRĂNEAȚĂ MARINA începînd cu data de 13.01.2021
11427.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PECINGINĂ VICTOR începînd cu data de 13.01.2021
11527.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PILEA GHEORGE începînd cu data de 13.01.2021
11627.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PÎRVULESCU ȘTEFAN începînd cu data de 13.01.2021
11727.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PÎRVU GHEORGHIȚĂ începînd cu data de 13.01.2021
11827.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PISC FLORICA începînd cu data de 13.01.2021
11927.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PIRICĂ SABIN începînd cu data de 13.01.2021
12027.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PIEPTAN MARCELA începînd cu data de 13.01.2021
12127.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PETECEL CĂTĂLIN începînd cu data de 13.01.2021
12227.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PENEȘEL CONSTANTIN începînd cu data de 13.01.2021
12327.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PĂSĂRIN ION începînd cu data de 13.01.2021
12427.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POENAR - BUTUȘINĂ IOAN începînd cu data de 13.01.2021
12527.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PLOSCARU MARIANA începînd cu data de 13.01.2021
12627.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PÎȘCU ARON începînd cu data de 13.01.2021
12727.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PLEȘEA CARMEN - TEODORA începînd cu data de 13.01.2021
12827.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PIEPTAN MARCELA începînd cu data de 13.01.2021
12927.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PLUGARU MARIANA începînd cu data de 13.01.2021
12927.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POPESCU SILVIA începînd cu data de 13.01.2021
13027.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POPESCU VALENTIN începînd cu data de 13.01.2021
13127.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POPESCU RAMONA începînd cu data de 13.01.2021
13227.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POPESCU MARIA începînd cu data de 13.01.2021
13327.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BERINDEI PAUL începînd cu data de 13.01.2021
13427.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BECHERETE ANA începînd cu data de 13.01.2021
13527.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BALEA ELENA începînd cu data de 13.01.2021
13529.01.2021 Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CINCĂ ION începând cu data de 13.01.2021
13627.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BOBU ALIN începînd cu data de 13.01.2021
13727.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BLIDEA SERGIU - NICOLAE începînd cu data de 13.01.2021
13827.01.2021 Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BLEJAN MARIOARA începînd cu data de 13.01.2021
13927.01.2021 Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BÎLTAC MARIA începînd cu data de 13.01.2021
13927.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BOBU ALIN începînd cu data de 13.01.2021
14027.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BÎLGAR FLOREA începînd cu data de 13.01.2021
14127.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BÎRSESCU LILIANA începînd cu data de 13.01.2021
14227.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BICA NICOLAE începînd cu data de 13.01.2021
14327.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ANDREI GHEORGHE - TEODOR începînd cu data de 13.01.2021
14427.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ANDREI NICOLAE - DANIEL începînd cu data de 13.01.2021
14527.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ANDRIȚA ELENA începînd cu data de 13.01.2021
14627.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ANGHEL MARIA începînd cu data de 13.01.2021
14727.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ARMEANU VERONICA începînd cu data de 13.01.2021
14827.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ARMEANU - PITEA OVIDIU începînd cu data de 13.01.2021
14927.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ARMEANU - PITEA OVIDIU începînd cu data de 13.01.2021
15027.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ARȘEANU MIRON - CONSTANTIN începînd cu data de 13.01.2021
15127.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ARINGHE ELENA începînd cu data de 13.01.2021
15227.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BOLBOȘANU ALEXANDRA - IOANA începînd cu data de 13.01.2021
15327.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BOCA IOANA începînd cu data de 13.01.2021
15427.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ADAM MARIA începînd cu data de 13.01.2021
15527.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ALBULESCU RUXANDA începînd cu data de 13.01.2021
15627.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ALBEANU LICENȚA începînd cu data de 13.01.2021
15726.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav AMZULESCU REMUS începînd cu data de 13.01.2021
15827.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ANDREI MIRCEA începînd cu data de 13.01.2021
15927.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BERTHA MARCELA - MARIA începînd cu data de 13.01.2021
16027.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BALDOVIN LUMINIȚA începînd cu data de 13.01.2021
16127.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BÂRSESCU CONSTANTIN începînd cu data de 13.01.2021
16227.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BĂLOI MANOLE începînd cu data de 13.01.2021
16327.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BĂLĂNESCU ANTONIE începînd cu data de 13.01.2021
16427.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BĂLĂCEANU CONSTANTIN începînd cu data de 13.01.2021
16527.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BĂLAN MARIA începînd cu data de 13.01.2021
16627.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BĂLAN IOANA începînd cu data de 13.01.2021
16727.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BĂDOIIU AURORA începînd cu data de 13.01.2021
16827.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POPETE VALERIU începînd cu data de 13.01.2021
16927.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POPETE POMPILIU începînd cu data de 13.01.2021
17027.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POPESCU - BRADOSCHI ION începînd cu data de 13.01.2021
17127.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POPESCU IOANA începînd cu data de 13.01.2021
17227.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POPESCU ELISABETA începînd cu data de 13.01.2021
17327.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POPESCU CRISTIAN ION începînd cu data de 13.01.2021
17427.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POPESCU CONSTANTIN începînd cu data de 13.01.2021
17527.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POPESCU ANICA începînd cu data de 13.01.2021
17627.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POPEANGĂ MARIA începînd cu data de 13.01.2021
17727.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POPEANGĂ LUCIA începînd cu data de 13.01.2021
17827.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POPA MIHAI COSMIN începînd cu data de 13.01.2021
17927.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POENARU VALENTIN începînd cu data de 13.01.2021
18027.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POPESCU ELENA - OLIMPIA începînd cu data de 13.01.2021
18127.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PEIA STANA începînd cu data de 13.01.2021
18227.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PĂUNESCU ANGHEL NICOLAE începînd cu data de 13.01.2021
18327.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PĂPURICĂ ȘTEFAN ANDREI începînd cu data de 13.01.2021
18327.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PĂTĂȘANU ANA începînd cu data de 13.01.2021
18427.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PĂPURICĂ ȘTEFAN ANDREI începînd cu data de 13.01.2021
18527.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PĂDURE RAMONA ILEANA începînd cu data de 13.01.2021
18627.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PAPUC EMILIAN - FLORIN începînd cu data de 13.01.2021
18727.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PALEOLOGU NICOLAE începînd cu data de 13.01.2021
18827.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav OSTROVEANU CORNEL începînd cu data de 13.01.2021
18927.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav OPRIȘESCU CONSTANTIN începînd cu data de 13.01.2021
19027.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav OLARU ELENA începînd cu data de 13.01.2021
19127.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav OLARU ANA începînd cu data de 13.01.2021
19227.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav NICOLA VALERIA GEORGE începînd cu data de 13.01.2021
19327.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav NICA FLOAREA începînd cu data de 13.01.2021
19427.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav NEGREA MARIA MARTA începînd cu data de 13.01.2021
19527.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ANDRONIE DANIELA începînd cu data de 13.01.2021
19628.01.2021 Dispoziție privind stabilirea cuantumului indemnizațiilor pentru persoane cu handicap grav ALEXEI ANA,începând cu data de 13.01.2021
19728.01.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de conducere vacante de director executiv adjunct,Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu din data de 02.03.2021 - proba scrisă
19828.01.2021 Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a documentaţiei tehnico - economice - faza Proiect Tehnic - pentru obiectivul „ ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI ISU LA CORPURILE DE CLĂDIRE C1 ȘI C2,COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET”,Municipiul Târgu Jiu
19929.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MAZĂRE MARIA începând cu data de 13.01.2021
20029.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MATEIȘESCU VATICA începând cu data de 13.01.2021
20129.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MĂRUȚĂ TOMA - DANIEL începând cu data de 13.01.2021
20229.01.2021dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MARCU - BOBEI FLOAREA începînd cu data de 13.01.2021
20329.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MAZILESCU GHEORGHIȚA,începând cu data de 13.01.2021
20429.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MIHĂILSCU ELENA începând cu data de 13.01.2021
20529.01.2021dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BUȘTEAN CONSTANTIN începând cu data de 13.01.2021
20629.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CATRINOIU RODICA începând cu data de 13.01.2021
20729.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CRĂETE MARIANA - MINODORA începând cu data de 13.01.2021
20829.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav NECULA ANDREI începând cu data de 13.01.2021
20929.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BONCULESCU MARCEL începând cu data de 13.01.2021
21029.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BOSTAN GHEORGE începând cu data de 13.01.2021
21129.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BRAIA CONSTANTIN începând cu data de 13.01.2021
21229.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BUTUCEA DUMITRU - ALIN începând cu data de 13.01.2021
21329.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CALOTĂ MARIA începând cu data de 13.01.2021
21429.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CĂLUGĂRIȚA DAN începând cu data de 13.01.2021
21529.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CĂLUGĂRIȚA ION începând cu data de 13.01.2021
21629.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CĂVĂNOIU LAURENȚIU - MARIAN începând cu data de 13.01.2021
21729.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CATANĂ AURORA începând cu data de 13.01.2021
21829.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CĂVĂLOIU ELISAVETA începând cu data de 13.01.2021
21929.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CAZACU SEBASTIAN începând cu data de 13.01.2021
22029.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CĂLIN LUCIAN începând cu data de 13.01.2021
22129.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MIJA PARASCHIVA începând cu data de 13.01.2021
22229.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav COARĂ NICOLAE începând cu data de 13.01.2021
22329.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CHIRICĂ MARIA începând cu data de 13.01.2021
22429.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CIOBANU CODRUȚ - ADRIAN începând cu data de 13.01.2021
22529.01.2021dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CIORTAN IONICA începând cu data de 13.01.2021
22629.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CHIRIPUCI MAGDALENA începând cu data de 13.01.2021
22729.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CEAUREANU CORNEL începând cu data de 13.01.2021
22829.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CERNĂTOIU OLIMPIA începând cu data de 13.01.2021
22929.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CEVALĂ VICTOR începând cu data de 13.01.2021
23029.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CHILEA MARIA începând cu data de 13.01.2021
23229.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CHIVULESCU SAVU începând cu data de 13.01.2021
23329.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CIMPOIERU ION începând cu data de 13.01.2021
23429.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CIMPOERU ARITINA începând cu data de 13.01.2021
23729.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CIOCĂZANU GHEORGHE - MIHAI începând cu data de 13.01.2021
23829.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CIOBANU ȘTEFAN - CONSTANTIN începând cu data de 13.01.2021
23929.01.2021 Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CINTEZĂ MIHAELA începând cu data de 13.01.2021
23929.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CIOCIOI ANGELICA începând cu data de 13.01.2021
24029.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CIOCIOMAN ION începând cu data de 13.01.2021
24129.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CÎLEA ION începând cu data de 13.01.2021
24129.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CÎLEA ION începând cu data de 13.01.2021
24229.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav COCÎLĂ SILVIA începând cu data de 13.01.2021
24329.01.2021dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav COLȚAN LORENA începând cu data de 13.01.2021
24429.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CEANGHN GHEORGHE începând cu data de 13.01.2021
24529.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MÎLCU NARDI începând cu data de 13.01.2021
24629.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MIHUȚ IULIA CRISTINA începând cu data de 13.01.2021
24729.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MIHĂLCUȚ ELENA începând cu data de 13.01.2021
24829.01.2021 Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CÂRSTOIU DOREL începând cu data de 13.01.2021
24829.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CEAUȘIN VASILE începând cu data de 13.01.2021
25029.01.2021dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BRÎNDĂU MARIA începând cu data de 13.01.2021
25129.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BRÎNZAN ARISTOTEL începând cu data de 13.01.2021
25229.01.2021 Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BUCUR MIHAI - MARIAN începând cu data de 13.01.2021
25329.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BUDA IOAN începând cu data de 13.01.2021
25429.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BORCAN VERONICA începând cu data de 13.01.2021
25529.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MIHART ILEANA începând cu data de 13.01.2021
25629.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MIHAI OANA începând cu data de 13.01.2021
25729.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MIHAI LUCICA începând cu data de 13.01.2021
25829.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MIHAI ELENA începând cu data de 13.01.2021
26029.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MIHAI CĂTĂLIN - BIRIȚĂ începând cu data de 13.01.2021
26529.01.2021 Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MARINESCU MARINA - DANIELA începând cu data de 13.01.2021
26629.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BRATILOVEANU GHIORGHE începând cu data de 13.01.2021
26729.01.2021 Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PREDESCU ION începând cu data de 13.01.2021
26829.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MORJAN MARIA începând cu data de 13.01.2021
26929.01.2021 Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MORUȘ RODICA începând cu data de 13.01.2021
27029.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MOȚA CRISTINA - ADRIANA începând cu data de 13.01.2021
27129.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MUNTEANU ȘTEFANIA - VIORELA începând cu data de 13.01.2021
27229.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav NĂZDRĂVANU ADRIANA începînd cu data de 13.01.2021
27329.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav NĂSĂRÂMBĂ ANA începând cu data de 13.01.2021
27429.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav NAGY MARIA începînd cu data de 13.01.2021
27529.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CORICI DALIA începînd cu data de 13.01.2021
27629.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav COSMA ANA începînd cu data de 13.01.2021
27729.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav COZMULESCU OCTAVIAN - VALERIU începînd cu data de 13.01.2021
27829.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav COSTACHE GEORGIANA - LORENA începînd cu data de 13.01.2021
27929.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CĂLĂRARU MIOARA începînd cu data de 13.01.2021
28029.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CONSTANTIN ILINCA începînd cu data de 13.01.2021
28129.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PREDESCU DUMITRU începînd cu data de 13.01.2021
28229.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav RĂDOESCU FLORIN începînd cu data de 13.01.2021
28329.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MOREGA CORNEL începînd cu data de 13.01.2021
28429.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MUNTEANU CONSTANTIN începînd cu data de 13.01.2021
28529.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MOTOC VIRGIL începînd cu data de 13.01.2021
28629.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MURGEA NICOLAE începînd cu data de 13.01.2021
28729.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MOTEA NATALIA începînd cu data de 13.01.2021
28829.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MILITARU GHEORGE începînd cu data de 13.01.2021
29029.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MÎNDULANU CONSTANTIN - DANIEL începînd cu data de 13.01.2021
29129.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MODORAN VICTOR începînd cu data de 13.01.2021
29229.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MORARU DANIEL începînd cu data de 13.01.2021
29329.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PUPĂZAN MIHAI începînd cu data de 13.01.2021
29429.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PREOTU PAUL începînd cu data de 13.01.2021
29529.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MISCHIE RODICA începînd cu data de 13.01.2021
29629.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MITRAN ELENA începînd cu data de 13.01.2021
29729.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MLADIN ANA începînd cu data de 13.01.2021
29829.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MORARIU MIHAELA începînd cu data de 13.01.2021
29929.01.2021Dispoziție privind acordarea / neacordarea ajutorului pentru pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale în sezonul rece 2020 – 2021
30029.01.2021Dispoziție privind acordarea / neacordarea ajutorului pentru pentru încălzirea locuinței cu lemne în sezonul rece 2020 – 2021
30129.01.2021Dispoziție privind acordarea / neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică în sezonul rece 2020 – 2021
30229.01.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social FIERARU OLIVER - SILVIU
30329.01.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social CIUCUR SECUNDA
30429.01.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav OLARU ELENA
30529.01.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav IONESCU DAMIAN
30629.01.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav UDRESCU RAUL
30729.01.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav BOBU ALIN
30829.01.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav IORDĂNESCU CONSTNTIN
30929.01.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social POIANĂ CONSTANTIN
31004.02.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale LUCA MIHAELA începând cu data de 13.01.2021
31129.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale MARIN SILVIA începând cu data de 13.01.2021
31229.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale CERTEZEANU VASILE COSMIN începând cu data de 13.01.2021
31326.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale IORDACHE FLORENTINA începând cu data de 13.01.2021
31429.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale FILIP VASILE începând cu data de 13.01.2021
31529.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale NIȚĂ IULIAN începând cu data de 13.01.2021
31629.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale SĂCEANU FLORIN CRISTIAN începând cu data de 13.01.2021
31729.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale începând ANGHEL ELENA CLAUDIAcu data de 13.01.2021
31829.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale DRAGOMIR CAROLINA începând cu data de 13.01.2021
31929.01.2021dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale GĂMAN VALERIA începând cu data de 13.01.2021
32029.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale BRUMAR ELENA VALERIA începând cu data de 13.01.2021
32129.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale BEURAN GABRIELA începând cu data de 13.01.2021
32229.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale BUJOR MARIA RALUCA începând cu data de 13.01.2021
32229.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale BUJOR MARIA RALUCA începând cu data de 13.01.2021
32329.01.2021 Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale CIAMBUR ALEXANDRU AURELIAN începând cu data de 13.01.2021
32429.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ANDRIȚOIU GEORGETA NICOLETA începând cu data de 13.01.2021
32529.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale VÎRLAN CARMEN începând cu data de 13.01.2021
32629.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale STĂNCIOI CEROI VIOLETA începând cu data de 13.01.2021
32729.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale VÎLCEANU CARMEN LUMINIȚA începând cu data de 13.01.2021
32829.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale SCĂFARU DIANA începând cu data de 13.01.2021
32929.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale MARIN LILIANA începând cu data de 13.01.2021
33029.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale MOCIOI ANA MARIA începând cu data de 13.01.2021
33129.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale POPESCU MANUELA începând cu data de 13.01.2021
33229.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale MOȘILĂ LOREDANA începând cu data de 13.01.2021
33329.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale PRIBOI LILIANA începând cu data de 13.01.2021
33429.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ZAHIU ANGELA începând cu data de 13.01.2021
33529.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale CRĂCEA CRISTIAN GABRIEL începând cu data de 13.01.2021
33629.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale DRULĂ IONUȚ GABRIEL începând cu data de 13.01.2021
33729.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale DANCIU ANDREI FLORENTIN începând cu data de 13.01.2021
33829.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ZĂVELCĂ IZABELA începând cu data de 13.01.2021
34029.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale STANI MIHAELA GEORGETA începând cu data de 13.01.2021
34129.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale HUICĂ ȘTEFANIA ALINA începând cu data de 13.01.2021
34229.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale BALDOVIN MARIUS începând cu data de 13.01.2021
34329.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale BELGUN SEVASTICĂ începând cu data de 13.01.2021
34429.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale LĂLĂU LELIA CONSTANȚA începând cu data de 13.01.2021
34529.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale COROBEA ELENA GEORGIANA începând cu data de 13.01.2021
34629.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale CUCĂILĂ MARIA CONSTANTINA începând cu data de 13.01.2021
34729.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale GANCEA ELENA LUCIA începând cu data de 13.01.2021
34829.01.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale DRAICA ANDREEA ALEXANDRA începând cu data de 13.01.2021
34901.02.2021Dispoziție privind soluționarea notificării nr. 675/15.02.2002,formulată în baza Legii nr.10/2001 de doamna Diaconescu Dora - Elena și de domnul Trașcă Vasile - Elena și de domnul Trașcă Vasile - Dănuț
35001.02.2021 Dispoziție privind delegarea unor atribuții corespunzătoare unor funcții publice din cadrul Compartimentul pentru informarea publică directă,Centrul pentru informarea cetățenilor,Direcția resurse umane,managementul funcției publice și comunicare publică,unor funcționari publici din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu
35101.02.2021Dispoziție privind curatelă specială pentru minorul MANCIU TUDOR - ANDREI,domiciliat în Târgu Jiu,str. Comuna din Paris,nr.15,sc.3,et.4,ap.20,jud. Gorj
35201.02.2021Dispoziție privind curatelă specială pentru minorii Dudău Ion și Dudău Mircea - Daniel,domiciliați în Târgu Jiu,str. Revoluției,nr. 4,sc.4,et.1,ap.4,jud. Gorj
35301.02.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social ARJOCA EUGENIA
35401.02.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav UNGUREANU ANDREEA - ADELA
35501.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav RASOVEANU NICOLETA - CONSUELA
35601.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav PUPĂZAN KARINA
35701.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav DĂNĂILĂ LUCHIAN - EMIL
35801.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav STANCA IONUȚ MIHAI
35926.01.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav RĂDESCU ELENA
36001.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav STAN FLORIAN CRISTIAN
36101.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav ROȘU IOANA
36201.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav RAȚĂ MIHAIL
36301.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav SANDA MARIA - FLORENTINA
36401.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav SALVAT RINA
36526.01.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav RUNCEANU GEORGETA
36601.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav ROTARU ELEONORA
36701.02.2021dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav ROȘOGA MARIA
36801.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav ROȘOGA CORNELIA
36901.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav ROȘCA ELISAVETA
37001.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav RĂDULEȚ ANA
37101.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav RĂDĂCINĂ MARIA
37201.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav PROCA IOANA
37301.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav STÂNGU SOFIA
37401.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav STĂVĂROIU MIRELA
37501.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav STĂNCIULESCU AURELIA
37601.02.2021 Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav SPĂTAR ANA
37701.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav SOLOMON EUGENIA
37801.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav SOLGA ALISS
37901.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav SOLILICĂ NICOLETA
37901.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav SOLILICĂ NICOLETA
38001.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav SLAVICI CĂLIN
38101.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav SLABU SERGIU
38201.02.2021Dispoziție privind majorare indemnizație persoană cu handicap grav SIMU IONcu data de 13.01.2021
38326.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav SIMA JANA începînd cu data de 13.01.2021
38401.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav SICHITIU VASILE - VALENTIN începînd cu data de 13.01.2021
38501.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav SECOTĂ FLORENTINA începînd cu data de 13.01.2021
38601.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav SCRĂDEANU RAMONA - VALENTIN începînd cu data de 13.01.2021
38701.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav SICHITEANU ION - DRAGOȘ începînd cu data de 13.01.2021
38801.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav SĂCELEANU ANIELA DANIELA începînd cu data de 13.01.2021
38901.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav SANDA MARIA începînd cu data de 13.01.2021
39001.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DOSPINOIU DUMITRU începînd cu data de 13.01.2021
39101.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DRĂGAN IOAN începînd cu data de 13.01.2021
39201.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DRĂGHIA MARIA începînd cu data de 13.01.2021
39301.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DRAGU SILVIA începînd cu data de 13.01.2021
39401.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DRĂGHICEANU MARIA - ELISABETA începînd cu data de 13.01.2021
39501.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DRĂGHICI OLIMPIA începînd cu data de 13.01.2021
39604.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DRĂGHICI GEORGETA începînd cu data de 13.01.2021
39704.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav SMEU VITUS începînd cu data de 13.01.2021
39801.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav SALOMIA VICTORIA începînd cu data de 13.01.2021
39901.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ȘOTCAN MARIA începînd cu data de 13.01.2021
40001.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ȘERBAN VICTORIA începînd cu data de 13.01.2021
40101.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ȘERBAN VENUS - ADINA începînd cu data de 13.01.2021
40201.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav SURUPĂCEANU ANDA începînd cu data de 13.01.2021
40301.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav SURCEL IRINA începînd cu data de 13.01.2021
40401.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav SREAȚĂ AURORA începînd cu data de 13.01.2021
40501.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav STOICULESCU AURORA începînd cu data de 13.01.2021
40601.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav COTOCU VALERIA începînd cu data de 13.01.2021
40701.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DARIE GHEORGHE începînd cu data de 13.01.2021
40801.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DĂNĂU ION începînd cu data de 13.01.2021
40901.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DĂNĂU RODICA începînd cu data de 13.01.2021
41001.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DANDU MARIȚA începînd cu data de 13.01.2021
41101.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DAVID NICOLIȚA începînd cu data de 13.01.2021
41201.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DAVIȚOIU GEORGIANA - ȘTEFANIA începînd cu data de 13.01.2021
41301.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DEACONESCU TUDORINA începînd cu data de 13.01.2021
41401.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DATCU ANETA începînd cu data de 13.01.2021
41501.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DEDIU SILVIU - PETRE începînd cu data de 13.01.2021
41601.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DEDIU JANA - ADRIANA începînd cu data de 13.01.2021
41701.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DIACONESCU ALEXANDRU - CĂTĂLIN începînd cu data de 13.01.2021
41801.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DIJMĂRESCU NICOLAE începînd cu data de 13.01.2021
41901.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DINICĂ MARIA începînd cu data de 13.01.2021
42001.02.2021 Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DOBROMIR FLORICA începînd cu data de 13.01.2021
42101.02.2021dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DOBROMIR ION începând cu data de 13.01.2021
42201.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DOBROTĂ MARIA - ISABELA începînd cu data de 13.01.2021
42301.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DOBRIȚANU MARIA începînd cu data de 13.01.2021
42401.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DOBROTĂ ANDREI - CRISTIAN începînd cu data de 13.01.2021
42501.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DOGARU MARIA începînd cu data de 13.01.2021
42601.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DOGARU DOINA începînd cu data de 13.01.2021
42701.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DOBROTĂ NICOLAE începînd cu data de 13.01.2021
42801.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DORNEANU ANGELA începînd cu data de 13.01.2021
42901.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DOROBANȚU ION începînd cu data de 13.01.2021
43001.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DORULETE VIORICA începînd cu data de 13.01.2021
43101.02.2021Dispoziție privind desființarea construcțiilor amplasate fara autorizație de construire executate de catre domnul Diaconu Mihai din str.Olari,in vecinatatea bl.8,sc.3
43202.02.2021Dispoziție privind identificarea în vederea desființării cotețelor,magaziilor,împrejmuirilor,amplasate fără autorizație de construire în zona străzii A. I. Cuza ,cuprinsă între Piața Mică și bdul Republicii,în vederea realizării investiției de regenerare urbană în cartierele de locuințe
43302.02.2021Dispoziție privind desființarea pavajului din piatră cubică executat pe domeniul public de către domnul Pitian Ovidiu Cornel în Localitatea Romanești Municipiul Târgu Jiu,str. Recunoștiinței nr.3,Municipiul Târgu Jiu
43402.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav HOLTEA ANCA începînd cu data de 13.01.2021
43502.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav HOCAN ECATERINA începînd cu data de 13.01.2021
43604.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MARIN ELISAVETA începînd cu data de 13.01.2021
43702.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MARINAȘ ANA începînd cu data de 13.01.2021
43802.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav LĂDARU ALEXIE începînd cu data de 13.01.2021
43902.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav LABĂ MARIOARA începînd cu data de 13.01.2021
44002.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav LABĂ STERIE începînd cu data de 13.01.2021
44102.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav LĂNCRĂNJAN ELENA începînd cu data de 13.01.2021
44202.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav IȘFAN TEODOR începând cu data de 13.01.2021
44302.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ISTRATE ELENA începând cu data de 13.01.2021
44402.02.2021 Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ISTRATIE ROMEO începând cu data de 13.01.2021
44502.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav IVANOV MIODRAG începând cu data de 13.01.2021
44602.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav LĂDARU LOREDANA - MARIA începând cu data de 13.01.2021
44702.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav IORDACHE GIANI - EDUARD începând cu data de 13.01.2021
44802.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav IONCILĂ VERONICA începând cu data de 13.01.2021
44902.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav IONICĂ DONICA începând cu data de 13.01.2021
45002.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ILIUȚĂ GEORGE începând cu data de 13.01.2021
45102.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav IONESCU IOANA începând cu data de 13.01.2021
45202.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ȚUȚU ALEXANDRU începând cu data de 13.01.2021
45302.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ȚIU ELENA începând cu data de 13.01.2021
45402.02.2021Proiect de dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ȚUȚU AUREL începând cu data de 13.01.2021
45502.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav IOVA LIGIA începând cu data de 13.01.2021
45626.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TÎLVESCU PETRE ILIE începând cu data de 13.01.2021
45702.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TIȘTER GEORGE începând cu data de 13.01.2021
45802.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TIVIG VASILE DANIELA începând cu data de 13.01.2021
45902.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TOBĂ ANTONIA începând cu data de 13.01.2021
46002.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TOROPU POMPILICĂ începând cu data de 13.01.2021
46102.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TORCEA CAMELIA începând cu data de 13.01.2021
46202.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TOMA EUGENIA începând cu data de 13.01.2021
46302.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GHIȚU - TĂTARU TITU începând cu data de 13.01.2021
46402.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ȚOȚAN MARIA începând cu data de 13.01.2021
46502.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav LAȚCAN ELENA începând cu data de 13.01.2021
46602.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ȘELARU GRIGORE începând cu data de 13.01.2021
46702.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TABACU ARITINA începând cu data de 13.01.2021
46802.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TABACU MIRABELA - ELENA începând cu data de 13.01.2021
46905.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TĂNASIE CRISTINEL începând cu data de 13.01.2021
47002.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TÂRZIU TANȚA începând cu data de 13.01.2021
47102.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TEODORESCU LUCHIAN începând cu data de 13.01.2021
47202.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TURCU ELVIRA începând cu data de 13.01.2021
47302.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ȚĂRĂNGOIU POLINA începând cu data de 13.01.2021
47402.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ȚUȚU ANA începând cu data de 13.01.2021
47502.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav STOICHIȚOIU MIREL - ION începând cu data de 13.01.2021
47602.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav STOIAN DUMITRU începând cu data de 13.01.2021
47702.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav STOGOȘELU PETRE începând cu data de 13.01.2021
47802.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav SZKEREȘ ȘTEFAN începând cu data de 13.01.2021
47902.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GÎDOIU ALINA începând cu data de 13.01.2021
48002.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav HAIDUCESCU ELVIRA începând cu data de 13.01.2021
48102.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ILIE VICTOR - EDUARD începând cu data de 13.01.2021
48202.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ȘOROP ȘTEFAN începând cu data de 13.01.2021
48302.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav IANCU ION începând cu data de 13.01.2021
48402.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav STANCIU AUREL începând cu data de 13.01.2021
48502.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav IANCU ȘTEFAN începând cu data de 13.01.2021
48602.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav STANCIU TEODOR începând cu data de 13.01.2021
48702.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav STANCIU TEODOR începând cu data de 13.01.2021
48802.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav STĂNESCU DORIN începând cu data de 13.01.2021
48902.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav HORNOIU DORINEL - CRISTIAN începând cu data de 13.01.2021
49002.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav STÂRCEA DUMITRU începând cu data de 13.01.2021
49102.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav HORNEA LUCREȚIA începând cu data de 13.01.2021
49202.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav HOBEANU MARIANA începând cu data de 13.01.2021
49302.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav HORCEA ION începând cu data de 13.01.2021
49402.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GURGU VICTOR începând cu data de 13.01.2021
49502.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav HOMESCU MARIA începând cu data de 13.01.2021
49602.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav HAIDUCESCU MARIA începând cu data de 13.01.2021
49702.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DUMITRU IOANA începând cu data de 13.01.2021
49802.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav FOMETESCU VASILE începând cu data de 13.01.2021
49926.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GUGEA DORINA începând cu data de 13.01.2021
50026.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav FUGARU CORNEL începând cu data de 13.01.2021
50102.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav HÂRCEANU - DOROBĂȚ GHEORGHE începând cu data de 13.01.2021
50202.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DRAGOMIR MARIN începând cu data de 13.01.2021
50302.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav FOMETESCU LILIANA începând cu data de 13.01.2021
50402.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DRUGĂ IOANA - ADELINA începând cu data de 13.01.2021
50502.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav FUGARU CASIAN începând cu data de 13.01.2021
50602.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav FLOAREA SORIN începând cu data de 13.01.2021
50702.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DRĂGOESCU ELENA începând cu data de 13.01.2021
50802.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav FLOAREA IONUȚ - SEBASTIAN începând cu data de 13.01.2021
50902.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DRAGOTOIU CONSTANTIN începând cu data de 13.01.2021
51002.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav FOANENE CRISTINEL - IONUȚ începând cu data de 13.01.2021
51102.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DUMITRU DRAGOȘ - GEORGE începând cu data de 13.01.2021
51202.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DUMITRAȘCU CONSTANTIN începând cu data de 13.01.2021
51402.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav FLOAREA ROXANA - ELENA începând cu data de 13.01.2021
51502.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav FLORESCU NICOLAE începând cu data de 13.01.2021
51602.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ENE NICULINA începând cu data de 13.01.2021
51702.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GRIGURESCU GHEORGHE începând cu data de 13.01.2021
51802.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav FILIP PANTELIMON începând cu data de 13.01.2021
51902.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DUMITRU ILIE începând cu data de 13.01.2021
52002.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav FIERARU MIRELA începând cu data de 13.01.2021
52102.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ECOBICI DORINA începând cu data de 13.01.2021
52202.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GIORGI EMIL începând cu data de 13.01.2021
52302.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav FECIORU VICTORIA începând cu data de 13.01.2021
52402.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GIUREA ALEXANDRU - DENIS începând cu data de 13.01.2021
52502.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav FILIP NICOLE începând cu data de 13.01.2021
52602.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GÎNGU MARIA - CRISTINA începând cu data de 13.01.2021
52702.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GIUREA MARIANA începând cu data de 13.01.2021
52802.02.2021 Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GIOSU ELENA începând cu data de 13.01.2021
52902.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GLĂMAN IONEL începând cu data de 13.01.2021
53002.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GOLEA CONSTANTIN începând cu data de 13.01.2021
53126.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GOLGOTĂ MARIA începând cu data de 13.01.2021
53202.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GORUN ION - CRISTIAN începând cu data de 13.01.2021
53302.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GRAMA ARISTICĂ începând cu data de 13.01.2021
53402.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GRANCEA ILIE începând cu data de 13.01.2021
53508.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav FUGARU GRIGORE începând cu data de 13.01.2021
53626.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav FUMUREANU ȘTEFAN începând cu data de 13.01.2021
53702.02.2021 Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GĂLĂȚESCU IOAN începând cu data de 13.01.2021
53802.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GRECESCU SILVIU începând cu data de 13.01.2021
53926.01.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GEANANĂ STELIANA începând cu data de 13.01.2021
54002.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GANEA ELENA începând cu data de 13.01.2021
54102.02.2021 Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GHORGHIȚĂ IVENȚIA începând cu data de 13.01.2021
54202.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GHEORGIȘOARĂ ION începând cu data de 13.01.2021
54302.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav SOILICĂ PETRIȘOR începând cu data de 13.01.2021
54403.02.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă ZAHIU ANGELA asistent personal la persoană cu handicap grav
54503.02.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav MARTINOIU ANA
54603.02.2021Dispoziție privind calendarul de evaluare a managementul Centrul de Cercetare,Documentare și Promovare ,Constantin Brâncuși ,Târgu Jiu,pentru anul 2020
54703.02.2021Dispoziție privind calendarul de evaluare a managementul Teatru Dramatic ,Elvira Godeanu,Târgu Jiu,pentru anul 2020
54804.02.2021Dispoziție privind Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice pe raza teritorială a Municipiului Târgu Jiu
54904.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav STĂNCIOI ELENA - ALEXANDRA începând cu data de 13.01.2021
55004.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav STĂNCULETE PAUL începând cu data de 13.01.2021
55104.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav STAMATIE MIHAI - CRISTIAN începând cu data de 13.01.2021
55204.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav SANDU ILINCA MARIANA începând cu data de 13.01.2021
55304.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav RUSU ANDREI BOGDAN începând cu data de 13.01.2021
55404.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ROȘCA BIANCA - ȘTEFANIA începând cu data de 13.01.2021
55504.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav RADU GABRIELA NARCISA începând cu data de 13.01.2021
55604.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav RADU GABRIEL - LUCA începând cu data de 13.01.2021
55704.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PUTERE ERIC - NICHOLAS începând cu data de 13.01.2021
55804.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PUPĂZĂ RAREȘ ANDREI începând cu data de 13.01.2021
55904.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PREDESCU SEBASTIAN - ILIE începând cu data de 13.01.2021
56004.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POPESCU VLAD DANIEL începând cu data de 13.01.2021
56104.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POPESCU DENIS - CONSTATIN începând cu data de 13.01.2021
56204.02.2021 dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav POENARU SOFIA MARIA,începând cu data de 13.01.2021
56304.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PÎRVOAICĂ TATOMIREANU TEODORA începând cu data de 13.01.2021
56404.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PÂRVU ALEXANDRA începând cu data de 13.01.2021
56504.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PĂDURE ȘTEFAN CRISTIAN începând cu data de 13.01.2021
56604.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PĂTRAȘCU ALBERTA începând cu data de 13.01.2021
56704.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PĂUNESCU GHEORGHE - EMANUEL începând cu data de 13.01.2021
56804.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav PALIȚĂ MARIA MAGDALENA începând cu data de 13.01.2021
56904.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav OȚET LUCA - ANDREI începând cu data de 13.01.2021
57004.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav NIMARĂ VICTORIA - IOANA începând cu data de 13.01.2021
57104.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav NICOLA MARIO - ALEXANDRU începând cu data de 13.01.2021
57204.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav OPROIU DAVID IONUȚ începând cu data de 13.01.2021
57304.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav NEGREA SILVIU - CONSTANTIN începând cu data de 13.01.2021
57404.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MIHUȚI MONICA începând cu data de 13.01.2021
57504.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VÎLCEANU ELENA - ANDRA începând cu data de 13.01.2021
57604.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VEZURE MARIO ALEXANDRU începând cu data de 13.01.2021
57704.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VASILE FRANCESCO PIO începând cu data de 13.01.2021
57804.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav UDROIU VLADMIR - MARIAN începând cu data de 13.01.2021
57904.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ȚUGHIN MARCUS - CRISTIAN începând cu data de 13.01.2021
58004.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TURCITU ALESIA - ELENA începând cu data de 13.01.2021
58104.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ȚUGHI MATTEO - DANIEL începând cu data de 13.01.2021
58204.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TUFIȘI EDUARD - MIHAI începând cu data de 13.01.2021
58304.02.2021 Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TAIFAS ALEXANDRA începând cu data de 13.01.2021
58404.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ȘNEAPOTĂ VLADIMIR MIHAI începând cu data de 13.01.2021
58504.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ARNĂUTU LILIANA - ADELINA începând cu data de 13.01.2021
58604.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav AL - CEIKH KARIM începând cu data de 13.01.2021
58704.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CORLAN DUMITRU - LAURENȚIU începând cu data de 13.01.2021
58804.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VOICAN FLAVIAN începând cu data de 13.01.2021
58904.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav FUGARU DARIUS - DANIEL începând cu data de 13.01.2021
59004.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DUMITRANA MIHAIL - VLAD începând cu data de 13.01.2021
59104.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DRAGOTOIU EVA - KARINA începând cu data de 13.01.2021
59204.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DONDERA MARIA - DARIA începând cu data de 13.01.2021
59304.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DINU ANDREI - NICOLAE începând cu data de 13.01.2021
59404.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DINEI IOANA - ARIANNA începând cu data de 13.01.2021
59504.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DICU ANDREI - MIHĂIȚĂ începând cu data de 13.01.2021
59604.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DĂNĂȘEL MELISA - MARIA începând cu data de 13.01.2021
59704.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav COTOGEA GIULIA - MARIANGEL începând cu data de 13.01.2021
59804.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CORDUȘI GABRIEL - RAUL începând cu data de 13.01.2021
59904.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CIOPONEA DAVID - IOAN începând cu data de 13.01.2021
60004.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CHIRCULESCU ALEXANDRU începând cu data de 13.01.2021
60104.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BUȚU ANA începând cu data de 13.01.2021
60204.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BRUJAN ȘTEFANIA începând cu data de 13.01.2021
60304.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BOBINĂ ARIANA începând cu data de 13.01.2021
60404.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BOLĂNDĂU - TUTILĂ ANAMARIA începând cu data de 13.01.2021
60504.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BLIDUȚI DRAGOȘ începând cu data de 13.01.2021
60604.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav AVRAMESCU ROBERT - ANDREI începând cu data de 13.01.2021
60704.02.2021 Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BEJEAN ELENA - SORINA începând cu data de 13.01.2021
60804.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BALDOVIN ANAMARIA - MANTEEA începând cu data de 13.01.2021
60904.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TOTOLICI ANDREI PETRE începând cu data de 13.01.2021
61004.02.2021 Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TRULESCU STANCA începând cu data de 13.01.2021
61104.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TROI VICTORIA începând cu data de 13.01.2021
61204.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TRICĂ IRINA CRISTINA începând cu data de 13.01.2021
61304.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VOICU CONTANȚA începând cu data de 13.01.2021
61404.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VODISLAV CONSTANTIN începând cu data de 13.01.2021
61504.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VOINA ANICA începând cu data de 13.01.2021
61604.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ZGARBURĂ ION începând cu data de 13.01.2021
61704.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav COMĂNESCU MARIA începând cu data de 13.01.2021
61704.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav CORBU ANDREI - RAREȘ începând cu data de 13.01.2021
61904.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ION ANDREI - LUCIAN începând cu data de 13.01.2021
62004.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DOGARU IANIS ALEXANDRU începând cu data de 13.01.2021
62104.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav GIURGIULESCU DAVID - ALEXANDRU începând cu data de 13.01.2021
62204.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav LICAN RAUL - MARIAN începând cu data de 13.01.2021
62304.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav AVRAM BIANCA - MARIA începând cu data de 13.01.2021
62404.02.2021 Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav HIDIȘ VLAD - NICOLAE începând cu data de 13.01.2021
62504.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VILAN GHEORGHE începând cu data de 13.01.2021
62604.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VĂRZARU ANGELA începând cu data de 13.01.2021
62704.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VASILE FELICIA începând cu data de 13.01.2021
62801.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav UȚESCU DUMITRU începând cu data de 13.01.2021
62904.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav UNGUREANU MARGARETA începând cu data de 13.01.2021
63004.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav UNGUREANU ION începând cu data de 13.01.2021
63104.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav UNGUREANU ANDREEA ADELA începând cu data de 13.01.2021
63204.02.2021Dispoziție privind prelungirea aplicabilității prevederilor Dispoziției Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 350/02.2021 până la data de 12.02.2021
63304.02.2021Dispoziție privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei MARIA VOICILOIU,CONSILIER CLASA I,gradul profesional superior,gradația 5,Compartimentul autorizări construcții,Serviciul autorizări construcții,Direcția urbanism și amenajarea teritoriului,începând cu data de 08.02.2021
63404.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav UMEREL ELENA începând cu data de 13.01.2021
63504.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TUMBĂR VIRGIL începând cu data de 13.01.2021
63604.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TROHONEL SORIN începând cu data de 13.01.2021
63704.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TROCAN AUREL începând cu data de 13.01.2021
63804.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TRIFOI ION începând cu data de 13.01.2021
63904.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav TRAȘCĂ PETRE începând cu data de 13.01.2021
64004.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VLĂDOIU VASILE începând cu data de 13.01.2021
64104.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VLĂDUȚU VERGILIU începând cu data de 13.01.2021
64204.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VLADU VASILE începând cu data de 13.01.2021
64304.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VLAD CONSTANTIN începând cu data de 13.01.2021
64404.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VLAD ELENA începând cu data de 13.01.2021
64504.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VIȘOIU MARIA începând cu data de 13.01.2021
64604.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VIOR IOANA CRISTINA începând cu data de 13.01.2021
64704.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VÎNĂTORU ANDREI începând cu data de 13.01.2021
64804.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VĂRZOB BOGDAN NICOLAE începând cu data de 13.01.2021
64904.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VÎLCU AURORA - ANDREEA începând cu data de 13.01.2021
65004.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VÎLCEANU LUCIAN ADRIAN începând cu data de 13.01.2021
65104.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VÎLCEANU AURELIAN începând cu data de 13.01.2021
65204.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VILAN SORIN IONUȚ începând cu data de 13.01.2021
65304.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav LUMÂNARU IOANA începând cu data de 13.01.2021
65404.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MARCU VASILE începând cu data de 13.01.2021
65504.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MĂLĂESCU ION începând cu data de 13.01.2021
65604.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MĂCEȘEANU FLORINA începând cu data de 13.01.2021
65704.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MĂCIUCĂ CONSTANTIN începând cu data de 13.01.2021
65804.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MÂRSU ION începând cu data de 13.01.2021
65904.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MAMARĂ ION începând cu data de 13.01.2021
66004.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MANOILĂ MARCEL începând cu data de 13.01.2021
66104.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MĂNOIU ION - DANIEL - AUGUSTIN începând cu data de 13.01.2021
66204.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MARICA AURELIA începând cu data de 13.01.2021
66304.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MARICA GRIGORE începând cu data de 13.01.2021
66404.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MANTA JULIETA - VERONICA începând cu data de 13.01.2021
66504.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav MĂLĂNCUȘ TIBERIU începând cu data de 13.01.2021
66604.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VOICU ANGELICA începând cu data de 13.01.2021
66704.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VLĂDUȚ MARIA începând cu data de 13.01.2021
66804.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav VLĂDUȚ ION COSTANTIN începând cu data de 13.01.2021
66904.02.2021 Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii ianuarie 2021 a doamnei VASILE ILEANA ,temporar șef birou Biroul licitații și achiziții publice pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
67002.02.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii ianuarie 2021 a doamnei CATALINESCU CORNELIA ,Biroul programe,politici comunitare,Direcția tehnică și managementul calității pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
67104.02.2021 Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii ianuarie 2021 a doamnei CRĂCIUNEL MIHAELA - ALIS ,Biroul programe,politici comunitare,Direcția tehnică și managementul calității pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
67204.02.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii ianuarie 2021 a domnului GRUESCU DUMITRU - ADRIAN ,Biroul programe,politici comunitare,Direcția tehnică și managementul calității pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
67304.02.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii ianuarie 2021 a domnului JERCA NICOLAE - GEORGE ,Biroul programe,politici comunitare,Direcția tehnică și managementul calității pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
67404.02.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii ianuarie 2021 a doamnei COCOLEA EUGENIA - LOREDANA ,Serviciul buget,financiar - contabilitate,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
67504.02.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii ianuarie 2021 a doamnei ȘUȚĂ CORINA ,Biroul programe,politici comunitare,Direcția tehnică și managementul calității pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
67604.02.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii ianuarie 2021 a doamnei ROVENȚA ALEXANDRINA - LUMINIȚA ,Compartimentul IT,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
67704.02.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii ianuarie 2021 a domnului CHIRIAC RAUL ,director executiv adjunct la Direcția tehnică și managementul calității ,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
67804.02.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii ianuarie 2021 a domnului NEACȘU TUDOREL,Compartimentul investții,Direcția tehnică și managementul calității pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
67904.02.2021 Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii ianuarie 2021 a domnului IONSCU MARIUS - VALENTIN ,director executiv,Direcția tehnică și managementul calității pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
68004.02.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii ianuarie 2021 a domnului GALMENU EMILIAN ,Serviciul gospodărie comunitare,Direcția tehnică și managementul calității pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
68104.02.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii ianuarie 2021 a doamnei PĂTRUȚ ELENA ,Biroul licitații și achiziții publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
68204.02.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii ianuarie 2021 a domnului JILĂVEANU IONUȚ ,Serviciul gospodărie comunitare,Direcția tehnică și managementul calității pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
68304.02.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii ianuarie 2021 a doamnei TOMA CRISTINA ,Serviciul buget,financiar - contabilitate,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
68404.02.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii ianuarie 2021 a domnului JULĂCĂTEAN MARIUS ,Compartimentul IT,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
68504.02.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii ianuarie 2021 a doamnei TOROPU CORNELIA,la ,Serviciul buget,financiar - contabilitate,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
68604.02.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii ianuarie 2021 a doamnei VASILE OFELIA - MARIA ,Biroul programe,politici comunitare,Direcția tehnică și managementul calității pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabil
68704.02.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii ianuarie 2021 a doamnei PIȚU ALINA ,Serviciul juridic contencios,Direcția juridică și administrație publică,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
68804.02.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii ianuarie 2021 a doamnei PETRIA MĂDĂLINA ,șef birou,Biroul administrație publică locală,Direcția juridică și administrație publică,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
68904.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav BERCA ANDREI - IRINEL începând cu data de 13.01.2021
69004.02.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul ACHIM VICTOR - MĂDĂLIN
69104.02.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul ARSENIE CRISTINA
69204.02.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă VLĂDĂIANU FLOAREA asistent personal la persoană cu handicap grav
69304.02.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă NĂNĂU CLAUDIA asistent personal la persoană cu handicap grav
69405.02.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav GHIȚU - TĂTARU TITU
69505.02.2021Dispoziție privind soluționarea notificării nr. 5222/2001 formulată în baza Legii nr. 10/2001 de doamna MARIA PĂTRAȘCU - BRÂNCUȘI
69605.02.2021Dispoziție privind modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 2940/21.12.2021,de acordare a indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav,domnului IONICOIU NICOLAE
69705.02.2021Dispoziție privind modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 2958/23.12.2021,de acordare a indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav,domnului BĂLAN ANA
69805.02.2021Dispoziție privind modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 2948/22.12.2021,de acordare a indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav,domnului NICULESCU CONSTANTIN
69905.02.2021Dispoziție privind suspendarea ajutorului social acordat NICOLAE AURORA
70005.02.2021Dispoziție privind modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 60/11.01.2021,de acordare a indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav,domnului BRĂETE PETRU
70105.02.2021Dispoziție privind acordarea alocație pentru susținerea familiei ROSMALIN ALINA
70205.02.2021Dispoziție privind modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 2963/28.12.2020,de acordare a indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav,domnului STOICA SOFIA
70305.02.2021 Dispoziție privind modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 1/04.01.2021 de acordare a indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav domnului FIERĂSCU SILVIA
70405.02.2021Dispoziție privind modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 2963/28.12.2020 de acordare a indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav domnului GIURCĂ BOGDANA - ANDREEA
70505.02.2021Dispoziție privind modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 2988/30.12.2020 de acordare a indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav domnului PĂUN ELISABETA
70605.02.2021 Dispoziție privind acordarea alocatie pentru susținerea familiei SCĂFARU LAURA - ROXANA
70705.02.2021Dispoziție privind ajutorul social acordat NICOLAE ION
70805.02.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav DUNCEA ION - CRISTIAN
70905.02.2021 Dispoziție privind acordarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei MIHAIU SUZANA IZAURA
70905.02.2021Dispoziție privind acordarea alocație pentru susținerea familiei MIHAIU SUZANA IZAURA
71005.02.2021Dispoziție privind numirea doamnei BOGDAN SABRINA - MIHAELA în funcția publică de consilie juridic clasa I gradul profesional debutant,Compartimentul autorizări construcții,Direcția urbanism și amenajarea teritoriului,începând cu data de 08.02.2021
71105.02.2021Dispoziție privind stabilire gradației și drepturilor salariale TRAȘCĂ CRISTINA asistent personal la persoană cu handicap grav
71205.02.2021Dispoziție privind stabilire gradației și drepturilor salariale NEJOIU NICOLETA MIHAELA asistent personal la persoană cu handicap grav
71305.02.2021Dispoziție privind stabilire gradației și drepturilor salarialeȘURLEA VASILICA asistent personal la persoană cu handicap grav
71405.02.2021 Dispoziție privind stabilire gradației și drepturilor salariale SCLAMNA LEONTINA asistent personal la persoană cu handicap grav
71405.02.2021Dispoziție privind acordarea alocatie pentru susținerea familiei,BĂDESCU ERMINA - GEORGIANA
71405.02.2021Dispoziție privind stabilire gradației și drepturilor salariale RADU ORADIA asistent personal la persoană cu handicap grav
71605.02.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social CĂLDĂRARU FILOFTEIA
71705.02.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei DUȚAN ELENA - LOREDANA
71805.02.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social DUȚAN ELENA LOREDANA
71905.02.2021Dispoziție privind modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 61/11.01.2021 de acordare a indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav domnului ALDEA DOREL
