Ședința ordinară, online, a Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în data de 29.03.2021 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 01 din data 24.03.2021

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 05.04.2021

MINUTA SEDINTEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU DIN DATA DE 29.03.2021

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 01 din data 06.04.2021

PROCESUL VERBAL APROBAT AL SEDINTEI DIN DATA DE 29.03.2021

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 111 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.1 AL H.C.L. NR.2/04.11.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Deschide
Nr. 112 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA H.C.L. NR.3030/27.07.2020 PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „CANALIZARE MENAJERĂ STRADA PANAIT CERNA MUNICIPIUL TÂRGU JIU” PRECUM ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C.APAREGIO GORJ S.A. PRIN ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE NR.1194/10.01.2008

Deschide
Nr. 113 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 114 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA POZIȚIEI NR.2 DIN SECȚIUNEA 1 - BUNURI IMOBILE CAPITOLUL 8 - IMOBILE ÎN CARE AU FUNCȚIONAT CENTRALE TERMICE SUBCAPITOLUL 1 - CENTRALE TERMICE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 115 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNEA 1 - BUNURI IMOBILE CAPITOLUL 4 - TERENURI AFERENTE BLOCURILOR DE LOCUINȚE SAU SPAȚIILOR CU ALTE DESTINAȚII COTE INDIVIZE ȘI EXCLUSIVE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU POZIȚIA NR.566

Deschide
Nr. 116 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”AMENAJARE ATELIERE ÎN C2 A COLEGIULUI TEHNIC ”ION MINCU” TÂRGU JIU ȘI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT COLEGIUL TEHNIC ”ION MINCU” TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 117 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE S.C. MANBOCOM S.R.L. A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP. AFERENT SPAȚIULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU BD. ECATERINA TEODOROIU NR. 105 D JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 118 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR.2 LA H.C.L. NR.40/25.01.2021 ȘI APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRAREA COLEGIULUI NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU” A UNOR BUNURI OBIECTE DE INVENTAR LEGATE DE PERSONALITATEA LUI TUDOR VLADIMIRESCU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR.1435/11.02.2021

Deschide
Nr. 119 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2693 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 52502 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR.52502 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. ACADEMICIAN PETRE BRÂNCUȘI NR.3 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 120 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI MARINA MARINELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 298 M.P. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA EUGEN LOVINESCU NR. 10 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 121 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE S.C. HANBOCOM S.R.L. A UNUI TEREN ÎN SUPRTAFAȚĂ DE 12 MP. AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU B-DUL EC.TEODOROIU NR.1058 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 122 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.10447/03.04.2017 ÎNCHEIAT CU S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

Deschide
Nr. 123 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE A IMOBILELOR SITUATE ÎN TÂRGU JIU STR.TERMOCENTRALEI. NR.27 JUDEȚUL GORJ IDENTIFICATE PRIN NUMERELE CADASTRALE 56955 58812 ȘI 50028

Deschide
Nr. 124 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZVOLTARE ÎN 2 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PRELUNGIREA PANDURI TARLAUA 95 PARCELA 7/1/8 JUD.GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 53968

Deschide
Nr. 125 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 633 MP. IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 46612 NR. CARTE FUNCIARĂ 46612 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PREAJBA MARE STR. ELVIRA GODEANU FN. JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA CIOATĂ GABRIELA- FELICIA

Deschide
Nr. 126 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 55829 NR. CARTE FUNCIARĂ 55829 SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR DR. NICOLAE HASNAȘ NR.11 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL FLOREA GRIGORE

Deschide
Nr. 127 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 3761 INTABULAT ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR.37610 SITUAT ÎN LOCALITATEA PREAJBA MARE STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR.19 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL PREDESCU CONSTANTIN ȘI DOAMNA PREDESCU DIANA ELENA

Deschide
Nr. 128 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP. (COTA INDIVIZA) IDENTIFICAT CU NR.CADASTRAL 2211 NR. CARTE FUNCIARĂ 35001 SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. TRAIAN BL.16 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C.MISONA EXIM S.R.L.

Deschide
Nr. 129 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE COMODAT NR.1797/29.04.2011 CU ASOCIAȚIA ”PRO ANIMALS” PRIN ACT ADIȚIONAL CE VA AVEA CA OBIECT TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A IMOBILELOR-CONSTRUCȚIE ȘI TEREN SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU INCINTA CET JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR DE ADĂPOST PENTRU CÂINI ȘI CLINICĂ VETERINARĂ

Deschide
Nr. 130 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. BARAJELOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ BENEFICIARI ILIESCU ALEXANDRU CĂLIN TROTTEA GABRIEL LUCIAN ȘI TROTTEA IOANA SPERANȚA

Deschide
Nr. 131 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND ACȚIUNILE CE SE VOR DESFĂȘURA CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE PAȘTE 2021 PRIN DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 132 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII TRANSLOC S.A. A PROPUNERII DE NUMIRE A UNUI MEMBRU C.A. PROVIZORIU ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.04.2021 CU DURATA A MANDATULUI PROVIZORIU DE 4 LUNI (01.04.2021 - 31.07.2021)