72005.02.2021dispoziție privind modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 2983/30.01.2020 de acordare a indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav doamnei DAN IOANA
72105.02.2021Dispoziție privind modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 35/07.01.2021 de acordare a indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav copilului BANCULEA ANAIS - MARIA
72205.02.2021 Dispoziție privind modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 2982/30.12.2020 de acordare a indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav domnului PETRESCU OLGA
72305.02.2021Dispoziție privind modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 2965/28.12.2020 de acordare a indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav domnului DUMITRA NICOLAE - ALEXANDRU
72405.02.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav IȘFAN TEODOR
72605.02.2021Dispoziție privind acordarea alocatie pentru susținerea familiei,MIHAI LUCICA
72705.02.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul ȘIPOTEANU RAUL GABRIEL
72805.02.2021Dispoziție privind reluarea activității de către doamna MIHAELA - CLAUDIA DIACONESCU ,consilier clasa I,gradul profesional principal,gradația 4,în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică ,Constantin Brâncuși,Direcția turism și evenimente culturale,începând cu data de 01.03.2021
72908.02.2021Domnul ȘCHEAU ADRIAN - PANTELIMON,consilier juridic,gradul profesional superior,în cadrul Serviciului juridic - contencios,Direcția juridică și administrație publică se numește îndrumător pe parcursul perioadei de stagiu pentru doamna BOGDAN SABRINA - MIHAELA
73008.02.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutor social MIHAI MARA - GABRIELA
73108.02.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutor social GARDELI LEONID - IULIAN
73309.02.2021Dispoziție privind desființarea platformei betonate realizată fară autorizație de construire pe domeniul public de către S.C. LESTAR IMPEX S.R.L. în Calea București nr.17,Municipiul Târgu Jiu
73409.02.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav CIMPOERU ION
73509.02.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav HAIDUCESCU ELVIRA
73609.02.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav CEAUREANU CORNEL
73709.02.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav TALABĂ MAGDALENA - GEORGIANA
73809.02.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei CEANGHIR ZÎNA
73909.02.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației de susținere familiei TRAȘCĂ NICULINA GABRIELA
74009.02.2021Dispoziție privind suspendare dreptului la ajutor social PĂTRU ROBERT
74110.02.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii ,Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul Reamenajare Parc - Studiu Tudor Vladimirescu,Municipiul Târgu Jiu
74210.02.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora,BALDOVIN SELENA VANESA
74310.02.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul TALIANU DRAGOȘ - CRISTIAN
74410.02.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul CIOIU ALEXANDRU - COSTIN
74511.02.2021Dispoziție constituirea Grupului de lucru în vederea elaborării proiectului de Regulament local privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate,în Municipiul Târgu Jiu
74612.02.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav DRĂGAN IOAN
74717.02.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul VÎLCEANU LOUIS - ISAC
74812.02.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei BRÎNCOVEANU EMANOIL
74912.02.2021Dispoziție privind modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 2962/28.12.2020 de acordare a indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav domnului BONCULESCU MARIAN
75015.02.2021 Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoană cu handicap grav numitului Iancu Stefan
75115.02.2021 Dispozitie privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Chera Maria-Virginia
75215.02.2021 Dispoziție privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau petrolieri beneficiarilor de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 cu modificările și completările ulterioare
75315.02.2021 Dispozitie privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Șurlea Vasilica asistent personal al persoanei cu handicap grav
75415.02.2021 Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoană cu handicap grav numitei BRÎNDĂU MARIA
75515.02.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav,doamnei MARICA AURELIA
75615.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav ANGHELESCU VASILICA,începând cu data de 13.01.2021
75715.02.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav DRAGOTOIU MARIA,începând cu data de 13.01.2021
75816.02.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav,domnului MĂNESCU CONSTANTIN
75916.02.2021 Dispoziție privind majorarea indemnizației persoanei cu handicap grav SPIRIDON CRISTINA DANIELA,începând cu data de 13,01.2021
76016.02.2021Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu,în ședința ordinară,online,în data de 22.02.2021 Deschide
76117.02.2021Dispoziție privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei POCIOVALISTEANU ILEANA RAMONA,consilier juridic superior la Serviciul juridic contencios,începând cu data de 19.02.2021
76217.02.2021 Dispozitie privind stabilirea înlocuitorilor viceprimarilor Municipiului Târgu Jiu,pe perioada absenței acestora din instituție,pentru a îndeplini atribuțiile delegate de Primarul Municipiului Târgu Jiu
76317.02.2021 Dispoziție privind numirea doamnei TURONY NARCISA-LUCIANA în funcția publică de consilier juridic,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul autoritate tutelară și asistență socială specială,Direcția juridică și administrație publică,începând cu data de 22.02.2021
76417.02.2021 Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei LĂZĂROIU GABRIELA-CELESTA asistent personal al persoanei cu handicap grav
76517.02.2021 Dispoziție privind acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei MIHAI MARA-GABRIELA
76617.02.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a numitei MORARIU MIHAIELA
76717.02.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul TURBATU PETRE-FLORIAN
76818.02.2021 Dipoziție privind constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul de investiții ”Reparații dala de sport și grupuri sanitare la Colegiul Național ”Spiru Haret” Rebilitare,municipiul Târgu Jiu
76918.02.2021 Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare,consolidare,reface scări,modificări interioare,Refacere împrejmuire,amenajare curte interioară construcție pentru Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Constantin Brâncuși”
77018.02.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora MAILAT GHERGHINA-ANA MARIA
77118.02.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav,copilului TUFIȘI EDUARD-MIHAI
77218.02.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a numitei VOINA ANICA
77318.02.2021 Dispoziție de modificare a art.1 din Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr.2964/28.12.2020,de acordare a indemnizației lunare pentru persoană cu handicap grav,doamnei CHISĂLIȚĂ ANA
77419.02.2021Dispoziție privind anularea acordului de funcționare al agentului economic S.C.TIDIGI CONF S.R.L. - Acord de funcționare numărul 2208 din 17.11.2020
77519.02.2021Dispoziție privind anularea acordului de funcționare al agentului economic ÎI-NISTORESCU ILEANA - Acord de funcționare numărul 179 din 17.11.2020
77619.02.2021 Dispoziție privind anularea acordului de funcționare al agentului economic SC TENAROBI S.R.L.- Acord de funcționare numărul 197 din 17.11.2020
77719.02.2021Dispoziție privind desființarea construcțiilor amplasate fără autorizație de construire în partea de sud a Municipiului Târgu Jiu,cartierele Plopilor,Teilor,Săvinești - 23 August,Abator (str. Dacia - str. 9 Mai - str.Termocentralei,str.Agriculturii)
77819.02.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav,doamnei TORCEA CAMELIA
77919.02.2021 Dispoziție privind încetarea contractului individaul de muncă al domnului MUNTEANU GHEORGHE asistent personal al persoanei cu handicap grav
78019.02.2021Dispoziție pentru propunerea de modificare a art.2 din Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr.2779/24.11.2020,privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav domnului SZEKERES ȘTEFAN
78119.02.2021 Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav,copilului MOȘILĂ GHEORGHE IULIAN
78222.02.2021 Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei LOREDANA-MARIA STAN,transferată la Compartimentul autorizării construcții,Serviciul autorizări construcții,Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 22.02.2021
78322.02.2021 Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii ”Servicii de actualizare Plan de Mobilitate Urbană Durabilă”
78422.02.2021 Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de D.P.P.S Târgu Jiu,domnului EPURE ACHIM
78522.02.2021 Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de D.P.P.S. Târgu Jiu,domnului GARDELI LEONID-IULIAN
78622.02.2021 Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de D.P.P.S. Târgu Jiu,domnului SARAGEA IONUȚ
78722.02.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de D.P.P.S. Târgu Jiu,domnului BĂLĂCEANU DUȚU
78822.02.2021 Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de D.P.P.S. Târgu Jiu,doamnei PĂTRĂȘCOIU MARIANA
78922.02.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de D.P.P.S. Târgu Jiu,doamnei BORDEI CRISTINA
79022.02.2021 Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de D.P.P.S. Târgu Jiu,doamnei MARIA MIHAELA MIRABELA
79122.02.2021 Dispoziție privind acordarea alocației pentru susținerea familiei domnului BORCAN IONUȚ CLAUDIU
79222.02.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a numitei DRĂGHICEANU MARIA-ELISABETA
79322.02.2021 Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al domnului TEODOSESCU ION CĂTĂLIN,asistent personal pentru persoană cu handicap grav
79423.02.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de evaluare,Comisiei de soluționare a contestațiilor și a Secretariatului în cadrul procedurii de evaluare a managementului Teatrului Dramatic ”Elvira Godeanu„ Târgu Jiu,pentru anul 2020
79523.02.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de evaluare,Comisiei de soluționare a contestațiilor și a Secretariatului în cadrul procedurii de evaluare a managementului Centrului de Cercetare,Documentare și Promovare ”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu,pentru anul 2020
79623.02.2021 Dispoziție privind numirea Unității de Implementare a Proiectului Reabilitare Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu,corpuri C1,C8,C9,construire sală sport și amfiteatru,cod SMIS 12962
79723.02.2021 Dispoziție privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Primăriri Municipiului Târgu Jiu și instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu încadrat în temeiul unui contract individual de muncă sau contract de management
79823.02.2021Dispoziție privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Primăriri Municipiului Târgu Jiu și instituțiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu încadrat în temeiul unui contract individual de muncă sau contract de management
79923.02.2021 Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al domnului CÎRSTOIU GABRIEL,asistent personal al persoanei cu handicap grav
80023.02.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav,domnului RUS ADRIAN-MIHAIL
80123.02.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav,domnului DIACONESCU GHEORGHE
80223.02.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de D.P.P.S.Târgu Jiu,domnului MLADIN VICTOR CRISTIAN
80323.02.2021 Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de D.P.P.S. Târgu Jiu,doamnei GABOR MÂNDRA
80424.02.2021 Dispoziție privind acordarea/neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale în sezonul rece 2020-2021
80524.02.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul BEJEAN ALEXANDRU-MATTEO
80624.02.2021Dispozitie privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav a numitei MOTEA NATALIA
80724.02.2021Dispozitie privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav,doamnei SANDA DORICA
80825.02.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a dosumentației PT pentru obiectivul de investiții „Amenajare zonă de agrement Cartier Narciselor,Municipiul Târgu Jiu”
80925.02.2021Dispoziție privind încetarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav,doamnei GIOSU ELENA
81025.02.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a copilului NICOLA MARIO ALEXANDRU
81125.02.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a domnișoarei DAVIȚOIU GEORGIANA-ȘETFANIA
81225.02.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a domnișoarei DAVIȚOIU GEORGIANA-ȘETFANIA
81325.02.2021Dispoziție privind stabilirea gradației și a drepturilor salariale a doamnei GĂMAN ELENA DANIELA asistent personal la persoană cu handicap grav
81425.02.2021Dispoziție privind stabilirea gradației și a drepturilor salariale domnului DRĂGOESCU SERGIU MIHAIL asistent personal la persoană cu handicap grav
81525.02.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav,domnului IȘFAN TEODOR
81625.02.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav,doamnei COLȚAN LORENA
81725.02.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav,doamnei CHIRIPUCI MAGDALENA-VERA
81826.02.2021Dispozitie privind constituirea comisiei de recepție pentru lucrările prestate pentru Serviciul Gospodărie Comunitară
81926.02.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție pentru serviciile prestate pentru Serviciul Gospodărie Comunitară
82026.02.2021Dispozitie privind avansarea în gradați 2 a doamnei DRĂGAN MIRELA ELENA,inspector,clasa I,gradul profesional asistent,gradația I la Compartimentul evenimente culturale,Direcția turism și evenimente culturale din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.03.2021
82126.02.2021Dispoziție privind avansarea în garadția 4 a doameni Dina Elena,portar,gradația 3 la Serviciul genstionare situații de urgență,securitatea muncii și administrativ,Direcția resurse umane,managementul funcției publice și comunicare publică din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.03.2021
82226.02.2021Dispoziție privind încetarea furnizării serviciilor acordate de DPPS domnului ARJOCA PETRE
82326.02.2021Dispozitie privind încetarea dreptului la alocatia pentru susuținerea familiei doamnei BĂLĂCEANU LORENA
82426.02.2021Dispoziție privind încetarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav a copilului BALDOVIN ANAMARIA-MATEEA
82501.03.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 2 ale domnului OVIDIU-GHEORGHE CURELEA,clasa I,gradul profesional asistent,la Compartimentul evenimente culturale,Direcția turism și evenimente culturale din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu luna februarie 2021
82601.03.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației brute lunare a domnului COICA GABRIEL CONSTANTIN,Viceprimar al Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.03.3021
82701.03.2021Dispoziție privind majorarea indemnizației brute lunare a domnului BEJINARU ION BOGDAN,Viceprimar al Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.03.3021
82801.03.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizației pentru personaă cu handicap grav,domnului GURGU VICTOR
82901.03.2021Dispoziție privind modificarea alocației pentru susținerea familiei doamnei POPESCU ELENA
83001.03.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul NISTOR DRAGOS CONSTANTIN
83101.03.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a numitei NĂSĂRÎMBĂ ANA
83201.03.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a numitului CĂLUGĂRIȚA DAN
83301.03.2021Dispozție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorii NĂSTĂSOIU ALEXANDRA-CORINA,NĂSTĂSOIU CĂTĂLIN-ADRIAN,NĂSTĂSOIU RADU- CONSTANTIN
83402.03.2021Dispozție privind instituirea curatelei speciale pentru bolnava ALBULESCU ECATERINA-LIA,cu domiciliul în str,A.I.Cuza nr.21,județul Gorj
83502.03.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a numitului TROHONEL SORIN
83602.03.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă frunizate de D.P.P.S.Târgu Jiu,domnului SARAGEA IONUȚ
83702.03.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizației pentru persoane cu handicap grav,domnului CORLAN DUMITRU-LAURENȚIU
83803.03.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de D.P.P.S Târgu Jiu,domnului BĂLĂCEANU DUȚU
83903.03.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de D.P.P.S.Târgu Jiu ,domnului MLADIN VICTOR CRISTIAN
84003.03.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de D.P.P.S.Târgu Jiu,domnului GARDELI LEONID-IULIAN
84103.03.2021Dispozitie privind acordarea serviciilor de masă furnizate de D.P.P.S.Târgu Jiu,doamnei BORDEI CRISTINA
84203.03.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de D.P.P.S.Târgu Jiu,doamnei GABOR MÂNDRA
84303.03.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de D.P.P.S.Târgu Jiu,doamnei PĂTRĂȘCOIU MARIANA
84403.03.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de D.P.P.S.Târgu Jiu,doamnei MARIA MIHAELA MIRABELA
84503.03.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de D.P.P.S.Târgu Jiu,domnului EPURE ACHIM
84603.03.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav,domnului TALABĂ CONSTANTIN
84703.03.2021Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență FALCOE SANDA
84803.03.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora BONCULESCU ANTONIA-ANDREEA
84904.03.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la încheierea luucrărilor pentru obiectivul „Sistem de semaforizare B-dul Ec.Teodoroiu,etapa II - prioritizare mijloace de transport public în trafic”
85004.03.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii februarie 2021,al domanei Petria Mădălina,șef birou,Biroul administrație publică locală,Direcția administrație publică,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri nerambursabile
85104.03.2021Dispoziție privind majoararea salariului de bază aferent lunii februarie 2021,al doamnei Vasile Ileana Silvia,consilier achiziții publice,clasa I gradul profesional superior,gradația 5,Biroul licitații și achiziții publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
85204.03.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii februarie 2021,al doamnei Catalinescu Cornelia,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Compartimentul salarizare,resurse umane și managementul funcției publice,Direcția resurse umane,managementul funcției publice și comunicare publică,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului fiananțat din fonduri europene nerambursabile
85304.03.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii februarie 2021,al doamnei Crăciunel Mihaela Alis,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,la Biroul programe,politici comunitare,Direcția tehnică și managementul calității,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
85404.03.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii februarie 2021,al domnului Gruescu Dumitru- Adrian,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,la Biroul programe,politici comunitare,Direcția tehnică și managementul calității,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
85504.03.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii februarie 2021,al domnului Jerca Nicolae-George,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradați 4,la Biroul programe,politici comunitare,Direcția tehnică și managementul calității,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor,finanțate din fonduri europene neramburasile
85604.03.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii februarie 2021,al doamnei Cocolea Eugenia-Loredana,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Serviciul buget,financiar-contabilitate,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene
85704.03.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii februarie 2021,al doamnei Șuță Corina,șef birou,Biroul programe,politici comunitare,Direcția tehnică și amnagementul calității,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
85804.03.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază afenet lunii februarie 2021,al doamnei Rovența Alexandra Luminita,consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Compartimentul IT,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
85904.03.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază afenet lunii februarie 2021,al doamnei ROȘCA MIRELA,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
86004.03.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază afenet lunii februarie 2021,al domnului CHIRIAC RAUL,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
86104.03.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii februarie 2021,al domnului NEACȘU TUDOREL,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
86204.03.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii februarie 2021,al domnului IONESCU MARIUS - VALENTIN,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
86304.03.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii februarie 2021,al domnului GALBENU EMILIAN,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
86404.03.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii februarie 2021,al domnului JILĂVEANU IONUȚ,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
86504.03.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii februarie 2021 al doamnei TOMA CRISTINA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
86604.03.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii februarie 2021,al domnului JULĂCĂTEAN MARRIUS,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
86704.03.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii februarie 2021,al doamnei VASILE OFELIA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
86804.03.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii februarie 2021,al doamnei PIȚU ALINA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
86905.03.2021Dispoziție privind încetarea ajutorului social acordat MIHAI PETRIȘOR FLORIN
87005.03.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ BLIDARU DOMNICA
87105.03.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ BORDEI CRISTINA
87205.03.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ SARAGEA IONUȚ
87305.03.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ GABOR MÂNDRA
87405.03.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ MARIA MIRABELA MIHAELA
87505.03.2021 Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ PĂTRĂȘCOIU MARIANA
87605.03.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ BOȘTINARU IOANA
87705.03.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei RĂSCOL ELENA
87805.03.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social BONCULESCU IONELA
87908.03.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav GĂLĂȚESCU IOAN
88008.03.2021Dispoziție acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav copilului NEGREA SILVIU - CONSTANTIN
88108.03.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social POPESCU GABRIELA - ELVIRA
88208.03.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav SZOLOI RAFAEL NICHOLAS
88308.03.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav CRĂETE MARIANA MINODORA
88408.03.2021dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință extraordinară,onlaine,convocată de îndată în data de 08.03.2021
88508.03.2021Dispoziție privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea examenului pentru funcționarii publici de conducere și execuție numiți în funcții publice care s-au desființat,ca urmare a reorganizării Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu și a instituțiilor publice din subordinea Consiliului local al Municipiului Târgu Jiu
88608.03.2021Dispoziție privind aprobarea reglementărilor necesare încadrării personalului contractual și posibilitățile de ocupare a posturilor contractuale nou înființate,ca urmare a reorganizării Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu și a instituțiilor publice din subordinea Consiliului local al Municipiului Târgu Jiu
88708.03.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social DĂNESCU CONSTANTIN - MIRCEA
88808.03.2021Dispoziție privind suspendarea contractului individual de muncă al doamnei ANDRONIE MAGDALENA - ROMINA
88909.03.2021Dispoziție privind modificarea componenței familiei și a cuantumului alocației de susținere acordat RADU CORNELIA
89009.03.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav DARIE GHEORGHE
89109.03.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei PRIBOI BIRIȚĂ
89209.03.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav DIJMĂRESCU NICOLAE
89309.03.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav BONCULESCU MARCEL
89409.03.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav ANDRONIE DANIELA
89509.03.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav PREDESCU DUMITRU
89609.03.2021Dispoziție privind componența Comitetului de Securitate și Sănătate în Munca
89710.03.2021Dispoziție acordarea privind indemnizație pentru persoană handicap grav copilului PALIȚĂ UIDILESCU RAUL - OVIDIU
89811.03.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora STANCU EMILIAN - ELENA
89911.03.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă POPESCU FLORINA AURELIA asistent personal la persoană cu handicap grav
90015.03.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru punerea în funcţiune a obiectivul de investiții„Reabilitare canalizare menajeră blocuri cartier Theodor Aman”,Municipiul Târgu Jiu
90115.03.2021Dispoziție privind Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Târgu Jiu pentru activitatea desfășurată în anul 2020
90215.03.2021Dispoziție privind reînnoirea acordare indemnizație pentru persoană handicap grav CORDUȘI GABRIEL RAUL
90315.03.2021Dispoziție privindîncetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav ISTRATIE ROMEO
90415.03.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă DEACONIȚA ELENA asistent personal la persoană cu handicap grav
90515.03.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei FILIP VIOLETA
90615.03.2021Dispoziție privind acordarea ajutorul social CAZAN VASILE
90715.03.2021Dispoziție privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Anca Ivan,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,Compartimentul autoritate tutelară și asistență socială specială,Direcția juridică și administrație publică,începând cu data de 15.03.2021
90815.03.2021Dispoziție privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei MARIA - LUMINIȚA POPESCU,referent de specialitate,clasa II,gradul profesional superior,gradația 5,Serviciul agricol - cadastru,Direcția juridică și administrație publică,prin acordul părților,începând cu data de 01.04.2021
90915.03.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav a numitei SIMA JANA
91015.03.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul VLĂDUȚ ALBER - ANDREI
91116.03.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință extraordinară,online,convocată de îndată în data de 16.03.2021
91216.03.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru punerea în funcţiune a obiectivul de investiții„Reabilitare canalizare menajeră blocuri cartier Theodor Aman”,Municipiul Târgu Jiu
91316.03.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul MORNEA ALBERT - ALIN
91416.03.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav ȘELARU GRIGORE
91516.03.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav a numitei MICHI ANA
91616.03.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav a numitei MURGU DAVID - ANDREI
91716.03.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la ajutor social MĂRGELU SIMONA
91817.03.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social FILIP VIOLETA
91917.03.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei BONCULESCU IONELA
92017.03.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorii GUNICI ADELINA - FRĂGUȚA,GUNICI ȘTEFANIA - MARIA și GUNICI DANIEL
92117.03.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU domnului ARJOCA PETRE
92217.03.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav FLOREA GHEORGE
92317.03.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav BICA NICOLAE
92417.03.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav PĂUNESCU ANGHEL - NICOLAE
92517.03.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul CIOBOTEA VLAD ȘTEFAN
92617.03.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav VĂDUVA ION
92718.03.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 2 a domnului MIHAI VÎLCEANU,consilier G I A,gradația I la Cabinetul primarului din cadrul Primăriei municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.04.2021
92818.03.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 4 a doamnei ELENA - SIMONA BUZĂRIN,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 3 la Compartimentul pentru informarea publică directă al Centrului pentru informarea cetățenilor,Direcția resurse umane,managementul funcției publice și comunicare publică din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.04.2021
92918.03.2021Dispoziție privind modificarea și completarea Unității de Implementare a Proiectorului Reabilitare Școală Gimnazială ,Constantin Săvoiu ,corpuri C1,C8,C9,construire sală sport și amfiteatru,cod SMIS 123962,prevăzut la art.1 din Dispoziția nr. 796/23.02.2021
93019.03.2021Dispoziție privind modificarea și completarea UNITĂȚII DE Implementare a Proiectului ,Amenajare zona de agrement Cartier Narciselor,Municipiul Târgu Jiu,cod SMIS 128324,prevăzută la art.1 din Dispoziția nr.3010 din 15.11.2019 modificată prin Dispoziția nr. 24 din 07.01.2020 și prin Dispoziția nr.1841 din 10.06.2020
93119.03.2021Dispoziție acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav CHIVULESCU SAVU
93219.03.2021Dispoziție acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav copilului SANDU ILINCA - MARINA
93319.03.2021Dispoziție acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav GUGEA DORINA
93419.03.2021Dispoziție acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav MIHĂLCUȚ ELENA
93519.03.2021Dispoziție acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav MUNTEANU VIORICA
93619.03.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav STĂVĂROIU MIRELA
93719.03.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav MURGEA NICOLAE
93819.03.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav ROȘOGA CORNELIA
93919.03.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav RADU GABRIELA - LUCA
94019.03.2021Dispoziție privind acordarea alocatie pentru susținerea familiei POPESCU GABRIELA - ELVIRA
94119.03.2021Dispoziție privind acordarea alocatie pentru susținerea familiei BULARDĂ CORNELIA - MIHAELA
94219.03.2021Dispoziție privind încetarea acordării la alocatie pentru susținerea familiei PETEC LOREDANA - DENISA
94319.03.2021Dispoziție privind încetarea acordării pentru persoană cu handicap grav a copilului OȚET LUCA - ANDREI
94419.03.2021Dispoziție privind menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordată SCĂFARU OVIDIU
94522.03.2021Dispoziție acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav copilului LONCERIU EVA - ANTONIA
94622.03.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav a numitului STOIAN DUMITRU
94722.03.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav IONCILĂ VERONICA
94822.03.2021Dispoziție acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav copilului GHINDOC IOANA - OCTAVIA
94922.03.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav SECOTĂ FLORENTINA
95022.03.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică ,Furnizare energie electrică
95122.03.2021 Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servicii Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții ,Creșterea fluidității rutiere,îmbunătățirea siguranței cetățeanului și realizarea dispeceratului informatic integrant
95222.03.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ MERFU VIOREL
95322.03.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav CUCU MARIA
95422.03.2021Dispoziție privind numirea doamnei Pîrvulescu Alina - Mihaela în funcția publică de director executiv adjunct,Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu
95522.03.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul de testare profesională a celor 2 funcționari publici care au optat pentru funcția de șef serviciu - Serviciul circulație rutieră ,evidența persoanelor și dispecerat din Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,din data de 26.03.2021
95622.03.2021Dispoziție privind modificarea și completarea UNITĂȚII DE Implementare a Proiectului ,Creșterea Eficienței Sistemului de Iluminat Public la nivelul,Municipiul Târgu Jiu,cod SMIS 121468,prevăzută la art.1 din Dispoziția nr.102 din 13.02.2019 modificată prin Dispoziția nr. 21 din 07.01.2020 și prin Dispoziția nr.1846 din 10.06.2020
95722.03.2021Dispoziție privind acceptarea donației către Municipiul Târgu Jiu,a bunurilor mobile reprezentând piatră cubică - 30 mp.,de către numitul Pițian Ovidiu Cornel
95823.03.2021Dispoziție privind modificarea și completarea UNITĂȚII DE Implementare a Proiectului ,Extindere și reabilitare Grădinița Mihai Eminescu,Corp C1,cod SMIS 123202 prevăzută la art.1 din Dispoziția nr.1013 din 13.02.2019 modificată prin Dispoziția nr. 22 din 07.01.2020 modificată prin Dispoziția nr.1846 din 10.06.2020 modificată prin Dispoziția nr.1917 din 30.06.2020 și prin Dispoziția nr.2148 din 07.07.2020
95923.03.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei MIHAI STELUȚA
96023.03.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor furnizate de DIRECȚIA MARIN CEZAR KEVIN - MONTANA
96123.03.2021 Dispoziție privind acordarea alocatie pentru susținerea familiei BELTEU MARIA - ELENA
96323.03.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav MIHART ILEANA
96423.03.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav BRĂDESCU MIHAI EDUARD
96524.03.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință ordinară,online,în data de 29.03.2021
96624.03.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social IORDACHE CONSTANTIN - VALENTIN
96724.03.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav a numitei NICULESCU MARIA
96824.03.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora MEDINȚU CRISTINA - IOANA
96924.03.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul DUNGAN DAVID - ANDREI
97024.03.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei SIMIDREANU DORIN - ALIN
97124.03.2021Dispoziție privind modificarea componenței familiei menținerea cuantumului alocației pentru susținere familiei CIOPEI FLORIN
97225.03.2021Dispoziție privind rectificarea actul de căsătorie nr.2 din 01.01.2008,ex.I și II,înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei Municipiului Târgu Jiu,județul Gorj,privind pe numiții BRĂITARU VASILE și DÎRNU ELENA,în sensul că la rubrica privind prenumele mamei soțului să se treacă ELISAVETA în loc de ELISABETA cum din eroare s-a trecut.
97326.03.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav minorul PANAIT IOAN
97426.03.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav PIPI POLINA
97529.03.2021 Dispoziție privind eliberarea domnului BUCICĂ ION din funcția publică de execuție de polițist local,clasa III - a,gradul profesional superior la Serviciul ordine publică din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu,ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității,începând cu 04.05.2021
97629.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului CIOCAN RENATO FENDOR din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
97729.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului DRĂGĂNESCU ION din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
97829.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului BĂLAN ION din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
97929.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului JOIȚA MARIN din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
98029.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului TOMESCU GRIGORE din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
98129.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului VUCICĂ ION din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
98229.03.2021 Dispoziție privind eliberarea domnului MAZĂRE ION din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
98329.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului POPEANGĂ PETRE DANIEL din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
98429.03.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii ,PROIECTARE REABILITARE TERMICĂ 31 BLOCURI ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU
98529.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului CRĂCIUNESCU GHEORGHE din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
98629.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului JIANU ION din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
98729.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului CHEANĂ COSMIN din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul circulație rutieră din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
98829.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului CORNOIU ION din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul circulație rutieră din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
98929.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului FRĂȚILESCU OCTAVIAN din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul circulație rutieră din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
99029.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului MANTA ION CRISTINEL din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul circulație rutieră din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
99129.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului ȘOROP ALIN ȘTEFAN din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul circulație rutieră din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
99229.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului FEROIU FLORIN din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul circulație rutieră din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
99329.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului MITROI DANIEL din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul circulație rutieră din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
99429.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului SÎRBU DORIN din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul circulație rutieră din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
99529.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului MIHAI VIOREL ALIN din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică 2 din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
99629.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului BUCICĂ CONSTANTIN din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică 3 din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
99729.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului DRAGOTĂ DUMITRU IOAN din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică 3 din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
99829.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului DOBROMIR TUDOR din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică 3 din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
99929.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului FLORĂNESCU ION DANIEL din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică 3 din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
100029.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului MARIA LĂPĂDAT din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică 3 din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
100129.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului TAMAN MIHAI din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică 3 din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
100229.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului ENESCU LUCIAN din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică și transport valori din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
100329.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului MĂRUȚĂ ION LUCIAN din funcția publică transport valori de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
100429.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului LUPULESCU GHEORGHE COSMIN din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică și transport valori din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
100529.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului SĂFTOIU FLORENTIN din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică și transport valori din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
100629.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului MUICU ALEXIE din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică și transport valori din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
100731.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului CRAIOVEANU FLORIN din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică și evidența persoanelor din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
100829.03.2021Dispoziție privind eliberarea doamnei VÎRJEAN IUSTINA PARASCHIVA din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică și evidența persoanelor din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
100929.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului RĂDULESCU DORU IONEL din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică și evidența persoanelor din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
101029.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului ROTRSCU DORU IONEL din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică și evidența persoanelor din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
101129.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului LUCA EUGEN din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică - intervenție din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
101229.03.2021 Dispoziție privind eliberarea domnului NEGREA ILIE din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică - intervenție din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
101329.03.2021 Dispoziție privind eliberarea domnului TUDOR ION MARIUS din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică - intervenție din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
101429.03.2021Dispoziție privind eliberarea domnului MIHU GRIGORE STELIAN din funcția publică de execuție de polițist local clasa III – a gradul profesional superior la Serviciul ordine publică - intervenție din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității începând cu 04.05.2021
101529.03.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate,debutant,din cadrul Biroului administrație publică locală,Direcția juridică și administrație publică din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,din data de 23.04.2021 - proba scrisă
101630.03.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav TABACU MIRABELA - ELENA
101729.03.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la indemnizație persoană cu handicap grav ARMEGA ELENA
101830.03.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la indemnizație persoană cu handicap grav FUGARU CORNEL - DORIN
101930.03.2021Dispoziție privind încetarea ajutorului social LAZĂR RAHELA - REBECA VANDANA
102030.03.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social RADU CORNELIA
102130.03.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,REABILITARE CANALIZARE MENAJERA ( BLOCURI ) STR SAVINESTI –AGRICULTURII-(PANA LA STR. VICTORIEI) –LIVIU REBREANU-ALEEA TEILOR-ALEEA PLOPILOR”,Municipiul Targu Jiu
102231.03.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană cu handicap grav minorului CILIBIU NARCIS - MIHAI
102331.03.2021Dispoziție privind modificarea componenței familiei și menținerea cuantumului alocației pentru susținerea familiei VEVERIȚĂ CONSTANTIN
102431.03.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală după expirarea perioadei garantiei de bună execuţie a obiectivului de investiții ,Refacere strat uzură strada Alexandru Ioan Cuza,”,Municipiul Targu Jiu
102531.03.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală după expirarea perioadei garantiei de bună execuţie a obiectivului de investiții „Reabilitare centrală termică și camera centralei termice la Colegiul Tehnic Henri Coandă”,Municipiul Targu Jiu
102631.03.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav a numitului OPRIȘESCU CONSTANTIN
102731.03.2021Dispoziție privind reînnoirea acordare indemnizație pentru persoană handicap grav MARCU VASILE
102831.03.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav CHILEA MARIA
102931.03.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei ȘERBAN GEORGETA - VASILICA
103031.03.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei POPESCU ELENA - DANIELA
103131.03.2021Dispoziție privind recuperarea unor sume de la domnul Jilăveanu Ionuț
103201.04.2021Dispoziție privind suspendare dreptului la ajutor social acordat,DRAGOMIR FROSA
103301.04.2021Dispoziție privind suspendare dreptului la ajutor social acordat GORĂȘEL SILVIA - PAMELA
103401.04.2021Dispoziție privind suspendare dreptului la ajutor social acordat BONCULESCU LARISA
103501.04.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social BĂLĂCEANU ION
103601.04.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social COMĂNESCU MARIA
103701.04.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav SMARANDA SORINEL
103801.04.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social NICOLAE AURORA
103901.04.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei DRĂGAN MIHAELA
104001.04.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social GRANCEA CRISTINA - ANINA
104101.04.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social NICOLAE ION
104201.04.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorii BĂCEANU ALBERTO - LEONARD BOBU MANUEL
104301.04.2021Dispoziție privind modificarea comisiei de recepție stabilită prin Dispoziția nr. 1021/30.03.2021
104402.04.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social TRUȘCĂ ILIE
104505.04.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social BOBU LETIȚIA
104605.04.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social IONCILĂ IULIA
104705.04.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social BONCULESCU LĂCRĂMIOARA
104805.04.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea închirierii spațiului comercial / restaurant în suprafață de 229,77 mp situat în incinta Complexului Sportiv Municipal Târgu Jiu - Stadionul Municipal Târgu Jiu
104905.04.2021Dispoziție privind acceptarea donației către Municipiul Târgu Jiu,a spațiului comercial provizoriu în suprafață de 40,24 mp.,situat în Municipiul Târgu Jiu,strada 23 August nr.100,( incinta Liceului cu Program Sportiv ) județul Gorj,de către SC ARM LORE DM S.R.L. prin domnul Marina Daniel,administrator
105005.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii martie 2021 al doamnei PETRIA MĂDĂLINA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
105105.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii martie 2021 al domnului JULĂCĂTEAN MARIUS,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
105205.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii martie 2021 al doamnei ROVENȚA ALEXANDRA - LUMINIȚA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
105305.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii martie 2021,al domnului IONESCU MARIUS - VALENTIN,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
105405.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii martie 2021,al domnului JILĂVEANU IONUȚ,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
105505.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii martie 2021,al domnului GALBENU EMILIAN,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
105605.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii martie 2021 al doamnei TOROPU CORNELIA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
105705.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii martie 2021 al doamnei TOMA CRISTINA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
105805.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii martie 2021 al doamnei COCOLEA EUGENIA - LOREDANA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
105905.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii martie 2021 al doamnei PIȚU ALINA - ELENA ,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
106005.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii martie 2021 al doamnei VASILE ILEANA - SILVIA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
106105.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii martie 2021 al doamnei POP - MANTA MARIA - MĂDĂLINA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
106205.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii martie 2021 al doamnei ROȘCA MIRELA - IONELA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
106305.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii martie 2021 al doamnei ȘUȚĂ CORINA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
106405.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii martie 2021 al doamnei VASILE OFELIA - MARIA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
106505.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii martie 2021 al doamnei CRĂCIUNEL MIHAELA - ALIS,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
106605.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii martie 2021,al domnului GRUESCU DUMITRU - ADRIAN,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
106705.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii martie 2021,al domnului JERCA NICOLAE - GEORGE,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
106805.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii martie 2021,al domnului CHIRIAC RAUL,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
106905.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii martie 2021,al domnului NEACȘU TUDOREL,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
107005.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii martie 2021,al domnului CĂLINOIU ALEXANDRU - MIHAI,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
107105.04.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii martie 2021 al doamnei CATALINESCU CORNELIA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
107205.04.2021Dispoziție privind stabilirea unor măsuri privind exercitarea atribuțiilor aferente funcțiilor publice de conducere din cadrul Direcției urbanism și amenajarea teritoriului
107305.04.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul SÎRBU GHEORGHE - ALEXANDRU
107405.04.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la indemnizație pentru persoane cu handicap grav NEGREA IOANA
107505.04.2021Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în Sedinta extraordinara,online,convocată de îndata pentru data de 05.04.2021 Deschide
107606.04.2021Dispoziție privind instituirea curatelei speciale pentru minora DUNCEA ANA - MARIA - ELISABETA domiciliată în Târgu Jiu str.Tismana nr.42 Gorj
107706.04.2021Dispoziție privind modificarea UIP ,Extindere și reabilitare Grădinița nr.8,Municipiul Târgu Jiu prevăzut la art.1 din Dispoziția nr. 1857/25.04.2019 modificată prin Dispoziția nr. 23/07.01.2020 și prin Dispoziția nr.1842/10.06.2020
107806.04.2021dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru punerea în funcţiune la obiectivul de investiții „ Reabilitare strada Șișești ”,Municipiul Târgu Jiu
107907.04.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorii,DĂRĂBAȘ MARIUS - EDUARD și DĂRĂBAȘ DAVID - IULIAN
108007.04.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social BENKE RALUCA MIRABELA
108108.04.2021Dispoziție privind restricționarea circulației rutiere pe PASARELA Calea București din Municipiul Târgu Jiu în data de 10.04.2021 în intervalul orar 7:00 - 19:00
108208.04.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav CRUCERU DUMITRA
108308.04.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav BONCULESCU RODICA
108408.04.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav SAFTA GHEORGHE
108508.04.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă MANTA MARIUS AURELIAN asistent personal la persoană cu handicap grav
108608.04.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav DUNCEA ION - CRISTIAN
108708.04.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei MARIN FAUSTA
108808.04.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora CAZAN MARTA - SIMINA
108908.04.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora BUȘTEAN ANAMARIA - BIANCA
109008.04.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social PĂNOIU CĂLIN
109109.04.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei LUNGU ROXANA - ALINA
109209.04.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav a numitei TUȚU ANA
109309.04.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social SPERIUȘ NICOLIȚA
109409.04.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social POGONICI MARIA
109509.04.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav PREDAN ION
109609.04.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav SPĂTARU ANA
109709.04.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorii,FÂNARU STEVEN - JASON și FÂNARU DAVID - SEBASTIANO
109812.04.2021Dispoziție privind încetarea exercitării cu caracter temporar a 5 funcții publice de conducere,la nivelul autorității Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 30.04.2021
109913.04.2021Dispoziție privind acordarea de tichete sociale în valoare de 50 lei/ persoană beneficiarilor de venitul minim garantat cu ocazia Sărbătorilor de Paște 2021
110013.04.2021Dispoziție privind acordarea de tichete sociale în valoare de 50 lei/ persoană beneficiarilor de alocație pentru susținerea familiei ( monoparentală ) cu ocazia Sărbătorilor de Paște 2021
110113.04.2021Dispoziție privind acordarea de tichete sociale în valoare de 50 lei/ persoană beneficiarilor de alocație pentru susținerea familiei ( monoparentală ) cu ocazia Sărbătorilor de Paște 2021
110213.04.2021Dispoziție privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru Sărbătorile de Paște 2021 familiilor sau persoanelor care depășesc 530 lei/ membru de familie
110313.04.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav ANDRONIE SEBASTIAN - ANDREI
110413.04.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav VĂRZARU ELENA
110513.04.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la indemnizație pentru persoane cu handicap grav BALDOVIN DOMNICA
110613.04.2021Dispoziție privind modificarea și completarea UNITĂȚII DE Implementare a Proiectului ,prevăzută la art.1 din Dispoziția nr.3210 din 17.12.2019 modificată prin Dispoziția nr. 17 din 07.01.2020 și prin Dispoziția nr.1840 din 10.06.2020 modificată prin Dispoziția nr. 2149 din 07.08.2020,și prin Dispoziția nr.2059 din 27.07.2020
110713.04.2021Dispoziție la acordarea indemnizației de hrană pentru funcționarii publici și angajații contractuali din cadrul Primăriei Municipiului TÂRGU Jiu,începând cu data de 04.05.2021
110813.04.2021Dispoziție privind scoaterea din evidența contabilă a mijloacelor fixe propuse la casare în urma inventarierii anuale pe anul 2020,la Poliția Locală Târgu Jiu
110913.04.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora MOȘMOLEA MIHAELA
111013.04.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social BURLIGICĂ MARIN
111113.04.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul RÂMESCU DAVID - CRISTIAN
111215.04.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav VĂCARU ILIE - VASILE
111315.04.2021Dispoziție privind numirea domnului CURELEA OVIDIU - GHEORGHE în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional asistent,Compartimentul guvernanță corporativă,Direcția salarizare,resurse umane și guvernanță corporativă,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
111415.04.2021Dispoziție privind numirea domnului PREPELIȚĂ MARIUS - LAURENȚIU în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional asistent,Compartimentul guvernanță corporativă,Direcția salarizare,resurse umane și guvernanță corporativă,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
111514.04.2021Dispoziție privind numirea domnului DOGARU ION - DRAGOȘ în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul guvernanță corporativă Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
111615.04.2021Dispoziție privind numirea domnului PRIESCU DRAGOȘ MARIAN în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional asistent Compartimentul informații clasificate Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
111715.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei BIRĂU ADRIANA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional asistent Compartimentul resurse umane,managementul funcției publice și contractuale Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
111815.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei MATEI MARIA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional asistent Compartimentul resurse umane,managementul funcției publice și contractuale Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
111915.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei LEMNARU OANA MIHAELA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional asistent Compartimentul resurse umane,managementul funcției publice și contractuale Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
112015.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei VLĂDUȚ RALUCA VERONICA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul resurse umane,managementul funcției publice și contractuale,Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
112115.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei GEAMĂNU GABRIELA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul guvernanță corporativă Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
112215.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei MUNTEANU GABRIELA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul guvernanță corporativă Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
112315.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei CATALINESCU CORNELIA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul resurse umane managementul funcției publice și contractuale,Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
112415.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei CATALINESCU CORNELIA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul resurse umane,managementul funcției publice și contractuale,Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
112415.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei GALBENU ELINA - MANUELA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul resurse umane,managementul funcției publice și contractuale,Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
112515.04.2021Dispoziție privind numirea domnului PESCARU LIVIU STELIAN în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul guvernanță corporativă Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
112515.04.2021Dispoziție privind numirea domnului PESCARU LIVIU STELIAN în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul guvernanță corporativă Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
112615.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei SĂVULESCU RUXANDA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul organizare,salarizare,Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
112715.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei ȘTEFAN ELENA LUMINIȚA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional principal Compartimentul organizare,salarizare,Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
112815.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei GEANĂ IRINA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul organizarea,salarizare,Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
112915.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei POPESCU RUXANDA - DANIELA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul agricol cadastru,Serviciul registrul agricol cadastru,Direcția juridică registrul agricol cadastru,începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
113015.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei MONDEA PAULA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul organizare,salarizare,Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
113115.04.2021Dispoziție privind numirea domnului DIACONIȚA GEORGE - FLORIN în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul organizare,salarizare,Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
113215.04.2021 dispoziție privind numirea doamnei GRECU CAMELIA în funcția publică de director executiv,Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
113315.04.2021Dispoziție privind numirea domnului CERNEA CONSTANTIN în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul agricol cadastru,Serviciul registrul agricol cadastru Direcția juridică registrul agricol cadastru începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
113415.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei NELUȘ ROBERTA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul agricol cadastru,Serviciul registrul agricol cadastru Direcția juridică registrul agricol cadastru începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
113515.04.2021Dispoziție privind numirea domnului CERCEL ION în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul agricol cadastru,Serviciul registrul agricol cadastru Direcția juridică registrul agricol cadastru începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
113615.04.2021dispoziție privind numirea doamnei MANOILĂ RENATA - DORELA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul agricol cadastru,Serviciul registrul agricol cadastru Direcția juridică registrul agricol cadastru începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
113715.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei GIUVERDEA ELENA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul agricol cadastru,Serviciul registrul agricol cadastru Direcția juridică registrul agricol cadastru începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
113815.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei CĂVĂLOIU DANIELA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul agricol cadastru,Serviciul registrul agricol cadastru Direcția juridică registrul agricol cadastru începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
113915.04.2021Dispoziție privind numirea domnului DRĂGHESCU GHEORGHE în funcția publică de consilier juridic clasa I gradul profesional superior,Serviciul juridic contencios,Direcția juridică,registrul agricol,cadastrul începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
114015.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei TURONY NARCISA - LUCIANA în funcția publică de consilier juridic clasa I gradul profesional superior,Serviciul juridic contencios,Direcția juridică,registrul agricol,cadastrul începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
114115.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei BOGDAN SABRINA - MIHAELA în funcția publică de consilier juridic clasa I gradul profesional superior Serviciul juridic contencios Direcția juridică registrul agricol cadastrul începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
114215.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei SÂRBU IONELA - MIHAELA în funcția publică de consilier juridic clasa I gradul profesional superior Serviciul juridic contencios Direcția juridică registrul agricol cadastrul începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
114315.04.2021Dispoziție privind numirea domnului ȘCHEAU ADRIAN - PANTELIMON în funcția publică de consilier juridic clasa I gradul profesional superior Serviciul juridic contencios Direcția juridică registrul agricol cadastrul începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
114415.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei POPESC U NATALIA în funcția publică de consilier juridic clasa I gradul profesional superior Serviciul juridic contencios Direcția juridică registrul agricol cadastrul începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
114515.04.2021Dispoziție privind numirea domnului MOȘNEANU - GIUVERDEA VIRGILIU - ADRIAN în funcția publică de consilier juridic clasa I gradul profesional superior Serviciul juridic contencios Direcția juridică registrul agricol cadastrul începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
114615.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei PIȚU ALINA - ELENA în funcția publică de șef serviciu Serviciul juridic contencios Direcția juridică registrul agricol cadastrul începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
114715.04.2021Dispoziție privind numirea domnului în funcția publică de director executiv la Direcția juridică registrul agricol cadastrul începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
114815.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei DUVLEA MIHAELA în funcția publică de auditoriu clasa I gradul profesional superior,Compartimentul audit intern începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
114915.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei VASILOIU MIHAELA DORI în funcția publică de auditoriu clasa I gradul profesional superior,Compartimentul audit intern începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
115015.04.2021Dispoziție privind numirea domnului POPESCU EMIL - ȘTEFĂNIȚĂ în funcția publică de auditoriu clasa I gradul profesional superior,Compartimentul audit intern începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
115115.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei HAȘIU DORINA în funcția publică de auditoriu clasa I gradul profesional superior,Compartimentul audit intern începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
115215.04.2021Dispoziție privind dispoziție privind numirea doamnei ANDREI - ȘOCU MARIANA în funcția publică de auditoriu clasa I gradul profesional superior,Compartimentul audit intern începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
115315.04.2021Dispoziție privind numirea domnului TRUȘCĂ RADU - ALEXANDRU în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul gestionare situații de urgență,începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
115415.04.2021Dispoziție privind dispoziție privind numirea doamnei PETREUȘ ANCA - NICOLETA în funcția publică de consilier clasa I gradul profesional superior,Compartimentul control intern începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
115515.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei DEACONU CARMEN în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior ,Serviciul licitații și achiziții publice,începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
115615.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei POENARU VIOLETA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional principal,Serviciul licitații și achiziții publice,începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
115715.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei POP - MANTA MARIA - MĂDĂLINA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior ,Serviciul licitații și achiziții publice,începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
115815.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei PĂTRUȚ ELENA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior ,Serviciul licitații și achiziții publice,începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
115915.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei ROȘCA MIRELA - IONELA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior ,Serviciul licitații și achiziții publice,începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
116015.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei VASILE ILEANA - SILVIA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior ,Serviciul licitații și achiziții publice,începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
116115.04.2021Dispoziție privind numirea domnului SULEA GHEORGHE în funcția publică de șef serviciu la ,Serviciul licitații și achiziții publice,începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
116216.04.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință extraordinară ,convocată de îndată în data de 19.04.2021 Deschide
116315.04.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav TARCĂU ȘTEFAN
116415.04.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav BOȘTENARU IOANA
116515.04.2021Dispoziție privind acordarea unui ajutor social CĂLDĂRARU LOREDANA
116615.04.2021Dispoziție privind închiderea circulației rutiere pe strada Grivița Municipiul Târgu Jiu
116716.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei SULEA SILVIA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Centrul pentru informarea cetățenilor,Direcția informare,administrație publică locală,organizare evenimente,administrativ,începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
116816.04.2021Proiect de dispoziție privind numirea doamnei RAICU NICULINA - CECILIA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Centrul pentru informarea cetățenilor Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
116916.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei BUZĂRIN ELENA - SIMONA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Centrul pentru informarea cetățenilor Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
117016.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei GRIGORE VERONICA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Centrul pentru informarea cetățenilor Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
117116.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei PETRIȚA LAVINIA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional principal Centrul pentru informarea cetățenilor Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
117216.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei RĂDULEA MARIA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Centrul pentru informarea cetățenilor Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
117314.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei APOSTOLEANU MARINELA - LOREDANA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Centrul pentru informarea cetățenilor Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
117416.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei PERTIA MĂDĂLINA în funcția publică de șef serviciu,Serviciul administrație publică locală și relația cu Consiliul Local,Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
117516.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei DĂNESCU CLAUDIA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Serviciul administrație publică locală și relația cu Consiliul Local,Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
117616.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei POCȘAN ELENA - VALERIA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Serviciul administrație publică locală și relația cu Consiliul Local,Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
117716.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei LAMBU SIMONAîn funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Serviciul administrație publică locală și relația cu Consiliul Local,Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
117816.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei VIONESCU MARINELA în funcția publică de inspector clasa III gradul profesional superior Serviciul administrație publică locală și relația cu Consiliul Local,Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
117916.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei ROVENȚA ALEXANDRA - LUMINIȚA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul IT,Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
118016.04.2021Proiect de dispoziție privind numirea doamnei CIUNCANU LUMINIȚA în funcția publică de șef serviciu,Serviciul organizare evenimente,administrativ,Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
118116.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei CIUNCANU LUMINIȚA în funcția publică de șef serviciu,Serviciul organizare evenimente,administrativ,Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
118216.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei GRUESCU ANA - MARIA funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul organizare evenimente,Serviciul organizare evenimente administrative Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
118316.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei CĂLINOIU MIHAELA funcția publică de inspector clasa I gradul profesional principal Compartimentul organizare evenimente,Serviciul organizare evenimente administrative Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
118416.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei DIACONESCU MIHAELA - CLAUDIA funcția publică de inspector clasa I gradul profesional principal Compartimentul organizare evenimente,Serviciul organizare evenimente administrative Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
118516.04.2021Dispoziție privind numirea domnul CĂPĂTARU LIVIU - ANDREI funcția publică de inspector clasa I gradul profesional principal Compartimentul organizare evenimente,Serviciul organizare evenimente administrative Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
118616.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei GĂMULESCU CORNELIA în funcția publică de șef serviciu,Serviciul financiar - contabilitate plăți,Direcția econmică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
118716.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei TOMA CRISTINA în funcția publică de consilier clasa I gradul profesional superior ,Serviciul financiar - contabilitate plăți,Direcția econmică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
118816.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei VLĂDUȚU AURELIA - VERONICA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior ,Serviciul financiar - contabilitate plăți,Direcția econmică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
118916.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei COCOLEA EUGENIA - LOREDANA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior ,Serviciul financiar - contabilitate plăți,Direcția econmică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
119016.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei BOBINĂ SIMONA - LIDIA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior ,Serviciul financiar - contabilitate plăți,Direcția econmică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
119116.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei CELEA GHEORGHIȚA în funcția publică de referent clasa III gradul profesional superior ,Serviciul financiar - contabilitate plăți,Direcția econmică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
119216.04.2021Dispoziție privind numirea domnului DIJMĂRESCU ION DANIEL în funcția publică de referent clasa III gradul profesional superior ,Serviciul financiar - contabilitate plăți,Direcția econmică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
119316.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei DĂIANU OANA MIHAELA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional asistent ,Serviciul financiar - contabilitate plăți,Direcția econmică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
119416.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei OCHEAN ANA LAVINIA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior ,Compartimentul situații financiare și sinteze,Direcția econmică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
119516.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei RĂDULEA LILIANA MARIA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior ,Compartimentul situații financiare și sinteze,Direcția econmică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
119616.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei BRÎNZAN ANCUȚA - SIMONA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior ,Compartimentul situații financiare și sinteze,Direcția econmică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
119716.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei CÎRȚÎNĂ MARIA în funcția publică de șef serviciu Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar,Compartimentul situații financiare și sinteze,Direcția econmică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
119816.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei PĂTRAȘCU CRISTINA MARIANA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior ,Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar,Compartimentul situații financiare și sinteze,Direcția econmică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
119916.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei PAICU CLAUDIA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar,Compartimentul situații financiare și sinteze,Direcția econmică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
120016.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei VÎLCEANU ADRIANA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar,Compartimentul situații financiare și sinteze,Direcția econmică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
120116.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei GRINDEANU CORINA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar,Compartimentul situații financiare și sinteze,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
120216.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei TOROPU CORNELIA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior ,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar,Compartimentul situații financiare și sinteze,Direcția econmică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
120316.04.2021dispoziție privind numirea doamnei GLĂVAN ADELA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior ,Serviciul buget execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
120416.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei DRĂGHESCU ELENA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar Direcția econmică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
120516.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei DARIE ȘTEFANIA CLAUDIA în funcția publică de inspector clasa III gradul profesional superior Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
120616.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei GHERGHE SIMONA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
120716.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei ELENA OLGUȚA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
120816.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei GĂVAN CARMEN în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
120916.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei PRUNĂ ALINA - ELENA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Serviciul evidență angajamente,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
121016.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei COPILĂU DANIELA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Serviciul evidență angajamente,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
121116.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei BURLICA ELENA - SIMONA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Serviciul evidență angajamente,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
121216.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei LICIU LAURA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional principal Serviciul evidență angajamente,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
121316.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei MORANCEA RALUCA - JANETA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Serviciul evidență angajamente,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
121416.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei AVRAMESCU ANCA - SINODIA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Serviciul evidență angajamente,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
121516.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei PRUNĂ ALINA - ELENA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Serviciul evidență angajamente,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
121616.04.2021Dispoziție privind numirea domnul BRÂNZAN DORU în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul urmăriri contracte,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
121716.04.2021Dispoziție privind numirea domnul MATEIȘESCU AURELIAN în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul urmăriri contracte,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
121816.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei POPESCU CORINA NICOLETAîn funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul urmăriri contracte,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
121916.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei FOMETESCU DIANA VASILICA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul urmăriri contracte,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
122016.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei RÂȘNIȚĂ PETRONELA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul urmăriri contracte,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
122116.04.2021Dispoziție privind modificarea și completarea UNITĂȚII DE Implementare a Proiectului ( UIP ) prevăzută la art.1 din Dispoziția nr.1769 din 28.05.2020 modificată prin Dispoziția nr. 1838 din 10.01.2020 modificată prin Dispoziția nr.1846 din 10.06.2020 modificată prin Dispoziția nr.1769 din 28.05.2020 și prin Dispoziția nr.2150 din 07.08.2020
122219.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei JUNCAN EMILIA ELENA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Serviciul financiar - contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
122219.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei VÎTCĂ VIOLETA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Serviciul financiar - contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
122416.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei BÎLTEANU MAGDALENA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Serviciul financiar - contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
122516.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei RĂDULESCU CLAUDIA ELENA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Serviciul financiar - contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
122616.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei POPESCU ILEANA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Serviciul financiar - contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
122716.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei POPESCU SIMONA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Serviciul financiar - contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
122816.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei GHȚULESCU MARINELA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Serviciul financiar - contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
122916.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei BOTĂNEL RODICA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Serviciul financiar - contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
123016.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei SULEA RODICA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Serviciul financiar - contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
123116.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei PUNGAN GEORGETA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Serviciul financiar - contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
123216.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei GUREȘU RAMONA ANDREEA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional principal,Serviciul financiar - contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
123316.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei CINTEZĂ PARASCHIVA MIHAELA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Serviciul financiar - contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
123416.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei VUCEA CARMEN MIHAELA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Serviciul financiar - contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
123419.04.2021Dispoziție privind numirea domnul POP - MANTA RĂZVAN în funcția publică de inspector Compartimentul gospodărie comunitară,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
123516.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei DRONDOE ELENA DANIELA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Serviciul financiar - contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
123616.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei STAN MARIA în funcția publică de șef serviciu,Serviciul financiar - contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale,Direcția economică începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
123716.04.2021Dispoziție privind numirea domnul JILĂVEANU IONUȚ în funcția publică de consilier Compartimentul gospodărie comunitară,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
123816.04.2021Dispoziție privind numirea domnul GURAN ION - LEONID în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul gospodărie comunitară,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
124016.04.2021Dispoziție privind numirea domnul PUȘOIU REMUS - GABRIEL în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul gospodărie comunitară,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
124116.04.2021Dispoziție privind numirea domnul VÎNTU MARIAN în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul gospodărie comunitară,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
124216.04.2021Dispoziție privind numirea domnul GĂVĂNESCU SORIN - GABRIEL în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul gospodărie comunitară,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
124319.04.2021Dispoziție privind numirea domnul POP - MANTA RĂZVAN în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior Compartimentul gospodărie comunitară,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
124419.04.2021Dispoziție privind numirea domnul MOLDOVAN ION în funcția publică de inspector Compartimentul gospodărie comunitară,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
124519.04.2021Dispoziție privind numirea domnul STAMATOIU CRISTIAN - CLAUDIU în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional principal Compartimentul reparații,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
124629.04.2021Dispoziție privind numirea domnul PARASCHIVU GHEORGHE - LUCIAN în funcția publică de consilier Compartimentul reparații,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
124719.04.2021Dispoziție privind numirea domnul SULTAN LAURENȚIU - AUREL în funcția publică de consilier clasa I gradul profesional superiorCompartimentul reparații,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
124819.04.2021Dispoziție privind numirea doamna FIERĂSCU CORINA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Compartimentul investiții,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
124919.04.2021Dispoziție privind numirea domnul CĂLINOIU ALEXANDRU - MIHAI în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Compartimentul investiții,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
125019.04.2021Dispoziție privind numirea doamna BOBINĂ BIANCA - MARIAîn funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Compartimentul investiții,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
125119.04.2021Dispoziție privind numirea domnul NEACȘU TUDOREL în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Compartimentul investiții,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
125219.04.2021Dispoziție privind numirea doamna IONICI ANICUȚA în funcția publică de consilier clasa I gradul profesional superior,Compartimentul investiții,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
125319.04.2021Dispoziție privind numirea domnul RETEZEANU RĂZVAN - COSMIN în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Compartimentul investiții,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
125419.04.2021Dispoziție privind numirea doamna ORZAN MIHAELA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Compartimentul investiții,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
125519.04.2021Dispoziție privind numirea domnul TOMESCU OVIDIU - MARIAN în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Compartimentul investiții,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
125619.04.2021Dispoziție privind numirea domnul CHIRIAC RAUL în funcția publică de consilier clasa I gradul profesional superior,Compartimentul investiții,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
125720.04.2021Dispoziție privind numirea doamna CONSTANTINESCU AURELIA în funcția publică de consilier clasa I gradul profesional superior,Compartimentul transport public de călători,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
125819.04.2021Dispoziție privind numirea domnul MLADIN MARIUS în funcția publică de referent clasa I gradul profesional superior,Compartimentul transport public de călători,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
125919.04.2021Dispoziție privind numirea domnul TULPEA VALENTIN în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Compartimentul protecția muncii,SSM,Direcția programe,managementul calității și parcări publice începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
126019.04.2021Dispoziție privind numirea domnul CORNEA VALENTIN în funcția publică de consilier clasa I gradul profesional asistent,Compartimentul protecția muncii,SSM,Direcția programe,managementul calității și parcări publice începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
126119.04.2021 Dispoziție privind numirea domnul MAINERICI CONSTANTIN în funcția publică de consilier clasa I gradul profesional inspector,Compartimentul îndrumare asociații de proprietari,Direcția programe,managementul calității și parcări publice începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
126219.04.2021Dispoziție privind numirea domnului ȘĂRĂMAT TOMA,în funcția publică de inspector,clasa I,grad profesional superior,Compartimentul îndrumare asociații de proprietari,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
126319.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei ȘELARIU ALIS RAMONA în funcția publică de inspector,clasa I,gradul superior,Compartimentul îndrumare asociații de proprietari,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
126419.04.2021Dispoziție privind numirea domnului ȘELARIU SORIN ȘTEFAN în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul parcări publice,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
126519.04.2021Dispoziție privind numirea domnului Popescu Jan Gabriel în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul parcări publice,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
126619.04.2021Proiect de dispoziție privind numirea domnului IONESCU MARIUS-VALENTIN în funcția publică de director executiv,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
126719.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei ȘUȚĂ CORINA în funcția publică de șef serviciu,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
126819.04.2021Dispoziție privind numirea domnului ARJOCA SORIN GABRIEL în funcția publică de consilier,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
126919.04.2021Dispoziție privind numirea domnului GRUESCU DUMITRU ADRIAN în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
127019.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei Vasile Ofelia Maria în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
127119.04.2021Dispoziție privind numirea domnului JERCA NICOLAE GEORGE în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
127219.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei CRĂCIUNEL MIHAELA ALIS în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
127319.04.2021Dispoziție privind numirea domnului Popescu Andi Gerard în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
127419.04.2021Dispoziție privind numirea domnului Galbenu Emilian în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
127519.04.2021Dispoziție privind numirea domnului GRINDEANU COSTINEL ALEXANDRU în funcția publică de consilier,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul parcări publice,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
127619.04.2021Dispoziție privind numirea domnului GROZA AURELIAN LAURENȚIU în funcția publică de consilier,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul parcări publice,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
127719.04.2021Dispoziție privind modificarea încadrărilor în Lista bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,a sediilor în care își vor desfășura activitățile unele compartimente reorganizate și adoptarea unor măsuri necesare aplicării prevederilor H.C.L. nr. 77/22.02.2021
127819.04.2021Dispoziție privind reluarea activității de către doamna Cristina Mihaela Nacu,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,în cadrul Compartimentului protecția mediului,Serviciul gospodărie comunitară,Direcția tehnică și managementul calității din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 19.04.2021
127919.04.2021Dispoziție privind numirea domnului TĂTARU CARMEN MIHAIL în funcția publică de director executiv adjunct la Direcția evidența patrimoniului și fond locativ,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
128019.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei BICA RAMONA MANUELA în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul evidență centralizată patrimoniu din cadrul Direcției evidența patrimoniului și fond locativ,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
128119.04.2021Dispoziție privind numirea domnului MITROI CONSTANTIN în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul evidență centralizată patrimoniu din cadrul Direcției evidența patrimoniului și fond locativ,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
128219.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei NĂNESCU GEORGIANA în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul evidență centralizată patrimoniu din cadrul Direcției evidența patrimoniului și fond locativ,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
128319.04.2021Dispoziție privind numirea domnului Nemulescu Răzvan-Alexandru în funcția publică de consilier clasa I,gradul profesional principal,Compartimentul evidență centralizată patrimoniu din cadrul Direcției evidența patrimoniului și fond locativ,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării
128419.04.2021 Dispoziție privind numirea domnului Dan Ion în funcția de consilier ,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul evidență unități învățământ preuniversitar din cadrul Direcției evidență patrimoniu și fond locativ,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
128519.04.2021 Dispoziție privind numirea doamnei MAZURENCU-MARINESCU BIANCA-ELENA în funcția publică de consilier,clasa I,gradul profesional principal,Compatrimentul evidență unități învățământ preuniversitar din cadrul Direcției evidență patrimoniu și fond locativ,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
128619.04.2021Dispoziție privind numirea domnului Fârță Cosmin- Marius în funcția publică inspector,clasa I,gradul profesional superior,Compatrimentul evidență unități învățământ preuniversitar din cadrul Direcției evidență patrimoniu și fond locativ,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
128719.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei Drăgan Cornelia în funcția publică inspector,clasa I,gradul profesional superior,Compatrimentul evidență unități învățământ preuniversitar din cadrul Direcției evidență patrimoniu și fond locativ,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
128819.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei DRĂGAN MIRELA ELENA în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional asistent,Serviciul fond locativ,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
128919.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei Popescu Carmen Cornelia în funcția publică de de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul fond locativ,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ,începând cu data 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
129019.04.2021 Dispoziție privind numirea doamnei Budulan Mariana în funcția publică de director executiv la Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
129119.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei POPESCU FLORENTINA ELENA în funcția publică de director executiv adjunct la Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
129219.04.2021Dispoziție privind numirea domnului SURUPĂCEANU ADRIAN în funcția publică de conducere de șef serviciu,Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
129319.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei Sîrbu Vasilica în funcția publică de execuție,de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării
129419.04.2021Dispoziție privind numirea domnului Enache Alexandru în funcția publică de execuție,de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
129519.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei DOBRE AMALIA,în funcția publică de execuție,de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
129619.04.2021Dispoziție privind numirea domnului GAMA MIHAI în funcția publică de execuție,de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
129721.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei BUCUR MARIA RAMONA în funcția publică de execuție,de inspector,clasa I,gradul profesional principal,Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
129819.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei MUREANU CLAUDIA NARCISA în funcția publică de execuție de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării
129919.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei CĂTUȚ MIHAELA GABRIELA în funcția publică de execuție de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării
130019.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei SGURESCU LIVIA în funcția publică de execuție de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării
130119.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei FLOROIU CRISTINA MARIANA în funcția publică de execuție de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării
130219.04.2021Dispoziție privind numirea domnului POPOVICI FILIMON SEVER în funcția publică de execuție de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării
130319.04.2021 Dispoziție privind numirea domnului MIRCIOIU GHEORGHE VIOREL în funcția publică de execuție de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării
130419.04.2021 Dispoziție privind numirea doamnei VĂDUVA DANIELA în funcția publică de execuție de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării
130519.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei DIJMĂRESCU BICAN ANDA LORENA în funcția publică de execuție de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării
130619.04.2021Dispoziție privind numirea domnului POPESCU VIOREL în funcția publică de conducere de șef serviciu,Serviciul constatare contribuabili,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
130719.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei MIRCIOIU MARIA AMALIA în funcția publică de execuție de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul constatare contribuabili,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
130819.04.2021Dispoziție privind numirea domnului Mischie Alin Dorin în funcția publică de execuție de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul constatare contribuabili,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
130919.04.2021 Dispoziție privind numirea doamnei RĂDUȚOIU MIOARA GIORGIANA în funcția publică de execuție de inspector,clasa I,gradul profesional superior,serviciul constatare contribuabili,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
131019.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei DABELEA FELICIA în funcția publică de execuție de referent,clasa III,gradul profesional superior,Serviciul constatare contribuabili,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
131119.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei NEGRESCU SIMONA MARIA în funcția publică de execuție de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul constatare contribuabili,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
131219.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei OPRIȚA GEORGIANA HORTENZIA în funcția de execuție de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul constatare contribuabili,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
131319.04.2021Dispoziție privind numirea domnului DINU ARISTICĂ în funcția publică de execuție de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul constatare contribuabili,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
131419.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei VASILOIU BOLOLOI GEORGETA în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul constatare contribuabili,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
131519.04.2021Dispoziție privind numirea domnului PALIU MURGAN GEORGE PETRIȘOR în funcția publică de conducere de șef de serviciu,Serviciul constatare și urmărire persoane juridice ,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării
131619.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei BUDULAN IULIANA EUGENIA în funcția publică de execuție de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul constatare și urmărire persoabe juridice,Direcția impozite și taxe ,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
131719.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei POPESCU MARIA DANIELA în funcția publică de execuție de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul constatare și urmărire persoane juridice,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
131819.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei DĂDULESCU MARIA în funcția publică de execuție de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul constatare și urmărire persoane juridice,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare areorganizării autorității
131919.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei CATANĂ SILVIA în funcția publică de execuție,de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul constatare și urmărire persoane juridice,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
132019.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei DIACONESCU DIANA ELENA în funcția publică de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul constatare și urmărire persoane juridice,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
132119.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei BĂDIȚA DANIELA în funcția publică de execuție de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul constatare și urmărire persoane juridice,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
132219.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei CÎRSTEA ȘTEFANIA ADRIANA în funcția publică de execuție de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul constatare și urmărire persoane juridice,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
132319.04.2021Dispoziție privind numirea domnului MUNTEANU FLORIN DANIEL în funcția publică de conducere de șef serviciu,Serviciul concesionări contracte,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
132419.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei PECINGINĂ IULIA în cuncția publică de inspector ,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul concesionări contracte,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
132519.04.2021Dispoziție privind numirea domnului IONESCU ION SORIN în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul concesionări contracte,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizări autorității
132619.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei MARIA ADRIANA în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul concesionări contracte,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
132719.04.2021Dispoziție privind reîncadrarea doamnei OBADĂ ELENA MĂDĂLINA,până la pronunțarea instanței de fond,în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul concesionări contracte,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
132819.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei SULEA SIMONA CLAUDIA în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul concesionări contracte,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
132919.04.2021Dispoziție privind numirea doamnului Dan Adrian în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul concesionări contracte,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
133119.04.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru o persoană cu handicap grav numitei VOICU CONSTANȚA
133120.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei ȚÎRLEA MIRELA în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul evidență,Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
133219.04.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru o persoană cu handicap grav doamnei TUFAN MARIA
133320.04.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință ordinară,online,în data de 26.04.2021 Deschide
133420.04.2021Dispoziție privind modificarea Unității de Implementare a Proiectului (U.I.P.) prevăzută la art.1 din Dispoziția nr.1577/10.04.2020 pentru numirea membrilor U.I.P. modificată și completată prin Dispoziția nr.2016 din 20.07.2020
133520.04.2021Dispoziție privind numirea domnului BĂLUȚĂ ION-FLORIN în funcția de conducere de șef serviciu,Serviciul ordine,liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor municipiului Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
133620.04.2021Dispoziție privind numirea domnului CĂLIN ILIE LIVIU în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent,Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine,liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
133720.04.2021Dispoziție privind numirea domnului DUȚESCU IONUȚ în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent,Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine,liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
133820.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei NAIDAR ELISABETA în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine,liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
133920.04.2021Dispoziție privind numirea domnului Roșu Nicolae Marius în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine,liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
134020.04.2021Dispoziție privind numirea domnului GHENCEA OPREA în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent,Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine,liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
134120.04.2021dispoziție privind numirea domnului ENCULESCU ION în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent,Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine,liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
134220.04.2021 Dispoziție privind numirea domnului POIENARU ION în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine,liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
134320.04.2021dispoziție privind numirea domnului ALEXANDRU ION - DRAGOȘ în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine,liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
134420.04.2021dispoziție privind numirea domnului BĂLĂCEANU MAIKIDON în funcția publică de polițist local,clasa I gradul profesional superior Compartimentul ordine și liniște publică Serviciul ordine,liniște publică paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu Direcția Poliția Locală începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
134520.04.2021Dispoziție privind numirea domnului BOGDAN CONSTANTIN în funcția publică de polițist local,clasa I gradul profesional asistent Compartimentul ordine și liniște publică Serviciul ordine,liniște publică paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu Direcția Poliția Locală începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
134620.04.2021Dispoziție privind numirea domnului BREAZU GHEORGHE CLAUDIU în funcția publică de polițist local,clasa I gradul profesional superior Compartimentul ordine și liniște publică Serviciul ordine,liniște publică paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu Direcția Poliția Locală începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
134720.04.2021Dispoziție privind numirea domnului GHENCEA TEODOR în funcția publică de polițist local,clasa I gradul profesional superior Compartimentul ordine și liniște publică Serviciul ordine,liniște publică paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu Direcția Poliția Locală începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
134820.04.2021Dispoziție privind numirea domnului PREDA CONSTANTIN în funcția publică de polițist local,clasa I gradul profesional superior Compartimentul ordine și liniște publică Serviciul ordine,liniște publică paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu Direcția Poliția Locală începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
134920.04.2021Dispoziție privind numirea domnului PREDA DUMITRU MARIUS în funcția publică de polițist local,clasa I gradul profesional superior Compartimentul ordine și liniște publică Serviciul ordine,liniște publică paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu Direcția Poliția Locală începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
135020.04.2021Dispoziție privind numirea domnului STOICA ALIN PETRU în funcția publică de polițist local,clasa I gradul profesional asistent Compartimentul ordine și liniște publică Serviciul ordine,liniște publică paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu Direcția Poliția Locală începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
135120.04.2021Dispoziție privind numirea domnului BORHOATĂ - POPESCU MARIUS - CĂTĂLIN în funcția publică de polițist local,clasa I gradul profesional principal Serviciul circulație rutieră,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
135222.04.2021Dispoziție privind numirea domnului BECHERU CONSTANTIN RĂZVAN în funcția publică de polițist local,clasa I gradul profesional superior Serviciul circulație rutieră,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
135320.04.2021Dispoziție privind numirea domnului BÂZOC AURELIAN IONUȚ în funcția publică de polițist local,clasa I gradul profesional principal,Compartimentul ordine și liniște publică Serviciul circulație rutieră,evidența persoanelor și dispecerat,Municipiului Târgu Jiu Direcția Poliția Locală începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
135420.04.2021Dispoziție privind numirea domnului POPA CRISTIAN în funcția publică de conducere de șef serviciu,Compartimentul ordine și liniște publică Serviciul circulație rutieră,evidența persoanelor și dispecerat,Municipiului Târgu Jiu Direcția Poliția Locală începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
135520.04.2021Dispoziție privind numirea domnului NETEDU DUMITRU în funcția publică de șef birou Biroul paza bunurilor și obiectivelor,Serviciul ordine,liniște publică paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu Direcția Poliția Locală începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
135620.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei BURLAN AMALIA în funcția publică de polițist local,clasa I gradul profesional asistent Compartimentul ordine și liniște publică Serviciul ordine,liniște publică paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu Direcția Poliția Locală începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
135720.04.2021Dispoziție privind numirea domnului AL-VĂDANEI SANDU în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional principal,Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine,liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
135820.04.2021Dispoziție privind numirea domnului FERARU CĂTĂLIN în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine,liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
135920.04.2021Dispoziție privind numirea domnului PRIESCU PANTELICĂ în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent,Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine,liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
136020.04.2021 Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei CAZAN ALINA
136120.04.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav,domnului Rămescu Vasile
136220.04.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei ȚUICĂ CRISTINA ,asistent personal al persoanei cu handicap grav
136320.04.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoană cu handicap grav copilului BEJEAN ELENA -SORIANA
136420.04.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav,doamnei CIOCOIU IOANA
136520.04.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei NEGREA ADELA,asistent personal pentru persoană cu handicap grav
136620.04.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al domnului BURDULEA ALEXANDRU DOREL asistent personal al persoanei cu handicap grav
136720.04.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a numitului DRĂGAN IOAN
136820.04.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepționare a documentației tehnice (Studiu de Fezabilitate,Proiect Tehnic) pentru obiectivul de investiții : ”Reabilitare sistem de iluminat public Parc Insuliță”,Municipiul Târgu Jiu
136920.04.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală pentru lucrarea ”SISTEM DE SEMAFORIZARE STRADA UNIRII - ZONĂ COMPLEX COMERCIAL GÂRDU ȘI SISTEM DE SEMAFORIZARE BULEVARDUL ECATERINA TEORODOIU - INTERSECȚIE STRADA GAROFIȚEI”
137020.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei PAVEL ELENA CLAUDIA în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional principal,Biroul protecție mediu,disciplina în construcții și afișaj stradal,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
137120.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei RUSTOIU MIHAELA PUICA în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional principal,Biroul protecție mediu,disciplina în construcții și afișaj stradal,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
137220.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei DRAICA MARIA DANIELA în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul monitorizare sisteme de suraveghere și organizare internă,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
137320.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei MOLDOVEANU AURORA în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional principal,Compartimentul monitorizare sisteme de suraveghere și organizare internă,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
137420.04.2021dispoziție privind numirea domnului TOMA EMIL în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul monitorizare sisteme de suraveghere și organizare internă,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
137520.04.2021Dispoziție privind numirea domnului ȚÎRCĂ CIPRIAN CORNEL în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul monitorizare sisteme de suraveghere și organizare internă,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
137620.04.2021Dispoziție privind numirea domnului CAZAN TIBERIU în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul monitorizare sisteme de suraveghere și organizare internă,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
137720.04.2021Dispoziție privind numirea doamna TUCĂ CRISTINA AURORA în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent ,BIROUL Protecție mediu,disciplina în construcții și afișaj stradal,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
137820.04.2021Dispoziție privind numirea doamna COCOLEA DANA în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent ,BIROUL Protecție mediu,disciplina în construcții și afișaj stradal,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
137920.04.2021Dispoziție privind numirea doamna ȚOPÎRDEA MIHAELA LUMINIȚA în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior,BIROUL Protecție mediu,disciplina în construcții și afișaj stradal,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
138020.04.2021Dispoziție privind numirea doamna STAMATE MARIA în funcția publică de șef birou,BIROUL Protecție mediu,disciplina în construcții și afișaj stradal,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
138120.04.2021Dispoziție privind numirea doamna SAVA NICOLETA în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent ,Biroul control comercial,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
138220.04.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a documentaţiilor pentru obiectivul de investiții „REABILITARE,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ ”
138320.04.2021Dispoziție privind numirea doamna HUREZEANU ANGELA în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent ,Biroul control comercial,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
138420.04.2021Dispoziție privind numirea doamna FEROIU MIRELA GEORGIANA în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior ,Biroul control comercial,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
138520.04.2021Dispoziție privind numirea domnului IONAȘCU ION CLAUDIU în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional principal ,Biroul control comercial,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
138620.04.2021Dispoziție privind numirea domnului ANGHELESCU MARIAN LEONARD în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior ,Biroul control comercial,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
138720.04.2021Dispoziție privind numirea doamna KRUPENSCHI EMILIA NICOLETA în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior ,Biroul control comercial,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
138820.04.2021Dispoziție privind numirea domnului CRĂCIUNESCU CONSTATIN ANDREI în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional debutant ,Serviciul circulație rutier,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
138920.04.2021Dispoziție privind numirea domnului VIEZURE LEONARD DUMITRU în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior ,Serviciul circulație rutier,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
139020.04.2021Dispoziție privind numirea domnului VĂCĂCARU VASILE în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior ,Serviciul circulație rutier,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
139120.04.2021 Dispoziție privind numirea domnului STOLOJANU CONSTANTIN în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior ,Serviciul circulație rutier,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
139220.04.2021Dispoziție privind numirea domnului NEFIRU MARIA CORINA în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior ,Serviciul circulație rutier,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
139320.04.2021Dispoziție privind numirea domnului MITU BOGDAN GABRIEL în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior ,Serviciul circulație rutier,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
139420.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei MĂNESCU SĂVICA în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior ,Serviciul circulație rutier,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
139520.04.2021Dispoziție privind numirea domnului ILADIE ION în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior ,Serviciul circulație rutier,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
139620.04.2021Dispoziție privind numirea doamna LOGA ELENA - ADRIANA în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional principal ,Serviciul circulație rutier,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
139720.04.2021Dispoziție privind numirea doamna BRÎNZAN VIOLETA în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior ,Serviciul circulație rutier,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
139820.04.2021Dispoziție privind numirea domnului CAPRICI ION în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior ,Serviciul circulație rutier,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
139920.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei ARDEOAICA RAMONA în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior ,Serviciul circulație rutier,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
140020.04.2021Dispoziție privind numirea domnului DRAICA CONSTANTIN în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior ,Serviciul circulație rutier,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
140120.04.2021Dispoziție privind numirea domnului TURCU MIHAI în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent ,Serviciul circulație rutier,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
140220.04.2021Dispoziție privind numirea domnului TURCANU DUMITRU în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent ,Serviciul circulație rutier,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
140320.04.2021Dispoziție privind numirea domnului ȘOȘOI ILIE COSTINEL în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior ,Serviciul circulație rutier,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
140420.04.2021Dispoziție privind numirea domnului ȘERBAN VASILE LAURENȚIU în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior ,Serviciul circulație rutier,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
140520.04.2021Dispoziție privind numirea domnului SECELEANU IONEL COSMIN în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional principal,Serviciul circulație rutieră,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Polița Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
140620.04.2021Dispoziție privind numirea domnului POPESCU PANTELIMON ALIN în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional principal,Serviciul circulație rutieră,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Polița Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
140720.04.2021Dispoziție privind numirea domnului POPESCU LIVIU în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent,Serviciul circulație rutieră,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Polița Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
140820.04.2021Dispoziție privind numirea domnului MANOLE VENEAMIN în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent,Serviciul circulație rutieră,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Polița Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
140920.04.2021Dispoziție privind numirea domnului ȘĂRĂMĂT DUMITRU TOMA în funcția publică de în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent,Serviciul circulație rutieră,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
141020.04.2021Dispoziție privind numirea domnului DRULĂ MINEL în în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent,Serviciul circulație rutieră,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
141120.04.2021Dispoziție privind numirea domnului DRĂGĂNESCU DANIEL DUMITRU în funcția publică de în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent,Serviciul circulație rutieră,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
141220.04.2021Dispoziție privind numirea domnului CROICU SORIN în funcția publică de în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent,Serviciul circulație rutieră,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
141320.04.2021Dispoziție privind numirea doamna CĂMIN ARIADA în funcția publică de în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine și liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiul Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
141420.04.2021Dispoziție privind numirea domnului TUDORACHE OVIDIU în funcția publică de în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine și liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiul Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
141520.04.2021Dispoziție privind numirea domnului TRUȘCĂ BOGDAN COSTANTIN în funcția publică de în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine și liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiul Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
141620.04.2021Dispoziție privind numirea domnului CIUHU CONSTANTIN CRISTIAN în funcția publică de în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine și liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiul Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
141720.04.2021Dispoziție privind numirea domnului MARINESCU ION DRAGOȘ în funcția publică de în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine și liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiul Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
141820.04.2021Dispoziție privind numirea domnului ROMANESCU VASILE în funcția publică de în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine și liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiul Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
141920.04.2021Dispoziție privind numirea domnului IAMBAR VASILE în funcția publică de în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine și liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiul Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
142020.04.2021Dispoziție privind numirea domnului TUDOR GABRIEL DORIN în funcția publică de în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine și liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiul Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
142120.04.2021Dispoziție privind numirea domnului CĂVĂLOIU SORIN în funcția publică de în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine și liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiul Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
142222.04.2021Dispoziție privind numirea domnului DĂNESCU MIRCEA în funcția publică de în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine și liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiul Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
142320.04.2021Dispoziție privind numirea domnului GHICA MARCEL CONSTANTIN în funcția publică de în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine și liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiul Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
142420.04.2021Dispoziție privind numirea domnului CĂVĂLOIU COSMIN în funcția publică de în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine și liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiul Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
142520.04.2021Dispoziție privind numirea domnului POPESCU CONSTANTIN DANIEL în funcția publică de în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine și liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiul Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
142620.04.2021Dispoziție privind numirea domnului VASILOIU ION - FLORIN în funcția publică de în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional asistent Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine și liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiul Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
142720.04.2021Dispoziție privind numirea domnului ȘERBĂNESCU ADRIAN în funcția publică de în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine și liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiul Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
142820.04.2021Dispoziție privind numirea domnului DAN LAURENȚIU în funcția publică de director executiv la Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
142920.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei EVULESCU RAMONA în funcția publică de șef serviciu la Serviciul evidență a persoanelor Târgu Jiu Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
143020.04.2021Dispoziție privind numirea domnului ANGHEL IONUȚ în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul evidență a persoanelor Târgu Jiu Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
143120.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei ȚÎRLEA MIRELA în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul evidență,Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
143220.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei FOLCUȚ CARMEN MARIANA,în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul evidență,Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
143320.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei CîRCIUMARU CORNELIA- ELENA în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul evidență,Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
143420.04.2021Dispoziție privind numirea domnului BÎRCĂ-NADOLU CONSTANTIN-CLAUDIU în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul evidență,Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
143520.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei ROȘCA IOANA în funcția publică de referent,clasa III,gradul profesional superior,Serviciul evidență,Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
143620.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei VĂDUVA CAMELIA MONICA în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional principal,Serviciul evidență,Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
143720.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei COTOJMAN ALEXANDRA în funcția publică de consilier,clasa I,gradul profesional principal,Compartimentul ghișeu unic,Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
143820.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei PĂSĂREANU DANIELA în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul stare civilă,Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
143920.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei NIMARĂ BIANCA ADRIANA în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional asistent,Serviciul stare civilă,Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
144020.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei MOLDOVEANU CLAUDIA în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul evidență,Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
144120.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei COSTESCU ELENA CAMELIA în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul stare civilă,Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
144220.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei ANDRONIE BEATRICE- ALINA în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul stare civilă,Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
144320.04.2021 Proiect de dispoziție privind numirea doamnei URDEA ANA-MARIA în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional asistent,Serviciul stare civilă,Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
144420.04.2021Dispoziție privind doamnei TOADER ALINA DIANA ALICE în funcția publică de director executiv la Direcția de protecție socială Târgu Jiu începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
144520.04.2021dispoziție privind numirea doamnei AVRAM ELENA DANIELA în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional principal,Compartimentul organizare activități sociale ,Direcția de protecție socială Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării
144620.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei PĂUNESCU LOREDANA CLAUDIA în funcția publică de inspector,clasa I gradul profesional superior,Serviciul protecție socială,Direcția de protecție socială Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării
144720.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei ZAMFIR LILICA în funcția publică de șef serviciu,Serviciul protecție socială,Direcția de protecție socială Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării
144820.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei BRĂTUIANU LIDIA ELENA în funcția publică de inspector clasa I,gradul profesional superior,Serviciul protecție socială,Direcția de protecție socială Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
144920.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei POPESCU ADRIANA în funcția publică de consilier clasa I,gradul profesional superior,Serviciul protecție socială,Direcția de protecție socială Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
145020.04.2021Dispoziție privind numirea domnului CINCĂ CONSTANTIN-DANIEL în funcția publică de inspector clasa I,gradul profesional superior,Serviciul protecție socială,Direcția de protecție socială Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
145120.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei CREȚAN ELENA în funcția publică de consilier clasa I,gradul profesional superior,Serviciul protecție socială,Direcția de protecție socială Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
145220.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei LUCA ADELAIDA în funcția publică de consilier clasa I,gradul profesional superior,Serviciul protecție socială,Direcția de protecție socială Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
145320.04.2021 Dispoziție privind numirea doamnei FĂTU RALUCA OANA în funcția publică de inspector clasa I,gradul profesional superior,Serviciul protecție socială,Direcția de protecție socială Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
145420.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei SIMA CARMEN în funcția publică de inspector clasa I,gradul profesional superior,Serviciul protecție socială,Direcția de protecție socială Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
145520.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei UDRIȘTOIU CRISTINA MARIA în funcția publică de inspector clasa I,gradul profesional superior,Serviciul protecție socială,Direcția de protecție socială Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
145620.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei LOZAN MIOARA în funcția publică de inspector clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul autoritate tutelară și asistență socială specială,Direcția de protecție socială Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
145720.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei FRUNZARU IOANA-LILIANA în funcția publică de inspector clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul autoritate tutelară și asistență socială specială,Direcția de protecție socială Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
145820.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei OZUNU TUDORA în funcția publică de consilier clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul autoritate tutelară și asistență socială specială,Direcția de protecție socială Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
145920.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei TOMOIALĂ RODICA în funcția publică de consilier clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul autoritate tutelară și asistență socială specială,Direcția de protecție socială Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
146020.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei IORDĂNESCU NARCISA DIANA în funcția publică de inspector clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul protecția drepturilor copilului,Direcția de protecție socială Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
146120.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei TRUȘCĂ LOREDANA IONICA în funcția publică de inspector clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul protecția drepturilor copilului,Direcția de protecție socială Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
146220.04.2021Dispoziție privind constituirea comisiei în vederea predării-primirii bunului ce face obiectul Protocolului încheiat între Administrația Națională „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Jiu,Craiova și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgu Jiu,pentru obiectivul ”Regularizare râu Jiu în zona pod Abatod - pod CF Bârsești - fosta groapă de cenușă - 0,7 km”
146320.04.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav,copilului DIMA IONELA
146420.04.2021Dispoziție privind respingerea cererii de acordare a alocației pentru susținerea familiei a doamnei BOB ELENA
146520.04.2021Dispoziție privind modificarea componenței familiei și a cuantumului alocației pentru susținere acordate doamnei RUȘITORU LOREDANA LARISA
146620.04.2021 Dispoziție privind respingerea dreptului la ajutor social al doamnei BOB ELENA
146720.04.2021Dispoziție privind respingerea dreptului la ajutor social a doamnei LOGOJAN ELENA
146820.04.2021Dispoziție privind aprobarea Codului de conduită etică și profesională a funcționarilor public și personalului contractual din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,Direcției de evidență a persoanelor Târgu Jiu și Direcției de protecție socială Târgu Jiu
146920.04.2021Dispoziție privind numirea și stabilirea atribuțiilor consilierilor de etică la nivelul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,Direcției de evidență a persoanelor Târgu Jiu și Direcției de protecție socială Târgu Jiu
147022.04.2021Dispoziție privind numirea înlocuitorilor pentru poziția Asistent Manager Contabil Bugetar din Unitatea de Implementare a Proiectelor ( UIP),pe perioada absenței din instituție a titularilor
147123.04.2021Dispoziție privind actului de naștere nr. 1790 din 12.10.1973 privind pe numitul CĂLDĂRARU OLIVER în sensul că la rubrica : prenumele tatălui titularului actului să se treacă corect ,IOAN - GICU ,în loc de,IOAN,cum din eroare a fost trecut.