Deschide
Nr. 133 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PARTENERIATULUI ÎNTRE ASOCIAȚIA ”ASSOCIATION COLOUR YOUR DREAMS” ȘI U.A.T. MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU DEPUNEREA LA FINANȚARE ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”DIGICONSULTARE PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ”

Deschide
Nr. 134 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 135 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.10348/05.03.2021 DOMNUL POPEANGĂ PETRE-DANIEL POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎMPOTRIVA H.C.L.NR.77/22.02.2021

Deschide
Nr. 136 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE 10008/03.03.2021 FORMULATĂ DE SINDICATUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR ȘI FUNCȚIONARILOR ”MERIDIAN” ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021

Deschide
Nr. 137 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.10357/05.03.2021 DOMNUL DRAGOTĂ DUMITRU IOAN POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021

Deschide
Nr. 138 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.10361/05.03.2021 DOMNUL ENESCU LUCIAN POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021

Deschide
Nr. 139 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.10360/05.03.2021 DOMNUL MARIA LĂPĂDAT POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021

Deschide
Nr. 140 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.10360/05.03.2021 DOMNUL MĂRUȚĂ ION-LUCIAN POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021

Deschide
Nr. 141 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.10355/05.03.2021 DOMNUL MIHU GRIGORE STELIAN POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021

Deschide
Nr. 142 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.10354/05.03.2021 DOMNUL TOMESCU GRIGORE POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021

Deschide
Nr. 143 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.10350/05.03.2021 DOMNUL FLORĂNESCU ION-DANIEL POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021

Deschide
Nr. 144 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.10349/05.03.2021 DOMNUL BUICĂ CONSTANTIN POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚIEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021

Deschide
Nr. 145 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.11518/11.03.2021 FORMULATĂ DE DOAMNA DIACONESCU LOREDANA CONSILIER JURIDIC LA COMPARTIMENTUL APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021

Deschide
Nr. 146 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR.10547/08.03.2021 FORMULATĂ DE DOAMNA POPESCU DIANA CONSILIER JURIDIC LA COMPARTIMENTUL APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL ÎMPOTRIVA H.C.L. NR.77/22.02.2021

Deschide
Nr. 147 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BONCULESCU FLORIAN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA MESTEACĂNULUI NR.88 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 148 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE PARC CALEA EROILOR - STRADA GHEORGHE TĂTĂRĂSCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU”

Deschide
Nr. 149 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DE SERVICII FUNERARE AL AGENTULUI ECONOMIC S.C. FUNERARA EDEN S.R.L. PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 150 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIDN ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRE ȘI A IMPOZITLUI/TAXEI PE TERENUL AFERENT CLĂDIRII PENTRU ASOCIAȚIA „PRO ANIMALS”

Deschide
Nr. 151 din data 29.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RESTAURARE FINISAJE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE ȘI ILUMINAT ARHITECTURAL COLEGIUL NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU” MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. D1 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOPTARARE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOMNULUI BONCULESCU FLORIAN ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA MESTEACĂNULUI NR. 88 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. D2 din data 25.03.2021

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE PARC CALEA EROILOR - STRADA GHEORGHE TĂTĂRĂSCU MUNICIPIUL TARGU JIU”.

Deschide
Nr. D3 din data 26.03.2021

PREZENTARE INCHEIEREA CIVILA NR. 1379/2021 - VALIDARE CONSILIER LOCAL ARSENIE BOGDAN ȘI DEPINERE JURAMANT

Deschide
Nr. D4 din data 26.03.2021

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 1 AL H.C.L. NR. 2/04.11.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Deschide
Nr. D5 din data 26.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII DE SERVICII FUNERARE AL AGENTULUI ECONOMIC S.C. FUNERARA EDEN S.R.L. PE RAZA MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
Nr. D6 din data 29.03.2021

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI / TAXEI PE CLĂDIRE ȘI A IMPOZITULUI/TAXEI PE TERENUL AFERENT CLĂDIRII PENTRU ASOCIAȚIA ”PRO ANIMALS”

Deschide
Nr. D7 din data 29.03.2021

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”RESTAURARE FINISAJE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE ȘI ILUMINAT ARHITECTURAL COLEGIUL NAȚIONAL TUDOR VLADIMIRESCU” MUNICIPIUL TÂRGU JIU GORJ”

Deschide
Nr. 01 din data 24.03.2021

RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 02 din data 24.03.2021

INFORMARE PRIVIND ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2020 DE CĂTRE DIRECȚIA PUBLICĂ COMUNITARĂ LOCALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 03 din data 24.03.2021

INFORMAREA NR. 12700 DIN 18.03.2021 A DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 04 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC PARC INSULITĂ MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”.