147226.04.2021Dispoziție privind acordarea alocatie pentru susținerea familiei PREDICĂ GABRIEL
147326.04.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social NEMȚOIU SIMONA - GRETA
147426.04.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social MIUȚI FLORENTINA
147526.04.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social VASILE DOINA
147626.04.2021Dispoziție privind acordarea alocatie pentru susținerea familiei ENEA LOREDANA
147726.04.2021Dispoziție privind acordare ajutor de urgență FÎCIU IONELA - MARIA
147826.04.2021Dispoziție privind respingerea cererii domnului BONCULESCU SABIN de acordare a unui pachet cu alimente tradiționale pentru Sărbătorile de Paște
147926.04.2021Dispoziție privind respingerea cererilor doamnelor CRĂCEA CATRINEL - CAMELIA,MIUȚI FLORENTINA și MUREȘANU LUMINIȚA de acordare a unor pachete cu alimente tradiționale pentru Sărbătorile de Paște
148026.04.2021Dispoziție privind respingerea cererii doamnei TALABĂ AURORA de acordare a unui pachet cu alimente tradiționale pentru Sărbătorile de Paște
148126.04.2021Dispoziție privind acordarea a 50 de pachete cu alimente tradiționale oferite cu ocazia Sărbătorilor de Paște
148326.04.2021Dispoziție privind respingerea cererii doamnei DUMITRESCU ADNANA - VASILICA de acordare a unui pachet cu alimente tradiționale pentru Sărbătorile de Paște
148426.04.2021Dispoziție privind respingerea cererii doamnei FRĂȚILĂ GABRIELA de acordare a unui pachet cu alimente tradiționale pentru Sărbătorile de Paște
148526.04.2021Dispoziție privind încetarea raportului de muncă al doamnei DIACONESCU LOREDANA consilier juridic,gradul profesional i în cadrul Aparatului permanent Consilier Local,începând cu data de 04.05.2021
148627.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei CIMPU MARIA - MIRELA în funcția publică de inspector,grad profesional asistent,Compartimentul organizare administrativ,Serviciul organizare evenimente,administrativ,Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
148727.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei VĂDUVA VICTORIA în funcția publică de inspector,grad profesional superior,Compartimentul organizare administrativ,Serviciul organizare evenimente,administrativ,Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
148827.04.2021Dispoziție privind numirea doamnei CRISTEA NARCISA - VIRGINIA în funcția publică de director executiv la Direcția economică,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
148927.04.2021Dispoziție privind numirea domnului PAȘOLEA FLORIN în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Compartimentul investiții,Direcția investiții și gospodărie comunitară începând cu data de 04.05.2021 ca urmare a reorganizării autorității
149027.04.2021Dispoziție privind reîncadrarea doamnei OBADĂ ELENA MĂDĂLINA,până la soluționarea definitivă a cauzei,în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul concesionări contracte,Direcția impozite și taxe,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
149127.04.2021Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al domnului LUCA EUGEN în funcția publică de polițist local,clasa III - a,gradul profesional superior ,gradația 3,prin transfer în interesul serviciului la Serviciul Poliția Locală din cadrul Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Motru,începând cu data de 04.05.2021
149227.04.2021Dispoziție privind menținerea suspendării raportului de serviciu al de drept a raportului de serviciu al doamnei UDROIU DIANA - MARIA,inspector,grad profesional superior la Direcția Publică Comunitară Locală de Evidență a Persoanelor Târgu Jiu,instituție supusă reorganizării prin HCL nr.77/22.02.2021 și rezervarea postului de inspector,grad profesional superior din cadrul Serviciului stare civilă,Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu
149327.04.2021Dispoziție privind menținerea suspendării raportului de serviciu al de drept a raportului de serviciu al domnului SÎRBU DORIN,polițist local,clasa a III -a ,grad profesional superior la Poliția Locală Târgu Jiu,instituție supusă reorganizării prin HCL nr.77/22.02.2021 și rezervarea postului de inspector,grad profesional superior din cadrul Serviciului stare civilă,Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu
149427.04.2021Dispoziție privind menținerea suspendării raportului de serviciu al de drept a raportului de serviciu al doamnei POPESCU ALEXANDRA inspector principal la Poliția Locală Târgu Jiu,instituție supusă reorganizării prin HCL nr.77/22.02.2021 și rezervarea postului de inspector,grad profesional principal din cadrul Centrul pentru informarea cetățenilor Direcția informare administrație publică locală organizare evenimente administrative
149527.04.2021Dispoziție privind menținerea suspendării raportului de serviciu al de drept a raportului de serviciu al doamnei PĂTRAȘCU AMELIA șef birou la Biroul financiar,contabilitate din cadrul,Direcția de protecție socială Târgu Jiu,instituție supusă reorganizării prin HCL nr.77/22.02.2021 și rezervarea postului de inspector,grad profesional superior din cadrul Compartimentului situații financiare și sinteze,Direcția economică
149627.04.2021Dispoziție privind menținerea suspendării raportului de serviciu al de drept a raportului de serviciu al domnului FRUNZARU COSMIN,expert,grad profesional superior al Direcția Publică de Patrimoniu Târgu Jiu,instituției supusă reorganizării prin HCL nr.77/22.02.2021 și rezervarea postului de inspector,grad profesional superior din cadrul Compartimentului evidență centralizată patrimoniu,Direcția evidența patrimoniu,Direcția evidență Patrimoniu fond locativ
149727.04.2021 Dispoziție privind menținerea suspendării raportului de serviciu al de drept a raportului de serviciu al doamnei URDĂREANU MILICA,infirmieră la Direcția Publică de Protecție Socială Târgu Jiu,instituției supusă reorganizării prin HCL nr.77/22.02.2021 și rezervarea postului de infirmieră,din cadrul Compartimentului 5 creșe ( Creșa nr.4 ),Direcția Protecție Socială Târgu Jiu
149827.04.2021Dispoziție privind menținerea suspendării doamnei STOIENOIU CRISTINA - ANCUȚA,infirmieră la Direcția Publică de Protecție Socială Târgu Jiu,instituției supusă reorganizării prin HCL nr.77/22.02.2021 și rezervarea postului de infirmieră,din cadrul Compartimentului 5 creșe ( Creșa nr.2 ),Direcția Protecție Socială Târgu Jiu
149927.04.2021Dispoziție privind menținerea suspendării doamnei ROBESCU LUISA ALEXANDRA ,asistent medical la Direcția Publică de Protecție Socială Târgu Jiu,instituției supusă reorganizării prin HCL nr.77/22.02.2021 și rezervarea postului de infirmieră,din cadrul Serviciul asistent medical școlar ( cabinetul medical școlar nr. 8 ),Direcția,evidența patrimoniului și fond locativ
150027.04.2021Dispoziție privind menținerea suspendării doamnei PAVEL ROXANA - CRISTINA,mediator sanitar la Direcția Publică de Protecție Socială Târgu Jiu,instituției supusă reorganizării prin HCL nr.77/22.02.2021 și rezervarea postului de mediator sanitar,din cadrul Compartimentului asistent medical comunitar,Direcția Protecție Socială Târgu Jiu
150127.04.2021Dispoziție privind menținerea suspendării doamnei PĂTRAȘCU UNGUREANU VASILICA VIRGINIA,medic dentist la Direcția Publică de Patrimoniu Târgu Jiu,instituției supusă reorganizării prin HCL nr.77/22.02.2021 și rezervarea postului de medic dentist ,din cadrul Serviciul asistență medicală școlară ( Cabinetul stomatologic C.N. Ecaterina Teodoroiu) ),Direcția,evidența patrimoniului și fond locativ
150227.04.2021Dispoziție privind menținerea suspendării doamnei ENACHE CORNELIA ALEXANDRA,asistent medical la Direcția Publică de Patrimoniu Târgu Jiu,instituției supusă reorganizării prin HCL nr.77/22.02.2021 și rezervarea postului de medic dentist ,din cadrul Serviciul asistență medicală școlară ( Cabinetul medical școlar nr.7 ),Direcția,evidența patrimoniului și fond locativ
150327.04.2021Dispoziție privind menținerea suspendării doamnei COTOJMAN LOREDANA,asistent medical la Direcția Publică de Patrimoniu Târgu Jiu,instituției supusă reorganizării prin HCL nr.77/22.02.2021 și rezervarea postului de medic dentist ,din cadrul Serviciul asistență medicală școlară ( Cabinetul medical școlar nr.4 ),Direcția,evidența patrimoniului și fond locativ
150427.04.2021Dispoziție privind menținerea suspendării domnului URDEA FLORIN,director executiv la Poliția Locală Târgu Jiu,instituției supusă reorganizării prin HCL nr.77/22.02.2021 și rezervarea postului de director executiv ,din cadrul Poliției Locale Târgu Jiu
150527.04.2021Dispoziție privind menținerea suspendării doamna VÎRJEAN IUSTINA PARASCHIVA,polițist local ,clasa a III- a ,grad profesional superior la Poliția Locală Târgu Jiu,instituției supusă reorganizării prin HCL nr.77/22.02.2021 și rezervarea postului de polițist local ,grad profesional superior ,din cadrul Serviciului circulație rutieră,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu
150627.04.2021Dispoziție privind actualizarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență
150727.04.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav CIOBANU TUDOR
150828.04.2021Dispoziție privind instituirea curatelei speciale pentru minora CIORTAN NARCISA - ELENA domiciliată în Târgu Jiu str. Hidrocentralei,nr.3,bl.3,sc.3,ap.4 Gorj
150928.04.2021Dispoziție privind încetarea raportului de muncă al doamnei DINA ELENA,angajat cu contract individual de muncă pe postul de portar la Serviciul gestionare situații de urgență,securitatea muncii și administrativ,Direcția resurse umane,managementul funcției publice și comunicare publică,începând cu data de 04.05.2021
151028.04.2021Dispoziție privind suspendare dreptului la ajutor social acordat VASILE DANIEL
151128.04.2021Dispoziție privind suspendare dreptului la ajutor social acordat TÂLMACIU ADRIAN
151228.04.2021Dispoziție privind încetarea ajutorului social acordat PĂTRU ROBERT
151328.04.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social MUREȘAN LUMINIȚA
151428.04.2021Dispoziție privind acordarea alocatie pentru susținerea familiei,MIHAIU SUZANA IZAURA
151528.04.2021Dispoziție privind încetarea acordării la alocatie pentru susținerea familiei BĂLOI MANOLE
151629.04.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav VLĂDOESCU ILIE
151729.04.2021Dispoziție privind desemnarea domnului JIANU GRIGORE,secretar general al Municipiului Târgu Jiu pentru a întocmit și semna fișele de post pentru funcționarii publici de conducere și de execuție pentru care Primarul Municipiului Târgu Jiu îndeplinește calitatea de evaluator
151829.04.2021Dispoziție privind menținerea locului de păstrare a armamentului,munițiilor și a aparaturii tehnice specifice din dotarea Direcției Poliția Locală Târgu Jiu și împuternicirea responsabilului pentru organizarea evidențelor,păstrarea și manipularea acestora,în condițiile legii
151904.05.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală privind lucrarea „Refacere imprejmuire și căi de acces din incinta cazărmii 341 ” Târgu Jiu
152004.05.2021 Dispoziție privind dezvoltare și integrarea sistemului de registratură electronică pentru anul 2021 următoarele plaje de numere pentru registratura electronică a Primăriei Municipiului Târgu Jiu
152104.05.2021Dispoziție privind desemnarea persoanelor care au atribuții pe linia organizării și conducerii evidenței angajamentelor bugetare și legale,pentru viza de ”Bun de plată” la lichidarea cheltuielilor,semnarea formularelor ”Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament”,”Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare”,”Angajament bugetar individual/global”,”Ordonanțare de plată”,pentru plata cheltuielilor și semnarea dispozițiilor bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare și notelor de TVA
152204.05.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a bunurilor materiale și serviciilor specifice activității Direcției de protecție socială Târgu Jiu
152304.05.2021Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei TURONY NARCISA-LUCIANA,consilier juridic,clasa I,grad profesional superior,gradația 4,în cadrul Serviciului juridic contencios,Direcția juridică,registrul agricol,cadastru din Primăria Municipiului Târgu Jiu,prin transfer la cerere la Consiliului Județean Gorj
152404.05.2021Dispoziție privind repartizarea activității de coordonare și control a Teatrului Dramatic ”Elvira Godeanu” Târgu Jiu și Centrului de Cercetare,Documentare și Promovare ”Constantin Brâncuși” Târgu Jiu,domnului Coica Gabriel- Constantin,viceprimar al Municipiului Târgu Jiu
152504.05.2021Dispoziție privind delegarea atribuțiilor Primarului Municipiului Târgu Jiu în temeiul art.157 din O.U.G. nr.57/2019 către Administratorul public al Municipiului Târgu Jiu
152604.05.2021Dispoziție privind repartizarea activității de coordonare și control a Direcției programe,managementul calității și parcări publice și Direcției investiții și parcări publice din Primăria Municipiului Târgu Jiu și a Societății Edilitara Public S.A. Târgu Jiu,domnului Bejinaru Ion Bogdan,viceprimar al Municipiului Târgu Jiu
152704.05.2021Dispoziție privind repartizarea activității de coordonare și control (inclusiv dreptul de semnătură) a Direcției de evidența a persoanelor Târgu Jiu,domnului Jianu Grigore,secretar general al Municipiului Târgu Jiu Primarul Municipiului Târgu Jiu,domnul Marcel-Laurențiu Romanescu
152804.05.2021Dispoziție privind detașarea domnului Stăncioi Marius-Ovidiu,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
152904.05.2021Dispoziție privind detașarea doamnei Cătuna Marinela,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
153004.05.2021 Dispoziție privind detașarea doameni Cojocaru Andreea-Georgiana,asistent medical comunitar principal,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
153104.05.2021Dispoziții privind detașarea doamnei Hapaina Liliana,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
153204.05.2021Dispoziție privind detașarea doamnei Hodoiu Nicoleta,asistent medical comunitar principal,PL,la Direcția de Sănătare Publică Gorj
153304.05.2021 Dispoziție privind detașarea doamnei Popeangă Maria Alina,asistent medical comunitar principal,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
153404.05.2021Dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar de către domnul BĂLUȚĂ ION - FLORIN șef serviciu,Serviciul ordine,liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021 și până la încetarea suspendării raportului de serviciu al titularului postului - domnul URDEA FLORIN,ca urmare a acordării concediului pentru îngrijirea copilului până la 7 ani,în cazul copilului cu hanticap
153504.05.2021Dispoziție privind încetarea ,din motive neimputabile ( care nu ține persoana salariatei ),a contractului de individual muncă nr. 47232/09.11.2018 încheiat între angajator - Primarul Municipiului Târgu Jiu și doamna Popescu Diana,consilier juridic la Aparatul permanent al Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu,determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariata POPESCU DIANA și a refuzului acestuia de a- și da consimțământul pentru locul de muncă vacant,pus la dispoziție
153605.05.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziției publică a produselor ,Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiului Târgu Jiu
153706.05.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav a numitului BUDA IOAN
153806.05.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav SPIRIDON CRISTINA - DANIELA
153906.05.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav LĂȚEA LUDICA
154006.05.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav a numitului CIOBANU ȘTEFAN - CONSTANTIN
154106.05.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru copilul VÎLCEANU SELIN - EVELINA
154206.05.2021Dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar de către domnul CHIRIAC RAUL consilier grad profesional,Compartimentul investiții,a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției investiții și gospodărie comunitară,începând cu 06.05.2021,până la limita a 60 zile calendaristice ce vor fi calculate de la data încetării stării actuale de alertă
154306.05.2021Dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Neluș Roberta consilier superior gradația 5 în cadrul Compartimentul agricol cadastru a funcției publice de conducere de șef serviciu al Serviciului agricol cadastru începând cu data de 06.05.2021 și până la expirarea perioadei pentru cares- a dispus detașarea titularului postului - domnului Mincă Mihai la Direcția evidența patrimoniul și fond locativ
154506.05.2021Dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna POPESCU CARMEN - CORNELIA inspector superior,Serviciul fond locativ,a funcției publice de conducere de șef serviciu al Serviciului fond locativ,Direcția evidența patrimoniului și fon locativ,începând cu data de 06.05.2021până la limita a 60 zile calendaristice ce vor fi calculate de la data încetării stării actuale de alertă
154606.05.2021Dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar de către domnul JILĂVEANU IONUȚ consilier grad profesional,Compartimentul gospodărie comunitară,a funcției publice de conducere de director executiv adjunct al Direcției investiții și gospodărie comunitară,începând cu 06.05.2021,până la limita a 60 zile calendaristice ce vor fi calculate de la data încetării stării actuale de alertă
154704.05.2021Dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna MOLDOVEANU CLAUDIA inspector Serviciul stare civilă a funcției publice de conducere de șef serviciu al Serviciul stare civilă începând cu data de 06.05.2021 și până la limita a 60 zile calendaristice ce vor fi calculate de la data încetării stării actuale de alertă
154806.05.2021Dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna GALBENU ELINA - MANUELA consilier grad profesional superior Compartimentul resurse umane,managementul funcției publice și contractuale a funcției publice de conducere de șef serviciu al Serviciul evidență angajamente,Direcția economică,începând cu data de 06.05.2021 și până la limita a 60 zile calendaristice ce vor fi calculate de la data încetării stării actuale de alertă
154906.05.2021Dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar de către domnul MIHAI MINCĂși până la limita a 60 zile calendaristice ce vor fi calculate de la data încetării stării actuale de alertă,șef serviciu Serviciului registrul - agricol cadastru a funcției publice de conducere de director executiv al Direcția evidența patrimoniul și fond locativ începând cu data de 06.05.2021
155007.05.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav a numitului CÎLEA ION
155107.05.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora FOMETESCU CECILIA - DENISA
155207.05.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei DUMITRESCU ADNANA VASILICA
155307.05.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii aprilie 2021 a doamnei VASILE OFELIA ,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
155407.05.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii aprilie 2021 a domnului GALBENU EMILIAN ,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
155507.05.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii aprilie 2021 a doamnei ȘUȚĂ CORINA ,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
155607.05.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii aprilie 2021,al domnului JERCA NICOLAE - GEORGE,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
155707.05.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii aprilie 2021,al doamnei CRĂCIUNEL MIHAELA - ALIS,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
155807.05.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii aprilie 2021,al domnului NEACȘU TUDOREL,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
155907.05.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii aprilie 2021,al domnului CĂLINOIU ALEXANDRU - MIHAI,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
156007.05.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii aprilie 2021,al domnului CHIRIAC RAUL,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
156107.05.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii aprilie 2021 al doamnei PETRIA MĂDĂLINA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
156207.05.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii aprilie 2021,al domnului JULĂCĂTEAN MARIUS,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
156307.05.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii aprilie 2021,al domnului GRUESCU DUMITRU - ADRIAN,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
156407.05.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii aprilie 2021 al doamnei ROVENȚA ALEXANDRA - LUMINIȚA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
156507.05.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii aprilie 2021,al domnului IONESCU MARIUS - VALENTIN,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
156607.05.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii aprilie 2021,al domnului JILĂVEANU IONUȚ,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
156707.05.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii aprilie 2021 al doamnei PRUNĂ ALINA - ELENA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
156807.05.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii aprilie 2021 al doamnei COCOLEA EUGENIA - LOREDANA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
156907.05.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii aprilie 2021 al doamnei BOBINĂ SIMONA - LIDIA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
157007.05.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii aprilie 2021 al doamnei TOROPU CORNELIA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
157107.05.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii aprilie 2021 al doamnei TOMA CRISTINA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
157207.05.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii aprilie 2021 al doamnei PIȚU ALINA - ELENA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
157307.05.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii aprilie 2021 al doamnei PĂTRUȚ ELENA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
157407.05.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii aprilie 2021 al doamnei ROȘCA MIRELA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
157507.05.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii aprilie 2021 al doamnei VASILE ILEANA - SILVIA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
157610.05.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință extraordinară,online,convocată de îndată,în data de 10.05.2021 Deschide
157710.05.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru copilul BALDOVUN ANDRA - MARIA
157810.05.2021Dispoziție privind acordare ajutor de urgență CRISTESCU ELISABETA - CLAUDIA
157910.05.2021Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al domnului ION MOLDOVAN,consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,Compartimentul gospodărire comunitară,Direcția investiții și gospodărie comunitară,începând cu data de 01.06.2021
158010.05.2021Dispoziție privind privind aprobarea recepției parțiale la obiectivul de investiții:,„ Reabilitare canalizare menajeră blocuri aleea Smârdan- Republicii ”,Municipiul Târgu Jiu
158110.05.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor obiectivului de investiții ,Sistem de semaforizare B-dul Ecaterina Teodoroiu,Municipiul Târgu Jiu,etapa II – prioritizare mijloace de transport public în trafic"
158210.05.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție pentru lucrările desfășurate prin Compartimentul Gospodărire Comunitară din cadrul Direcției de Investiții și Gospodărire Comunitară
158310.05.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ,Extindere alimentare cu apă strada Ionel Teodoreanu și Aleea Dumbrava ”,Municipiul Târgu Jiu
158410.05.2021Dispoziție privind privind constituirea comisiei de recepție pentru produsele și serviciile achiziționate pentru Compartimentul Gospodărire Comunitară din cadrul Direcției de Investiții și Gospodărire Comunitară
158510.05.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordat LUPULESCU ELENA CLAUDIA
158611.05.2021Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al domnului AURELIAN MATEIȘESCU ,consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,prin transfer în interesul serviciului la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj,începând cu data de 17.05.2021
158711.05.2021Dispoziție privind constituirea comisiilor de inventariere și efectuarea inventarierii elementelor de natură activelor datoriilor și capitalurilor proprii,precum și a conturilor extrabalanțiere,la data de 29.04.2021,ale direcțiilor reorganizate conform prevederilor H.C.L. nr.77/22.02.2021 privind aprobarea organigramei,statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare,ca urmare a reorganizării Primăriei Municipiului Târgu Jiu și a 5 direcții subordonate autorității
158811.05.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție finală pentru lucrări de marcaj longitudinal din cadrul lucrării ”Marcare rutieră cu vopsea termoplastică în municipiului Târgu Jiu”
158912.05.2021Dispoziție privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Nacu Cristina Mihaela,inspector superior la Compartimentul protecția mediului,Direcția investiții și gospodărie comunitară,începând cu data de 26.04.2021
159012.05.2021Dispoziție privind stabilirea unei comisii de lucru pentru ducerea la îndeplinire a măsurii II.a impuse prin Decizia Curții de Conturi nr.56/23.08.2019
159112.05.2021Dispoziție privind suspendarea de drept a raportului de muncă,al domnului Marian Cătălin Ciungu,referent T IA,gradația 4,în cadrul Compartimentului gestionare situații de urgență din Primăria Târgu Jiu,pe perioada 24.05.2021 0 07.06.2021
159212.05.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a lucrărilor de reparații,a bunurilor și a serviciilor achiziționate de Primăria municipiului Târgu Jiu,altele decât prin unitățile de învățământ,și a comsiei de recepție a lucrărilor de reparații,a bunurilor și a serviciilor,pentru unitățile de învățământ,derulate prin Direcția de Investiții și Gospodărie Comunitară - Compartimentul Investiții și Compartimentul Reparații
159312.05.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de predare-primire a Fondului Locativ de la S.Edilitara Public S.A. către Direcția Evidența Patrimoniului și Fond Locativ
159412.05.2021Dispoziție privind acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Mihai Nicoleta Mihaela
159512.05.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora Popescu Amalia-Adriana
159612.05.2021Dispoziție privind încetarea serviciilor de masă furnizate de Direcția de Protecție Socială Târgu Jiu domnului Cazan Gabriel
159712.05.2021Dispoziție privind încetarea serviciilor de masă furnizate de Direcția de Protecție Socială Târgu Jiu domnului Cazan Gabriel
159813.05.2021Dispoziție privind constatatrea suspendării raportului de serviciu al doamnei Maria Corina Nefiru,polițist local,clasa I,gradul profesional superior,gradația 3,Serviciul circulație rutieră,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția poliția locală Târgu Jiu din Primăria Municipiului Târgu Jiu,ca urmare a acordării concediului pentru creștere copil în vârstă de până la 2 ani,începând cu data de 17.05.2021
159913.05.2021Dispoziție modificarea raportului de serviciu al domnului MĂRUȚĂ ION - LUCIAN,polițist local,clasa III - a,gradul profesional superior,gradația 4,prin transfer în interesul serviciului la Compartimentul Poliției Locale din Primăria Comunei Runcu,începând cu data de 17.05.2021
160013.05.2021Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al doamnei OBADĂ ELENA MĂDĂLINA,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,Serviciul concesionări contracte,Direcția impozite și taxe din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 28.05.2021
160113.05.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocație pentru susținerea familiei domnului AVRAM IONEL
160213.05.2021Dispoziție privind încetarea serviciilor de masă furnizate de Direcția de Protecție Socială Târgu Jiu,doamnei Cazan Rozalia
160313.05.2021Dispoziție privind încetarea serviciilor de masă furnizate de Direcția de Protecție Socială Târgu Jiu domnului PREDA LUCIAN
160413.05.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei acordată doamnei BOBU LETIȚIA
160513.05.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social acordat domnului CAZAN GABRIEL
160613.05.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei ROGOVEANU LAVINIA-NARCISA
160713.05.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul CĂLDĂRARU ALEXANDRU
160813.05.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei SĂUCA ANISIA
160913.05.2021Dispoziție privind acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei DUDUIALĂ EMILIA
161014.05.2021Dispoziție privind virări de credite între programele aceluiași capitol bugetar din bugetul pe anul 2021
161114.05.2021Dispoziție privind constituirea a 4 echipe mobile arondate centrelor de vaccinare „Școala Gimnazială nr.12-Sală Sport” și ”Stadion Municipal Târgu Jiu”
161214.05.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav copilului BIVOLARU VLAD ALEXANDRU
161314.05.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav a numitei CINREZĂ MIHAEAL
161414.05.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de predare primire a bunurilor de retur din domeniul public al Municipiului Târgu Jiu către SC. APAREGIO GORJ S.A.
161517.05.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de produse ”Dotare utilaje și echipamente tehnologice pentru obiectivul - Construire Grădinița cu program normal 3 grupe în Municipiul Târgu Jiu,str. Lt.col.Dumitru Petrescu - Hidrocentralei”
161617.05.2021Dispoziție de modificare a Dispoziției nr.1468/21.04.2021 privind numirea și stabilirea atribuțiilor consilierilor de etică la nivelul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,Direcției de evidență a persoanelor Târgu Jiu și Direcției de protecție socială Târgu Jiu
161817.05.2021Dispoziție privind mutarea definitivă a domnului Florin Pașolea,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,de la Compartimentul investiții și dospodărie comunitară din Primăria Municipiului Târgu Jiu la Compartimentul urmărire contracte,Direcția economică,începând cu data de 17.05.2021
161917.05.2021Dispoziție privind efectuarea de modificări de alocații bugetare în bugetul local pe anul2021
161929.10.2021Dispoziție privind acordarea alocatie pentru susținerea familiei
162017.05.2021Dispoziție privind utilizarea excedentului anului 2020 al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii,în anul 2021
162117.05.2021Dispoziție privind numirea domnului MINCĂ MIHAI în funcția publică de conducere de șef serviciu la Serviciul registrul agricol,cadastru,Direcția juridică,registrul agricol,cadastru,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
162218.05.2021 Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul MARCELU ARMANDO
162318.05.2021Dispoziție privind încetarea furnizării serviciilor acordate CAZAN NICOLAE - ALIN
162418.05.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav PIPI POLINA
162518.05.2021Dispoziție privind delegarea atribuțiilor în domeniul evidenței informatizate ale Direcției de evidență a persoanelor Târgu Jiu,domnului PRISCU DRAGOȘ MARIAN,în perioada 04.05.2021 - 02.07.2021
162618.05.2021Dispoziție privind mutarea temporară a domnului FLORIN PAȘOLEA,consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,de la Compartimentul urmărire contracte,Direcția economică din Primăria Municipiului Târgu Jiu la Compartimentul protecția mediului,Direcția investiții și gospodărie comunitară,în perioada de 18.05.2021 - 18.11.2021
162719.05.2021Dispoziție privind închiderea circulației rutiere pe strada Tudor Vladimirescu Municipiul Târgu Jiu tronsonul cuprins între străzile Mărășești și Gheorghe Tătărăscu,în perioada 24 -28.05.2021,între orele 0800-1530,în vederea executării lucrărilor de reparații cu mixtură asfaltică a părții carosabile de la trecerea la nivel CF 69+517
162819.05.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă CAZAN ALEXANDRA - ELENA asistent personal la persoană cu handicap grav
162920.05.2021Dispoziție privind acordarea alocatie pentru susținerea familiei FOMETESCU MIHAELA
163020.05.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat BOBU MIRCEA
163120.05.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat TĂLMACIU ADRIAN
163220.05.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat CAZAN NICOLAE - ALIN
163320.05.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav FOMETESCU DUMITRU
163420.05.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei BOB LUCICA
163520.05.2021Dispoziție privind încetarea furnizării serviciilor acordate ȘOGOR ELENA - CLAUDIA
163620.05.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei ȘOGOR ELENA - CLAUDIA
163720.05.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei BOB LUCICA
163820.05.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav PREDAN ION
163920.05.2021Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al domnului OVIDIU GHEORGHE CURELEA - inspector,clasa I,grad profesional asistent,gradația 2,prin transfer în interesul serviciului la Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova - Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj,începând cu data de 24.05.2021
164020.05.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Maria Mirabela Căruntu transferată în interesului de serviciului la Serviciul fond locativ,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din Primăria Municipiului Târgu Jiu,cu data de 24.05.2021
164120.05.2021Dispoziție privind închiderea circulației rutiere pe strada 16 Februarie din municipiu,tronsonul cuprins între străzile Tudor Vladimirescu și Dobrogeanu Gherea,în perioada 20-28.05.2021,în vederea executării lucrărilor la obiectivul de investiții “ Modernizarea și reabilitarea zonei protejate a Ansamblului Monumental Calea Eroilor –Etapa I,municipiul Târgu Jiu ” Deschide
164220.05.2021Dispoziție privind mutarea definitivă a doamnei FLOROIU CRISTINA - MARIANA,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,de la Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice,Direcția impozite și taxe din Primăria Municipiului Târgu Jiu la Serviciul constatare contribuabili din Direcția impozite și taxe,începând cu data de 24.05.2021
164321.05.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă BURCI DOCHIA - DORINA asistent personal la persoană cu handicap grav
164421.05.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei BENKE RALUCA MIRABELA
164521.05.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei PĂDURE ELENA ADRIANA
164621.05.2021Dispoziție privind desemnarea persoanelor care au atribuții pe linia organizării și conducerii evidenței angajamentelor bugetare și legale,pentru viza de ”Bun de plată” la lichidarea cheltuielilor,semnarea formularelor ”Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament”,”Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare”,”Angajament bugetar individual/global”,”Ordonanțare de plată”,pentru plata cheltuielilor și semnarea dispozițiilor bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare și notelor de TVA
164721.05.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință ordinară,online,în data de 28.05.2021
164821.05.2021Dispoziție privind mutarea definitivă a domnului DINU ARISTICĂ,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,de la Serviciul constatare contribuabil,Direcția impozite și taxe din Primăria Municipiului Târgu Jiu la Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice din Direcția impozite și taxe,începând cu data de 24.05.2021
164921.05.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de produse ”Dotări pentru obiectivul - Extindere și reabilitare Grădinița Mihai Eminescu,Corp C1,municipiul Târgu Jiu”
165024.05.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul CĂLUGĂRIȚA EDUARD-CRISTIAN
165124.05.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei CĂLDĂRARU LOREDANA
165224.05.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav minorei BUȚU ANA
165324.05.2021Dispoziție privind modificarea numărului de porții de hrană acordate în mod gradtuit domnului BOBU MIRCEA
165424.05.2021Dispoziție privind instituirea curatelei speciale pentru minorul SICHITIU CONSTANTIN- DORIAN,domiciliat în Târgu Jiu,Aleea Smîrdan,nr.8,bl.8,sc.1,et.1,ap.8,județul Gorj
165524.05.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a documentației PT pentru obiectivul de investiții ”Regularizare râu Jiu în zona pod Abator - pod CF Bârsești - fosta groapă de cenușă - 0,7 km”
165625.05.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință extraordinară festivă în data de 27.05.2021 Deschide
165724.05.2021Dispoziție privind închiderea circulației rutiere în perioada 24 -28.05.2021 în intervalul orar 06,00 - 18,00 pe următoarele străzi: str. Tudor Vladimirescu - tronsonul cuprins între străzile Geneva și str. Mărășești și strada G-ral.Dragalina - tronsonul cuprins între străzile I.C.Popilian -Tudor Vladimirescu
165824.05.2021Dispoziție privind mutarea definitivă a doamnei SGURESCU LIVIA,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,de la Serviciul constatare contribuabil,Direcția impozite și taxe din Primăria Municipiului Târgu Jiu la Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice din Direcția impozite și taxe la Serviciul constatare contribuabili din Direcția impozite și taxe ,începând cu data de 27.05.2021
165925.05.2021Dispoziție privind virări de credite și modificări de alocații bugetare în bugetul local 2021
166025.05.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav a numitului HÂRCIANU - DOROBĂȚ GHEORGHE
166125.05.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei BALDOVIN CORNEL
166104.11.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii octombrie 2021,al domnului Călinoiu Alexandru- Mihai,insoector,gradul profesional superior,gradația 2,Compartimentul investiții,Direcția investiții și gospodărie comunitară,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
166225.05.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav RĂUȚ VALI
166325.05.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei GRANCEA ISABELA - LARISA
166425.05.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav FIRESCU SILVIA
166526.05.2021Dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar de către domnul BREAZU GHEORGHE-CLAUDIU,polițist local,gradația 5,în cadrul Compartimentului ordine și liniște publică,a funcției publice de conducere de șef serviciu al Serviciului ordine,liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,pe o durată de 6 luni,începând cu data de 01.06.2021 (01.06.2021 - 30.11.2021),post temporar vacant ca urmare a promovării temporare a domnului BĂLUȚĂ ION FLORIN în funcția de director executiv
166626.05.2021Dispoziție privind aprobarea constituirii comisiilor de recepție a bunurilor materiale,obiectelor de inventar,activelor fixe și a serviciilor achiziționate pentru buna funcționare a activității direcțiilor,serviciilor,compartimentelor și birourilor din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu
166726.05.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de monitorizare și Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare la nivelul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,Direcției evidență a persoanelor Târgu Jiu și Direcției de protecție socială Târgu Jiu
166727.05.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordat CAZAN DOMNICA
166826.05.2021Dispoziție încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a numitei LABĂ MARIOARA
166926.05.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav minorului HIDIȘ VLAD NICOLAE
167026.05.2021Dispoziție privind mutarea definitivă a doamnei NEGRESCU SIMONA- MARIA,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,de la Serviciul constatare contribuabili,Direcția impozite și taxe din Primăria Municipiului Târgu Jiu la Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice din Direcția impozite și taxe,începând cu data de 01.06.2021
167126.05.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de cercetare a evenimentului produs în data de 26.05.2021,în jurul orelor 08,15,în sediul Direcției Poliția Locală Târgu Jiu
167227.05.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare în vederea modificării contractului Servicii de elaborare Strategie Integrantă de Dezvoltare Urbană 2021 - 2027 a Municipiului Târgu Jiu
167327.05.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 4 și stabilirea drepturilor salariale doamnei CROITORU MIOARA asistent personal la persoană cu handicap grav,gradația 3
167427.05.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 1 și stabilirea drepturilor salariale doamnei DRAICA ANDREEA - ALEXANDRA asistent personal la persoană cu handicap grav,gradația 0
167527.05.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 1 și stabilirea drepturilor salariale doamnei VÎRLAN CARMEN asistent personal la persoană cu handicap grav,gradația 0
167627.05.2021Dispoziție privind anularea autorizației de funcționare a agentului economic LA MÂNCĂCIOSU SRL - Autorizație de funcționare numărul 285 din 12.03.2020.
167728.05.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei acordat CAZAN DOMNICA
167827.05.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav AMZULESCU REMUS
167928.05.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă MALEA VERONICA asistent personal la persoană cu handicap grav
168028.05.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică Construire Grădiniță cu program normal cu grupe în Municipiul Târgu Jiu,str. Lt. Col. Dumitru Petrescu - Hidrocentralei ,- lucrări în sarcina Consiliul Local ,.
168128.05.2021Dispoziție privind aprobarea componenței comisiei de atribuire a locuirlor de parcare în parcările publice de reședință de pe raza municipiului Târgu Jiu
168228.05.2021Dispoziție privind aprobarea listei cu destinatarii finali,beneficiari de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde prin programul operațional POAD,prin Schema Națională de Sprijini pentru persoanele fără adăpost
168328.05.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav,doamnei FILIȘ TEREZIA
168428.05.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav,doamnei MĂRGEL RODICA
168528.05.2021Dispoziție privind modificarea numelui din dispoziția nr.2979/08.11.2019 de acordare a dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei STĂNOIU PAULINA
168628.05.2021Dispoziție privind completarea art.2 din Dispoziția nr.1646/21.05.2021 privind desemnarea persoanelor care au atribuții pe linia organizării și conducerii evidenței angajamentelor bugetare și legale,pentru viza de ,Bun de plată,la lichidarea cheltuielilor,semnarea formularelor ”Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament”,”Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare”,”Angajament bugetar individual/global”,”Ordonanțare de plată”,pentru plata cheltuielilor și semnarea dispozițiilor bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare și notelor de TVA
168731.05.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de servicii ,Asistență tehnică,mentenanță,actualizare software sistem informatic integrant la nivelul Primăriei Municipiului Târgu Jiu.
168831.05.2021Dispoziție privind acordarea alocatie pentru susținerea familiei,BURLAN MĂDĂLINA CRISTINA
168931.05.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav OȚET LUCA ANDREI
169031.05.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav ILEANA BOGDAN CRISTIAN
169131.05.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav STĂNILOIU ELENA
169231.05.2021 Dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar,de către doamna Popescu Florentina Elena ,director executiv adjunct la Direcția impozite și taxe,a funcției publice de conducere de director executiv a Direcției informare,administrație publică locală,organizare evenimente,administrativ,pentru o durată de 4 luni,începând cu 02.06.2021 (02.06.2021 - 30.09.2021)
169331.05.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 5 a doamnei Vîlceanu Adriana,inspector,clasa I gradul profesional superior,gradația 4,la Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar,Direcția economică din cadrul Primărieie Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.06.2021
169431.05.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 3 a doamnei Potîrcă Simona,asistent medical principal PL,gradația 2,la Serviciul asistență medicală școlară- cabinetul medical școlar nr.1,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.06.2021
169502.06.2021Dispoziție privind nominalizarea unor funcționari publici pentru a îndeplini atribuțiile specifice de securitate a informațiilor clasificate la nivelul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,în temeiul Legii nr.182/2002 și al H.G. nr.585/2002
169602.06.2021Dispoziție privind rectificarea actului de naștere nr.544 din 16.04.2007,ex I și ex II privind pe numitul Neagoie Raul Marian
169702.06.2021Dispoziție privind suspendare dreptului la ajutor social acordat ALEXANDRU GABRIELA
169802.06.2021Dispoziție privind suspendare dreptului la ajutor social acordat IORDACHE CONSTANTIN- VALENTIN
169902.06.2021Dispoziție privind suspendare dreptului la ajutor social acordat NEMȚOIU SIMONA - GRETA
170002.06.2021Dispoziție privind suspendare dreptului la ajutor social acordat FRUNZĂ - VERDE CORNELIA
170102.06.2021Dispoziție privind modificarea programului de lucru pentru personalul implicat în organizarea următoarelor evenimente culturale care se vor desfășura în perioada iunie – decembrie 2021
170202.06.2021Dispoziție privind acordarea vizei de control financiar preventiv propriu,doamnei GLĂVAN ADELA,Consilier,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul Buget,Execuție Buget și Centralizare Situații Financiare Învățământ Preuniversitar,din cadrul Direcției Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 02.06.2021
170302.06.2021Dispoziție privind acordarea vizei de control financiar preventiv propriu,doamnei PAICU CLAUDIA,Inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul Buget,Execuție Buget și Centralizare Situații Financiare Învățământ Preuniversitar,din cadrul Direcției Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 02.06.2021
170402.06.2021Dispoziție privind acordarea vizei de control financiar preventiv propriu,doamnei CÎRȚÂNĂ MARIA,Șef Serviciu la,Serviciul Buget,Execuție Buget și Centralizare Situații Financiare Învățământ Preuniversitar,din cadrul Direcției Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 02.06.2021
170502.06.2021Dispoziție privind acordarea vizei de control financiar preventiv propriu,doamnei PĂTRAȘCU CRISTINA MARIANA,Inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul Buget,Execuție Buget și Centralizare Situații Financiare Învățământ Preuniversitar,din cadrul Direcției Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 02.06.2021
170603.06.2021Dispoziție detașarea domnului STĂNCIOI OVIDIU - MARIUS,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
170703.06.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de predare primire a bunurilor mobile donate de către persoane fizice sau juridice către Municipiul Târgu Jiu
170803.06.2021Dispoziție privind organizarea controlului financiar preventiv la nivelul Serviciului financiar - contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale,Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 03.06.2021
170903.06.2021Dispoziție stabilire plaja de numere
171003.06.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat DIACONU MARINELA - RAMONA
171103.06.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav TUMBĂR VIRGIL
171203.06.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav PLUGARU MARIA
171303.06.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social acordat VÎLCEANU MARINELA
171403.06.2021Dispoziție privind încetarea furnizării serviciilor de masă acordate dePrimăria Municipiului Târgu Jiu prin DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ BOGEANU LARISA
171503.06.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de Primăria Municipiului Târgu Jiu prin DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ MOLDOVAN OTILIA - ROXANA
171604.06.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul la concursul pentru ocuparea a 7 ( șapte) posturi contractuale vacante de agent de pază de la Biroul paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu din cadrul Direcției Poliția Locală Târgu Jiu - Primăria Municipiului Târgu Jiu,din data de 06.07.2021 - proba scrisă
171704.06.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul la concursul pentru ocuparea postului contractual vacant de inspector de specialitate,gradul profesional IA,din cadrul Serviciului fond locativ,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,din data de 30.06.2021 - proba scrisă
171804.06.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a unui număr de 6 funcționari publici de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu
171904.06.2021Dispoziție privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 1376 din 20.04.2021 privind numirea domnului CAZAN TIBERIU în funcția de publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul monitorizare sisteme d supraveghere și organizare internă,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
172004.06.2021Dispoziție privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 1288 din 19.04.2021 privind numirea doamnei DRĂGAN MIRELA - ELENA în funcția de publică de INSPECTOR,clasa I,gradul profesional asistent,Serviciul fond locativ,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
172104.06.2021Dispoziție privind îndreptarea erorii materiale strecurată în Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 1399 din 20.04.2021 privind numirea doamnei ARDEOAICĂ RAMONA în funcția de publică de polițist local,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul circulație rutieră,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 04.05.2021,ca urmare a reorganizării autorității
172204.06.2021Dispoziție privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei CÎRȚÎNĂ MARIA ,șef serviciu la Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ,începând cu data de 05.06.2021
172304.06.2021Dispoziție privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă,categoriilor de personal,mărimea concretă a sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare și a acestora pentru personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,Direcției Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor Târgu Jiu și Direcției Publice de Protecție Socială Târgu Jiu
172404.06.2021Dispoziție,privind constituirea unei echipe mobile arondate centrului de vaccinare,„Școala Gimnazială nr.12 - Sală Sport”
172504.06.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă ZĂVELCĂ IZABELA asistent personal la persoană cu handicap grav
172604.06.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav PEIA STANA
172707.06.2021Proiect de dispoziție privind respingerea dretului la alocația pentru susținerea familiei solicitat BUCĂ DORINA - RAMONA
172804.06.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii mai 2021,al domnului Julăcătean Marius,consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,la Compartimentul IT,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
172904.06.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii mai 2021,al doamnei ROVENȚA ALEXANDRA-LUMINIȚA,consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Compartimentul IT,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri nerambursabile
173004.06.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii mai 2021,al domnului Jilăveanu Ionuț,director executiv adjunct,Direcția investiții și gospodărie comunitară,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
173104.06.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii mai 2021,al doamnei BOBINĂ SIMONA-LIDIA,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,la Serviciul financiar- contabilitate plăți,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile
173204.06.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii mai 2021,al doamnei PRUNĂ ALINA-ELENA,consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 3,la Serviciul evidență angajamente,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
173304.06.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii mai 2021,al doamnei TOMA CRISTINA,consilier,gradul profesional superior,gradația 3,Serviciul financiar- contabilitate plăți,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri nerambursabile
173404.06.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii mai 2021,al doamnei Cocolea Eugenia-Loredana,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Serviciul financiar-contabilitate plăți,Direcția economică,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
173504.06.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii mai 2021,al doamnei PIȚU ALINA- ELENA,șef serviciu,Serviciul juridic contencios,Direcția juridică,registrul agricol,cadastru,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
173604.06.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii mai 2021,al doamnei PĂTRUȚ ELENA,consilier achiziții publice,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Serviciul licitații și achiziții publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
173707.06.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii mai 2021,al doamnei ROȘCA MIRELA IONELA,consilier achiziții publice ,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Seriviciul licitații și achiziții publice ,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
173804.06.2021Dispoziție majorarea salariului de bază,aferent lunii mai 2021,al domnului IONESCU MARIUS VALENTIN,director executiv,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
173904.06.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii mai 2021,al doamnei ȘUȚĂ CORINA,șef serviciu,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
174004.06.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii mai 2021,al doamnei VASILE OFELIA MARIA,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
174104.06.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii mai 2021,al domnului JERCA NICOLAE-GEORGE,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,la Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
174204.06.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii mai 2021,al domnului GRUESCU DUMITRU ADRIAN,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,la Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe. managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene neramburasbile
174304.06.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii mai 2021,al doamnei CRĂCIUNEL MIHAELA ALIS,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,la Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
174404.06.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii mai 2021,al domnului GALBENU EMILIAN,inspector,gradul profesional superior,gradația 5,Serviciul programe,politici comunitare și mangementul calității,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
174504.06.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii mai 2021,al domnului CHIRIAC RAUL,director executiv la Direcția investiții și gospodărie comunitară,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
174604.06.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii mai 2021,al domnului CĂLINOIU ALEXANDRU-MIHAI,inspector,gradul profesional superior,gradația 2,Compartimentul investiții,Direcția investiții și gospodărie comunitară,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri nerambursabile
174704.06.2021Dispoziție privind majoarea salariului de bază,aferent lunii mai 2021,al domnului NEACȘU TUDOREL,inspector,gradul profesional superior,gradația 5,Compartimentul investiții,Direcția investiții și gospodărie comunitară,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
174807.06.2021Dispoziție pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea atribuțiilor aferente funcțiilor publice de conducere din cadrul Direcției urbanism și amenajarea teritoriului
174907.06.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei TUDORACHE TEODORA,transferată în interesul serviciului la Compartimentul guvernanță corporativă,Direcția salarizare,resurse umane și guvernanță corporativă din Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 07.06.2021
175007.06.2021Dispoziție privind aprobarea Scrisorii de așteptări pentru Societatea Edilitara Public SA aplicabilă organelor de administrare ( membrii CA ) și conducerii executive ( directorii societății ),pe perioada mandatului de 4 ani
175108.06.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei BOTĂNEL RODICA în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional superior,Serviciul financiar - contabilitate venituri și prelucrare documente fiscale,Direcția economică din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu începând cu data de 03.06.2021
175208.06.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul la concursul pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate,grad profesional I,din cadrul Serviciului administrație publică locală și relația cu Consiliul local - Direcția informare,administrație publică locală,organizare evenimente,administrație din aparatul de specialitate Municipiului Târgu Jiu,din data de 14.07.2021 - proba scrisă
175308.06.2021Dispoziție privind rectificarea actului de naștere nr. 3123/14.11.1990
175409.06.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale corespunzătoare gradației 2 ale domnului OVIDIU-GHEORGHE CURELEA,clasa I,gradul profesional asistent,la Compartimentul evenimente culturale,Direcția turism și evenimente culturale din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu luna februarie 2021
175509.06.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei PAICU CLAUDIA,inspector,clasa I,gradația 5,la Serviciul buget,execuție bugetară și centralizarea situații financiare învățământ preuniversitar,Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data 02.06. 2021
175609.06.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei PĂTRAȘCU CRISTINA MARIANA,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Serviciul buget,execuție bugetară și centralizarea situații financiare învățământ preuniversitar,Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data 02.06. 2021
175709.06.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei GLĂVAN ADELA,consilier,gradul profesional superior,Serviciul buget,execuție bugetară și centralizarea situații financiare învățământ preuniversitar,a funcției publice de conducere de șef serviciu al Serviciul buget,execuție bugetară și centralizarea situații financiare învățământ preuniversitar,Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data 08.06.2021
175809.06.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav STOCHIȚESCU MIREL ION
175909.06.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav CEVALĂ VICTOR
176009.06.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav CIOBANU CODRUȚ ADRIAN
176109.06.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav MITU MIHAI CĂTĂLIN
176209.06.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav STĂVĂROIU MIRELA
176309.06.2021Dispoziție privind respingerea contestațiilor formulate de către Fundația Internațională Umanitatea,împotriva Deciziei de impunere nr. 79797/26.03.2021
176409.06.2021Dispoziție privind mutarea definitivă a doamnei CRĂC ALINA ADRIANA,inspector,clasa I ,gradul profesional principal ,gradația 2,de la Serviciul autorizări construcții,Compartimentul regularizare taxe autorizații,Compartimentul regularizare taxe autorizații de construire și statistică din Direcția urbanism și amenajarea teritoriului,începând cu data de 09.06.2021
176509.06.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul UDROIU DENIS - ALEXANDRU
176609.06.2021Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu prin eliberarea doamnei Pasăre Taviana Ermina din funcția publică de conducere de șef serviciu - Serviciul autorizări construcții din Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 12.07.2021,ca urmare a obținerii calificativului nesatisfăcător în urma derulării procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale din perioada 01.01.2018 - 31.12.2018,devenit definitiv prin Decizia nr. 1640/08.06.2021 pronunțată în recurs de către Curtea de Apel Craiova ,formulată împotriva Sentinței nr. 156/24.02.2021,pronunțată de Tribunalul Gorj în Dosarul nr. 1978/95/2019*
176709.06.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare pentru 4 posturi contractuale din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,din data de 07.07.2021 - proba scrisă
176810.06.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de predare-primire către S.EDILITARA PUBLIC S.A. a unor mijloace fixe și obiecte de inventar
176910.06.2021 Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei IONCILĂ MARIA
177010.06.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul IONCILĂ LEONARDO-MATTEO
177110.06.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei DIACONU MARINELA RAMONA
177210.06.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei DIACONU MARINELA RAMONA
177310.06.2021Dispoziție privind modificarea numărului de porții de hrană acordate în mod gratuit domnului BOBU MIRCEA
177410.06.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii mai 2021,al doamnei VASILE ILEANA-SILVIA,consilier achiziții publice,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,Serviciul licitații și achiziții publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri euoropene nerambursabile
177510.06.2021Dispoziție privind delegarea atribuțiilor de șef serviciu la Serviciul asistență medicală școlară din cadrul Direcției evidența patrimoniului și fond locativ,doamnei PREDA ALINA MARIA,medic primar la Serviciul asistență medicală școlară,în perioada 10.06.2021 - 08.08.2021
177610.06.2021Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al doamnei DABELEA FELICIA,refernt,clasa III,gradul profesional superior,gradația 5,la Serviciul constatare contribuabili,Direcția impozite și taxe din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 10.06.2021
177711.06.2021Dispoziție privind închiderea circulației rutiere pe strada Tudor Vladimirescu,tronsonul cuprins între strada Geneva și strada 16 Februarie
177814.06.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă FERARU LAVINIA - EMA asistent personal la persoană cu handicap grav
177914.06.2021Dispoziție privind avansarea în grad a domnului ION MARIUS TUDOR,agent de pază,gradația 4,la Biroul paza bunurilor și a obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.07.2021
178014.06.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 5 a domnului ION - LEONID GURAN,INSPECTOR,CLASA I,gradația4,la Compartimentul gospodărie comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.07.2021
178114.06.2021Dispoziție privind avansarea în grad a domnului GRIGORE TOMESCU,agent de pază,gradația 5,la Biroul paza bunurilor și a obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.07.2021
178214.06.2021Dispoziție privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în comisia de paritară la nivelul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,Direcției Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor Târgu Jiu și Direcției Publice de Protecție Socială Târgu Jiu
178314.06.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul GROZA EDUARD - GABRIEL
178414.06.2021Dispoziție privind încetarea furnizării serviciilor acordate doamnei DIACONU MARINELA - RAMONA
178514.06.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora ȘERBAN MIHAELA - ALEXANDRA
178614.06.2021Dispoziție privind încetarea exercitării cu caracter temporar de către domnul BREAZU GHEORGHE - CLAUDIU,polițist local ,gradația 5,în cadrul Compartimentul ordine și liniște publică,a funcției publice de conducere de șef serviciu al Serviciului ordine,liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu
178715.06.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale donului JIANU GRIGORE,secretar general al Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.06.2021
178815.06.2021Dispoziție privind rectificarea actul de căsătorie WIESZEL ARON și GEORGESCU LELIA
178915.06.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a documentațiilor de atribuire pentru obiectivul de investiții REABILITARE,MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUN PRIN TROLEIBUZ
179015.06.2021Dispoziție privind acceptarea donației de către Municipiul Târgu Jiu,a lucrării de artă plastică monumentală „ Bustul Compozițional Mihai Eminescu” bun mobil,donat de ARTEGO S.A Târgu Jiu
179115.06.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale doamnei BICAN ELEODORA asistent personal la persoană cu handicap grav,gradația 1
179215.06.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 2 și stabilirea drepturilor salariale doamnei COSACU LOREDANA ELENA asistent personal la persoană cu handicap grav,gradația 1
179315.06.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 2 și stabilirea drepturilor salariale doamnei DUMITRU ANA MARIA asistent personal la persoană cu handicap grav,gradația 1
179415.06.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 1 și stabilirea drepturilor salariale domnului CERTEZEANU VASILE COSMIN asistent personal la persoană cu handicap grav,gradația 0
179515.06.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 1 și stabilirea drepturilor salariale doamnei ILIEȘ ELENA asistent personal la persoană cu handicap grav,gradația 0
179615.06.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 4 și stabilirea drepturilor salariale doamnei CĂRĂBIȘ MIHAELA MARIA asistent personal la persoană cu handicap grav,gradația 1
179715.06.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă TILOIU GEORGETA asistent personal la persoană cu handicap grav
179815.06.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 1 și stabilirea drepturilor salariale doamnei CERNITOIU ALEXANDRA - AURELIA
179915.06.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social MIHAIU SUZANA - IZAURA
180015.06.2021Dispoziție privind acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale doamnei DUDUIALĂ EMILIA,AFERENT ANULUI ȘCOLAR 2020 - 2021
180115.06.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei BONCULESCU MINA
180215.06.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul VLĂDOIU ANTONIO - MIHAI
180315.06.2021Dispoziție privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul Târgu Jiu și stabilirea atribuțiilor echipei mobile
180416.06.2021Dispoziție privind comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de servici poștale de distribuire corespondenței,de curierat rapid și servicii de tipizare,implicuire și expediere documente fiscale,municipiului Târgu Jiu
180516.06.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 3 și stabilirea drepturilor salariale doamnei MURĂREȚU MIHAELA - MARIA asistent personal la persoană cu handicap grav,gradația 2
180617.06.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 5 și stabilirea drepturilor salariale domnului PREDAN VALENTIN - IULIAN asistent personal la persoană cu handicap grav,gradația 4
180716.06.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 3 și stabilirea drepturilor salariale doamnei FOMETESCU LILIANA asistent personal la persoană cu handicap grav,gradația 2
180816.06.2021Dispoziție privind componența Comitetului de Securitate și Sănătate în Munca,constituit la nivelul Primăriei Municipiului Târgu Jiu
180916.06.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul TOMA ARIS - ANDREI
181016.06.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale doamnei MIHAI NICOLETA MIHAELA,aferent anului școlar 2020 - 2021
181116.06.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulent educațional sub formă de tichete sociale doamnei BELTEU MARIA - ELENA,aferent anului școlar 2020 - 2021
181216.06.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav COTAN ION
181316.06.2021dispoziție privind instituirea curatelei speciale pentru minora VÎRJAN COSMINA - ELENA domiciliată în Târgu Jiu str. Gheorghe Bărboi nr.6,bl.6,sc.4,ej.4,ap.90,Gorj
181417.06.2021dispoziție privind avansarea în gradația 4 a doamnei GRINDEANU CORINA,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 3,la Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar,Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.07.2021
181516.06.2021Dispoziție privind stabilirea persoanelor pentru întocmirea facturilor la nivelul Municipiului Târgu Jiu
181617.06.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei IONESCU ( BOIAN ) MARINELA - BIANCA asistent personal la persoană cu handicap grav
181717.06.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al domnului PÎRVULESCU SIMION - ȘOIMULEȚ asistent personal la persoană cu handicap grav
181817.06.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei IONCILĂ MARIA
181917.06.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul DUCA RAREȘ - ANDREI
182017.06.2021Dispoziție privind instituirea curatelei speciale pentru minorul STOCHIN RADU - ȘTEFAN domiciliată în Târgu Jiu Victoriei nr.56,bl.56,sc.4,et.4,ap.19,Gorj
182117.06.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție D.A.L.I ( și CD cu D.A.L.I ) + Documente,Avize și Acorduri + Expertiză Tehnică + Studiu Geotehnic + Plan de situație pe suport topografic vizat de O.C.P.I. : proiectare - ,Sistematizare străzi,alei,spați verzi Cartier Plopilor,Municipiul Târgu Jiu
182217.06.2021Dispoziție constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu doamnei Pîrvulescu Alina - Mihaela director executiv adjunct,Direcția urbanism și amenajarea teritoriului,începând cu data de 15.06.2021
182318.06.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință extraordinară,online,convocată de îndată în data de 22.06.2021
182418.06.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav CIOROIANU RADA
182518.06.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav GROZA FELICIA CARMEN
182618.06.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav a numitei VIOR IOANA CRISTINA
182718.06.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei CHIRCAN MELANIA
182818.06.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav NICULESCU CONSTANTIN
182922.06.2021Dispoziție privind modificarea și completarea dispoziției nr. 1666 / 26.05.2021
183018.06.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav PĂSĂRIN ION
183122.06.2021Dispoziție privind virări de credite și modificări de alocații bugetare în bugetul local 2021
183222.06.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al domnului VEZURE ION - EDUARD asistent personal la persoană cu handicap grav
183422.06.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav FRĂȚILĂ FLOAREA
183522.06.2021Dispoziție privind reînnoirea acordare indemnizație pentru persoană handicap grav VÎLCEANU LUCIAN ADRIAN
183622.06.2021Dispoziție privind reînnoirea acordare indemnizație pentru persoană handicap grav DUMITRU ILIE
183722.06.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav BOBU DOINA
183822.06.2021Dispoziție privind reluarea activității de către domnul VIJULAN COSMIN - MARIUS,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația3,în cadrul Compartimentului gospodărire comunitară,Direcția investiții și gospodărire comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu începând cu data de 22.06.2020
183923.06.2021Dispoziție privind reînnoirea acordare indemnizație pentru persoană handicap grav COSMULESCU OCTAVIAN VALERIU
184023.06.2021Dispoziție privind reînnoirea acordare indemnizație pentru persoană handicap grav ILIE VICTOR EDUARD
184123.06.2021Dispoziție privind suspendarea Contractului individual de muncă al domnului ANDREI - IONUȚ UDRIȘTOIU,consilier G IA,gradația 2,ca urmare a acordării concediului pentru creștere copil în vârstă de până la 2ani,începând cu data de 28.06.2021
184223.06.2021Dispoziție privind detașarea domnului STĂNCIOI OVIDIU - MARIUS,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
184323.06.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 4 a domnului BÎRCĂ - NADOLU CONSTANTIN - CLAUDIU inspector clasa I gradul profesional superior gradația 4 la Serviciul evidență,Direcția publică de evidența persoanelor Târgu Jiu din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu începând cu 01.04.2021
184423.06.2021Dispoziție privind reluarea activității de către doamna Pîrvulescu Alina Mihaela,director executiv adjunct la Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului,începând cu data de 24.06.2021
184523.06.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de selectare a familiilor ce vor beneficia de programul ,Început de an școlar”
184623.06.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii „Extindere rețea iluminat public strada Armoniei ”,Municipiul Târgu Jiu
184723.06.2021Dispoziție privind mutarea temporară ,pe perioada 24.06.2021 - 24.12.2021,a doamnei DRĂGAN CORNELIA,inspector,clasa I,gradul profesional,gradația 5,de la Compartimentul evidență unități învățământ preuniversitar,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ la Serviciul fond locativ din Direcția evidența patrimoniului și fond locativ
184824.06.2021Dispoziție privind mutarea temporară a doamnei Vîlceanu Adriana,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,pe durata suspendării raportului de serviciu al doamnei Pătrașcu Amelia,nu mai mult de 6 luni,începând cu data de 24.06.2021,de la Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar din Direcția economică la Serviciul financiar-contabilitate plăți,Compartimentul situații financiare și sinteze din Direcția economică
184924.06.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizației pentru persoană cu handicap grav,doamnei Voicu Angelica
185024.06.2021Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență
185124.06.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav,domnului Lupulescu Ioan
185224.06.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav,domnului Benegui Dan
185324.06.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav,doamnei Romoșan Onea Maria
185424.06.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoană cu handicap grav numitului Munteanu Constantin
185524.06.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoană cu handicap grav numitului Munteanu Constantin
185624.06.2021 Dispoziție privind închiderea circulației rutiere pe strada Mărgăritarului din municipiul,în integralitate,în perioada 30.06.2021 0 02.07.2021,între orele 08,30 - 15,30
185724.06.2021Dispoziție privind constituirea unei echipe mobile arondate centrului de vaccinare ”Școala Gimnazială nr.12 - Sala Sport”
185825.06.2021Dispoziție privind reluarea activității de către doamna PĂTRAȘCU UNGUREANU VASILICA VIRGINIA,medic dentist,gradația I,în cadrul Serviciului asistență medicală școlară,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 05.07.2021
185925.06.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă MOCIOIU ANA - MARIA asistent personal la persoană cu handicap grav
186025.06.2021Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei POPESCU RUXANDA - DANIELA,inspector,clasa i,grad profesional superior,gradația 5,în cadrul Serviciului registrul agricol,cadastrul,Compartimentul agricol cadastru,Direcția juridică,registru agricol,cadastru din Primăria Municipiului Târgu Jiu,prin transfer la cerere la Primăria Comunei Turcinești
186128.06.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav DICU ANDREI MIHĂIȚĂ
186228.06.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav VOICU ANGELICA
186328.06.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei BONCULESCU MONALISA ELISABETA
186428.06.2021Dispoziție privind prelungirea detașării doamnei IZABELA - BEATRICE NEGREA,consilier,gradul profesional IA,gradația 3,în compartimentul Cabinet Primar din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,la Administrația Fondului pentru Mediu,începând cu data de 04.07.2021
186528.06.2021Dispoziție privind efectuarea virări de credite și modificări de alocații bugetare în bugetul local 2021
186629.06.2021Dispoziție privind curatelă specială pentru minorele BREAZU PATRICIA ȘTEFANIA și BREAZU NICOLE ALESIA
186729.06.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă BERCHEZ NARCISA - ELENA asistent personal la persoană cu handicap grav
186829.06.2021Dispoziție privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al serviciului social de azi ,Centrul Magnolia - Centrul de zi de socializare și petrecere a timpului liber ( tip club),a Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social ,Centrul Magnolia - Unitate de îngrijire la domiciliu,precum și documentelor utilizate în procesul acordării de servicii sociale
186929.06.2021Dispoziție privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost - Casa Iris,potrivit anexei
187029.06.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav,MISCHIE RODICA
187129.06.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav,minorei MERFU SOPHIA ELENA
187229.06.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de Primăria Municipiului Târgu Jiu prin DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ A DOAMNEI BOGEANU LARISA
187329.06.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social MIHAI FLORENTINA
187429.06.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat DUMITESCU LIVIA - JANINA
187530.06.2021Dispoziție privind încetarea ajutorului social acordat doamnei GRĂSEL SILVIA - PAMELA
187630.06.2021Dispoziție privind încetarea ajutorului social acordat DRAGOMIR FROSA
187729.06.2021Dispoziție privind încetarea ajutorului social acordat BONCULESCU LARISA
187830.06.2021Dispoziție privind suspendare dreptului la ajutor social acordat,BOLIDICI FLORIN
187930.06.2021Dispoziție privind reluarea ajutorului social acordat doamnei FRUNZĂ - VERDE CORNELIA
188030.06.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav BONCULESCU STELIAN
188129.06.2021Dispoziție privind acordarea alocatie pentru susținerea familiei CORDUȘI DORINEL
188230.06.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav a numitei ROȘCA ELISABETA
188330.06.2021Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al doamnei PÎRVULESCU ALINA - MIHAELA,director executiv adjunct,Direcția urbanism și amenajarea teritoriului,prin acordul părților,începând cu data de 01.07.2021
188430.06.2021Dispoziție privind delegarea atribuțiilor în domeniul evidenței informatizate ale Direcției de evidență a persoanelor Târgu Jiu,domnul Priescu Dragoș Marian,în perioada 03.07.2021 - 31.08.2021
188530.06.2021Dispoziție privind reluarea activității de către doamna PĂTRAȘCU AMELIA începând cu data de 01.07.2021 și numirea în funcția publică de consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,în cadrul Compartimentul situații financiare și sinteze,Serviciul financiar - contabilitate,plăți,Direcția economică din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu
188630.06.2021Dispoziție privind încetarea raportului de muncă al domnului LICIAN ENESCU,agent de pază,gradația 5,la Biroul paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu din Primăria Târgu Jiu,începând cu data de 30.06.2021
188701.07.2021Dispoziție privind aprobarea constituirii comisiei de recepție a hranei pentru copii,pentru buna funcționare a activității la creșa Petunia,din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu
188801.07.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav MĂCEȘEANU FLORINA
188901.07.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora,CRĂCEA ADELINA
189001.07.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul SCAFARU MARIO RICARDO
189101.07.2021Dispoziție pentru stabilirea unor măsuri privind exercitarea atribuțiilor aferente funcției publice de conducere - arhitect șef din cadrul Direcției urbanism și amenajarea teritoriului
189202.07.2021Dispoziție privind reluarea activității de către doamna URDĂREANU MILICA,infirmieră ,gradația 3 în cadrul Compartimentului Creșe - Creșa 4,Direcția de protecție socială,Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 16.07.2021
189302.07.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 4 a doamnei GAVRILESCU VASILICA - MARIA,îngrijitor la domiciliul,gradația 3,la Centrul Magnolia,Direcția de protecție socială,Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.07.2021
189402.07.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției publice de execuție vacante inspector,clasa I,gradul profesional superior,din cadrul Serviciului fond locativ,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,din data de 17.08.2021 - proba scrisă
189502.07.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea a 3 posturi vacante corespunzătoare funcției publice de execuție vacante consilier juridic,clasa I,gradul profesional superior,din cadrul Serviciului juridic - contencios,Direcția juridică,registrul - agricol,cadastru din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,din data de 10.08.2021 - proba scrisă
189602.07.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă ULARU IOANA - PATRICIA asistent personal la persoană cu handicap grav
189702.07.2021Dispoziție privind reluarea ajutorului social acordat doamnei ALEXANDRU GABRIELA
189802.07.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorului social acordat MĂRGEL ANGELICA
189902.07.2021Dispoziție privind suspendare dreptului la ajutor social acordat BONCULESCU CLAUDIA
190005.07.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacante inspector,clasa I,gradul profesional debutant,Compartimentul autorizări construcții,Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,din data de 12.08.2021 - proba scrisă
190105.07.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției publice de execuție vacante referent,clasa III,gradul profesional superior,din cadrul Compartimentul gospodărie comunitară,Direcția investiții și gospodărie comunitară din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,din data de 19.08.2021 - proba scrisă
190205.07.2021Dispoziție privind suspendare dreptului la ajutor social acordat PREDA LUCIAN
190305.07.2021Dispoziție privind acordarea vizei de control financiar preventiv propriu,doamnei Cristea Virginia,Director executiv al Direcției economice,începând cu data de 06.07.2021
190406.07.2021Dispoziție privind acordarea vizei de control financiar preventiv propriu,doamna Toma Cristina,consilier,clasa I,gradul profesional principal la Serviciul financiar - contabilitate,plăți din cadrul Direcției economice,începând cu data de 06.07.2021
190505.07.2021Dispoziție privind acordarea vizei de control financiar preventiv propriu,doamnei GĂMULESCU CORNELIA,șef Serviciu financiar - contabilitate,plăți din cadrul Direcției economice,începând cu data de 16.07.2021
190605.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iunie 2021 al doamnei VASILE ILEANA - SILVIA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
190705.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iunie 2021 al doamnei CRĂCIUNEL MIHAELA - ALIS ,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
190805.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii iunie 2021,al domnul GRUESCU DUMITRU - ADRIAN,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
190905.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii iunie 2021,al domnul JERCA NICOLAE - GEORGE,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
191005.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iunie 2021 al doamnei COCOLEA EUGENIA - LOREDANA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
191105.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iunie 2021 al doamnei ȘUȚĂ CORINA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
191205.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iunie 2021 al doamnei ROVENȚA ALEXANDRA LUMINIȚA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
191305.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iunie 2021 al doamnei ROȘCA MIRELA - IONELA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
191405.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii iunie 2021,al domnul CHIRIAC RAUL,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
191505.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii iunie 2021,al domnul CĂLINOIU ALEXANMDRU - MIHAI,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
191605.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iunie 2021 al domnul NEACȘU TUDOREL,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
191705.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iunie 2021 al doamnei POP - MANTA MARIA - MĂDLINA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
191805.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii iunie 2021,al domnul IONESCU MARIUS - VALENTIN,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
191905.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii iunie 2021,al domnul GALBENU EMILIAN,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
192005.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iunie 2021 al doamnei PĂTRUȘ ELENA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
192105.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii iunie 2021,al domnul JILĂVEANU IONUȚ,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
192205.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iunie 2021 al doamnei TOMA CRISTINA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
192305.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii iunie 2021,al domnul JULĂCĂTEAN MARIUS,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
192405.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iunie 2021 al doamnei VASILE OFELIA - MARIA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
192505.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iunie 2021 al doamnei PIȚU ALINA - ELENA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
192605.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iunie 2021 al doamnei PETRIA MĂDĂLINA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
192705.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iunie 2021 al doamnei PRUNĂ ALINA - ELENA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
192805.07.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iunie 2021 al doamnei BOBINĂ SIMONA - LIDIA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
192906.07.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință extraordinară,online,convocată de îndată în data de 06.07.2021 Deschide
193007.07.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav,doamnei BUSUIOC MARIA
193107.07.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat domnului BOLDICI FLORIN
193207.07.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Miuți Florentina
193307.07.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora CLENCIU ANISIA-ȘTEFANIA
193408.07.2021Dispoziție privind organizarea cursului de acordare a primului ajutor în caz de accident la locul de muncă și intervenție în caz de urgență
193508.07.2021Dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice vacante de conducere de director executiv adjunct la Direcția urbanism și amenajarea teritoriului,de către domnul GRECU VASILE,începând cu data de 07.07.2021 până la limita a 60 de zile calendaristice ce vor fi calculate de la data începerii stării actuale de alertă
193608.07.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei CORNELIA GĂMULESCU,șef serviciu,Serviciul financiar - contabilitate,plăți,Direcția economică,începând cu data de 06.07.2021
193708.07.2021Dispoziție privind stabilirea comisiei de disciplină la nivelul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,Direcției Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor Târgu Jiu și Direcției Publice de Protecție Socială Târgu Jiu
193808.07.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 4 și stabilirea drepturilor salariale doamnei NICOLAE FLORENTINA - MANUELA asistent personal la personal la persoană cu handicap grav,gradația 3
193908.07.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 2 și stabilirea drepturilor salariale domnului ANGHELUȚĂ MARIUS - FLORINEL asistent personal la personal la persoană cu handicap grav,gradația 1
194008.07.2021Dispoziție privind rectificarea actului de deces nr. 198/07.05.2021 pe numitul PÂNZARU ILIE - ION
194108.07.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei VASILE DOMNICA
194208.07.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de receptie produse/servicii/lucrari pentru Compartimentul întretinere si Administrare Baza Sportiva
194309.07.2021Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al domnului SORIN - GABRIEL AROJCA,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice din Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 09.07.2021
194409.07.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 2 și stabilirea drepturilor salariale doamnei BRÎNZAN ELENA - MĂDĂLINA asistent personal la personal la persoană cu handicap grav,gradația 1
194509.07.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 5 și stabilirea drepturilor salariale doamnei OPREA ALEXANDRA asistent personal la personal la persoană cu handicap grav,gradația 4
194609.07.2021Dispoziție privind stabilirea comisiei paritare la nivelul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,Direcția de Evidență a Persoanelor Târgu Jiu și Direcția de Protecție Socială Târgu Jiu
194709.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav AVRAMESCU ROBERT ANDREI
194809.07.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei MIU CORNELIA - LAVINIA
194909.07.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social DANET ELENA
195009.07.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav LĂȚEA LUDICA
195109.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav UȚESCU DUMITRU
195212.07.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă POPESCU FLORIN asistent personal la persoană cu handicap grav
195312.07.2021Dispoziție privind reînnoirea acordare indemnizație pentru persoană handicap grav IORDACHE GEANI EDUARD
195412.07.2021Dispoziție privind completarea și modificarea art. 2 din Dispoziția nr. 1646/21.05.2021 desemnarea persoanelor care au atribuții pe linia organizării și conducerii evidenței angajamentelor bugetare și legale,pentru viza de ”Bun de plată” la lichidarea cheltuielilor,semnarea formularelor ”Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament”,”Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare”,”Angajament bugetar individual/global”,”Ordonanțare de plată”,pentru plata cheltuielilor și semnarea dispozițiilor bugetare privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare și notelor de TVA completat prin Dispoziția nr.1686 /28.05.2021
195512.07.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei IONAȘCU SALOMIA - CORNELIA,asistent personal pentru persoană cu handicap grav
195613.07.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul BĂLUȚOIU CĂTĂLIN PETRIȘOR
195713.07.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social SPIRIDON ANA
195813.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav ZGARBURĂ ION
195913.07.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav a numitei CIMPOERU ARITINA
196013.07.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei CAZAN DANIELA
196113.07.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora CĂLDĂRARU DENISA - ELENA
196213.07.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav TUMBĂR VIRGIL
196313.07.2021Dispoziție privind reînnoirea acordare indemnizație pentru persoană handicap grav SIMU ION
196413.07.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav VLAD ELENA
196513.07.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav TIVIG VASILICA DANIELA
196613.07.2021Dispoziție privind organizarea și funcționarea camerelor de corpuri delicte în care se păstrează bunuri nesupuse unui regim special
196714.07.2021Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 1752 din 08.06.2021privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul la concursul pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate,grad profesional I,din cadrul Serviciului administrație publică locală și relația cu Consiliul local - Direcția informare,administrație publică locală,organizare evenimente,administrație din aparatul de specialitate Municipiului Târgu Jiu,din data de 14.07.2021 - proba scrisă
196814.07.2021Dispoziție pentru stabilirea unor privind exercitarea atribuțiilor aferente funcției publice de conducere - Arhitect șef din cadrul Direcției urbanism și amenajarea teritoriului
196914.07.2021Dispoziție privind îndepărtarea erorii materiale strecurată în art.2 din Dispoziția Primarului Municipiului Târgu Jiu nr. 1757/09.06.2021 referitoare la calcularea eronată a sporului pentru condiții vătămătoare prin neaplicarea majorării aferente controlului financiar preventiv pentru GLĂVAN ADELA,pe durata exercitării cu caracter temporar a funcției de șef serviciu - Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar din Direcția economică
197014.07.2021dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei MORANCEA RALUCA - JANETA,consilier,clasa I,grad profesional superior,Serviciul evidență angajamente,Direcția Economică. începând cu data de 02.06.2021,ca urmare a încetării perioadei de exercitare a activității de control financiar preventiv
197114.07.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a numitului Stănescu Valentin
197214.07.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Bimbai Frăguța
197314.07.2021Dispoziție cu privire la acordarea unui ajutor pentru domnul Căldăraru Grigore,reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea decedatei Margel Angelica
197415.07.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea a 6 (șase) posturi contractuale vacante de agent de pază de la Biroul paza bunurilor și a obiectivelor Municipiului Târgu Jiu din cadrul Direcției Poliția Locală Târgu Jiu - Primări Municipiului Târgu Jiu,din data de 09.08.2021-proba scrisă
197515.07.2021Dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie nr.63 din 11 aprilie 1952,ex.I și ex.II,privind pe numiții Miertoiu Ion și Colțescu Irina
197615.07.2021Dispoziție privind stabilire gradației și drepturilor salariale ale domnului Tătaru Petre,transferat în interesul serviciului la Compartimentul investiții,Direcția investiții și gospodărie comunitară din Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 15.07.2021
197715.07.2021Dispoziție privind reluarea dreptului la ajutor social pentru BERCAN SEBASTIAN
197815.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare indemnizație pentru persoană handicap grav GRECESCU SILVIU
197915.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare indemnizație pentru persoană handicap grav CĂLUGĂRU ION
198015.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare indemnizație pentru persoană handicap grav LĂDARU LOREDANA MARIA
198115.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare indemnizație pentru persoană handicap grav BORCAN VERONICA
198216.07.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de Role hârtie termică pentru sistemul automat de administrare a parcării în zona Piața Centrală,Municipiul Târgu Jiu
198316.07.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei CORDUȘI DORINEL
198416.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav,minorei PÎRVOAICA - TATOMIRESCU TEODORA
198516.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav,DOMNULUI IANCU ION
198616.07.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora DRĂGAN ALICIA - CASIANA
198715.07.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav a numitei BĂLAN ANA
198816.07.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei CONTANTINA - IRINA SANDU,transferată la Compartimentul agricol cadastru,Serviciul registrul agricol cadastru,Direcția juridică,registrul agricol,cadastru din Primăria Municipiului Târgu Jiu,Începând cu data de 16.07.2021
198919.07.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de produse,Dotări pentru obiectivul ,Extindere și reabilitare Grădinița nr. 8,Municipiul Târgu Jiu
199019.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav SURUPĂCEANU ANDA
199119.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav VLADU VASILE
199219.07.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacante – inspector corespunzător funcției publice de execuție de inspector,clasa I,gradul profesional debutant,din cadrul Compartimentului gospodărire comunitară,Direcția Investiții și Gospodărie Comunitară din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,din data de 07.09.2021 - proba scrisă
199319.07.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacante – referent ,clasa III - a,gradul profesional debutant,din cadrul Compartimentului guvernanță corporativă,Direcția salarizare,resurse umane și guvernanță corporativă,Direcția salarizare,resurse umane și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,din data de 24.08.2021 - proba scrisă
199419.07.2021Dispoziție privind reluarea activității de către doamna ANDRONIE MAGDALENA ROMINA,asistent personal,gradația3,din cadrul Compartimentului asistenți personali,Primăria Municipiului Târgu Jiu
199519.07.2021Dispoziție privind suspendarea Contractului individual de muncă al doamnei ANDRONIE MAGDALENA ROMINA,asistent personal,gradația3,ca urmare a acordării concediului pentru creștere copil în vârstă de până la 2 ani,începând cu data de 20.07.2021
199619.07.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă BELGUN SEVASTICĂ asistent personal la persoană cu handicap grav
199719.07.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă DUȚĂ GABRIELA asistent personal la persoană cu handicap grav
199820.07.2021dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de furnizare produse,în scopul dotării pentru obiectivul ,Amenajare corp B Grădinița Constantin Brâncuși în incita Colegiului Tehnic Ion Mincu corp C2 - STR. Lt. Col. Dumitru Petrescu,municipiul Târgu Jiu,- dotări în sarcina Consiliului Local
199920.07.2021 Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de furnizare produse,MAȘINĂ TIP PLATFORMĂ PENTRU RIDICARE AUTOTURISME
200020.07.2021Dispoziție privind desemnarea domnului Stan Octavaian si Guran Ion Leonid - persoane responsabile cu primirea si recepția materialelor ce vor rezulta din demontari,urmare demararii lucărilor pentru obiectivul „Creșterea eficientei sisitemului de iluminta public la nivelul Municipiulul Târgu Jiu„
200120.07.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință ordinară,online,convocată de îndată în data de 26.07.2021
200220.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare indemnizație pentru persoană handicap grav BECHERETE ANA
200320.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare indemnizație pentru persoană handicap grav COSMA ANA
200420.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare indemnizație pentru persoană handicap grav ANDRONIE SEBASTIAN ANDREI
200520.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare indemnizație pentru persoană handicap grav FECIORU VICTORIA
200620.07.2021dispoziție privind mutarea definitivă a a doamnei Pătrașcu Amelia,consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,de la Compartimentul situații financiare și sinteze ,Direcția economică din Primăria Municipiului Târgu Jiu la Compartimentul resurse umane,managementul funcției publice contractuale Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă,începând cu data de 20.07.2021
200720.07.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă BOGHICI FELICIA asistent personal la persoană cu handicap grav
200821.07.2021Dispoziție privind mutarea definitivă a a doamnei Vîlceanu Adriana,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,de la Serviciul Buget Execuție Buget și Centralizare Situații Financiare Învățământ Preuniversitar,Direcția economică din Primăria Municipiului Târgu Jiu la Compartimentul situații financiare și sinteze ,Direcția economică,începând cu data de 21.07.2021
200922.07.2021Dispoziție privind mutarea definitivă a a doamnei Pătrașcu Amelia,consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,Compartimentul resurse umane,managementul funcției publice contractuale Direcția salarizare resurse umane și guvernanță corporativă din Primăria Municipiului Târgu Jiu la Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar,Direcția economică,începând cu data de 22.07.2021
201022.07.2021Dispoziție privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului TOMA EMIL,referent de specialitate II superior la Compartimentul monitorizare sisteme de supraveghere și organizare internă,Serviciul circulație rutieră,evidența persoanelor și dispecerat,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 22.10.2020
201122.07.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora CODINOIU ROBERTA - GABRIELA
201222.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav,BUȘTEAN CONSTANTIN
201322.07.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav ANGHELESCU VASILICA
201422.07.2021Dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar a vizei de control financiar preventiv propriu,doamnei Pătrașcu Amelia,consilier,grad profesional superior,la Serviciul Buget,Execuție,Buget și Centralizare Situații Financiare Învățământ Preuniversitar,din cadrul Direcției Economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 22.07.2021
201523.07.2021Dispoziție privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului VIJULAN COSMIN-MARIUS,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 3,în cadrul Compartimentului gospodărie comunitară,Serviciul investiții și gospodărie comunitară,Direcția investiții și gospodărie comunitară,din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 23.07.2021
201623.07.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 5 a doamnei MATEI MARIA -inspector,clasa I,gradul profesional principal,gradația 4,la Compartimentul resurse umane,managementul funcției publice și contractuale,Direcția salarizare,resurse umane și guvernanță corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.08.2021
201723.07.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei PĂTRAȘCU AMELIA,Consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar,Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,pe perioada execitării vizei de control financiar preventiv,propriu,începând cu data de 22.07.2021
201722.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu CÎRCIU IOANA
201823.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizației pentru persoană cu handicap grav,domnului BOCA IOAN
201923.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizației pentru persoană cu handicap grav,doamnei ECOBICI DORINA
202023.07.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav,domnului EVA ION
202126.07.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al domnului ȘĂRĂMĂT TOMA grad profesional superior,Compartimentul îndrumare asociații de proprietari,Direcția programe,managementul calității și parcări publice din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.08.2021
202227.07.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav TIVIG VASILICA DANIELA
202327.07.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav MARINESCU MARINA DANIELA
202427.07.2021Dispoziție privind modificarea numelui doamnei BĂDESCU ERMINA - GEORGIANA și a cuantumului alocației pentru susținerea familiei din dispoziția primarului nr.725/05.02.2021 de acordare a dreptului la alocația pentru susținerea familiei
202527.07.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a documentației faza PT,pentru obiectivul ,“ Reabilitare clădire Palatul Copiilor” Municipiul Târgu Jiu
202627.07.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor,la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de bucătar la Creșa nr. 8,din cadrul Direcției de protecție de protecție socială Târgu Jiu,din data de 18.08.2021 - proba scrisă
202727.07.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor,la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor la Creșa nr. 2 și la Creșa nr. 4,din cadrul Direcției de protecție de protecție socială Târgu Jiu,din data de 18.08.2021 - proba scrisă
202827.07.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă BONCULESCU SIMONA - ELENA asistent personal la persoană cu handicap grav
202927.07.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă STĂNOIU IOANA asistent personal la persoană cu handicap grav
203027.07.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă FUGARU DOINA - ADRIANA asistent personal la persoană cu handicap grav
203128.07.2021Dispoziție privind prelungirea detașării doamnei IZABELA - BEATRICE NEGREA,consilier,gradul profesional IA,gradația 3,în compartimentul Cabinet Primar din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,la Administrația Fondului pentru Mediu,începând cu data de 04.08.2021
203228.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav,ROTARU ELEONORA
203328.07.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav CIUCIU ANTONETA
203428.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav POPESCU CRISTIAN ION
203528.07.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii PREDICĂ MARIA - KATALEYA
203628.07.2021Dispoziție privind instituirea curatelei speciale pentru minora OLTEANU ELENA - MONALISA domiciliată în Târgu Jiu str. G - ral Christian Tell nr.15,bl.15,sc.2,et.2,ap.6,jud.Gorj
203728.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav DORULETE VIORICA
203828.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav PĂDURE ȘTEFAN CRISTIAN
203928.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav POPETE POMPLIU
204028.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav SLABU SERGIU
204128.07.2021Dispoziție privind modificarea numărului de porții de hrană acordate în mod gratuit de DPPS Târgu Jiu domnului CIOPEI FLORIN
204228.07.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru copilul ZASLATI MIRAN - GRAȚIAN
204328.07.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social PETRU CONSTANTIN
204428.07.2021Dispoziție privind încetarea ajutorului social acordat VASILE DANIEL
204528.07.2021Dispoziție privind suspendare dreptului la ajutor social acordat FRUNZĂ VERDE - CORNELIA
204628.07.2021Dispoziție privind privind avansarea în gradația 2 a doamnei inspector clasa I gradul profesional asistent gradația 1 la Serviciul fond locativ,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu începând cu 01.08.2021
204729.07.2021Dispoziție privind promovarea doamnei DIACONESCU MIHAELA- CLAUDIA consilier,CLASA I,gradul profesional principal gradația 4,din cadrul Compartimentul organizare evenimente,Serviciul organizare evenimente,administrativ,Direcția informare,administrație publică locală,organizare evenimente,administrativ,în gradul profesional superior începând cu data de 01.08.2021
204829.07.2021Dispoziție privind promovarea domnului GROZA AURELIAN - LAURENȚIU consilier,clasa I,gradul profesional principal gradația 5,din cadrul Compartimentului parcări publice,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,în gradul profesional superior începând cu data de 01.08.2021
204929.07.2021Dispoziție privind numirea doamnei MAZURENCU-MARINESCU BIANCA-ELENA consilier,clasa I,gradul profesional principal,gradația 4,Compatrimentul evidență unități învățământ preuniversitar din cadrul Direcției evidență patrimoniu și fond locativ,în gradul profesional superior,începând cu data de 01.08.2021
205029.07.2021Dispoziție privind promovarea doamnei MOLDOVEANU AURORA în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional principal,Compartimentul monitorizare sisteme de suraveghere și organizare internă,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu în gradul profesional superior,începând cu data de 01.08.2021
205129.07.2021dispoziție privind numirea domnului MARINESCU ION DRAGOȘ în funcția publică de în funcția publică de polițist local,clasa I,gradul profesional principal,gradația 4 din cadrul Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine și liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiul Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,în gradul profesional superior,începând cu data de 01.08.2021
205229.07.2021Dispoziție privind numirea doamnei BUCUR MARIA RAMONA ,inspector,clasa I,gradul profesional principal,gradația 2,din cadrul ,Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice,Direcția impozite și taxe,în gradul profesional superior,începând cu data de 01.08.2021
205329.07.2021Dispoziție privind numirea doamnei STĂICULESCU MARIANA în gradul imediat superior,corespunzător funcției contractuale de ,inspector specialitate,gradul IA,gradația 5,la ,Serviciul financiar - contabilitate,venituri și prelucrare documente fiscale,Direcția economică din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.08.2021
205429.07.2021Dispoziție privind promovarea doamnei Șendroiu Viorica în treapta imediat superioară,corespunzătoare funcției contractuale de muncitor calificat,T I,gradația 5,la Compartimentul întreținere și administrare bază sportivă,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.08.2021
205529.07.2021Dispoziție privind promovarea doamnei GELATU ELENA în treapta imediat superioară,corespunzătoare funcției contractuale de muncitor calificat,T I,gradația 5,la Compartimentul întreținere și administrare bază sportivă,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.08.2021
205629.07.2021Dispoziție privind reluarea activității de către domnul FRUNZARU COSMIN începând cu data de 16.08.2020
205729.07.2021Dispoziție privind promovarea domnului STÎNGĂ MARIUS GABRIEL în treapta imediat superioară,corespunzătoare funcției contractuale de muncitor calificat,T II,gradația 4,la Compartimentul întreținere și administrare bază sportivă,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.08.2021
205829.07.2021Dispoziție privind detașarea domnului STĂNCIOI OVIDIU - MARIUS,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
205929.07.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social BOACĂRĂ DORIN ALEXANDRU
206029.07.2021Dispoziție privind suspendare dreptului la ajutor social acordat TITERLEA VASILE
206129.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav BRUJAN ȘTEFANIA
206229.07.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul BOBU ANNASER - GRAȚIAN
206330.07.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea a 8 posturi contractuale vacante de infirmieră debutant de la Direcția de protecție socială Târgu Jiu din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,din data de 23.08.2021 - proba scrisă
206330.07.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de bucătar de la Direcția de protecție socială Târgu Jiu din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,din data de 24.08.2021 - proba scrisă
206630.07.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de spălătoreasă de la Direcția de protecție socială Târgu Jiu din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,din data de 26.08.2021 - proba scrisă
206730.07.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav CATRINOIU RODICA
206830.07.2021Dispoziție cu propunerea de rectificare a Art. 1 din Dispoziția nr. 2018/23.07.2021 privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav BOCA IOAN
206830.07.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea a două posturi de educator puericultor debutant de la Direcția de protecție socială Târgu Jiu din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,din data de 25.08.2021 - proba scrisă
206930.07.2021Dispoziție privind rectificarea actului de naștere nr.160 din 26.07.1933 pe numitul ARGINT GRIGORE
207002.08.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință extraordinară,online,convocată de îndată în data de 02.08.2021
207102.08.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a dotărilor achiziționate pentru obiectivul de investiții ,Extindere și reabilitare Grădinița Mihai Eminescu,corp C1 ”,Municipiul Târgu Jiu
207202.08.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări ,Reabilitare Școala Gimnazială Constantin Săvoiu,corpuri C1,C8,C9,construire sala de sport și amfiteatru,Municipiul Târgu Jiu
207302.08.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav ROȘU IOAN
207402.08.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav DOGARU IANIS ALEXANDRU
207503.08.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav IVANCU MARIA
207603.08.2021Dispoziție privind încetarea aplicabilității Dispoziției nr. 1547/06.05.2021 și a exercitării cu caracter temporar de către doamna Moldoveanu Claudia a funcției publice de conducere de șef serviciu - Serviciul stare civilă,Direcția de evidență a persoanelor,începând cu data de 04.08.2021
207703.08.2021Dispoziție privind mutarea definitivă a doamnei Petria Mădălina,șef serviciu - Serviciul administrație publică și relația cu Consiliul Local din Direcția informare,administrație publică locală,organizare evenimente,administrativ pe postul vacant aferent funcției publice vacante de șef serviciu - Serviciul stare civilă din Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu,începând cu data de 04.08.2021
207803.08.2021Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr.1974/15.07.2021 privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea a 6 (șase) posturi contractuale vacante de agent de pază de la Biroul paza bunurilor și a obiectivelor Municipiului Târgu Jiu din cadrul Direcției Poliția Locală Târgu Jiu - Primări Municipiului Târgu Jiu,din data de 09.08.2021-proba scrisă
207904.08.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei UDRICĂ MARIA
208004.08.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei RUȘITOIU LOREDANA - LARISA
208104.08.2021Dispoziție privind modificarea Dispoziția nr. 2027 din 27.07.2021 pentru constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de îngrijitor la Creșa nr. 2 și la Creșa nr.4,din cadrul Direcției de protecție socială Târgu Jiu,din data de 18.08.2021 - proba scrisă
208204.08.2021Dispoziție privind modificarea Dispoziția nr. 2026 din 27.07.2021 pentru constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea unui post vacante de bucătar la Creșa nr. 8,din cadrul Direcției de protecție socială Târgu Jiu,din data de 18.08.2021 - proba scrisă
208304.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND DELEGAREA ATRIBUȚIILOR DE OFIȚER STARE CIVILĂ DOAMNEI PETRIA MĂDĂLINA
208404.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND MAJORAREA SALARIULUI DE BAZĂ,AFERENT LUNII IULIE 2021 AL DOAMNEI CATALINESCU CORNELIA,INSPECTOR,CLASA I,GRAD PROFESIONAL SUPERIOR,GRADAȚIA 5 LA COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE,MANAGEMENTUL FUNCȚIEI PUBLICE ȘI CONTRACTUALE,DIRECȚIA SALARIZARE,RESURSE UMANE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ,PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI FINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSALE
208504.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iulie 2021 al doamnei ROVENȚA ALEXANDRA - LUMINIȚA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
208604.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii iulie 2021,al domnul JULĂCĂTEAN MARIUS,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
208704.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iulie 2021 al doamnei VASILE ILEANA - SILVIA ,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
208804.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iulie 2021 al doamnei ROȘCA MIRELA - IONELA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
208904.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iulie 2021 al doamnei PĂTRUȚ ELENA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
209004.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iulie 2021 al doamnei PIȚU ALINA - ELENA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
209104.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND MAJORAREA SALARIULUI DE BAZĂ,AFERENT LUNII IULIE 2021 AL DOAMNEI PETRIA MĂDĂLINA,ȘEF SERVICIU,SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ ȘI RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL,DIRECȚIA INFORMARE,ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ,ORGANIZARE EVENIMENTE,ADMINISTRATIV,PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI FINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE.
209204.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii iulie 2021,al domnul IONESCU MARIUS - VALENTIN,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
209304.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iulie 2021 al doamnei ȘUȚĂ CORINA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
209404.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iulie 2021 al domnul GALBENU EMILIAN,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
209504.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iulie 2021 al doamnei VASILE OFELIA - MARIA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
209604.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iulie 2021 al doamnei JERCA NICOLAE - GEORGE,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
209604.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii iulie 2021,al domnul JERCA NICOLAE GEORGE,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
209704.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii iulie 2021,al domnul GRUESCU DUMITRU - ADRIAN,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
209704.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii iulie 2021,al domnul GRUESCU DUMITRU - ADRIAN ,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
209804.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iulie 2021 al doamnei CRĂCIUNEL MIHAELA - ALIS ,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
209804.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii iulie 2021,al doamna CRĂCIUNEL MIHAELA - ALIS,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
209904.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii iulie 2021,al domnul CHIRIAC RAUL,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
209904.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii iulie 2021,al domnul CHIRIAC RAUL,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
210004.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii iulie 2021,al domnul JILĂVEANU IONUȚ,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
210004.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii iulie 2021,al domnul JILĂVEANU IONUȚ,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
210104.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iulie 2021 al doamnei COCOLEA EUGENIA - LOREDANA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
210104.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii iulie 2021,al domnul NEACȘU TUDOREL,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
210111.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii iulie 2021,al domnul NEACȘU TUDOREL,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
210304.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iulie 2021 al doamnei TOMA CRISTINA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
210404.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iulie 2021 al doamnei BOBINĂ SIMONA - LIDIA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
210504.08.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază,aferent lunii iulie 2021 al doamnei PRUNĂ ALINA - ELENA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
210605.08.2021Dispoziție privind delegarea de atribuțiilor de șef serviciu la Serviciul asistență medicală școlară din cadrul Direcției evidența patrimoniului și fond locativ,doamnei Preda Alina Maria,MEDIC PRIMAR LA Serviciul asistență medicală școlară,în perioada 09.08.2021 - 07.10.2021
210705.08.2021Dispoziție privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație șa Societatea Edilitara Public SA
210805.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND REÎÎNOIREA DOSARULUI DE ACORDARE A INDEMNIZAȚIEI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP GRAV,DOAMNEI IONESCU IOANA
210905.08.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorii Bădan Ionuț-Damian și Bădan Marian-Ștefan
211005.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND MODIFICAREA CUANTUMULUI ALOCAȚIEI PENTRU SUSȚINEREA FAMILIERI DOAMNEI BOACĂRĂ CONSTANȚA
211105.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI LA AJUTORUL SOCIAL ACORDAT DOMNULUI PRISPIAN OVIDIU
211205.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND ÎNCETAREA ACORDĂRII INDEMNIZAȚIEI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP GRAV MINORULUI PUPĂZĂ RAREȘ ANDREI
211305.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND ÎNCETAREA FURNIZĂRII SERVICIILOR ACORDATE DOAMNEI BOACĂRĂ CONSTANȚA
211405.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND ÎNCETAREA DREPTULUI LA ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI DOAMNEI GAPIE DANIELA
211505.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND CONSTATAREA SUSPENDĂRII DURATEI PREAVIZULUI ACORDAT DOAMNEI PASĂRE TAVIANA ERMINA PRIN DISPOZIȚIA NR. 1766/09.06.2021 CA URMARE A CERTIFICATULUI DE CONCEDIU MEDICAL
211605.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND MODIFICAREA COMPONENȚEI COMISIEI DE PREDARE PRIMIRE A BUNURILOR DE RETUR DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A,CONSTITUITĂ PRIN DISPOZIȚIA PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU NR. 1614/14.05.2021
211705.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE ANALIZĂ A CERERILOR DE ACORDARE A EȘALONĂRILOR LA PLATĂ A IMPOZITELOR ȘI TAXELOR ȘI A ALTOR OBLIGAȚII LA BUGETUL LOCAL
211809.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI ,SISTEMATIZARE STRĂZI,ALEI,SPAȚII VERZI CARTIER PLOPILOR,MUNICIPIUL TÂRGU JIU
211909.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A OFERTELOR ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE LUCRĂRI REABILITARE STRADĂ TUDOR VLADIMIRESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU
212009.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND ÎNCETAREA ACORDĂRII INDEMNIZAȚIEI PENTRU PERSOANĂ CU HANDICAP GRAV DOAMNEI RĂUȚ VALI
212109.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND ÎNCETAREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP GRAV A NUMITEI TRULESCU STANCA
212209.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND REÎNNOIREA DOSARULUI DE ACORDARE A INDEMNIZAȚIEI PENTRU PERSOANĂ CU HANDICAP GRAV MINORULUI BERCA ANDREI IRINEL
212309.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND REÎNNOIREA DOSARULUI DE ACORDARE A INDEMNIZAȚIEI PENTRU PERSOANĂ CU HANDICAP GRAV DOMNULUI TRĂISTARU CORNELIE
212409.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND REÎNNOIREA DOSARULUI DE ACORDARE A INDEMNIZAȚIEI PENTRU PERSOANĂ CU HANDICAP GRAV DOMNULUI VODISLAV CONSTANTIN
212509.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND MODIFICAREA UNITĂȚII DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI U.I.P PREVĂZUTĂ LA ART.1,PCT,7 DIN DISPOZIȚIA NR. 1334/20.04.2021,ÎN SENSUL ÎNLOCUIRII DOAMNEI PETRIA MĂDĂLINA CU DOMNUL POPESCU ANDI GERARD PENTRU POZIȚIA ASISTENT MANAGER COORDONATOR COMPANIE,COMUNICARE
212609.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND CONSTATAREA SUSPENDĂRII DE DREPT A RAPORTULUI DE SERVICIU AL DOMNULUI TRUȘCĂ RADU ALEXANDRU,INSPECTOR,CLASA I,GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR,GRADAȚIA 3,LA COMPARTIMENTUL GESTIONARE SITUAȚII DE URGENȚĂ,DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,ÎNCEPÂND CU DATA DE 16.08.2021
212709.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND ÎNLOCUIREA CURATELEI SPECIALE PENTRU MINORA MĂRGULESCU SAIRA ELENA,DOMICILIATĂ ÎN TÂRGU JIU,STR. PROGRESULUI NR4,BL.4,SC.4,AP.2,JUDEȚUL GORJ.
212809.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND INSTITUIREA CURATELEI SPECIALE PENTRU MINORUL TOROPU RAREȘ ȘTEFAN DOMICILIAT ÎN TÂRGU JIU,STR. DACIA,NR. 14,BL. 14,SC.1,ET.4,AP.19,JUDEȚUL GORJ
212910.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND REGULI DE DESFĂȘURARE A PARTIDEI DE FOTBAL DINTRE ASC VIITORUL PANDURII TÂRGU JIU ȘI CSA STEAUA BUCUREȘTI DIN DATA DE 10.08.2021
213012.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND REÎNNOIREA DOSARULUI DE ACORDAR A INDEMNIZAȚIEI PENTRU PERSOANA CU HANDICAP GRAV,DOMNULUI FOMTESCU VASILE
213111.08.2021DISPOZIȚIE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE SERVICII PENTRU COPILUL MIHAI DAVID
213511.08.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav ȚĂRĂNOIU POLINA
213611.08.2021Dispoziție privind stabilirea și nominalizarea membrilor echipelor de intervenție pentru aprobarea primului ajutor,salvarea ,stingerea incendiilor și evacuarea persoanelor/ bunurilor,pe schimburi de lucru și în afara programului la Stadionul Municipal Târgu Jiu
213712.08.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat CONSTANTIN MIELA PETRONELA
213812.08.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare indemnizație pentru persoană handicap grav CORBU ANDREI RAREȘ
213912.08.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare indemnizație pentru persoană handicap grav HORCEA ION
214012.08.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă POPESCU LARISA CAMELIA asistent personal la persoană cu handicap grav
214016.08.2021Dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie nr.584/14.10.1995,ex. II privind pe numiții LIȚOIU IULIAN și VILAN VIRGINICA - ANA
214113.08.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție Proiect Tehnic+Caiete de Sarcini+Detalii de execuție ( și CD cu Proiect Tehnic+Caiete de Sarcini+Detalii de execuție)+ Documentație pentru autorizația de construire: proiectare - ,Sistematizare străzi,alei,spații verzi,Cartier Plopilor,” Municipiul Târgu-Jiu
214316.08.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a lucrărilor de artă grafică (picturi murale şi picturi pe asfalt) realizate în cadrul evenimentului Târgu Jiu Strad᾿Art 2021
214416.08.2021Dispoziție privind acordarea a 181 ghiozdane echipate cu rechizite școlare pentru anul școlar 2021 - 2022
214516.08.2021Dispoziție privind delegarea atribuțiilor de ofițer stare civilă doamnei Moldoveanu Claudia
214616.08.2021Dispoziție privind delegarea atribuțiilor de ofițer stare civilă doamnei Păsăreanu Daniela
214716.08.2021 Dispoziție privind delegarea atribuțiilor de ofițer stare civilă doamnei Nimară Bianca - Adriana
214816.08.2021Dispoziție privind delegarea atribuțiilor de ofițer stare civilă doamnei Urdea Ana
214916.08.2021Dispoziție privind delegarea atribuțiilor de ofițer stare civilă doamnei Costescu Elena - Camelia
215016.08.2021Dispoziție privind delegarea atribuțiilor de ofițer stare civilă domnului Jianu Grigore secretar general
215116.08.2021Dispoziție privind delegarea atribuțiilor de ofițer stare civilă domnului viceprimar Coica Gabriel - Constantin
215216.08.2021Dispoziție privind delegarea atribuțiilor de ofițer stare civilă domnului viceprimar Bejinaru Ion - Bogdan
215316.08.2021Dispoziție privind delegarea atribuțiilor de ofițer stare civilă domnului Dan Laurențiu,director executiv
215417.08.2021Dispoziție privind exercitarea dreptului de semnătură,pe durata absenței din instituție a domnului GRECU VASILE,director executiv adjunct al Direcției Urbanism și amenajarea teritoriului,a domnului Retezeanu Răzvan - Cosmin,consilier,superior în cadrul Direcției investiții și gospodărire comunitară
215517.08.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință extraordinară,online,convocată de îndată în data de 17.08.2021
215617.08.2021Dispoziție privind delegarea atribuțiilor de ofițer stare civilă doamnei Andronie Beatrice -Alina
215717.08.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav POPESCU MARIA
215817.08.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav TUDOR ANDREI
215917.08.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav DOGARU DOINA
216017.08.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav TĂNĂSOIU DUMITRU
216117.08.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de distrugere a actelor de identitate,precum și a celorlalte documente referitoare la deces retrase de la ghişeul serviciului
216217.08.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de de inventariere a rebuturilor cărţilor de identitate rezultate din activitatea specifică de operare-prelucrare date personale,din cadrul serviciului evidenţă
216317.08.2021Dispoziție constituirea comisiei de recepţie a loturilor de C.I. (cărți de identitate)
216417.08.2021Dispoziție desemnarea doamnei Moldoveanu Claudia,inspector superior în cadrul serviciului stare civilă și a domnului Anghel Ionuţ,inspector superior în cadrul serviciului evidenţă,să desfăşoare activităţile specifice punerii în legalitate cu acte de stare civilă şi acte de identitate a cetăţenilor români de etnie romă
216517.08.2021Dispoziție privind desemnarea doamnei Cîrciumaru Cornelia-Elena ca responsabil cu protecția datelor cu caracter personal,urmând să supravegheze respectarea normelor și regulilor de protecție a prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul Direcției de evidență a persoanelor Târgu Jiu
216617.08.2021Dispoziție privind desemnarea domnului Anghel Ionuţ,inspector superior în cadrul serviciului evidenţă,să desfăşoare activităţile pe linia stabilirii domiciliului în România a cetăţenilor români originari din Republica Moldova și Ucraina
216717.08.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav GIURCĂ BOGDANA ANDREEA
216817.08.2021Dispoziție privind încetarea furnizării serviciilor de masă acordate de Primăria Municipiului Târgu Jiu DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ BĂLAN CRISTIAN
216917.08.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav copilului TÎRCĂ OLIMPIA
217017.08.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social DUDEA EUGEN
217119.08.2021Dispoziție privind constatarea suspendării raportului de serviciu al doamnei IUSTINA PARASCHIVA VÎRJEAN polițist local clasa III gradul profesional superior gradația 2 Serviciul circulație rutieră evidența persoanelor și dispecerat Direcția Poliția Locală Târgu Jiu din Primăria Municipiului Târgu Jiu ca urmare a acordării concediului pentru creșterea celui de- al doilea copil în vârstă de 2 ani începând cu data de 01.09.2021
217219.08.2021Dspoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav MASCUT NICOLETA - DANA
217319.08.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului LUNTRARU CRISTIAN,transferat la Compartimentul autorizări construcții,Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 23.08.2021
217419.08.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului CONSTANTIN RĂZVAN - ARMAND,transferat la Compartimentul autorizări construcții,Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 23.08.2021
217519.08.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora MĂRUȚĂ ALESIA - GABRIELA
217619.08.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social PEGEANU MARIUS
217719.08.2021Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al domnului GHEORGHE VALENTIN BOGDAN,inspector,clasa I,grad profesional superior în cadrul Compartimentului regularizare taxe autorizații de construire și statistică,Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din Primăria Municipiului Târgu Jiu,prin transfer la cerere la Agenția de Protecția Mediului Gorj
217819.08.2021Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei FIERĂSCU CORINA,inspector,clasa I,grad profesional superior în cadrul Compartimentului investiții,Direcția investiții și gospodărire comunitară din Primăria Municipiului Târgu Jiu,prin transfer la cerere la Agenția de Protecția Mediului Gorj
217919.08.2021Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei ARDEREANU CORNELIA - GABRIELA,inspector,clasa I,grad profesional superior în cadrul Compartimentului autorizații de construcții,Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din Primăria Municipiului Târgu Jiu,prin transfer la cerere la Agenția de Protecția Mediului Gorj
218019.08.2021Dispoziție privind virări de credite în bugetul local 2021
218120.08.2021Dispoziție privind interzicerea comercializării băuturilor alcoolice ,în timpul manifestărilor sportive
218220.08.2021Dispoziție privind actului de naștere nr.2342/20.07.1989 privind pe numita CÎRSTOC LOREDANA - RAMONA
218320.08.2021Dispoziție privind constatarea suspendării raportului de serviciu al doamnei NACU CRISTINA inspector,clasa I gradul profesional superior gradația Compartimentul protecția mediului,Direcția investiții și gospodărire comunitară,ca urmare a acordării concediului pentru creșterea celui de- al doilea copil în vârstă de 2 ani începând cu data de 30.08.2021
218420.08.2021Dispoziție privind acordarea furnizării serviciilor acordate doamnei ZIDARU ELENA - IZABELA
218520.08.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav PÎRCĂLABU ION
218620.08.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la indemnizație pentru persoane cu handicap grav DUMITRU IOANA
218720.08.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la indemnizație pentru persoane cu handicap grav AVRAM BIANCA MARIA
218820.08.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav POPESCU MARIA
218920.08.2021Dispoziție privind stabilire gradației și drepturilor salariale ale domnului NEGREA JULIEN,transferat la Compartimentul agricol cadastru,Serviciul registrul agricol cadastru,Direcția juridică,registrul agricol,cadastru din Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 23.08.2021
219020.08.2021Dispoziție privind întocmirea nomenclatorului arhivistic,al Direcției Evidența Patrimoniului și Fond Locativ
219123.08.2021Dispoziție privind desemnarea domnului Anghel Ionuţ ca gestionar al cărţilor de identitate provizorii şi a carnetelor de procese-verbale de aplicare a contravenţiilor.
219223.08.2021Dispoziție privind delegarea atribuţiilor privind aplicarea sancţiunilor contravenţionale
219323.08.2021Dispoziție privind constituire comisii de verificare a indecșilor apometrelor pentru care UAT Târgu Jiu achită facturile emise de către SC APAREGIO SA
219423.08.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei MHUȚI MARIA
219525.08.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav AFRIM ION
219624.08.2021Dispoziție privind rectificarea actul de deces nr.703/30.06.2021 privind pe numita BUDICĂ DIANA - MĂDĂLINA
219825.08.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă BALACI IULIANA asistent personal la persoană cu handicap grav
219925.08.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă CĂLDĂRUȘE DUMITRU - ALIN asistent personal la persoană cu handicap grav
220025.08.2021Dispoziție privind reducerea duratei normale de muncă cu două ore zilnic pentru doamna URDĂREANU MILICA,în perioada 01.09.2021 - 18.01.2021
220125.08.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă MĂGUREANU RODICA,asistent personal la persoană cu handicap grav
220225.08.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul agricol cadastru,Direcția juridică,registrul agricol cadastru din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,din data de 23.09.2021 - proba scrisă
220325.08.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de examen stabilirea datei susțineri examenului și a bibliografiei la examenului de promovare în clasă pentru funcția publică de execuție de referent,clasa III grad profesional superior,din Compartimentul transport public de călători,Direcția programe,managementul calității și parcări publice din Primaria Municipiului Târgu Jiu,din data de 14.09.2021 - proba scrisă
220425.08.2021Dispoziție privind numirea doamnei Grecu Anca - Roxana în funcția publică de consilier juridică,clasa I,grad profesional superior,Serviciul juridic contencios,Direcția juridică,registrul agricol,cadastrul din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.09.2021
220525.08.2021Dispoziție privind numire doamnei CORNESCU DIANA - CRISTINA în funcția publică de consilier juridic,clasa I gradul profesional superior Serviciul juridic contencios,Direcția juridică,registrul agricol,cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu începând cu data de 01.09.2021
220625.08.2021Dispoziție privind numire doamnei STRĂINU - ANANI LOREDANA în funcția publică de consilier juridic,clasa I gradul profesional superior Serviciul juridic contencios,Direcția juridică,registrul agricol,cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu începând cu data de 01.09.2021
220725.08.2021Dispoziție privind respingerea contestației formulate de către domnul OLARU BENONE împotriva Deciziei referitoare la obligațiile fiscale accesorii nr. 154201/ 18.04.2021
220825.08.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de domnul POPESCU SIMION
220925.08.2021Dispoziție privind modificarea numărului de porții de Primăria Târgu Jiu prin Direcția de Protecție Socială domnul BĂLAN CRISTIAN
221025.08.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat domului CAZAN NICOLAE - ALIN
221125.08.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav VOLOACĂ MIHAI
221225.08.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav a numitei IONICĂ DOMNICA
221325.08.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav MAZILESCU GHEORGHIȚA
221425.08.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei BURLAN PAULA
221526.08.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav RĂDĂCINĂ MARIA
221626.08.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav DRELCIUC MELANIA
221626.08.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav RĂDĂCINĂ MARIA
221726.08.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă CIOBOTARU MARINELA,asistent personal la persoană cu handicap grav
221826.08.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav MĂGUREANU RAMONA CLAUDIA
221926.08.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”EXTINDERE ȘI REABILITARE GRADINITA NR. 8 DIN STR. MIORIȚEI”
222027.08.2021 Dispoziție privind constituirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul de promovare în gradul imediat superior pentru funcția contractuală de educator puericultor M,gradul profesional debutant din cadrul Creșei 4 - Direcția de protecție socială Târgu Jiu,Primăria Municipiului Târgu Jiu,din data de 14.09.2021 - proba scrisă
222127.08.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorului social acordat BALDOVIN RENALIA
222227.08.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoana cu handicap grav CĂNĂVOIU LAURENȚIU MARIAN
222326.08.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav VĂDUVA CONSTANȚA
222427.08.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei AL- VĂDANEI DANIELA
222527.08.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav DUMITRU IOANA
222630.08.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de stâlpi și corpuri de iluminat - lămpi cu LED și accesorii de montaj pentru modernizarea rețelei locale de iluminat public stradal în Municipiul Târgu Jiu
222730.08.2021Dispoziție privind delegarea atribuțiilor în domeniul evidenței informatizate ale Direcției de evidență a persoanelor Târgu Jiu,domnului Dragoș Marian,în perioada 01.09.2021 29.10.2021
222931.08.2021Dispoziție privind numire domnului MILOȘESCU GHEORGHE - BOGDAN în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional debutant,gradația 2 - Compartimentul autorizări construcții,Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.09.2021
222931.08.2021Dispoziție privind privind avansarea în gradația 2 și stabilirea drepturilor salariale doamnei MODROGAN MĂDĂLINA asistent personal la persoană cu handicap grav,gradația 1
223031.08.2021Dispoziție privind privind avansarea în gradația 1 și stabilirea drepturilor salariale domnul FILIP VASILE asistent personal la persoană cu handicap grav gradația 0
223131.08.2021Dispoziție privind privind avansarea în gradația 5 și stabilirea drepturilor salariale doamnei RĂDUCU ORIANA - TEODORA asistent personal la persoană cu handicap grav gradația 4
223231.08.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei POPESCU VERGINIA asistent personal la persoană cu handicap grav
223331.08.2021Dispoziție privind reluarea activității de către doamnei NICOLETA BĂLU începând cu data de 10.09.2021
223431.08.2021Dispoziție privind stabiliarea drepturilor salariale ale doamnei COSTESCU LUMINIȚA - ELENA,începînd cu data de 31.08.2021
223531.08.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a materialelor ce sunt achiziționate în cadrul Direcției Poliția Locală Târgu Jiu
223631.08.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei PREDICĂ GABRIEL
223731.08.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de Primăria Municipiului Târgu Jiu prin DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ LORINCZ ELENA
223831.08.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de Primăria Municipiului Târgu Jiu prin DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ DUDEA EUGEN
223931.08.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav a numitului LABĂ STERIE
224031.08.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav domnului GUȘATU ION
224131.08.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoana cu handicap grav BUCUR MIHAI MARIAN
224231.08.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav HOCAN ECATERINA
224331.08.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav MAZILESCU GHEORGHIȚA
224431.08.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la indemnizație pentru persoane cu handicap grav MAZILESCU GHEORGHIȚA
224531.08.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacante – inspector,clasa I,gradul profesional superior,de la Serviciului constatare contribuabili,Direcția impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu din data de 19.10.2021
224631.08.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacante – inspector,clasa I,gradul profesional superior,de la Serviciului constatare contribuabili,Direcția impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu din data de 12.10.2021
224731.08.2021Dispoziție privind virări de credite în bugetul local 2021
224831.08.2021Dispoziție privind numire doamna GURAN ELENA în funcția publică de referent,clasa III gradul profesional superior Compartimentul gospodărie comunitară Direcția investiții și gospodărie începând cu data de 01.12.2020
224931.08.2021Dispoziție privind detașarea domnului STĂNCIOI OVIDIU - MARIUS,asistent medical comunitar,PL,la DPS Gorj
225031.08.2021Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al domnului CORNEA FLORIN - ION,consilier,clasa I,grad profesional asistent,Compartiment protecția muncii,SSM,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,prin acordul părților,începând cu data de 06.09.2021
225101.09.2021 Dispoziție privind numirea doamnei VĂGĂUNĂ NARCISA - ELENA în funcția publică de referent,clasa a III-a ,gradul profesional debutant ,gradația 2,la Compartimentul guvernanță corporativă,Direcția salarizare,resurse umane și guvernanță corporativă,începând cu data de 01.09.2021
225201.09.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă CRĂCEA CRISTIAN - GABRIEL,asistent personal la persoană cu handicap grav
225301.09.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav LICĂ MIHAIL AUREL
225401.09.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav VÎLCEANU MARIA
225501.09.2021Dispoziție privind suspendare dreptului la ajutor social acordat PĂTRU MARICICA
225701.09.2021Dispoziție privind încetarea ajutorului social acordat IORDACHE CONSTANTIN - VALENTIN
225801.09.2021Dispoziție privind încetarea ajutorului social acordat NEMȚOIU SIMONA - GRETA
225901.09.2021Dispoziție privind încetarea ajutorului social acordat ZIDARU ELENA - IZABELA
226001.09.2021Dispoziție privind reluarea ajutorului social acordat domnului TITERLEA VASILE
226101.09.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat BOBU MIHAELA
226201.09.2021Dispoziție privind reluarea activității de către domnul TRUȘCĂ RADU - ALEXANDRU,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 3,din cadrul Compartimentului gestionare situații de urgență din Primăria Municipiului Târgu Jiu
226302.09.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă CIUTAR GABRIELA asistent personal la persoană cu handicap grav
226402.09.2021Dispoziție privind constatarea suspendării raportului de serviciu al domnului BREAZU GHEORGHE CLAUDIU,polițist local,clasa I,gradul profesional superior la Compartimentul ordine și liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală,începând cu data de 07.08.2021
226602.09.2021Dispoziție privind nominalizarea persoanelor cu atribuții în implementarea activităților proiectului cod SMIS 146315
226702.09.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav VEZURE MARIO ALEXANDRU
226802.09.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav DINEI IOANA ARIANNA
226902.09.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacante – inspector clasa I,gradul profesional debutant Compartimentul îndrumare asociații de proprietari,Direcția programe,managementul calității și parcări publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu din data de 14.10.2021
227002.09.2021Dispoziție privind numirea Comisiei de recepției pentru trolebuzele achiziționate conform Contractului de furnizare nr. 301/19.01.2021,încheiat între U.A.T. municipiului Târgu Jiu și Solaris Bus & COACH Sp.z.o.o
227103.09.2021Dispoziție privind numirea doamnei CHIRIAC LOREDANA,inspector,gradul profesional superior,în cadrul Compartimentului autorizări construcții,din Direcția urbanism și amenajarea teritoriului îndrumător al domnului MILOȘESCU GHEORGHE - BOGDAN inspector,clasa I,gradul profesional debutant,din cadrul Compartimentului autorizări construcții,Serviciul autorizări construcții,Direcția urbanism și amenajarea teritoriului
227203.09.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii august 2021 a domnului IONESCU MARIUS -VALENTIN,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
227303.09.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii august 2021 a doamna ȘUȚĂ CORINA,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
227403.09.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii august 2021 a domnului GALBENU EMILIAN,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
227503.09.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii august 2021 a domnului JERCA NICOLAE - GEORGE,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
227603.09.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii august 2021 a domnului GRUESCU DUMITRU - ADRIAN,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
227703.09.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii august 2021 a doamnei VASILE OFELIA - MARIA,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
227803.09.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii august 2021 a doamnei CRĂCIUNEL MIHAELA - ALIS,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
227903.09.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii august 2021,al domnului JULĂCĂTEAN MARIUS,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
228003.09.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii august 2021,al doamna ROVENȚA ALEXANDRA LUMINIȚA ,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
228103.09.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii august 2021 a domnului POPESCU ANDI - GERARD,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
228203.09.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii august 2021,al domnului JILĂVEANU IONUȚ,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
228303.09.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii august 2021,al domnului CHIRIAC RAUL,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
228403.09.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii august 2021,al domnului NEACȘU TUDOREL,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
228503.09.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii august 2021,al domnului CĂLINOIU ALEXANDRU - MIHAI,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
228603.09.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii august 2021,al doamnei BOBINĂ SIMONA - LIDIA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
228703.09.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii august 2021,al doamnei PRUNĂ ALINA - ELENA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
228803.09.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii august 2021,al doamnei TOMA CRISTINA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
228903.09.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii august 2021,al doamnei COCOLEA EUGENIA - LOREDANA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
229003.09.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii august 2021,al doamnei PIȚU ALINA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
229103.09.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii august 2021,al doamnei VASILE ILEANA - SILVIA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
229203.09.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii august 2021,al doamnei PĂTRUȚ ELENA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
229303.09.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii august 2021,al doamnei ROȘCA MIRELA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
229403.09.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoană cu handicap grav domnului HORCEA ION
229503.09.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei BURLAN MĂDĂLINA CRISTINA
229603.09.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu a doamnei LORINCZ ELENA
229703.09.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a numitului MITRAN ION ADRIAN
229806.09.2021Dispoziție privind consitituirea comisiei de recepție a serviciilor de „ Consultanță în management - Înființarea Asociației de dezvoltare Zonă Metropolitană Târgu Jiu”
229906.09.2021 Dispoziție privind casarea obiectelor de inventar existente în cadrul Creșei nr.10
230006.09.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a documentației Studiu de fezabilitate + Documentații Avize: proiectare - ”Amenajare parcare zonă adiacentă Pieții Centrale,Municipiul Târgu Jiu”
230106.09.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a documentației Studiu de Fezabilitate + Documentații Avize: proiectare - ”Amenajare sens giratoriu strada 23 August - 1 Decembrie 1918,Municipiul Târgu Jiu”
230206.09.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 5 a domnului Dumitrescu Traian-Cosmin,agent de pază,gradația 4,la Biroul paza bunurilor și obiectivelor Municipiul Târgu Jiu,Direcția PoLIȚIA lOCALĂ yTârgu Jiu din cadrul Primărieie Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.09.2021
230306.09.2021Dispoziție privind rectificarea actului de naștere nr.65/09.02.1959 privind pe Predică Grigore
230406.09.2021 Dispoziție privind rectificarea actului de căsătorie nr.13 din 14.12.1918 privind pe numiții Bunget Kristian și Udoriu Ioana
230506.09.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Mihai Nicoleta Mihaela
230606.09.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Mihai Raluca Larisa
230706.09.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Zlătaru Maria-Andrada-Bianca
230806.09.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Pavel Pantelimon Gabriel
230906.09.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Radu Codruța Alexandra
231006.09.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul Băluță Mario-Cristian
231106.09.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu al doamnei Predoiu Ioana
231206.06.2021Dispoziție privind reluarea activității de către domnul Vijulan Cosmin Marius,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 3,în cadrul Compartimentului gospodărie comunitară,Serviciul investiții și gospodărie comunitară din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,în data de 21.09.2021
231307.09.2021 Dispoziție privind încetarea de drept a contractului individual de muncă nr.18475/21.04.2021,al doamnei Popescu Ileana Rodica,asistent medical principal la Serviciul Asistentă Medicală din cadrul Direcției Evidența Patrimoniului și Fond Locativ - Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 18.09.2021
231407.09.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav,doamnei Mihalache Cezara Andra
231509.09.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru Brebenel Alexandrina
231609.09.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru Frunza Verde Cornelia
231709.09.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru Preda Lucian
231809.09.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorul social pentru Cracui Argentina
231909.09.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru Bonculescu Claudia
232009.09.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru Caldararu Loredana
232109.09.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoană cu handicap grav doamnei Adam Maria
232210.09.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Petrescu Botea Claudia,asistent personal pentru persoană cu handicap grav
232310.09.2021Dispoziție privind reluarea activității de către domnul Breazu Gheorghe Claudiu,polițist local,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5 la Compartimentul ordine și liniște publică,Serviciul ordine,liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală,în data de 01.09.2021.
232410.09.2021Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr.2203 din 25.08.2021 privind constituirea Comisiei de examen și Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul de promovare în clasă pentru funcția publică de execuție de referent,clasa III,grad profesional superior,din Compartimentul transport public de călători,Direcția programe,managamentul calității și parcări publice - Primăria Municipiului Târgu Jiu,din data de 14.09.2021 - proba scrisă
232510.09.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări:Execuție lucrări și dotare proiect ”Amenajare zonă de agrement Cartier Narciselor”,municipiul târgu jiu
232610.09.2021Dispoziție privind acordarea alocației pentru susținerea familiei doamnei Boldizsar Rita
232710.09.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Trașcă Niculina Gabriela
232813.09.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoană cu handicap grav domnului RUS ADRIAN MUHAIL
232913.09.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizației pentru persoană cu handicap grav,doamnei DOBROMIR FLORICA
233013.09.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizației pentru persoană cu handicap grav,doamnei DOBROMIR FLORICA
233113.09.2021Dispoziție privind încetarea de drept a contractului individual de muncă nr.18480/21.04.2021 al doamnei Argint Ionela Mihaela,asistent medical principal la Serviciul Asistență Medicală Școlară din cadrul Direcției Evidența Patrimoniului și Fond Locativ - Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 23.09.2021
233213.09.2021Dispoziție privind reluarea activității de către doamna Cotojman Loredana,asistent medical principal,gradația 3,în cadrul Serviciului asistență medicală școlară,Direcția evidența patrimoniului și Fond Locativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 23.09.2021
233313.09.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de casare a obiectelor de inventar de la Creșa nr.2 Târgu Jiu
233414.09.2021Dispoziție privind virări de credite între programele aceluiași capitol bugetar din bugetul pe anul 2021
233514.09.2021 Dispoziție privind detașarea doamnei Cojocaru Andreea Georgiana,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
233614.09.2021Dispoziție privind detașarea doamnei Cătuna Marinela,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
233714.09.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Serpe Petria Liliana asistent personal pentru persoană cu handicap grav
233814.09.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Deaconu Maria,asistent personal pentru persoană cu handicap grav
233914.09.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizației pentru persoană cu handicap grav,domnului Berindea Paul
234014.09.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav,domnului Deaconu Robert Irinel
234115.09.2021Dispoziție privind modificarea și completarea Art.1 din Dispoziția nr.1903/22.06.2017
234215.09.2021Dispoziție privind reluarea activității de către doamna Udroiu Diana Maria,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,în cadrul Serviciului stare civilă,Direcția de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,în data de 01.10.2021
234316.09.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Pătrașcu Maria Georgiana,asistent personal pentru persoană cu handicap grav
234416.09.2021Dispoziție privind suspendarea contractului individual de muncă al doamnei Safta Elena,educator puericultor,ca urmare a acordării concediului pentru creștere copil în vârstă de până la 2 ani,începând cu data de 23.09.2021
234517.09.2021Dispoziție privind încetarea de drept a contractului individual de muncă nr.18792/22.04.2021,al doamnei Dina Otilia,municitor necalificat la Compartimentul parcări publice din cadrul Direcției programe,managementul calității și parcări publice - Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 17.09.2021
234617.09.2021 Dispoziție privind mutarea definitivă a doamnei Sîrbu Vezure Ionela-Mihaela,consilier juridic,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4 de la Serviciul juridic contencios,Direcția juridică,registrul agricol,cadastru din Primăria Municipiului Târgu Jiu la Compartimentul autoritate tutelară și asistență socială specială,Serviciul protecție socială,Direcția de Protecție Socială Târgu Jiu,începând cu data de 20.09.2021
234717.09.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului local al Municipiului Târgu Jiu,în ședință extraordinară,de îndată,online,în data de 17.09.2021,ora 13,00 Deschide
234817.09.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Lorincz Elena
234917.09.2021Dispoziție privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Clipici Anișoara-Luminița
235017.09.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare aindemnizației pentru persoană cu handicap grav,doamnei Albeanu Licența
235117.09.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat doamnei Marin Lavinia
235217.09.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru copilul Radu Lavinia Anamaria
235320.09.2021Dispoziție privind aprobarea numirii unității de implementare a proiectului (U.I.P.) „INTEGRITATE ȘI TRANSPARENȚĂ” cod SMIS 151884
235420.09.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizației pentru persoană cu handicap grav,minorului Bliduți Dragoș
235520.09.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizației pentru persoane cu handicap grav,doamnei Brîncoveanu Maria
235620.09.2021Dispoziție privind numirea domnului Baldovin Laurențiu în funcția publică de consilier debutant,gradația 5,la Compartimentul gospodărie comunitară,Direcția investiții și godpodărie comunitară,începând cu data de 01.10.2021
235720.09.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 4 a domnului Dogaru Ion Dragoș,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 3,la Compartimentul informații clasificate,Direcția salarizare,resurse umane și guvernanță corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.08.2021
235820.09.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 1 a doamnei Semen Pilea Camelia Daniela,consilier,gradul IA,la Cabinet Primar din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.10.2021
235920.09.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 3 și stabilirea drepturilor salariale domnului Aninoiu Sorin Daniel asistent personal la persoană cu handicap grav,gradația 2
236020.09.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 2 și stabilirea drepturilor salariale doamnei Paniu Margareta asistent personal la persoană cu handicap grav,gradația 1
236120.09.2021 Dispoziție privind avansarea în gradația 2 și stabilirea drepturilor salariale doamnei Bivolaru Ioana Mihaela asistent personal la persoană cu handicap grav,gradația I
236221.09.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de inventariere a creanțelor bugetului local al municipiului Târgu Jiu aflate în sold la data de 30.09.2021 și a materiei impozabile nedeclarate de către contribuabili
236321.09.2021Dispoziție privind efectuarea de virări de credite în cadrul aceluiași capitol în bugetul local pe anul 2021
236421.09.2021Dispoziție privind modificarea art.1 din Dispoziția nr.1522/04.05.2021 privind constituirea comisiei de recepție a bunurilor materiale și serviciilor specifice activității Direcției de Protecției Socială Târgu Jiu
236522.09.2021Convocarea Consiliului local al Municipiului Târgu Jiu în sedința ordinară din 27.09.2021 Deschide
236622.09.2021Dispoziție privind nominalizarea persoanelor ce vor face parte din grupurile de lucru din cadrul U.A.T. municipiul Târgu Jiu,proiect ”Echilibru și Dinamism (cod MYSMIS 135509/cod SIPOCA 769)
236722.09.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizației pentru persoană cu handicap grav,domnului Filip Nicolae
236822.09.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizației pentru persoane cu handicap grav,doamnei Lumânariu Ioana
236922.09.2021Dispoziție acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav,doamnei Sclamna Marioara
237022.09.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru copilul Mătasa Sara Maria
237122.09.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav,domnului Pătrașcu Gheorghe
237222.09.2021Dispoziție privind numirea domnului Pop Manta Răzvan,inspector,grad profesional superior,Compartimentul gospodărie comunitară,Direcția investiții și gospodărie comunitară,îndrumător al domnului Baldovin Laurențiu funcționar public debutant în cadrul Compartimentul gospodărie comunitară,Direcția investiții și gospodărie comunitară
237322.09.2021Dispoziție privind promovarea doamnei Sima Alexandra-Daniela în gradul imediat superior,corespunzător funcției contractuale de educator puericultor,debutant,gradația I,la Creșa nr.4,Direcția de protecție socială,Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.10.2021
237422.09.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizației pentru persoane cu handicap grav,doamnei Baldovin Cireșica
237522.09.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoană cu hadicap grav domnului Tănăsoiu Dumitru
237622.09.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizației pentru persoană cu handicap grav,doamnei Scrădeanu Ramona Valentina
237723.09.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul Toma Maria-Delia
237823.09.2021 Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă nr.19762/29.04.2021 al domnului Muicu Alexie,agent de pază în cadrul Biroului paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.10.2021
237923.09.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Baldovin Marius asistent personal pentru persoană cu handicap grav
238023.09.2021Dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar de către domnul Tudor I.Gabriel Dorin,polițist local,gradul profesional superior,gradația 4,în cadrul Compartimentul ordine și liniște publică,a funcției publice de conducere de șef serviciu al Serviciului ordine,liniște publică,paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,începând cu data de 01.10.2021 până la încetarea exercitării cu caracter temporar de către titularul postului - domnul Băluță Ion-Florin a funcției publice de conducere temporar vacante de director executiv al Direcției Poliția Locală Târgu Jiu
238123.09.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Rovența Georgiana
238223.09.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a numitei Spătar Ana
238323.09.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a numitei Chilea Maria
238424.09.2021Dispoziție privind actualizarea nomenclatorului documentelor de arhivă elaborate de către Primăria Municipiului Târgu Jiu
238524.09.2021Dispoziție privind constituirea comisiilor de inventariere și efectuarea invetarierii elementelor de natura activelor,datoriilor și capitalurilor proprii pe anul 2021
238627.09.2021 Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) al doamnei Buluz Elena
238727.09.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Pavel Pantelimon Gabriel
238827.09.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul Duței Alexandru Vasile Constantin
238927.09.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doameni Mihai Nicoleta Mihaela
239027.09.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru Baldovin Elena
239127.09.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav doamnei Cioroianu Rada
239227.09.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav doamnei Drugă Ioana
239327.09.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizației pentru persoană cu handicap grav,minorului Dinu Andrei Nicolae
239427.09.2021Dispoziție privind detașarea doamnei Popeangă Maria Alina,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
239527.09.2021Dispoziție privind detașarea doamnei Hodoiu Nicoleta,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
239627.09.2021Dispoziție privind detașarea doamnei Hapaina Liliana,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
239727.09.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 5 a doamnei Avramescu Anca Sidonia,inspector,clasa I,Grad profesional superior,gradația 4,la Serviciul evidență angajamente,Direcția economică din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.10.2021
239827.09.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 3 a domnului Călinoiu Mircea Cosmin - inspector de specialitate I,gradația 2,la Compartimentul întreținere și administrare baza sportivă,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din cadrul Primărieie Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.10.2021
239927.09.2021Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Grecu Anca Roxana,consilier juridic,clasa I,grad profesional superior,gradația 4,în cadrul Serviciului juridic contencios,Direcția juridică,registrul agricol,cadastru din Primăria Municipiului Târgu Jiu,prin transfer la cerere la Direcția Județeană de Statistică Gorj
240027.09.2021Dispoziție privind instituirea curatelei speciale pentru minora Crăete Maria Denisa,domiciliată în Târgu Jiu,str. Pelinului nr.49,județul Gorj
240127.09.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Burlan Paula Mădălina
240227.09.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social doamnei Dolea Claudia
240327.09.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social doamnei Mărgelu Margareta
240427.09.2021Dispoziție privind completarea și modificarea Dispoziției nr.2366/22.09.2021,prin nominalizarea doamnei Petreuș Anca Nicoleta din cadrul compartimentului Control intern,în gupul de lucru nr.1 ”Economie și dezvoltare durabilă” și în Grupul de lucru nr.4 ”Educație și tineret”
240527.09.2021Dispoziție privind rectificarea actului de deces nr.157 din 12.02.2019,ex.I privind pe numitul Biro Jozsef
240627.09.2021Dispoziție privind modificarea și completarea art.8 și 14 din Dispoziția nr.2385/24.09.2021 pentru constituirea comisiilor de inventariere și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor și capitalurilor proprii pe anul 2021
240728.09.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări/servicii/produse ”Echipamente Informatice”,municipiul Târgu jiu”
240828.09.2021Dispoziție privind rectificarea actului de deces nr.549 din 09.05.2021,ex.I și ex.II
240928.09.2021 Dispoziție privind respingere rectificării actului de naștere nr.338/15.08.1955
241028.09.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a documentației PT pentru obiectivul de investiții :”Amenajare (modificare,reabilitare) sediu Poliția Locală”
241128.09.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Reabilitare Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu Jiu
241228.09.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Extindere și reabilitare grădinița ”Mihai Eminescu” corp C1”
241328.09.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora Duduială Maria Alexandra
241428.09.2021Dispoziție privind instituirea curatelei speciale pentru minorul Buju Cojocaru Iosif,domiciliat în Târgu Jiu,str. Jiului,nr.3 ,județul Gorj
241528.09.2021Dispoziție privind efectuarea de virări de credite în bugetul local pe anul 2021
241628.09.2021 Dispoziție privind acordarea ajutorului social doamnei Bobu Ileana
241728.09.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat doamnei Stîngaciu Veronica
241828.09.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Bulardă Cornelia Mihaela
241928.09.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav,domnului Deaconescu Nicolae
242028.09.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei domnului Păunescu Petre Cătălin
242128.09.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav,domnului Marin Augustin
242228.09.2021Privind acordarea indemnizației pentru persoane cu handicap grav,minorei Bimbai Roxana Ana Maria
242328.09.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Pobirci Gabriela Sabina
242429.09.2021Dispoziție privind detașarea domnului Stăncioi Ovidiu Marius ,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
242529.09.2021Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr,2245 din 31.08.2021 privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției de execuție vacante de inspector,clasa I,gradul profesional superior,de la Serviciul constatare contribuabili,Direcția impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu din data de 19.10.2021 - proba scrisă
242629.09.2021 Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr.2246 din 31.08.2021 privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacante de inspector,clasa I,gradul profesional debutant,de la Serviciul constatare contribuabili,Direcția impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu din data de 12.10.2021
242729.09.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social acordat doamnei Bobu Rodica
242829.09.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Bușe Adelina Mihaela
242929.09.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei domnului Schintee-Iorga Gigel- Nicolae
243029.09.2021Dispoziție privind rectificarea actului de deces nr.206 din 07.03.2020 - Garbaci Constantin
243229.09.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de agent de pază de la Biroul paza bunurilor și obiectivelor Municipiul Târgu Jiu din cadrul Direcției Poliția Locală Târgu Jiu - Primăria Municipiului Târgu Jiu,din data de 27.10.2021- proba scrisă
243329.09.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea postului vacant de psiholog stagiar,Casa Iris din cadrul Direcției de Protecție Socială Târgu Jiu,din data de 28.10.2021 - proba scrisă
243430.09.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacante de inspctor,clasa I,grad profesional asistent,Compartimentul guvernanță corporativă,Direcția salarizare,resurse umane și guvernanță coroprativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu din data de 24.11.2021 - proba scrisă
243530.09.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier,clasa I,gradul profesional superior,de la Compartimentul investiții,Direcția investiții și gospodărie comunitară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,din data de 18.11.2021 - proba scrisă
243630.09.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacante de consilier,clasa I,gradul profesional superior,de la Compartimentul IT din Direcția informare,administrație publică locală,organizare evenimente,administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu din data de 17.11.2021 - proba scrisă
243730.09.2021Dispoziție privind constuituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de conducere vacante de director executiv adjunct al Direcției investiții și gospodărie comunitară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu din data de 04.11.2021 - proba scrisă
243830.09.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare pentru ocuparea unui post vancat corespunzător funcției publice de conducere de director executiv,Direcția investiții și gospodărie comunitară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,din data de 03.11.2021 - proba scrisă
243930.09.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare pentru ocuparea unui post vacant corespunzător funcției publice de conducere de director executiv,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,din data de 02.11.2021 - proba scrisă
244030.09.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu,Serviciul fond locativ,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,din data de 05.11.2021- proba scrisă
244130.09.2021 Dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar,de către doamna Popescu Florentina Elena,director executiv adjunct la Direcția impozite și taxe,a funcției publice de conducere de director executiv a Direcției informare,administrație publică locală,organizare evenimente,administrativ,pentru o durată de 3 luni,începând cu 01.10.2021 (01.10.2021 - 31.12.2021)
244230.09.2021Dispoziție privind promovarea în clasă a domnului Mladin Marius Daniel,referent,clasa III,gradul Profesional superior,gradața 5,la Compartimentul transport public de călători,Direcția programe,managementul calității și parcări publice din cadrul Primărieie Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.10.2021
244430.09.2021 Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a D.T.A.C. +Proiect tehnic+Caiet de Sarcini + Detalii de Execuție +Documentație Tehnico-economică ”Amenajare sens giratoriu strada 23 August - 1 Decembrie 1918,Municipiul Târgu Jiu”
244530.09.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora Anița Mănoiu Genyna- Rucsandra
244630.09.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul Plai Rebeca Maria Octaviana
244730.09.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat doamnei Pobirci Gabriela Sabatina
244830.09.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizației pentru persoană cu handicap grav doamnei Balea Elena
244930.09.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav doamnei Lozan Paraschiva
245001.10.2021Dispoziție privind mutarea definitivă a domnului Retezanu Răzvan Cosmin,consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 3,de la Compartimentul investiții,Direcția investiții și gospodărie comunitară din Primăria Municipiului Târgu Jiu la Compartimentul autorizări construcții,Direcția urbanism și amenajarea teritoriului,începând cu data de 04.10.2021
245101.10.2021Dispoziție privind instituirea curatelei speciale pentru minorii Bivolaru Andrei Damian și Bivolaru Evelina Maria,cu domiciliul legal în Târgu Jiu,str. Comuna din Paris,nr.9A,bl.9 A,sc.1,ap.1 Județul Gorj
245201.10.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social domnului Rădăcină Vasile
245301.10.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Radu Elena
245401.10.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări: ”Construire sens giratoriu intersecție 23 August - 1 Decembrie 1918,Municipiul Târgu Jiu”
245501.10.2021Dispoziție privind delegarea atribuțiilor de ofițer de stare civilă Udroiu Diana-Maria
245601.10.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Denisa Bircianu,transferată în interesul serviciului la Biroul protecția mediu,disciplina în construcții și afișaj stradal,Direcția Poliția locală Târgu Jiu din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,pe postul vacant corespunzător funcției publice de execuție de polițist local,clasa I,grad profesional principal,începând cu data de 01.10.2021
245701.10.2021Dispoziție privind reactualizarea Comitetului local pentru Situații de Urgență
245804.10.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Drăguț Ecaterina,asistent personal pentru persoană cu handicap grav
245904.10.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizației pentru persoană cu handicap grav,doamnei Turcu Elvira
246004.10.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora Marin Rihanna-Maria
246105.10.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 5 și stabilirea drepturilor salariale doamnei BEDEU GHEORGHINA asistent personal la personal la persoană cu handicap grav,gradația 4
246205.10.2021Dispoziție privind rectificarea actul de deces nr.252 înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei Municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numita CREȚAN MARIA,în sensul că la rubrica privind ziua decesului defunctei să se treacă 25 în loc de 27 cum din eroare s-a trecut.
246305.10.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav PĂTRAȘCU ANA
246405.10.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul BOLDIZSAR FLORIN
246505.10.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav PĂTRAȘCU ALBERTA
246605.10.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav TIVIG VASILICA DANIELA
246705.10.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii septembrie 2021 a domnului IONESCU MARIUS -VALENTIN,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
246805.10.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii septembrie 2021 a doamna ȘUȚĂ CORINA,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
246905.10.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii septembrie 2021 a domnului JERCA NICOLAE - GEORGE,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
247005.10.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii septembrie 2021 a domnului GRUESCU DUMITRU - ADRIAN,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
247105.10.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii septembrie 2021 a doamnei CRĂCIUNEL MIHAELA - ALIS,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
247205.10.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii septembrie 2021 a domnului GALBENU EMILIAN,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
247305.10.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii septembrie 2021 a doamnei VASILE OFELIA - MARIA,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
247405.10.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii septembrie 2021 a domnului POPESCU ANDI - GERARD,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
247505.10.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii septembrie 2021,al domnului CHIRIAC RAUL,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
247606.10.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii septembrie 2021,al domnului JILĂVEANU IONUȚ,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
247705.10.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii septembrie 2021,al domnului CĂLINOIU ALEXANDRU - MIHAI,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
247805.10.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii septembrie 2021,al domnului NEACȘU TUDOREL,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
247905.10.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii septembrie 2021,al doamnei BOBINĂ SIMONA - LIDIA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
248005.10.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii septembrie 2021,al doamnei PRUNĂ ALINA - ELENA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
248105.10.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii septembrie 2021,al doamnei TOMA CRISTINA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
248205.10.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii septembrie 2021,al doamnei COCOLEA EUGENIA - LOREDANA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
248305.10.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii septembrie 2021,al domnului JULĂCĂTEAN MARIUS,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
248405.10.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii septembrie 2021,al doamna ROVENȚA ALEXANDRA LUMINIȚA ,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
248505.10.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii septembrie 2021,al doamnei PIȚU ALINA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
248605.10.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii septembrie 2021,al doamnei PĂTRUȚ ELENA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
248705.10.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii septembrie 2021,al doamnei ROȘCA MIRELA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
248805.10.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii septembrie 2021,al doamnei VASILE ILEANA - SILVIA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
248905.10.2021Dispoziție privind încetarea aplicabilității Dispoziției nr. 1935/08.07.2021 și a exercitării cu caracter temporar de către domnul GRECU VASILE a funcției publice de conducere de director executiv adjunct - Direcția urbanism și amenajarea teritoriului,începând cu data de 12.10.2021
249005.10.2021Dispoziție privind modificarea Dispozițiilor nr. 2438 și nr. 2440 din 30.09.2021 de asigurarea a secretariatului Comisiilor de concurs și a Comisiilor de concurs și a Comisiilor de soluționare a contestaților la concursurile de promovare pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor publice de conducere de director executiv,Direcția investiții și gospodărire comunitară,din data de 03.11.2021 - proba scrisă și de șef serviciu,Serviciul fond locativ,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ,din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,din data de 05.11.2021
249106.10.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la finalizarea lucrărilor de „Reparație și lăcuire beton amprentat Victoria Centru”
249206.10.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav GÎNGU MARIA CRISTINA
249306.10.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav TOMESCU CORNELIA
249407.10.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință extraordinară,online,convocată de îndată în data de 07.10.2021 Deschide
249507.10.2021Dispoziție privind repartizarea către doi angajați ai Direcției Poliția Locală Târgu Jiu a atribuțiilor specifice de evidență,prelucrare,procesare,păstrare,manipulare și protecție a informațiilor clasificate deținute la nivelul Direcției,în temeiul Legii nr. 182/2002,HG nr. 781/2002 și HG nr. 585/2002
249607.10.2021Dispoziție privind rectificarea mențiuni de căsătorie înscrisă pe actul de naștere nr.1409 din 11.09.1971,privind pe numitul LIȚOIU IULIAN
249707.10.2021Dispoziție privind modificarea gradației de vechime pentru doamna VĂGAUNĂ NARCISA - ELENA,referent,clasa a- III-a,gradul profesional debutant,Compartimentul guvernanță corporativă,Direcția salarizare,resurse umane și guvernanță corporativă
249807.10.2021Dispoziție privind desemnarea doamnei Ionici Anicuța,consilier în cadrul Compartimentului Investiții al Primăriei municipiului Târgu Jiu ,pentru funcția de Diriginte de șantier pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare canalizare menajeră blocuri zona 1 Decembrie – Calea Ferată – Castanilor în zona strada Oltețului colector C3,C4 și C10”
249907.10.2021Dispoziție privind la acordarea unui ajutor pentru domnul CĂLĂRARU SIMTINEL,reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea decedatei BALDOVIN ELENA
250007.10.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav STOICULESCU AURORA
250107.10.2021Dispoziție privind acordarea alocatie pentru susținerea familiei TICHELEA MARINELA - ANDREEA
250208.10.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a unui funcționar public de execuție din cadrul Compartimentului protecția drepturilor copilului,Direcția copilului,Direcția de protecție socială Târgu Jiu,Primăria Municipiului Târgu Jiu
250308.10.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a domnului NEGREA JULIEN,inspector,clasa I,gradul profesional asistent,Compartimentul agricol cadastru,Serviciul registrul agricol cadastru,Direcția juridică,registrul agricol cadastru,Primăria Municipiului Târgu Jiu
250408.10.2021Dispoziție privind numire doamnei STĂNCIOI IONELA în funcția publică de consilier clasa I gradul profesional superior,gradația 3,Compartimentul evenimente cultural Direcția juridică,registrul agricol cadastru din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,pe perioadă determinantă,până la încetarea exercitării cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere de către titularul postului,începând cu data de 15.10.2021
250508.10.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă CUCĂILĂ MARIA CONSTANTINA asistent personal la persoană cu handicap grav
250608.10.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare a 2 posturi vacante corespunzătoare funcțiilor publice de execuție de consilier juridic,clasa I,gradul profesional superior,din cadrul Serviciului juridic - contencios,Direcția juridică,registrul - agricol,cadastru,din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,din data de 25.11.2021 - proba scrisă
250708.10.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei PĂTRAȘCU AMELIA,Consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar,Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,pe perioada execitării vizei de control financiar preventiv,propriu,începând cu data de 01.10.2021
250808.10.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de predare-primire a activelor corporale,care fac obiectul bunurilor de retur către S.C. TRANSLOC S.A.
250908.10.2021Dispoziție privind completarea Dispoziției nr.43 din 07.01.2021
251008.10.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorii DUMITRU RARISA - NICOLETA - ADELINA și DUMITRU RAREȘ - ALIN
251108.10.2021Dispoziție privind modificării prevederilor Art. 1 din Dispoziția nr.1868 din 29.06.2021
251211.10.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap doamnei MARTINOIU ANA
251311.10.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări ,Reabilitare Școala Gimnazială Constantin Săvoiu,corpuri C1,C28,C9,construire sala sport și amfiteatru,municipiul Târgu Jiu
251512.10.2021Dispoziție privind stabilirea unor măsuri privind exercitarea atribuțiilor aferente funcției publice de conducere - Arhitect șef din cadrul Direcției urbanism și amenajarea teritoriului
251612.10.2021Dispoziție privind virări de credite bugetare în bugetul local pe anul 2021
251712.10.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de achiziției publică de stâlpi și corpuri de iluminat - lămpi cu LED și accesorii de montaj pentru modernizarea rețelei locale de iluminat public stradal în Municipiului Târgu Jiu
251813.10.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorului social acordat BONCULESCU IZABELA
251913.10.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social RADU ELENA
252013.10.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav MITRAN ION ADRIAN
252113.10.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav SMARANDA SORINEL
252213.10.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav LOZAN PARASCHIVA
252313.10.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentului educațional,sub formă de tichete sociale,aferent anului școlar 2021 - 2022
252413.10.2021Dispoziție de rectificarea a actului de naștere nr.1009 din 20.11.2019,ex.I și ex.II privind pe numitul Kovacs Jason Andrei
252513.10.2021Dispoziție privind rectificarea actului de naștere nr.571 din 23.04.2008,ex.I și ex.II privind pe numita Mustăța Roberta Andreea
252613.10.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de superficie teren în strada Alexandru Odobescu,proprietate privată a Municipiului Târgu Jiu
252713.10.2021Dispoziție privind componența Comitetului de Securitate și Sănătate în Munca constituit la nivelul Primăriei Municipiului Târgu Jiu
252814.10.2021Dispoziție privind Convocarea Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu în ședința extraordinară,online,convocată de îndată,în data de 14.10.2021
252914.10.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale doamnei Vasilica-Felicia Popa,transferată la Serviciul juridic contencios,Direcția juridică,registrul agricol,cadastru din Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.11.2021
253014.10.2021Dispoziție privind punerea în aplicare a Sentinței nr.113 din 05.02.2021 pronunțată de către Tribunalului Gorj în dosarul nr.1144/95/2019*,completată prin Sentința nr.386 din 14.05.2021,ambele rămase definitive prin Hotărârea nr.2530/13.10.2021 pronunțată în recurs de către Curtea de Ale Craiova cu privire la anularea Dispoziției nr.1704/28.03.2019,a Raportului Comisiei de disciplinăr nr.13754/27.03.2019 și reîncadrarea lui Rotaru Marian
253114.10.2021 Dispoziție privind constatarea ca fiind încetat raportul de serviciul prin eliberarea lui Rotaru Marian din funcția publică de conducere de director executiv,eliberare dispusă ca urmare a obținerii calificativului nesatisfăcător în urma derulării procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale din perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 menținut prin Sentința nr.823/03.10.2019 ,pronunțată de Tribunalul Gorj în Dosarul nr.1145/95/2019,rămasă definitivă prin Decizia nr.91/2020 pronunțată în recurs de către Curtea de Apel Craiova
253214.10.2021Dispoziție privind punerea în aplicare a Sentinței nr.113 din 05.02.2021 pronunțată de către Tribunalul Gorj în dosarul nr.nr.1144/95/2019*,completată prin Sentința nr.386 din 14.05.2021,ambele rămase definitive prin Hotărârea nr.2530/13.10.2021 pronunțată în recurs de către Curtea de Apel Craiova,cu privire la drepturile de natuură salarială.
253322.10.2021Dispoziție privind privind avansarea în gradația 3 a doamnei BLAJE MARIANA,educator puericultor debutant,gradația 2,LA Creșa 2,Direcția de protecție socială,Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.11.2021
253414.10.2021Dispoziție privind detașarea doamnei Cojocaru Andreea- Georgiana,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
253414.10.2021Dispoziție privind detașarea doamnei Cojocaru Andreea-Georgiana,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
253514.10.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav,domnului Gheorghițoaia Ion
253614.10.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu al doamnei Peagu Speranța
253714.10.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Turbatu Mălina- Paraschiva
253814.10.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Mihaiu Suzana Izaura
253914.10.2021 Dispoziție privind încetarea furnizării serviciilor acordate doamnei Lorincz Elena
254015.10.2021 Dispoziție privind aprobarea listei cu documentele necesare Centrului Social de Urgență pentru Persoane Fără Adăpost - Casa Iris
254115.10.2021 Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Stângaciu Florentina
254215.10.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Mihai Floarea
254315.10.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Bob Lucica
254415.10.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social doamnei Anghelescu Cristian Nicolae
254515.10.2021Dispoziție privind suspendarea dreptului la ajutor social pentru domnul Buldoi Valerian
254615.10.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizației pentru persoană cu handicap grav,domnului Floarea Sorin
254715.10.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav,domnului Trottea Sergiu
254815.10.2021Dispoziție privind stabilirea responsabililor pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse Decizia nr.77/03.09.2021 a Camerei de Conturi Gorj
254918.10.2021Dispoziție privind modificarea și completarea Dispoziția nr.2192/23.08.2021 pentru delegarea atribuțiilor privind aplicarea sancțiunilor contravenționale
255018.10.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei FLOROIU EUGENIA ANDREEA
255118.10.2021Dispoziție privind nominalizarea persoanelor ce vor face parte din Grupul de lucru din cadrul U.A.T. municipiului Târgu Jiu,proiect ,Echilibru și Dinamism,( cod MYSMIS 135509/COD SIPOCA 769 )
255218.10.2021Dispoziție privind modificarea și completarea art.1 din Dispoziția nr.2266/02.09.2021 privind nominalizarea persoanelor cu atribuții în implementarea activităților proiectului cod SMIS 146315
255318.10.2021Dispoziție privind desemnare persoanelor responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese la nivelul Municipiului Târgu Jiu
255418.10.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de conducere vacante de consilier,clasa I,gradul profesional asistent - Compartimentul protecția muncii,SSM,Direcția programe,managementul calității și parcări publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu din data de 02.12.2021 - proba scrisă
255518.10.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de conducere vacante de consilier,clasa I,gradul profesional superior - Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,politici comunitare și managementul calității,și parcări publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu din data de 23.11.2021 - proba scrisă
255618.10.2021Dispoziție privind încetarea de drept a contractului individual de muncă nr. 18492/21.04.2021 al doamnei NEAGOE PĂNOIU ZÂNA - ADRIANA - ADRIANA asistent medical la Serviciul Asistență Medicală Școlară din cadrul Direcției Evidența Patrimoniului și Fond Locativ - Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 20.10.2021
255718.10.2021Dispoziție privind reluarea activității de către doamna ENACHE CORNELIA ALEXANDRA,asistent medical,gradația 2,în cadrul Serviciului asistență medicală școlară,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 25.10.2021
255819.10.2021dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință extraordinară,online,convocată de îndată în data de 19.10.2021
255919.10.2021 Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav DOBROMIR ION
256019.10.2021Dispoziție privind virări de credite bugetare în bugetul local pe anul 2021
256119.10.2021 Dispoziție privind modificarea Programelor prevăzute în Planul de management pentru anul 2021 al Centrului de Cercetare,Documentare și Promovare ,Constantin Brâncuși
256219.10.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință ordinară,online,în data de 25.10.2021
256319.10.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei POPESCU MINUȚA - VICTORIA
256419.10.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei ANGHEL SABINA - FLORICA
256519.10.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei RĂDULEA LARISA - COSTINA
256519.10.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei RĂDULEA LARISA - COSTINA
256619.10.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav CIOPONEA DAVID IOAN
256719.10.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav TĂNASIE CRISTINEL
256819.10.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei ARDELANCA GABRIELA
257019.10.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de Primăria Municipiului Târgu Jiu prin DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ LORINCZ ELENA
257119.10.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav PALIȚĂ - UIDILESCU RAUL OVIDIU
257219.10.2021Dispoziție privind instituirea curatelei speciale pentru minorul BORCAN DAMIAN - COSTINEL domiciliată în Târgu Jiu Aleea ,Loc. DRĂGOIENI,nr.2,Gorj
257320.10.2021Dispoziție privind activității cu prezență fizică pentru grupa mare din cadrul Creșa nr. 8 pentru o perioada de 14 zile
257315.11.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de produse ,Achiziție mijloace de transport - Troleibuze
257420.10.2021 Dispoziție privind modificarea art. 2,din Dispoziția nr.2368/22.09.2021
257520.10.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav GOLEA CONSTANTIN
257621.10.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Catalina Maria-Marinela
257721.10.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Chiliban Mariana-Violeta
257821.10.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul Bălăceanu Valentino-Alexandru
257921.10.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei doamnei Cioi Elena Corina
258021.10.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei doamnei Popescu Abdreea-Vasilica
258122.10.2021Dispoziție privind privind avansarea în gradația 2 a doamnei POPESCU ANCUȚA - VASILICA,educator puericultor debutant,gradația I,LA Creșa 10,Direcția de protecție socială,Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.11.2021
258222.10.2021Dispoziție privind privind avansarea în gradația 3 a doamnei BLAJE MARIANA,educator puericultor debutant,gradația 2,LA Creșa 2,Direcția de protecție socială,Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.11.2021
258322.10.2021Dispoziție privind privind avansarea în gradația 3 a doamnei BEJENARU CARMEN - DENISA,administrator I,gradația 2,la Centrul Magnolia,Direcția de protecție socială,Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.11.2021
258422.10.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă TUTUNARU OCTAVIAN - LIVIU asistent personal la persoană cu handicap grav
258522.10.2021Dispoziție privind detașarea doamnei HAPAINA LILIANA,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
258622.10.2021Dispoziție privind detașarea doamnei HODOIU NICOLETA,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
258722.10.2021Dispoziție privind detașarea doamnei POPEANGĂ MARIA ALINA,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
258822.10.2021Dispoziție privind delegarea atribuțiilor în domeniul evidenței informatizate ale Direcției de evidență a persoanelor Târgu Jiu,domnului PRIESCU DRAGOȘ MARIAN,în perioada 30.10.2021 - 28.12.2021
258922.10.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale domnului PAVEL PANTELIMON - GABRIEL,aferent anului școlar 2021 - 2022
259022.10.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul IONESCU VASILE - MIHAI
259122.10.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav GÎNGU MARIA CRISTINA
259222.10.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei RADU CORNELIA
259322.10.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale doamnei CĂTĂLINA MARIA - MARINELA,aferent anului școlar 2021- 2022
259422.10.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentul educațional sub formă de tichete sociale doamnei CHILIBAN MARIANA - VIOLETA,aferent anului școlar 2021- 2022
259522.10.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav STAMATESCU MARIA
259622.10.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav,CHIRCULESCU ALEXANDRU
259725.10.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei COTOȘMAN LOREDANA,asistent medical principal la Serviciul Asistență Medicală Școlară din cadrul Direcției Evidența Patrimoniului și Fond Locativ - Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 31.10.2021
259725.10.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă nr.444406/13.09.2021 al doamnei COTOJMAN LOEDANA,asistent medical principal la Serviciul Asistență Medicală Școlară din cadrul Direcției Evidența Patrimoniului și Fond Locativ - Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 31.10.2021
259825.10.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliului doamnei GURAN IOANA
259925.10.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav VĂCARU VASILE
260026.10.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă VLĂDOIU RELU asistent personal la persoană cu handicap grav
260126.10.2021Dispoziție privind privind avansarea în gradația 2 a doamnei NEGRICIOIU SORINA - LAVINIA infirmieră debutant,gradația 1,LA Creșa 10,Direcția de protecție socială,Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.10.2021
260226.10.2021Dispoziție privind privind avansarea în gradația 2 a doamnei MIHU CRISTINA - ANDREEA infirmieră ,gradația 1,LA Creșa 4,Direcția de protecție socială,Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.11.2021
260327.10.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav TRAȘCĂ PETRE
260427.10.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav SZEREKEȘ ȘTEFAN
260527.10.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de socializare și petrecere a timpului liber ( tip club ) al d - nei CĂLIN ANA
260627.10.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social BOB LUCICA
260627.10.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav MAREȘI GABRIELA
260727.10.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social BOB LUCICA
260827.10.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social MARIN MIRCEA
260927.10.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social BOTĂNEL SAMUEL
261028.10.2021Dispoziție privind delegarea atribuțiilor de serviciu la Serviciul asistență medicală școlară din cadrul Direcției evidența patrimoniului și fond locativ,doamna PREDA ALINA MARIA,medic primar la Serviciul asistență medicală școlară,în perioada 27.10.2021 - 25.12.2021
261128.10.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție pentru lucrările de terasament platformă CET
261228.10.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav ARMEANU VERONICA
261328.10.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă doamnei MARIN LILIANA asistent personal pentru persoană cu handicap grav
261428.10.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă doamnei LUPULESCU DANIELA - MIHAELA asistent personal pentru persoană cu handicap grav
261528.10.2021Dispoziție privind privind avansarea în gradația 3 a doamnei PESCARU PERSIDA - referent I,gradației 2,la Serviciul fond locativ,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu 01.11.2021
261628.10.2021Dispoziție privind comisia de receptie pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare sistem de iluminat Parc Insula Jiu,Municipiul Targu Jiu”
261728.10.2021Dispoziție privind numirea doamnei Mircioiu Maria Amelia,inspector,clasa I,grad profesional superior,Serviciul constatare contribuabili din cadrul Direcției impozitate și taxe,îndrumător al doamnei David Mihaela,inspector,clasa I,gradul profesional debutant în cadrul Serviciului constatare contribuabili,Direcția impozite și taxe
261828.10.2021Dispoziție privind numirea doamnei DAVID MIHAELA în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional debutant,gradația 4,la Serviciul constatare contribuabili,Direcția impozite și taxe din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01,11.2021
261928.10.2021Dispoziție privind virări de credite bugetare în bugetul local pe anul 2021
262029.10.2021Dispoziție privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă ,categoriilor de personal,mărimea corectă a sporului pentru condiții vătămătoare și a condițiilor de acordare a acestora pentru personalul care își desfășoară activitatea și este salarizat potrivit Familiei ocupaționale de funcții bugetare ,Administrație,din cadrul Centrului de Cercetare,Documentare și Promovare Constantin Brâncuși
262129.10.2021Dispoziție privind rectificarea actul de căsătorie nr.215 din 20.08.1965 ex.I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei Municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numiții POPESCU NICOLAE și BARBONIE ELENA
262229.10.2021Dispoziție privind detașarea doamnei BĂDESCU - OLINGHER ANCA MIHAELA,asistent medical principal,de la Cabinetul medical școlar nr.2 - Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu la Direcția de Sănătate Publică Gorj
262329.10.2021Dispoziție privind detașarea doamnei AVRAM ANA - MARIA,asistent medical,de la Cabinetul medical școlar nr.8 - Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu la Direcția de Sănătate Publică Gorj
262429.10.2021Dispoziție privind detașarea doamnei BRĂTUIANU ROXANA VASILICA,asistent medical,de la Cabinetul medical școlar nr.6 - Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu la Direcția de Sănătate Publică Gorj
262529.10.2021Dispoziție privind detașarea doamnei MĂLĂESCU OANA ANDREEA,asistent medical,de la Cabinetul medical școlar nr.8 - Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu la Direcția de Sănătate Publică Gorj
262629.10.2021Dispoziție privind detașarea doamnei HONDOIU IRINA MAGDALENA,asistent medical,de la Cabinetul medical școlar nr.8 - Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu la Direcția de Sănătate Publică Gorj
262729.11.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 4 și stabilirea drepturilor salariale doamnei POPESCU IONELA ANCA asistent personal la personal la persoană cu handicap grav,gradația 3
262829.10.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 5 și stabilirea drepturilor salariale domnul FLORESCU JAN asistent personal la personal la persoană cu handicap grav,gradația 4
262929.11.2021Dispoziție privind detașarea domnului STĂNCIOI OVIDIU - MARIUS,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
263029.10.2021Dispoziție privind numire domnului POPEANGĂ MIHAI - RĂZVAN în funcția publică de inspector clasa I gradul profesional debutant Compartimentul Îndrumare asociații de proprietari di Direcția programe,managementul calității și parcări publice,începând cu data de 01.11.2021
263229.10.2021Dispoziție privind numirea doamnei ȘELARIU ALIS - RAMONA Compartimentul îndrumare asociații de proprietari,Direcția programe,managementul calității și parcării publice îndrumător al domnului POPEANGĂ MIHAI - RĂZVAN funcționar public debutant în cadrul Compartimentul îndrumare asociații de proprietari Direcția programe,managementul calității și parcării publice
263329.10.2021Dispoziție privind schimbarea denumirii poziției nr. 10 din Cap. Iluminat public,din ,achiziție echipamente electrice pentru repararea instalațiilor ornamentale existente,în ,Reparații instalații ornamentale existente
263401.11.2021Dispoziție cu propunerea de rectificare a art. 1 și art.2 din Dispoziția nr.2595/22.10.2021 privind acordarea indemnizației pentru persoană handicap grav,doamnei STAMNATESCU MARIA
263501.11.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav RUJENESCU ECATERINA
263601.11.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav MILODIN NICOLAE
263701.11.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav STROIE ALEXANDRU
263801.11.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav HORNOIU MIHAI
263901.11.2021Dispoziție privind promovarea doamnei ȘTEFAN IONELA în funcția contractual de asistent medical principal,gradația 2,la Cabinetul medical școlar nr.9,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu începând cu data de 01.1.2021
264001.11.2021Dispoziție privind promovarea doamnei HAIDĂU ANCA AURELIA în funcția contractual de asistent medical principal,gradația 2 la Cabinetul medical școlar nr.1,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu începând cu data de 01.11.2021
264101.11.2021Dispoziție privind promovarea doamnei ȘERBAN ROMNICA MIHAELA în funcția contractual de asistent medical principal gradația 4 la Cabinetul medical școlar nr.8 Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu începând cu data de 01.11.2021
264301.11.2021Dispoziție privind promovarea doamnei DEACONESCU ELENA în funcția contractual de asistent medical principal gradația 4 la Creșa Petunia Direcția de protecție socială Târgu Jiu începând cu data de 01.11.2021
264501.11.2021Dispoziție privind aprobarea măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierilor de etică la nivelul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,Direcției de evidenței a persoanelor Târgu Jiu și Direcției de protecție socială Târgu Jiu
264601.11.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință extraordinară,online,convocată de îndată în data de 01.11.2021
264701.11.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav MARIN AUGUSTIN
264801.11.2021Dispoziție privind aprobarea unor Măsuri privind prevenirea infecțiilor cu virusul SARS - Cov - 2,aplicabile pe durata stării de alertă la nivelul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,direcții fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu
264902.11.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 4 a domnului TRUȘCĂ BOGDAN CONSTANTIN,polițist local,clasa I,grad profesional asistent,gradația 3,Compartiment ordine și liniște publică,Direcția Poliția Locală Târgu Jiu in cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.11.2021
265002.11.2021Dispoziție privind privind avansarea în gradația 5 a domnului PRIESCU DRAGOȘ - MARIAN inspector,clasa I,grad profesional asistent,gradația 4,la Compartimentul informații clasificate,Direcția salarizare,resurse umane și guvernanță corporație din cadrul ,Primăria Municipiului Târgu Jiu începând cu 01.11.2021
265102.11.2021Dispoziție privind distribuirea tichetelor de masa persoanelor care se vaccineaza cu schema completa impotriva virusului SARS-CoV-2
265202.11.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav LIȚICĂ MARIA
265302.11.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav DIACONESCU AUREL
265402.11.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora,GĂMULESCU EVA NATALIA
265503.11.2021Dispoziție privind mutarea definitivă a doamnei TUDORACHE TEODORA,inspector,clasa I,grad profesional principal,gradația 5,de la Compartimentul guvernanță corporativă,Direcția salarizare,resurse umane și guvernanță corporativă din Primăria Municipiului Târgu Jiu la Compartimentul resurse umane,managementul funcției publice și contractuale,Direcția salarizare,resurse umane,managementul funcției publice și contractuale,Direcția salarizare,resurse umane și guvernanță corporativă din Primăria Municipiului Târgu Jiu ,începând cu data de 03.11.2021
265603.11.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul COVACI IONUȚ - DANIEL
265703.11.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav PECINGINĂ VICTOR
265803.11.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la stimulentului educațional sub formă de tichete sociale domnului PUPĂZĂ GHEORGHE,aferent anului școlar 2021 - 2022
265903.11.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav,BUTNARU LUCIA
266004.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă Corobea Elena- Georgiana asistent personal persoană cu handicap
266204.11.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii octombrie 2021,al doamnului Popescu Andi-Gerard,consilier,gradul profesional superior,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
266304.11.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii octombrie 2021,al doamnei Bobină Simona Lidia,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4 la Serviciul financiar contabilitate plăți,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
266304.11.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii octombrie 2021,al doamnei Bobină Simona Lidia ,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,la Serviciul financiar-contabilitate plăți,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
266404.11.2021Dispoziție majorarea salariului de bază,aferent lunii octombrie 2021,al doamnei Prună Alina Elena,consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 3,la Serviciul evidență angajamente,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțate din fonduri europene nerambursabile
266404.11.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii octombrie 2021,al doamnei Prună Alina-Elena,consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 3,la Serviciul evidență angajamente,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
266504.11.2021Dispoziție majorarea salariului de bază,aferent lunii octombrie 2021,al doamnei Pițu Alina Elena,șef serviciu,Serviciul juridic contencios,Direcția juridică,registrul agricol cadastru,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțate din fonduri europene nerambursabile
266504.11.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii octombrie 2021,al doamnei Piți Alina Elena,șef serviciu,Serviciul juridic contencios,Direcția juridică,registrul agricol cadastru,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
266604.11.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii octombrie 2021,al doamnei Vasile Ofelia - Maria inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calitățoo și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
266704.11.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii octombrie 2021,al domnului Julăcătean Marius,consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,la Compartimentul IT,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambrsabile
266804.11.2021Dispoziție majorarea salariului de bază ,aferent lunii octombrie 2021,al doamnei Toma Cristina,consilier,gradul profesional superior,gradația 3,Serviciul financiar- contabilitate plăți,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
266904.11.2021Dispoziție privind majorarea salariuluide bază,aferent lunii octombrie 2021,al domnului Jilăveanu Ionuț,director executiv adjunct,Direcție investiții și gospodărie comunitară,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene neramburasabile
267004.11.2021 Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii octombrie 2021,al doamnei Pătruț Elena,consilier achiziții publice,clasa I,gradul profesional superior,gradața 5,la Serviciul licitații și achiziții publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
267104.11.2021Dispozitie privind majorarea salariului de bază,afernt lunii octombrie 2021,al domnului Galbenu Emilian,inspector,gradul profesional superior,gradația 5,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
267204.11.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii octombrie 2021,al domnului Ionescu Marius-Valentin,director executiv,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
267304.11.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază ,aferent lunii octombrie 2021,al domnului Neacșu Tudorel,inspector,gradul profesional superior,gradația 5,Compartimentul investiții,Direcția investiții și gospodărie comunitară,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
267404.11.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii octombrie 2021,al domnului Chiriac Raul,director executiv la Direcția investiții și gospodărie comunitară,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene neramburasbile
267504.11.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii octombrie 2021,al doamnei Roșca Mirela-Ionela,consilier achiziții publice,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Serviciul licitații și achiziții publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene neramburasbile
267604.11.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii octombrie 2021,al doamnei Rovența Alexandra Luminița,consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Compartimentul IT,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene neramburasbile
267704.11.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii octombrie 2021,al doamnei Șuță Corina,șef serviciu,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității ,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
267804.11.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii octombrie 2021,al doamnei Cocolea Eugenia-Loredana,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,la Serviciul financiar-contabiilitate plăți,Direcția economică,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
267904.11.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază ,afernt lunii octombrie 2021,al domnului Jerca Nicolae-George,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,la Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
268004.11.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii octombrie 2021,al domnului Gruescu Dumitru Adrian,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,la Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
268104.11.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază ,aferent lunii octombrie 2021,al doamnei Crăciunel Mihaela-Alis,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,la Serviciul programe,politici comunitare și managamentul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
268204.11.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază,aferent lunii octombrie 2021,al doamnei Vasile Ileana Silvia,consilier achiziții publice,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,Serviciul licitații și achiziții publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
268304.11.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea a 3 posturi contractuale vacante de asistent medical (1 post de asistent medical principal și 2 posturi de asistent medical debutant) la Serviciul asistență medicală școlară din cadrul Direcției evidența patrimoniului și fond locativ - Primăria Municipiului Târgu Jiu,din data de 07.12.2021 - proba scrisă
268404.11.2021 Dispoziție privind numirea doameni Brânzan Valeria- Daniela în funcția publică de inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,la Serviciul constatare contribuabili,Direcția impozite și taxe din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 08.11.2021
268504.11.2021Dispoziție privind desființarea împrejmuirii neautorizate,realizate pe domeniul public în Aleea Plopilor,bl.30,sc.3,Municipiul Târgu Jiu
268604.11.2021Dispoziție privind instituirea curatelei speciale pentru minora Borcan Raluca-Patricia,domiciliată în Târgu Jiu,str. Petrești,nr.207,județul Gorj
268704.11.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social pentru doamna Pițigoi Luminița
268804.11.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizației pentru persoană cu handicap grav,domnului Sichitiu Vasile Valentin
268904.11.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizației pentru persoană cu handicap grav,domnului Călin Lucian
269004.11.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora Mihalache Denisa Maria
269104.11.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoană cu handicap grav domnului Vlădoiu Vasile
269204.11.2021Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Popescu Maria Daniela,inspector clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,prin transfer în interesul serviciului la Compatrimentul gestionare dosare fiscale și arhivă,Serviciul registru contribuabili,declarații fisacale persoane fizice,Administrație Județeană a Finanțelor Publice Gorj - Direcția Generală Regională a Finanțelor Gorj,începând cu data de 15.11.2021
269305.11.2021Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Dijmărescu Bican Anda Lorena,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,prin mutare definitivă la Serviciul constatare și urmărie persoane juridice,Direcția impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 15.11.2021
269405.11.2021Dispoziție privind încetarea raportului de muncă al doamnei TÂRBAC CRISTINA,referent la Compartimentul organizare activități sociale,Direcția de protecție socială,începând cu data de 08.11.2021
269508.11.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav BALDOVIN LUMINIȚA
269608.11.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social BOLDICI ELISAVETA
269708.11.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav VOICAN FLAVIAN
269808.11.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei SCĂFARU LAURA - ROXANA
269908.11.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei MARIN AUGUSTIN
270008.11.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav a numitului STAN FLORIAN CRISTIAN
270108.11.2021Dispoziție privind acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale doamnei POPESCU GABRIELA - ELVIRA aferent anului școlar 2020 - 2021
270208.11.2021Dispoziție privind modificarea de serviciu al doamnei LAVINIA LUPULESCU,consilier clasa I gradul profesional principal gradația 3 prin,mutarea definitivă la ,Compartimentul guvernanță corporativă,Direcția salarizare,resurse umane și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,pe postul vacant aferent funcției publice de inspector,clasa I,gradul profesional principal,începând cu data de 08.11.2021
270308.11.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință extraordinară,online,convocată de îndată în data de 08.11.2021
270408.11.2021Dispoziție privind modificarea art. 2 Dispoziția nr.222/20.01.2010
270508.11.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei NICULSCU IRINA - GABRIELA
270708.11.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul JITĂRAȘU MARIO - SEBASTIAN
270808.11.2021Proiect de dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav IACOBESCU PAULINA
270908.11.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav LAMBU IONA
270909.11.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav LAMBU IOANA
271009.11.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare funcției vacant corespunzător funcției publice de execuție inspector ,clasa I,gradul profesional superior,de la Serviciul concesionări contracte,Direcția impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,din data de 14.12.2021 - proba scrisă
271109.11.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare funcției vacant corespunzător funcției publice de execuție consilier ,clasa I,gradul profesional superior,de la Compartimentul investiții,Direcția investiții,Direcția investiții și gospodărire comunitară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,din data de 20.12.2021 - proba scrisă
271209.11.2021Dispoziție privind instituirea curatelei speciale pentru minorul STAN TUDOR - GABRIEL,domiciliată în Târgu Jiu str. Slt. Gheorghe Bărboi ,nr.4,bl.4,sc.3,et.4,ap.77,Gorj
271309.11.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei STAMATIE FLORENTINA
271409.11.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare indemnizație pentru persoană handicap grav BOBINĂ ARIANA
271509.11.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav POPESCU ALBERT
271609.11.2021Dispoziție privind numirea Comisiei de recepție a documentul Plan de Mobilitate Urbană a Municipiului Târgu Jiu actualizat
271709.11.2021Dispoziție privind comisiei de recepție a documentului livrabil Strategia Integrantă de Dezvoltare Urbană 2021 - 2027 a municipiului Târgu Jiu
271809.11.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări
271910.11.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social PAUN PETRIA
272010.11.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei CIOBANU DUMITRU - OVIDIU
272110.11.2021Dispoziție privind încetarea acordarii indemnizației pentru persoana cu handicap grav STĂNCIULESCU AURELIA
272310.11.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei IONCILĂ RODICA
272410.11.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei BALDOVIN CORNEL
272510.11.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei TOMA MIHAI - OCTAVIAN
272610.11.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei PĂUNESCU CONSTANTIN - ROBERT
272610.11.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei PĂUNESCU CONSTANTIN - ROBERT
272710.11.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea într- o funcției cu nivelul de studii superior a doamnei RONCIOIU DOINIȚA educator puericultor debutant,M de la Direcția de protecție social Primăria Municipiului Târgu Jiu din data de 03.12.2021
272810.11.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent I din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu din data de 05.12.2021- proba scrisă
273011.11.2021Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al domnului CHIRIAC RAUL,consilier,clasa I,gradul profesional superior,Compartimentul investiții gospodărie comunitară din cadrul aparatului de specilitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,precum și încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv Direcția investiții gospodărie comunitară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 15.11.2021
273011.11.2021Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al domnului JILĂVEANU IONUȚ consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,Compartimentul gospodărire comunitară din cadrul Aparatului de specialitatea al Primarul Municipiului Târgu precum și încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv adjunct al Direcției de investiții și gospodărire comunitară,începând cu data de 15.11.2021
273111.11.2021Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al domnului MINCĂ MIHAI șef serviciu,Serviciul registrul agricol,cadastru din cadrul Aparatului de specialitatea al Primarul Municipiului Târgu precum și încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcției evidența patrimoniului și fond locativ,începând cu data de 15.11.2021
273211.11.2021Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al doamnei POPESCU CARMEN,inspector,Serviciul fond locativ,din aparatul de specialitate al Primarul Municipiului Târgu precum și încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere șef serviciu al Direcției evidența patrimoniului și fond locativ,începând cu data de 15.11.2021
273311.11.2021Dispoziție privind numire domnului CHIRIAC RAUL în funcția publică de director executiv,Direcția investiții gospodărie comunitară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu începând cu data de 15.11.2021
273411.11.2021Dispoziție privind numirea doamnei POPESCU CARMEN,în funcția publică de șef serviciu al Serviciul fond locativ Direcției evidența patrimoniului și fond locativ,din aparatul de specialitate al Primarul Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 15.11.2021
273511.11.2021Dispoziție privind numire domnului JILĂVEANU IONUȚ în funcția publică de director executiv adjunct,Direcția investiții gospodărie comunitară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu începând cu data de 15.11.2021
273611.11.2021Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al domnului MINCĂ MIHAI în funcția publică de conducere director executiv la Direcția evidența patrimoniului și fond locativ din cadrul Aparatului de specialitatea al Primarul Municipiului Târgu,începând cu data de 15.11.2021
273711.11.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav DOBRESCU EMILIA
273811.11.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav GURGU VICTOR
273911.11.2021 Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav MĂCIUCĂ CONSTANTIN
274011.11.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav VÎLCEANU ELENA ANDRADA
274111.11.2021Dispoziție privind actului de deces nr. 215/11.03.2020 din privind pe numita PERPEGEL DANIELA - JANA
274211.11.2021Dispoziție privind numirea Comisiei DE RECEPȚIE A SERVICIILOR DE MODERNIZARE SITE WEB,PRESTATE ÎN CADRUL PROIECTULUI ,SIMPLU,COD SIPOCA 523,COD My SMIS 126293
274311.11.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav CĂLIN MARIA
274412.11.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință extraordinară,online,convocată de îndată în data de 12.11.2021 Deschide
274512.11.2021Dispoziție privind rectificarea actul de căsătorie nr.244/08.11.2961 ARGINT GRIGORE și ARGINT ELISAVETA
274612.11.2021Dispoziție privind mutarea temporară a domnului FLORIN PAȘOLEA ,consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,de la Compartimentul urmărire contracte,Direcția economică din Primăria Municipiului Târgu Jiu la Compartimentul mediului,Direcția investiții și gospodărie comunitară,în perioada de 19.11.2021 - 19.05.2022
274712.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă GAVRILESCU ADRIANA asistent personal la persoană cu handicap grav
274812.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă IORDACHE FLORENTINA asistent personal la persoană cu handicap grav
274912.11.2021Dispoziție privind acordare indemnizație pentru persoană handicap grav ROȘU ANDREI DARIUS
275012.11.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav DRĂGOTOIU MARIA
275112.11.2021Dispoziție privind instituirea curatelei speciale pentru minora UNGUREANU LIVIA - MARIA domiciliată în Târgu Jiu str.11 Iunie,nr.18 Gorj
275215.11.2021Dispoziție constituirea comisiei de recepție a documentației de proiectare pentru obiectivele de investiții „Creșterea eficienței energetice bl. 2,4,6 Strada G- ral Gheorghe Magheru : Bl. 24,26 B- dul Republicii: Bl. 2,4,6 Str. Revoluției,Bl.102 Str. 11 Iunie,Bl.11 Str. Siretului,Bl.56,Str. Victoriei”,Municipiul Targu Jiu
275315.11.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de produse ,Achiziție mijloace de transport - Troleibuze
275415.11.2021Dispoziție privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat MĂRGELU SIMONA
275515.11.2021Dispoziție privind mutarea definitivă a doamnei STOIENOIU CRISTINA ANCUȚA,infirmieră gradația 2 di cadrul Compartimentul Creșe - Creșa 2,Direcția de protecție socială,Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.12.2021
275616.11.2021Dispoziție privind detașarea doamnei COJOCARU ANDREEA - GEORGIANA,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
275716.11.2021Dispoziție privind mutarea definitivă,a doamnei DRĂGAN CORNELIA,inspector,clasa I,gradul profesional,gradația 5,de la Compartimentul evidență unități învățământ preuniversitar,Direcția evidența patrimoniului și fond locativ la Serviciul fond locativ din Direcția evidența patrimoniului și fond locativ,începând cu data de 16.11.2021
275816.11.2021Dispoziție privind privind avansarea în gradația 5 a domnului PRIESCU DRAGOȘ - MARIAN inspector,clasa I,grad profesional asistent,gradația 4,la Compartimentul informații clasificate,Direcția salarizare,resurse umane și guvernanță corporație din cadrul ,Primăria Municipiului Târgu Jiu începând cu 01.12.2021
275916.11.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoana cu handicap grav NAGY MARIA
276016.11.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoana cu handicap grav POPESCU ELENA OLIMPIA
276116.11.2021Dispoziție privind acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav RĂDULESCU ȘTEFAN
276216.11.2021Dispoziție privind acordarea alocație pentru susținerea familiei BURLAN MĂDĂLINA CRISTINA
276317.11.2021Dispoziție privind mutarea definitivă,a domnului MITROI CONSTANTIN,inspector,clasa I,gradația 5,de la Compartimentul evidență centralizată patrimoniu din ,din Direcția evidența patrimoniului și fond locativ la Compartimentul evidență unității de învățământ preuniversitar din Direcția evidența patrimoniului și fond locativ,începând cu data de 17.11.2021
276417.11.2021Dispoziție încetarea aplicabilității prevederilor Dispoziției nr. 1847/23.06.2021 privind mutarea temporară a doamnei DRĂGAN CORNELIA inspector clasa I gradul profesional gradația 5 de la Compartimentul evidență unități învățământ preuniversitar Direcția evidența patrimoniului și fond locativ la Serviciul fond locativ din Direcția evidența patrimoniului și fond locative începând cu data de 15.11.2021
276517.11.2021Dispoziție privind desemnarea și stabilirea atribuțiilor consilierilor de etică la nivelul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu,Direcției de evidență a persoanelor Târgu Jiu și Direcției de protecție socială Târgu Jiu
276618.11.2021Dispoziție privind acordarea alocație pentru susținerea familiei VUZDUGAN GABRIELA - PATRICIA
276718.11.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap BÎLTAC MARIA
276818.11.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocație pentru susținerea familiei BALDOVIN ELENA
276918.11.2021Dispoziție privind rectificarea actul de deces nr.8 din 13.02.1954 ex.I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei Municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numitul BUNGET CRISTIAN
277018.11.2021Dispoziție privind aplicarea sancțiunii disciplinare de diminuare a drepturilor salariale ale domnului TURCU MIHAI,polițist local,clasa I,gradul profesional superior în cadrul Serviciului circulației rutieră,evidența persoanelor și dispecerat din Direcția Poliția Locală Târgu Jiu,cu 15%,pe o perioadă de 3 luni
277118.11.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare funcției vacante de conducere de șef serviciu - Secții sportive din cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu din data de 21.12.2021- proba scrisă
277219.11.2021Dispoziție privind alocației pentru pentru susținerea familiei GHEORGHINOIU FLORENTINA - DANIELA
277319.11.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare indemnizație pentru persoană handicap grav GIORGI RADU ȘTEFAN
277419.11.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliului BONCULESCU SABIN
277519.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu al domnului BONCULESCU SABIN
277519.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu al domnului BONCULESCU SABIN
277619.11.2021Dispoziție privind promovarea domnului NEGREA JULIEN,inspector,clasa I,gradul profesional asistent,gradația 5,din cadrul,Compartimentul agricol cadastru,Serviciul registrul agricol cadastru,Direcția juridică,registrul agricol,cadastru în grad profesional principal,începând cu data de 01.12.2021
277719.11.2021Dispoziție privind promovarea doamnei TRUȘCĂ LOREDANA - IONICA inspector clasa I gradul profesional principal gradația 2 din cadrul Compartimentului protecția drepturilor copilului Direcția de protecție socială Târgu Jiu în gradul profesional superior începând cu data de 01.12.2021
277819.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu NEDELCU PAULINA
277919.11.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu BISTREANU ANGELA
278019.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu BUCICĂ MARIA
278119.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu BĂRĂGAN ILIE
278319.11.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu TEIȘI POLINA
278419.11.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu CURELARU NATALIA
278519.11.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu LORINCZ ELENA
278619.11.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu PAȘTEA GHEORGHE
278719.11.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu GĂLESCU FLORICA
278819.11.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului de investiții „Amenajare corp ”B” Grădinița Constantin Brâncuși în incinta Colegiului tehnic Ion Mincu – corp C2 și Modificare de temă în timpul execuției prin modificări interioare,schimbare de destinație din grădiniță în creșă”,Municipiul Târgu Jiu
278919.11.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință ordinară,online,convocată de îndată în data de 26.11.2021
279019.11.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior a unui număr de 3 funcționari publici ( polițiști locali ) din Direcția Poliția Locală a Municipiului Târgu Jiu
279119.11.2021Dispoziție privind delegarea dreptului de semnătură al Primarului Municipiului Târgu Jiu pentru anumite tipizate,documente din Direcția economică,tipizate din Direcția impozite și taxe și certificatele de atestare fiscală
279219.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu NEDELCU PAULINA
279319.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu BISTREANU ANGELA
279419.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu BUCICĂ MARIA
279519.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu BĂRĂGAN ILIE
279619.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu CURELARU NATALIA
279719.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu TEIȘI POLINA
279819.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu ALBICI VICTORIA
279919.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu LONCRINCZ ELENA
280119.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu PAȘTEA GHEORGHE
280219.11.2021Dispoziție privind detașarea doamnei POPEANGĂ MARIA ALINA,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
280319.11.2021Dispoziție privind detașarea doamnei HONDOIU NICOLETA,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
280419.11.2021Dispoziție privind detașarea doamnei HAPAINA LILIANA,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
280519.11.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu OPRIȚA MARIOARA
280619.11.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu BILEA ELENA
280719.11.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu CÎRCIU IOANA
280822.11.2021Dispoziție privind virări de credite între programele aceluiași capitol bugetar din bugetul local 2021
280922.11.2021Dispoziție privind instituirea curatelei speciale pentru minora VANCA ANA - MARIA domiciliată în Târgu Jiu str. Dacia ,bl.15,sc.2,et. 1,ap.2,Gorj
281022.11.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav FOMETESCU LILIANA
281122.11.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei IONCILĂ DOINA
281222.11.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav MILITARU GHEORGHE
281322.11.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutor social IONCILĂ DOINA
281422.11.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav CHISĂLIĂ ANA
281522.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu BILEA ELENA
281619.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu OPRIȚA MARIOARA
281622.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu OPRIȚA MARIOARA
281719.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului pentru acordarea serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu CÎRCIU IOAN
281822.11.2021Dispoziție privind stabilirea drepturilor salariale ale domnului GHEORGHE VALENTIN BOGDAN,transferat interesul serviciului în cadrul Compartimentului regularizare taxe autorizații de construire și statistică,Direcția urbanism și amenajarea teritoriului din Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 22.11.2021
281922.11.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav FUGARU DARIUS DANIEL
282023.11.2021Dispoziție privind modificarea constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea unui post contractual vacant de referent I din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu din data de 05.12.2021- proba scrisă
282123.11.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 4 a doamnei IORDĂNESCU NARCISA - DIANA,inspector,clasa I,gradul profesional,gradația 3,la Compartimentul protecția drepturilor copilului,Direcția de protecție socială Primăria Municipiului Târgu Jiu începând cu 01.12.2021
282223.11.2021Dispoziție privind privind avansarea în gradația 2 și stabilirea drepturilor salariale doamnei FÎCIU IONELA - MARIA asistent personal la persoană cu handicap grav gradația 1
282323.11.2021Dispoziție privind privind avansarea în gradația 3 și stabilirea drepturilor salariale doamnei MODROIU ELENA - RAMONA asistent personal la persoană cu handicap grav gradația 2
282423.11.2021Dispoziție privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de infirmieră debutant de la Direcția de protecție socială Târgu Jiu din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,din data de 22.12.2021 - proba scrisă
282523.11.2021Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 2727 din 10.11.2021 privind constituirea Comisiei de examen și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru promovarea într- o funcției cu nivelul de studii superior a doamnei RONCIOIU DOINIȚA educator puericultor debutant,M de la Direcția de protecție social Primăria Municipiului Târgu Jiu din data de 03.12.2021
282623.11.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorului social acordat BLOANȚĂ MARINELA
282723.11.2021Dispoziție privind acordarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei BELTEU MARIA - ELENA
282823.11.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei BORCAN IONUȚ CLAUDIA
282923.11.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei STAMATIE FLORENTINA
283023.11.2021Dispoziție privind acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale doamnei NICULESCU IRINA - GABRIELA aferent anului școlar 2020 - 2021
283123.11.2021Dispoziție privind acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale doamnei NUȚICĂ PETRONELA - IONELA aferent anului școlar 2020 - 2021
283224.11.2021Dispoziție privind acordarea stimulentului educațional sub formă de tichete sociale doamnei BURLAN MĂDĂLINA - CRISTINA aferent anului școlar 2020 - 2021
283323.11.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav UDROIU VLADIMIR MARIAN
283423.11.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de lucrări ,REABILITARE COLEGIUL NAȚIONAL SPIRU HARET,MUNICIPIUL TÂRGU JIU
283524.11.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Anghel Elena Claudia,asistent personal pentru personaă cu handicap grav
283624.11.2021Dispoziție privind încetarea raportului de muncă al doamnei Ridichie Adina-Ramona,cordonator personal de specialitate,Creșa nr.10,Direcția de protecție socială cu data de 01.12.2021
283724.11.2021Dispoziție privind constatatre încetării de drept a raportului de muncă al domnului Daniel Mitroi,agent de pază,gradația 5,la Biroul paza bunurilor și obiectivelor Municipiului Târgu Jiu,Direcția Poliția Locală din Primăria Târgu Jiu,începând cu data de 20.11.2021
283824.11.2021Dispoziție privind rectificarea actul de naștere BONCULESCU ELENA - MAGDALENA
283924.11.2021Dispoziție privind rectificarea actul de deces nr. 1214 din 23.12.2020 ex.I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei Municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numita BORĂSCU RAMONA
284025.11.2021Dispoziție privind instituirea curatelei speciale pentru minorul FOANENE BOGDAN domiciliată în Preajba Mare,Târgu Jiu str. Preajba Mare nr.74,Gorj
284125.11.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minorii ENĂȘTESCU ALEXANDRU - MIHAI - EMILIAN și ENĂȘTESCU MARIA ELENA ALEXANDRA
284225.11.2021Dispoziție privind acordarea alocatiei pentru susținerea familiei PREDESCU ANA - MARIA
284325.11.2021Dispoziție privind emiterea dispoziției primarului de respingere a cererii nr.131242/2021 de acordarea a ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu energie electrică în sezonul rece 2021 - 2022 și a suplimentului pentru energie a doamnei PĂDUCEA MARIANA,domiciliată în Târgu Jiu,str. Armoniei,nr.2
284425.11.2021Dispoziție privind emiterea dispoziției primarului de respingere a cererii nr.131581/2021 de acordarea a ajutorului pentru încălzirea locuințelor cu energie electrică în sezonul rece 2021 - 2022 și a suplimentului pentru energie a domnului SÎRBU FLORIN domiciliată în Târgu Jiu str. Polata nr.24
284525.11.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav MÂRȘU ION
284625.11.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav ALBULESCU MARIA
284725.11.2021Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr.2554/18.10.2021 Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de conducere vacante de consilier,clasa I,gradul profesional asistent - Compartimentul protecția muncii,SSM,Direcția programe,managementul calității și parcări publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu din data de 02.12.2021 - proba scrisă
284825.11.2021Dispoziție privind Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacante de inspector,clasa I,gradul profesional superior - Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice,Direcția impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu din data de 28.12.2021 - proba scrisă
284925.11.2021Dispoziție privind avansarea în gradația a doamnei Răduțoiu Mioara Giorgiana,inspector,clasa I,grad profesional superior,gradația 4,la Serviciul constatare contribuabili,Direcția impozite și taxe din Primăria Municipiului Târgu Jiu începând cu 01.12.2021
285025.11.2021Dispoziție privind avansarea în gradația a doamnei Străinu - Anani Loredana,inspector,clasa I,grad profesional superior,gradația 4,la Serviciul fond locativ,Direcția Evidența Patrimoniului din Primăria Municipiului Târgu Jiu începând cu 01.12.2021
285125.11.2021Dispoziție privind avansarea în gradația a doamnei Bălan Ecaterina - Magdalena,asistent social principal,grad profesional superior,gradația 4,la Casa Iris,Direcția de protecție socială,Primăria Municipiului Târgu Jiu începând cu 01.12.2021
285225.11.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul ȘERBAN CORNEL - DANIEL AUGUSTIN
285325.11.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minorul MINCU YANISS ALEXANDRU
285425.11.2021Dispoziție privind rectificarea Planului de servicii pentru minora Modestino Alexandra - Maria - Nectaria
285525.11.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare indemnizație pentru persoană handicap grav HOBESCU MARIANA
285625.11.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la alocatie pentru susținerea familiei ARSENIE VASILICA
285725.11.2021Dispoziție privind modificarea art. 2 din Dispoziția nr.3130/04.12.2019
285825.11.2021Dispoziție privind suspendarea ajutorului social acordat BONCULESCU VOCHIȚA
285926.11.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică în sezonul rece 2020 – 2021,și a suplimentului pentru energie în perioada 01.11.2021 - 31.10.2022
286026.11.2021Dispoziție privind detașarea domnului Stăncioi Ovidu Marius,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
286126.11.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de licitație în vederea valorificării prin vânzare la licitație a bunurilor mobile/imobile sechestrate de către executorii fiscali din cadrul Direcției Impozite și Taxe
286226.11.2021 Dispoziție privind încetarea aplicabilității Dispoziției nr.1757/09.06.2021 modificată prin Dispoziția nr.1969/14.07.2021 cu privire la exercitarea cu caracter temporar de către doamna Glăvan Adela a funcției publice de conducere de șef serviciu - Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar,Direcția economică începând cu data de 01.12.2021
286326.11.2021Dispoziție prind delegarea exercitării atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de sef serviciu,Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar,Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Târgu Jiu,doamnei Gămulescu Cornelia,în perioada 01.12.2021-31.05.2022
286426.11.2021 Dispoziție privind delegarea exercitării atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de șef serviciu,Serviciul buget,execuție bugetară și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar,Direcția economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,doamna Galbenu Elina-Manuela,în perioada 01.12.2021 - 31.05.2022
286526.11.2021Dispoziție privind acordarea vizei de control financiar preventiv propriu,doamnei Paicu Claudia,consilier,clasa I,gradul profesional superior,la Serviciul buget,execuție buget și centralizare situații financiare învățământ preuniversitar,din cadrul Direcției economice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.12.2021
286626.11.2021Dispoziție privind încetarea raportului de muncă al domnului Drulă Adrian Bogdan,consilier IA,gradația 5,la Cabinet Primar din Primăria Târgu Jiu,începând cu data de 26.11.2021
286726.11.2021Dispoziție privind numirea domnului Drulă Adrian Bogdan în funcția publică de consilier,clasa I,gradul profesional superior,de la Compartimentul IT din Direcția informare,administrație publică locală,organizare evenimente,administrativ,începând cu data de 26.11.2021
286826.11.2021Dispoziție privind numirea domnului Radu Mihai-Sofronie în funcția publică de consilier,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4,de la Compartimentul investiții,Direcția investiții și gospodărie comunitară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.12.2021
286902.12.2021Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr.2847 din 25.11.2021 privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea fincției publice de execuție vacante de consilier,clasa I,gradul profesional asistent,de la Compartimentul protecția muncii,SSM din Direcția programe,managementul calității și parcări publice - Primaria Municipiului Târgu Jiu,din data de 02.12.2021 - proba scrisă
287002.12.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului de încălzire cu combustibili solizi petrolieri și a suplimentului de energie pentru un nr. de 349 familii și persoane
287102.12.2021Dispoziție privind neacordarea ajutorului de încălzire cu combustibili solizi petrolieri și a suplimentului de energie pentru un nr. de 47 familii și persoane
287202.12.2021Dispoziție privind neacordare ajutorului de încălzire cu gaze naturale pentru un nr.de 189 familii și persoane singure pentru perioada sezonului rece,01.11.2021 - 31.03.2022
287402.12.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului de încălzire cu gaze naturale la Baza Tubulară pentru un nr. de 1 familii și persoane singure pentru perioada sezonului rece 01.11.2021 - 31.03.2022
287502.12.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului de încălzire cu gaze naturale la ELECTRICA pentru un nr. de 4 familii și persoane singure pentru perioada sezonului rece 01.11.2021 - 31.03.2022
287602.12.2021Dispoziție privind acordarea ajtorului de încălzire cu gaze naturale la ENGIE pentru un nr. de 1255 familii și persoane singure pentru perioada sezonului rece ,01.11.2021 - 31.03.2022
287602.12.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului de încălzire cu gaze naturale la ENEL pentru un nr. de 31 familii și persoane singure pentru perioada sezonului rece 01.11.2021 - 31.03.2022
287702.12.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului de încălzire cu gaze naturale RESTART pentru un nr. de 20 familii și persoane singure pentru perioada sezonului rece 01.11.2021- 31.03.2022
287802.12.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului de încălzire cu gaze naturale la NOVA POWER pentru un nr. de 1 familii și persoane singure pentru o perioadă sezonului rece 01.11.2021 - 31.03.2022
287902.12.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului de încălzire cu gaze naturale CEZ pentru nr.de 30 familii și persoane singure pentru perioada sezonului rece 01.11.2021 - 31.03.2022
288002.12.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului de încălzire cu gaze naturale CEZ pentru nr.de 1196 familii și persoane singure pentru perioada sezonului rece 01.11.2021 - 31.03.2022
288102.12.2021Dispoziție privind acordarea suplimentului de energie lunar pe tot parcursul anului la E-ON pentru un nr. de 1 familii și persoane singure
288202.12.2021Dispoziție privind acordarea suplimentului de energie lunar pe tot parcursul anului la HIDROELECRICA pentru un nr. de 3 familii și persoane singure
288302.12.2021Dispoziție privind acordarea suplimentului de energie lunar pe tot parcursul anului LA ENEL pentru un nr. de 36 familii și persoane singure
288402.12.2021Dispoziție privind acordarea suplimentului de energie lunară pe tot parcursul anului la ELECTRICA pentru un nr. de 19 familii și persoane singure
288502.12.2021 Dispoziție privind acordarea suplimentului de energie lunar pe tot parcursul anului la COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA pentru un număr de 2 familii și persoane singure
288602.12.2021Dispoziție privind acordarea suplimentului de energie lunar pe tot parcursul anului la ENGIE pentru un nr. de 62 familii și persoane singure
288702.12.2021Dispoziție privind acordarea suplimentului de energie lunar pe tot parcursul anului la RESTART pentru un nr. de 14 familii și persoane singure
288802.12.2021 Dispoziție privind acordarea suplimentului de energie lunar pe tot parcursul anului la TINMAR ENERGY pentru un nr. de 1 familii și persoane singure
288902.12.2021Dispoziție privind acordarea suplimentului de energie lunar pe tot parcursul anului la RCS-RDS pentru un nr. de 3 familii și persoane singure
289002.12.2021Dispoziție privind stabilirea unor măsuri privind recuperarea zilei de 29.11.2021 de către personalul din Primăria Municipiului Târgu Jiu,Direcția de evidență a persoanelor Târgu Jiu și Direcția de protecție socială Târgu Jiu
289102.12.2021Dispoziție privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale cu ocazia sărbătorilor de Crăciun 2021 familiilor sau persoanelor care nu depășesc 530 lei/ membru de familie
289202.12.2021Dispoziție privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru sărbătorile de Crăciun 2021 beneficiarilor de alocație pentru susținerea familiei
289302.12.2021Dispoziție privind acordarea tichetelor sociale în valoare de 52 lei / persoană,beneficiarilor de ajutor social cu ocazia sărbătorilor de Crăciun 2021
289402.12.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social pentru doamna Diaconu Marinela Ramona
289502.12.2021Dispoziție privind acordarea ajutorului social pentru doamna Căldăraru Loredana Ramona
289603.12.2021Dispoziție cu propunerea de rectificare a Art.1 din Dispoziția nr.2738/11.11.2021 privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a numitului Gurgu Victor
289703.12.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu handicap grav a numitei Lăcrănjan Elena
289802.12.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizației pentru persoane cu hanicap grav domnului Aldea Dorel
289903.12.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii noiembrie 2021 a doamna ALINA - ELENA PIȚU,șef serviciul Serviciul juridic contencios,Direcția juridică,registrul agricol,cadastru,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
289903.12.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii noiembrie 2021 a doamna ALINA - ELENA PIȚU,șef serviciul Serviciul juridic contencios,Direcția juridică,registrul agricol,cadastru,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
290003.12.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii noiembrie 2021 a doamna GRECU CAMELIA director executiv,Direcția salarizare,resurse umane și guvernanță corporativă pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
290103.12.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii noiembrie 2021,al domnului JULĂCĂTEAN MARIUS,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
290203.12.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii noiembrie 2021,al doamna ROVENȚA ALEXANDRA LUMINIȚA ,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
290303.12.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii NOIEMBRIE 2021,al doamnei PĂTRUȚ ELENA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
290403.12.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii noiembrie 2021,al doamnei ROȘCA MIRELA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
290503.12.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii noiembrie 2021,al doamnei VASILE ILEANA - SILVIA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
290603.12.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii nioembrie 2021,al domnului CHIRIAC RAUL,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
290703.12.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii noiembrie 2021,al domnului JILĂVEANU IONUȚ,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
290803.12.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii noiembrie 2021,al domnului NEACȘU TUDOREL,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
290908.12.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii noiembrie 2021,al domnului CĂLINOIU ALEXANDRU - MIHAI,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
291003.12.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii noiembrie 2021,al doamnei BOBINĂ SIMONA - LIDIA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
291103.12.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii noiembrie 2021,al doamnei PRUNĂ ALINA - ELENA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
291203.12.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii noiembrie 2021,al doamnei TOMA CRISTINA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
291303.12.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii noiembrie 2021,al doamnei COCOLEA EUGENIA - LOREDANA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
291303.12.2021Dispoziție privind majorare salariu de bază aferent lunii noiembrie 2021,al doamnei TOMA CRISTINA,pentru activitatea desfăsurată în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile
291403.12.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii noiembrie 2021 a domnului IONESCU MARIUS -VALENTIN,director executiv ,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
291503.12.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii noiembrie 2021,pentru activitatea desfășurată în cadrul Proiectului ,ACHIZIȚIE MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC - TROLEBUZE 12 M,PLOIEȘTI,TÂRGU JIU,de către domnului IONESCU MARIUS -VALENTIN,director executiv,Direcția programe,managementul calității și parcări publice.
291603.12.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii noiembrie 2021 a doamna ȘUȚĂ CORINA,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
291703.12.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii noiembrie 2021 a doamnei CRĂCIUNEL MIHAELA - ALIS,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
291803.12.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii noiembrie 2021 a domnului GRUESCU DUMITRU - ADRIAN,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
291903.12.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii noiembrie 2021 a domnului JERCA NICOLAE - GEORGE,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
292003.12.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii noiembrie 2021 a domnului GALBENU EMILIAN,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
292103.12.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii noiembrie 2021 a doamnei VASILE OFELIA - MARIA,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
292203.12.2021Dispoziție privind majorarea salariului de bază aferent lunii noiembrie 2021 a domnului POPESCU ANDI - GERARD,Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice,pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile.
292303.12.2021Dispoziție privind promovarea doamnei HAPAINA LILIANA în funcția contractuală de asistent medical comunitar principal,gradația 3,la Compartimentul asistență comunitară,Direcția de protecție socială,Primăria Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.12.2021
292403.12.2021Dispoziție privind promovarea domnului STÂNCIOI MARIUS - OVIDIU în funcția contractuală de asistent medical comunitar principal gradația 5 la Compartimentul asistență comunitară Direcția de protecție social Primăria Municipiului Târgu Jiu începând cu data de 01.12.2021
292503.12.2021Dispoziție privind promovarea doamnei BEJINARU MARINELA în funcția contractuală de asistent medical comunitar principal gradația 2 la Compartimentul asistență comunitară Direcția de protecție social Primăria Municipiului Târgu Jiu începând cu data de 01.12.2021
292503.12.2021Dispoziție privind promovarea doamnei HAPAINA LILIANA în funcția contractuală de asistent medical principal gradația 2 la Compartimentul asistență comunitară Direcția de protecție socială,Primăriei Municipiului Târgu Jiu începând cu data de 01.12.2021
292603.12.2021Dispoziție privind promovarea doamnei HAPAINA LILIANA în funcția contractuală de asistent medical principal ( S )gradația 5 la Cabinet medical Direcția de evidența patrimoniului și fond locativ Primăriei Municipiului Târgu Jiu începând cu data de 01.12.2021
292603.12.2021Dispoziție privind promovarea doamnei HAPAINA LILIANA în funcția contractuală de asistent medical principal ( S )gradația 5 la Compartimentul asistență comunitară Direcția de evidența patrimoniului și fond locativ Primăriei Municipiului Târgu Jiu începând cu data de 01.12.2021
292703.12.2021Dispoziție privind promovarea doamnei MĂLĂESCU OANA ANDREEA în funcția contractuală de asistent medical principal ( S )gradația 4 la Cabinet medical școlar nr.8 Direcția de evidența patrimoniului și fond locativ Primăriei Municipiului Târgu Jiu începând cu data de 01.12.2021
292903.12.2021Dispoziție privind acordarea unui ajutor social CĂLDĂRARU LOREDANA
292908.12.2021Dispoziție privind completarea tabelului anexa a dispoziției nr. 2880/02.12.2021 pentru acordarea suplimentului de energie lunar pe tot parcursul anului șa CEZ Vânzare pentru un nr. de 4 familii și persoane singure
293006.12.2021Dispoziție privind acordarea unui ajutor social NICOLAE GABRIELA
293107.12.2021Dispoziție privind încetarea ajutorului social acordat PĂTRU MARICICA
293207.12.2021Dispoziție privind completarea tabelului anexat a dispoziției nr. 2873 / 02.12.2021 pentru acordarea ajutorului de încălzire cu gaze la ENGIE pentru un nr. de 5 familii și persoane singure pentru perioada sezonului rece 01.11.2021 - 31.03.2021
293307.12.2021Dispoziție privind acordarea indemnizație pentru persoană handicap grav POPESCU PERTRICĂ
293407.12.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav MĂNESCU CONSTANTIN
293507.12.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav UNGUREANU ION
293607.12.2021Dispoziție privind încetarea ajutorului social acordat DRAGU IOANA
293610.12.2021Dispoziție privind rectificarea actul de căsătorie nr.63 din 11.04.1952 ex.I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei Municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numiții MIERTOIU ION și COLȚESCU IRINA în sensul că la rubrica privind prenumele soțului să se treacă ,IOAN,în loc de ION cum din eroare s-a trecut.
293707.12.2021Dispoziție privind încetarea furnizării serviciilor de masă acordate STOICA DOINA FLORENTINA
293808.12.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă COSACU LOREDANA - ELENA asistent personal la persoană cu handicap grav
294008.12.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a documentaţiei tehnico - economice - faza SF,pentru obiectivele de investiții privind Modernizare străzi în municipiul Târgu Jiu,( Str. Alexandru Odobescu,Aleea Alexandu Odobescu,Aleea Primăverii,Str. Gloriei,Aleea Pelinului,Str. Cariere ) Municipiul Târgu Jiu
294108.12.2021Dispoziție privind reactualizarea Comitetului local pentru situații de urgență
294208.12.2021Dispoziție privind încetarea raportului individual de muncă al domnului CIUNGU MARIAN - CĂTĂLIN,referent T IA,gradația 3,la Compartimentul Gestionare Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 08.12.2021
294308.12.2021Dispoziție privind numirea domnului CIUNGU MARIAN - CĂTĂLIN în funcția de inspector clasa I grad profesional asistent,la Compartimentul guvernanță corporativă,Direcția salarizare,resurse umane și guvernanță corporativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 08.12.2021
294408.12.2021Dispoziție privind încetarea raportului individual de muncă al doamnei RĂDUȚOIU DANIELA,inspector de specialitate,gradul I,gradația 3,la ,Serviciul fond locativ,Direcția evidența Patrimoniului și fond locativ din cadrul Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 08.12.2021
294508.12.2021Dispoziție privind numirea doamnei RĂDUȚOIU DANIELA,inspector de specialitate,gradul I,gradația 3,la Serviciul programe,politici comunitare și managementul calității,Direcția programe,managementul calității și parcări publice din cadrul Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 08.12.2021
294608.12.2021Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr.2771 DIN 18.11.2021 privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare funcției vacante de conducere de șef serviciu - Secții sportive din cadrul Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu din data de 21.12.2021- proba scrisă
294708.12.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă ANGHEL MIHAELA,asistent personal la persoană cu handicap grav
294808.12.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă MICHI CONSTANTINA asistent personal la persoană cu handicap grav
294908.12.2021Dispoziție privind constituirea comisiei pentru regularizarea consumului facturat de SC APAREGIO SA către Primăria Municipiului Târgu Jiu pentru cișmelele publice și spațiile verzi,pentru perioada ianuarie - iulie 2021
295009.12.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință extraordinară,online,convocată de îndată în data de 09.12.2021
295109.12.2021Dispoziție privind acordarea a 50 de pachete cu alimente tradiționale oferite cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun
295209.12.2021Dispoziție privind respingerea cererilor doamnelor ANGHELIN ELENA ,DAN CAMELIA,ALIMĂNITU IONELA LUMINIȚA,GRECU AGNANA MĂDĂLINA,BOACĂRĂ DORIN ALEXANDRU,DUMITRESCU CRISTINA ANINA de acordare a unor pachete cu alimente tradiționale
295309.12.2021Dispoziție privind numirea domnului RĂDULEA GRIGORE în funcția publică de consilier juridic,clasa I,grad profesional superior,Serviciul juridic contencios,Direcția juridică,registrul agricol,cadastru din cadrul Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 16.12.2021
295410.12.2021Dispoziție privind rectificarea actul de naștere nr. 947 din 26.10.2020,ex. I și II,înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei municipiului Târgu Jiu,județul Gorj privind pe numita LIȚĂ AMALIA - GEORGIANA
295510.12.2021Dispoziție privind rectificarea actul de naștere nr. 1084 din 17.12.2019,ex. I și II,înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei municipiului Târgu Jiu,județul Gorj privind pe numita ALBICI ANISIA HELENA
295610.12.2021Dispoziție privind rectificarea actul de deces nr. 259 din 23.10.2020,ex. I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numita CIORA MARIA
295710.12.2021Dispoziție privind rectificarea actul de DECES nr. 289 din 11.03.2021,ex. I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numitul FLORESCU ION
295810.12.2021Dispoziție privind rectificarea actul de deces nr. 600 din 29.05.2021,ex. I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numita BUTUCEA MARIANA - DORINELA
295910.12.2021Dispoziție privind rectificarea actul de deces nr. 1185 din 09.12.2020,ex. I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numitul FUSCEL CONSTANTIN
296010.12.2021Dispoziție privind rectificarea actul de deces nr. 683 din 09.08.2020,ex. I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numitul ȚUȚU CONSTANTIN
296110.12.2021Dispoziție privind rectificarea actul de deces nr. 221 din 26.02.2021,ex. I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numitul LĂCĂTUȘU GRIOCIAN
296210.12.2021Dispoziție privind rectificarea actul de deces nr. 414 din 19.05.2020,ex. I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numita VIȘOIU ANGELA
296410.12.2021Dispoziție privind rectificarea actul de deces nr. 595 din 14.07.2021,ex. I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numitul CRAETE DUMITRU
296510.12.2021Dispoziție privind rectificarea actul de deces nr. 597 din 15.07.2021,ex. I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numitul ENACHE DUMITRU
296610.12.2021Dispoziție privind rectificarea actul de deces nr. 242 din 23.03.2021,ex. I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numitul RĂDOI ELISAVETA
296710.12.2021dispoziție privind rectificarea actul de deces nr.1195 din 12.02.2021,ex. I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numitul BĂLUȚESCU DOMNICA
296810.12.2021Dispoziție privind rectificarea actul de deces nr. 419 din 20.05.2020,ex. I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numitul VATAMANIUC MARIANA - MINODORA
296813.12.2021Dispoziție privind detașarea doamnei Cojocaru Andreea Georgiana,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
296910.12.2021Dispoziție privind virări de credite în cadrul aceluiași capitol în bugetul local pe anul 2021
297010.12.2021Dispoziție privind încetarea dreptului la ajutorului social acordat BONCULESCU VOICHIȚA
297110.12.2021Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 2711 din 09.11.2021 privind constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare funcției vacant corespunzător funcției publice de execuție consilier ,clasa I,gradul profesional superior,de la Compartimentul investiții,Direcția investiții,Direcția investiții și gospodărire comunitară din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu,din data de 20.12.2021 - proba scrisă
297210.12.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului „Modernizare strada Stejarului și strada Arinului”,Municipiul Târgu Jiu
297310.12.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului „Reabilitare strada Narciselor ( tronson cuprinse între Tudor Vladimirescu și strada Marin Preda )”,Municipiul Târgu Jiu
297413.12.2021Dispoziție privind virări de credite în cadrul aceluiași capitol bugetar în bugetul pe anul 2021
297513.12.2021Dispoziție privind rectificarea actul de naștere nr. 414 din 12.09.1959,ex. I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numita GEORGESCU MARIA - MARIA - ILEANA
297613.12.2021Dispoziție privind constatarea suspendării raportului de serviciu al domnului PUȘOIU REMUS - GABRIEL,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 5,în cadrul Compartimentul gospodărie comunitară,Direcția investiții și gospodărire comunitară,din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 13.12.2021
297713.12.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă MICHI CONSTANTINA asistent personal la persoană cu handicap grav
297813.12.2021Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă LUȚĂ MARIA - ADRIANA asistent personal la persoană cu handicap grav
297913.12.2021Dispoziție privind acordarea serviciilor de masă furnizate de Primăria Municipiului Târgu Jiu prin DIRECȚIA DE PROTECȚIE SOCIALĂ MOCIOI RODICA GENOVEVA
298013.12.2021Dispoziție privind încetarea acordării la alocatie pentru susținerea familiei BURLAN MĂDĂLINA CRISTINA
298113.12.2021Dispoziție privind completarea tabelului anexa a dispoziției nr. 2887/02.12.2021 pentru acordarea suplimentului de energie lunar pe tot parcursul anului RESTART pentru un nr. de 2 familii și persoane singure
298213.12.2021Dispoziție privind completarea tabelului anexa a dispoziției nr. 2886/02.12.2021 pentru acordarea suplimentului de energie lunar pe tot parcursul anului ENGIE pentru un nr. de 2 familii și persoane singure
298313.12.2021Dispoziție privind completarea tabelului anexa a dispoziției nr. 2883/02.12.2021 pentru acordarea suplimentului de energie lunar pe tot parcursul anului ENEL pentru un nr. de 13 familii și persoane singure
298313.12.2021Dispoziție privind completarea tabelului anexa a dispoziției nr. 2883/02.12.2021 pentru acordarea suplimentului de energie lunar pe tot parcursul anului ENEL pentru un nr. de 13 familii și persoane singure
298413.12.2021Dispoziție privind completarea tabelului anexa a dispoziției nr. 2880/02.12.2021 pentru acordarea suplimentului de energie lunar pe tot parcursul anului CEZ pentru un nr. de 32 familii și persoane singure
298513.12.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora LĂCĂTUȘU PETRUȚA MONALISA
298613.12.2021Dispoziție privind detașarea doamnei Cojocaru Andreea Georgiana,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
298613.12.2021Dispoziție privind detașarea doamnei Cojocaru Andreea Georgiana,asistent medical comunitar,PL,la Direcția de Sănătate Publică Gorj
298714.12.2021Dispoziție privind rectificarea actul de naștere nr. 100 din 22.02.1958,ex. I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numitul MOCIOI RODICA - GENOVEVA
298814.12.2021Dispoziție privind rectificarea actul de deces nr. 913 din 20.12.2019,ex. I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numitul NICULA MIHAI - CONSTANTIN
298914.12.2021Dispoziție se rectifică mențiunea privind regimul matrimonial înscrisă pe marginea actului de căsătorie nr.12/09.02.2021
299014.12.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav POENARU SOFIA MARIA
299114.12.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav POPESCU PETRICĂ
299214.12.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav POPESCU PETRICĂ
299315.12.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav POENARU SOFIA MARIA
299414.12.2021 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință extraordinară publică,convocată de îndată în data de 16.12.20 Deschide
299514.12.2021Dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii acordului - cadru de "Servicii de livrare a mancarii pentru asigurarea hranei asistatilor social ai Directiei de Protectie Sociala",conform Legii 208/1997"
299614.12.2021Dispozitie privind constituirea de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii acordului - cadru de "Servicii de livrate a mancarii" necesar asigurarii hranei copiilor din cadrul Centrului de Servicii Sociale Integrat-Centrul de Ingrijire Copii IASOMIA din Municipiul Targu Jiu"
299714.12.2021Dispozitie privind reannoirea dosarului de acordare a indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav,domnului Tutu Aurel
299814.12.2021Dispozitie privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Gheorghita Simona
299914.12.2021Dispozitie privind suspendarea ajutorului social acordat doamnei Stoica Doina Florentina Adriana
300014.12.2021Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie finala dupa expirarea perioadei garantiei de buna executie a obiectivului de investitii "Reabilitare termica bloc nr. 6,strada Slt. Mihail Cristian Oancea,Municipiul Targu Jiu",Municipiul Targu Jiu
300115.12.2021Dispozitie privind numirea domnului Sîrbu Ion-Marian in functia publica de consilier,clasa I,gradul profesional asistent,de la Compartimentul protectia muncii,SSM din Directia programe,managementul calitatii si parcari publice,începand cu data de 15.12.2021
300215.12.2021Dispozitie privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Pocșan Elena-Valeria,inspector,clasa I,grad profesional superior in cadrul Serviciului administratie publica locala si relatia cu Consiliul local,Directia informare,administratie publica locala,organizare evenimente,administrativ din Primaria Municipiului Targu Jiu,prin transfer la cerere la Institutia Prefectului - Judetul Gorj
300315.12.2021Dispozitie privind rectificarea actului de deces nr. 274 din 08.03.2021,ex. I si II,inregistrat in registrele de stare civila ale Primariei Municipiului Targu JIu,judetul Gorj,privind numita STOICA MARIA-VICTORIA,in sensul ca la rubrica privind ziua decesului se se treaca 6,cum este corect,in loc de 7.
300415.12.2021Dispozitie privind rectificarea actului de deces nr. 452 din 14.04.2021,ex. I si II,intocmit in regustrele de stare civila ale Primariei Municipiului Targu Jiu,privind pe numitul Apostoiu-Buru Grigore,in sensul ca la rubrica decesului se se inscrie STATUS POSTOPERATOR PENTRU TUMORA GIGANTA UNGHI COLIC,SPLENIC.OCLUZIE INTESTINALA cum este corect,in loc de STATUS POSTOPERATOR PENTRU GIGANTA UNGHI COLIC,SPLENIC.OCLUZIE INTESTINALA cum din eroare s-a trecut
300515.12.2021Dispozitie privind rectificarea actului de deces nr. 772 din 04.09.2020,ex. I si II,intocmit in regustrele de stare civila ale Primariei Municipiului Targu Jiu,privind pe numitul Vaduva Constantin,in sensul ca la rubrica cauza decesului se se inscrie PNEUMONIE ACUTA CU SARS COV2.DIABET ZAHARAT TIP II cum este corect,in loc de PNEUMONIE ACUTA BILATERALA.INFECTIE SARS COV 2,cum din eroare s-a trecut
300615.12.2021Dispozitie privind stabilirea responsabilitatilor pentru ducerea la indeplinire a masurilor dispuse Decizia nr. 56/23.08.2019 a Camerei de Conturi Gorj
300716.12.2021Dispozitie privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Popescu Dimulescu Cristina
300816.12.2021Dispozitie privind reannoirea dosarului de acordare a indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav,minorei Comanescu Maria
300916.12.2021Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Targu JIu in sedinta extraordinara,online,de îndata în data de 16.11.2021,ora 12:00. Deschide
301016.12.2021Dispozitie privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Gheorghita Simona
301116.12.2021Dispozitie privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei doamnei Bardacel Valeria-Gabriela
301216.12.2021Dispozitie privind acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav,doamnei Ionescu Georgeta
301316.12.2021Dispozitie privind acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav,domnului Lukacs Janos
301416.12.2021Dispozitie privind acordarea ajutorului social pentru doamna Frunza Verde Cornelia
301516.12.2021Dispozitie privind modificarea raportului de serviciu al domnului Cernea Constantin,inspector,clasa I,grad profesional superior in cadrul Compartimentului agricol cadastru,Directia juridica,registrul agricol,cadastru din Primaria Municipiului Targu Jiu,prin transfer la cerere la Agentia pentru Protectia mediului Gorj
301616.12.2021Dispozitie privind constituirea Comisiei de cercetare disciplinara prealabila la nivelul Primariei Municipiului Targu Jiu,Directiei Publice Comunitare Locale de Evidenta a Persoanelor Targu Jiu si Directiei Publice de protectie Sociala Targu Jiu,a angajatilor incadrati cu contract individual de munca in temeiul Codului Muncii,al caror angajator este Primarul Municipiului Targu Jiu
301716.12.2021Dispozitie privind rectificarea actului de deces nr. 4 din 02.01.2021,ex. I si II intocmit in registrele de stare civila ale Primariei Municipiului Targu Jiu,privind pe numitul Stamatescu Mihai,in sensul ca la rubrica cauza decesului sa se inscrie ACIDENT VASCULAR CEREBRAL STARE COMATOASA.DEMENTA MIXTA. cum este corect ,in loc de ACIDENT VASCULAR CEREBRAL STARE COMATOASA,cum din eroare s-a trecut
301816.12.2021Dispozitie privind rectificarea actului de deces nr. 967 din 24.10.2020,ex. I si II intocmit in registrele de stare civila ale Primariei Municipiului Targu Jiu,privind pe numita Cazan Elena,in sensul ca la rubrica cauza decesului sa se inscrie METASTAZE RETROPERITONEALE.ASCITA NEOPLAZICA cum este corect ,in loc de METASTAZE RETROPERITONEALE.NEOPLASM GASTRIC,cum din eroare s-a trecut
301917.12.2021Dispozitie privind actualizarea nomenclatorului documentelor de arhiva elaborate de catre Primaria Municipiului Targu Jiu
302017.12.2021Dispozitie privind actualizarea nomenclatorului documentelor de arhiva elaborate de catre Primaria Municipiului Targu Jiu
302117.12.2021Dispoziție privind virări de credite în cadrul aceluiași capitol în bugetul local pe anul 2021
302220.12.2021dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a dotărilor achiziționate pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică bloc de locuințe Aleea Energeticienilor nr.9,bl.9”,Municipiul Târgu Jiu
302320.12.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a dotărilor achiziționate pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică bloc de locuințe Aleea Energeticienilor nr.9,bl.9”,Municipiul Târgu Jiu
302420.12.2021Dispoziție privind încetarea raportului de munca al doamnei PILUȚĂ NELA - GRAȚIELA,angajată la Centrul Magnolia,Direcția de protecție socială,în funcția de îngrijitor la domiciliu,Direcția de protecție socială,începând cu data de 22.12.2021
302520.12.2021Dispoziție privind constituirea comisiei de recepție a dotărilor achiziționate pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică bloc de locuințe Aleea Energeticienilor nr.7,bl.7”,Municipiul Târgu Jiu
302620.12.2021Dispozitie pentru modificarea prevederilor art. 17 din Dispozitia nr. 2385/24.09.2021 privind constituirea comisiilor de inventariere si efectuarea inventarierii patrimoniului pe anul 2021
302721.12.2021Dispoziție privind instituirea curatelei speciale pentru minora CALOTĂ MARIA - TEODORA domiciliată în Târgu Jiu loc. Preajba Mare,str. Făgetului nr.64,județul Gorj
302821.12.2021Dispoziție privind încetarea ajutorului social acordat DRAGU IOANA
302921.12.2021Dispoziție privind aprobarea Planului de servicii pentru minora BALDOVIN RARISA - ANAIS
303021.12.2021Dispoziție privind delegarea atribuțiilor în domeniul evidenței informatizate ale Direcției de evidență a persoanelor Târgu Jiu,domnul Priescu Dragoș Marian,în perioada 29.12.2021 - 26.02.2022
303121.12.2021Dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar,de către doamna Popescu Florentina Elena,director executiv adjunct la Direcția impozite și taxe,a funcției publice de conducere de director executiv a Direcției informare,administrație publică locală,organizare evenimente,administrativ,pentru o durată de 6 luni,începând cu 01.01.2022 (01.01.2022 - 30.06.2022)
303221.12.2021Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor "Intretinere si supraveghere fantani arteziene",Municipiul Targu Jiu.
303321.12.2021Dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii acordului - cadru de "Servicii sociale" pentru copiii care frecventeaza Centrul de Ingrijire Copii IASOMIA din Targu Jiu.
303422.12.2021Dispozitie privind detasarea domnului Stancioi Ovidiu-Marius,asistent medical comunitar,PL,la Directia de Sanatate Publica Gorj.
303522.12.2021Dispozitie privind incetarea de drept a contractului individual de munca nr. 18470/21.04.2021 al doamnei Munteanu Mihaela,asistent principal la Serviciul Asistenta Medicala Scolara din cadrul Directiei Evidenta Patrimoniului si Fond Locativ - Primaria Municipiului Targu Jiu,incepand cu data de 30.12.2021
303622.12.2021Dispozitie privind detasarea doamnei Popeanga Maria Alina,asistent medical comunitar,PL,la Directia de Sanatate Publica Gorj.
303722.12.2021Dispozitie privind detasarea doamnei Hodoiu Nicoleta,asistent medical comunitar,PL,la Directia de Sanatate Publica Gorj.
303822.12.2021Dispozitie privind detasarea doamnei Hapaina Liliana,asistent medical comunitar,PL,la Directia de Sanatate Publica Gorj.
303922.12.2021Dispozitie privind incetarea acordarii idemnizatiei pentru persoanele cu handicap grav,domnului Stroe Alexandru.
304022.12.2021Dispozitie privind acordarea idemnizatiei pentru persoana cu handicap grav,doamnei Andreescu Ermina.
304122.12.2021Dispozitie privind reinnoirea dosarului de acordare a idemnizatiei pentru persoana cu handicap grav,doamnei Petrescu Olga.
304222.12.2021Dispozitie privind incetarea dreptului la ajutor pentru incalzirea locuintelor cu energie electrica in sezonul rece 2021-2022 si a suplimentului pentru energie incepand cu 01.12.2021,d-nei Bildea Maria,domiciliata in Targu jiu,str. Vasile Carlova,nr. 1A.
304322.12.2021Dispozitie privind acordarea ajutorului social doamnei Parvulescu Maria
304422.12.2021Dispozitie privind acordarea ajutorului social doamnului Purece Gheorghe.
304522.12.2021Dispozitie privind acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav,doamnei Tetu Elena.
304622.12.2021Dispozitie privind acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav,doamnei Tomulescu Atena.
304722.12.2021Dispozitie privind acordarea indemnizatiei pentru persoana cu handicap grav,doamnei Ancuta Ion.
304822.12.2021Dispozitie privind incetarea dreptului la ajutorul social acordat doamnei Stoica Doina Florentina Adriana.
304922.12.2021Dispozitie privind incetarea dreptului la ajutorul social pentru doamna Doleca Claudia.
305022.12.2021Dispozitie privind reinnoirea dosarului de acordare a idemnizatiei pentru persoana cu handicap grav,minorei Mihuti Monica.
305122.12.2021Dispozitie privind reinnoirea dosarului de acordare a idemnizatiei pentru persoana cu handicap grav,minorei Nimara Victoria Ioana.
305223.12.2021Dispozitie privind numirea Comisiei de receptie pentru furnizarea si montarea statiilor de reancarcare pentru vehicule electrice in Municipiul Targu Jiu.
305323.12.2021Dispozitie privind constituirea comisiei de receptie a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivele: Reabilitare si amenajare spatii functionale pentru Directia Publica de Venituri - etapa I,Reabilitare si modernizare bazin de inot descoperit,Cresterea eficientei energetice prin modernizarea iluminatului public in Municipiul Targu Jiu.
305423.12.2021Dispozitie privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea atribuirii contractului de achizitie publica de produse "Dotari pentru terenuri de joaca la obiectivu l"Construire Gradinita cu program normal 3 grupe in Municipiul Targu Jiu,str. Lt. col. Dumitru Petrescu-Hidrocentralei"
305523.12.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav MIHAI CĂTĂLIN BIRIȚĂ
305623.12.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav BONCULESCU MARIA
305723.12.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav ȘERBAN ION
305823.12.2021Dispoziție privind încetarea ajutorului social acordat BULDOI VALERIAN
305923.12.2021Dispoziție privind reînnoirea dosarului de acordare a indemnizație pentru persoană handicap grav STOICA SOFIA
306023.12.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav TEODORESCU LUCHIAN
306123.12.2021Dispoziție privind acordări dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie electrică începând cu 01.12.2021 în sezonul rece 2021 - 2022 și a suplimentului pentru energie în perioada 01.12.2021 - 31.10.2021
306223.12.2021Dispoziție privind respingerea cererii 132855/2021 de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică începând cu 01.12.2021 în sezonul rece 2021 - 2022 și a suplimentului pentru energie a doamnei ILEANU POLINA
306323.12.2021Dispoziție privind încetarea acordării indemnizație persoană cu handicap grav CUCU MARIA
306427.12.2021Dispozitie privind incetarea raportului de serviciu al domnului Tataru Carmen-Mihail,director executiv adjunct,la Directia Evidenta Patrimoniului si Fond Locativ din cadrul Primariei Municipiului Targu Jiu,incepand cu data de 01.01.2022.
306527.12.2021Dispozitie privind rectificarea actului de deces nr. 1223 din 17.12.2020,ex. I,intocmit in dosarele de stare civila ale Primariei Municipiului Targu Jiu,privind pe numita Radulescu Marita,in sensul ca la rubrica prenumele decedatei sa se scrie Marita cum este corect in loc de Matrita,cum din eroare s-a trecut.
306627.12.2021Dispozitie privind rectificarea actului de nastere nr. 482 din 25.06.2021,ex. I si ex. II,intocmit in registrele de stare civila ale Primariei Municipiului Targu Jiu,privind pe numitul Pîrvu Andrei,in sensul ca la rubrica numele de familie al mamei titularului actului sa se înscrie FOMETESCU cum este corect în loc de PÂRVU,cum din eroare s-a trecut.
306727.12.2021Dispozitie privind rectificarea actului de casatorie nr. 135 din 25.05.2019,ex. I înregistrat în registrele de stare civila ale Primariei Municipiului Targu Jiu,judetul Gorj,privind pe numitii SÎRBU MIHNEA-IONUT si CEALMĂU ANA MARIA,în sensul ca la rubrica privind prenumele sotiei sa se treaca ANAMARIA,cum este corect,în loc de ANA MARIA,cum din eroare ofiterul starii civile a înscris.
306827.12.2021Dispozitie privind rectificarea actului de casatorie 87 din 21.04.2019,ex. I si ex. II înregistrat în registrele de stare civila ale Primariei Municipiului Targu Jiu,judetul Gorj,privind pe numitii PĂSARPOU NICOLAE-MARCEL si IOVITOIU NARGHITA,dupa cum urmeaza:,*La mentiunea de transcriere aplicata pe marginea actului sus-mentionat rubricile privind:,-numarul avizului DCJEP si data avizului sa se inscrie 7997 din 17.04.2019 cum este corect,in loc de 42908 din 19.04.2019,cum din eroare s-a inscris,-numarul aprobarii primarului si data aprobarii sa se inscrie 42908 din 19.04.2019 cum este corect,in loc de 7997 din 17.04.2019,cum din eroare ,s-a inscris,*La mentiunea privind regimul matrimonial sa se inscrie REGIMUL MATRIMONIAL ESTE COMUNITATEA LEGALA CONFORM LEGII ROMÂNE in loc de REGIMUL MATRIMONIAL ALES ESTE COMUNITATEA LEGALA.
306927.12.2021Dispozitie privind rectificarea actului de casatorie 77 din 16.04.2019,ex. I si ex. II înregistrat în registrele de stare civila ale Primariei Municipiului Targu Jiu,judetul Gorj,privind pe numitii TANASA GHEORGHE si IVAN ORTENSIA-CARMEN,dupa cum urmeaza:,*La mentiunea de transcriere aplicata pe marginea actului sus-mentionat rubricile privind:,-numarul avizului DCJEP si data avizului sa se inscrie 7701 din 11.04.2019 cum este corect,in loc de 42832 din 16.04.2019,cum din eroare s-a inscris,-numarul aprobarii primarului si data aprobarii sa se inscrie 42832 din 16.04.2019 cum este corect,in loc de 7701 din 11.04.2019,cum din eroare ,s-a inscris,*La mentiunea privind regimul matrimonial sa se inscrie REGIMUL MATRIMONIAL ESTE COMUNITATEA LEGALA CONFORM LEGII ROMÂNE in loc de REGIMUL MATRIMONIAL ALES ESTE COMUNITATEA LEGALA.
307027.12.2021Dispozitie privind rectificarea actului de deces nr. 924 din 14.10.2020,ex. I si II,inregistrat in registrele de stare civila ale Primariei Municipiului Targu Jiu,judetul Gorj,privind pe numitul BIȚICA DAVID-MIHAI,in sensul ca la rubricile privind numele de familie al titularului actului si numele de familie ale parintilor titularului actului sa se treaca BITICA cum este corect in loc de BIȚICA cum din eroare ofiterul de stare civila a inscris.
307127.12.2021Dispozitie privind rectificarea actului de nastere nr. 473 din 05.06.2020,ex. I si ex. II,inregistrat in registrele de stare civila ale Primariei Municipiului Targu Jiu,privind pe numita MÎȚU YANISA-ANTONIA,in sensul ca la rubrica privind locul nasterii titularului actului sa se treaca DUISBURG,cum este corect,în loc de DUISBURG-MITTE,cum din eroare ofterul de stare civila a inscris.
307227.12.2021Dispozitie privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent functiei publice de executie vacante de consilier,clasa I ,gradul profesional asistent -Compartimentul gospodarire comunitara,Directia investitii si gospodarire comunitara din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Targu Jiu din data de 08.02.2022- proba scrisa
307327.12.2021Dispozitie privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul pentru ocuparea unui post contractual vacant de agent de paza de la Biroul paza bunurilor si obiectivelor Municipiului Targu Jiu din cadrul Directiei Politia Locala Targu Jiu- Primaria Municipiului Targu Jiu,din data de 02.02.2022- proba scrisa
307427.12.2021Dispozitie privind efectuarea de virari de credite in cadrul aceluiasi capitol in bugetul pe anul 2021
307527.12.2021Dispozitie privind acordarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav,domnului Fugaciu Mihai
307627.12.2021Dispozitie privind acordarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav,domnului Vladut Ion
307727.12.2021Dispozitie privind acordarea indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav,doamnei Simescu Maria
307827.12.2021Dispozitie privind reinoirea dosarului de acordare a indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav,domnului Mihai Cioaba Toma
307928.12.2021Dispozitie privind promovarea doamnei Roncioiu Doinita intr-o functie cu nivel de studii superior corespunzatoare functiei contractuale de educator puericultor,gradinita 2,S la Cresa nr. 10,Directia de protectie sociala,Primaria Municipiului Targu Jiu,incepand cu data de 01.01.2022
308028.12.2021Dispozitie privind rectificarea actului de deces nr. 364 din 25.03.2021,ex. II,intocmit in registrele de stare civila ale Primariei Municipiului Targu Jiu,privind pe numitul Oprisescu Constantin,in sensul ca la rubrica privind cauza decesului sa se treaca "CARDIOPATIE CRONICA ISCHEMICA,HIPERTENSIUNE ARTERIALA",cum este corect,in loc de "CARDIOPATIE CRONICA ISCHEMICA",cum din eroare ofiterul de stare civila a inscris.
308128.12.2021Dispozitie privind rectificarea actului de deces nr. 1233 din 22.12.2021,ex. I si ex. II,intocmit in registrele de stare civila ale Primariei Municipiului Targu Jiu,privind pe numitul Malaescu Mircea,in sensul ca la rubrica privind cauza decesului sa se treaca "CARDIOMIOPATIE DILATATIVA,HIPERTENSIUNE ARTERIALA GRADUL II",cum este corect,in loc de "CARDIOPATIE DILATATIVA,HIPERTENSIUNE ARTERIALA GRADUL II ",cum din eroare ofiterul de stare civila a inscris.
308228.12.2021Dispozitie privind numirea domnului Vacaru Marius-Emanoil in functia publica de inspector,clasa I,gradul profesional superior,de la Serviciul concesionari contracte,Directia impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Targu Jiu,incepand cu data de 03.01.2022.
308328.12.2021Dispozitie privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant corespunzator functiei publice de executie de consilier,clasa I,gradul profesional superior,de la Compartimentul investitii,Directia investitii si gospodarire comunitara din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Targu Jiu din data de 09.02.2022- proba scrisa
308428.12.2021Dispozitie privind aprobarea Planului de servicii pentru minorul Olariu Augustino-Ovidiu
308528.12.2021Dispozitie privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent functiei publice de executie vacante,de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Compartiment evidenta centralizata patrimoniu,Directia evidenta patrimoniului si fond locativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Targu Jiu din data de 10.02.2022- proba scrisa
308628.12.2021Dispozitie privind reinnoirea dosarului de acordare a indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav,doamnei Comanescu Marieta
308728.12.2021Dispozitie privind aprobarea prelungirii prin act aditional a Contractului nr. 131037/28.10.2021 de acordare a serviciilor sociale de ingrijire la domiciliu al beneficiarei Guran Ioana
308828.12.2021Dispozitie privind incetarea acordarii indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav doamnei Radacina Maria
308928.12.2021Dispozitie privind incetarea acordarii indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav a numitului Vilau Gheorghe
309029.12.2021Dispoziție privind numirea domnului Ciobescu Cosmin în funcția publică de consilier juridic clasa I grad profesional superior Compartimentul investiții,Direcția investiții și gospodărire din cadrul Municipiului Târgu Jiu începând cu data de 03.01.2022
309129.12.2021Dispoziție privind avansarea în gradația 5 a doamnei Bobină Simona Lidia,inspector,clasa I,gradul profesional superior,gradația 4 la Serviciul financiar contabilitate plăți,Direcția economică din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Jiu,începând cu data de 01.01.2022
309229.12.2021Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr.2848 din 25.11.2021 privind Comisia de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacante de inspector,clasa I,gradul profesional superior - Serviciul urmărire și executare silită persoane fizice,Direcția impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Jiu din data de 28.12.2021 - proba scrisă
309329.12.2021Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în ședință extraordinară publică,online,convocată de îndată în data de 29.12.2020
309429.12.2021Dispoziție privind rectificarea actul de deces nr.253 din 28.03.2020 ex.II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei Municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numitul GRIGORIE ION
309529.12.2021Dispoziție privind rectificarea actul de căsătorie nr. II și I din 01.01.2008 ex. I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei Municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numiții BOTEZATU ȘTEFANACHE și ȚARAN CRISTINA
309629.12.2021Dispoziție privind rectificarea actul de căsătorie nr.88 din 21.04.2019 ex. I și II înregistrat în registrele de stare civilă ale Primăriei Municipiului Târgu Jiu județul Gorj privind pe numiții VUCULESCU ADRIAN - VALENTIN și CONSTANTIN DIANA - MARIA
309729.12.2021Dispozitie privind rectificarea actului de casatorie nr. 494 din 11.09.2021,ex. I si ex. II,intocmit in registrele de stare civila ale Primariei Municipiului Targu Jiu,judetul Gorj,privind pe numitii Holt Constantin si Bădica Niculina,in sensul ca la rubrica prenumele mamei sotului sa se treaca "ELISAVETA" in loc de "ELENA",cum din eroare ofiterul de stare civila a inscris.
309829.12.2021Dispozitie privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Daniela-Narcisa Copilau,consilier,clasa I,grad profesional superior,gradatia 5,prin transfer in interesul serviciului la Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Gorj,Serviciul Evaluare-Contractare Servicii Medicale,Medicamente si Dispozitive Medicale,Analiza Cereri si Eiberare Decizii Ingrijiri la Domiciliu si Dispozitive Medicale din Directia Relatii Contractuale,incepand cu data de 03.01.2022
309930.12.2021Dispozitie privind modificarea articolului 1 al Dispozitiei nr. 2848 din 25.11.2021 privind constituirea Comisiei de concurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector,clasa I,gradul profesional superior,Serviciul urmarire si executare silita persoane fizice,Directia impozite si taxe din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Targu Jiu.
310030.12.2021Dispozitie privind alocarea urmatoarei secvente de numere de inregistrare aferenta anului 2022
310130.12.2021Dispozitie privind incetarea acordarii indemnizatiei pentru persoane cu handicap grav doamnei Danau Rodica
310230.12.2021Dispozitie privind incetarea acordarii indemnizatiei pentru persoane cu handicap grava numitului Motoc Virgil