Deschide
Nr. 05 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA H.C.L. NR. 303/27.07.2020 PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CANALIZARE MENAJERĂ STRADA PANAIT CERNA MUNICIPIUL TÂRGU JIU” PRECUM ȘI TRANSMITEREA CA BUN DE RETUR CĂTRE S.C. APAREGIO GORJ S.A. PRIN ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL NR. 1194/10.01.2008.

Deschide
Nr. 06 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 07 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA POZIȚIEI NR. 2 DIN SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE CAPITOLUL 8 – IMOBILE ÎN CARE AU FUNCȚIONAT CENTRALE TERMICE SUBCAPITOLUL 1 – CENTRALE TERMICE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 08 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA SECȚIUNEA 1 – BUNURI IMOBILE CAPITOLUL 4 – TERENURI AFERENTE BLOCURILOR DE LOCUINȚE SAU SPAȚIILOR CU ALTE DESTINAȚII COTE INDIVIZE ȘI EXCLUSIVE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU CU POZIȚIA NR. 566.

Deschide
Nr. 09 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”AMENAJARE ATELIERE ÎN C2 A COLEGIULUI TEHNIC ”ION MINCU” TÂRGU JIU ȘI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT COLEGIUL TEHNIC ”ION MINCU” TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 10 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE CABINĂ POARTĂ COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TÂRGU JIU” ȘI TRANSMITEREA ÎN ADMINISTRAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT COLEGIUL TEHNIC NR. 2 TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 11 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA H.C.L. NR. 40/25.01.2021 ȘI APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRAREA COLEGIULUI NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU” A UNOR BUNURI OBIECTE DE INVENTAR LEGATE DE PERSONALITATEA LUI TUDOR VLADIMIRESCU PRIN ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ADMINISTRARE NR. 1435/11.02.2021.

Deschide
Nr. 12 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACCEPTAREA DONAȚIEI TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 2693 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 52502 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 52502 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA ACADEMICIAN PETRE BRÂNCUȘI NR. 3 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 13 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI MARINA MARINELA ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 298 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA EUGEN LOVINESCU NR. 10 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 14 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA CĂTRE S.C. MANBOCOM S.R.L. A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 12 MP. AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU BD. ECATERINA TEODOROIU NR. 105 D JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 15 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 10447/03.04.2017 ÎNCHEIAT CU S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.

Deschide
Nr. 16 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE A IMOBILELOR SITUATE ÎN TÂRGU JIU STRADA TERMOCENTRALEI NR. 27 JUDEȚUL GORJ IDENTIFICATE PRIN NUMERELE CADASTRALE 56955 58812 ȘI 50028.

Deschide
Nr. 17 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 2 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PRELUNGIREA PANDURI TARLAUA 95 PARCELA 7/1/8 JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 53968.

Deschide
Nr. 18 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 633 MP. IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 46612 NR. CARTE FUNCIARĂ 46612 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PREAJBA MARE STR. ELVIRA GODEANU FN. JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA CIOATĂ GABRIELA – FELICIA.

Deschide
Nr. 19 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 55829 NR. CARTE FUNCIARĂ 55829 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. DR. NICOLAE HASNAȘ NR. 11 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL FLOAREA GRIGORE.

Deschide
Nr. 20 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 3761 NR. CARTE FUNCIARĂ 37610 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PREAJBA MARE STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR. 19. JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL PREDESCU CONSTANTIN ȘI DOAMNA PREDESCU DIANA ELENA.

Deschide
Nr. 21 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16 MP. (COTĂ INDIVIZĂ) IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 2211 NR. CARTE FUNCIARĂ 35001 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. TRAIAN BL. 16 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE S.C. MISONA EXIM S.R.L..

Deschide
Nr. 22 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 1797/29.04.2011 CU ASOCIAȚIA ”PRO ANIMALS” PRIN ACT ADIȚIONAL CE VA AVEA CA OBIECT TRANSMITEREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ A IMOBILULUI – CONSTRUCȚIE ȘI TEREN – SITUATE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU INCINTA CET JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR DE ADĂPOST CÂINI ȘI CLINICĂ VETERINARĂ.

Deschide
Nr. 23 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PUZ STR. BARAJELOR MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ BENEFICIARI ILIESCU ALEXANDRU CĂLIN TROTTEA GABRIEL LUCIAN ȘI TROTTEA IOANA SPERANȚA.

Deschide
Nr. 24 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACȚIUNILE CE SE VOR DESFĂȘURA CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE PAȘTE 2021 PRIN DIRECȚIA PUBLICĂ DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 25 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII TRANSLOC SA TÂRGU JIU A PROPUNERII DEN NUMIRE A UNUI MEMBRU CA PROVIZORIU ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.04.2021 CU O DURATĂ A MANDATULUI PROVIZORIU DE 4 LUNI (01.04.2021 – 31.07.2021).

Deschide
Nr. 26 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PARTENERIATULUI ÎNTRE ASOCIAȚIA ”ASSOCIATION COLOUR YOUR DREAMS” ȘI UAT MUNICIPIUL TÂRGU JIU PENTRU DEPUNEREA LA FINANȚARE ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ”DIGICONSULTARE PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ”.

Deschide
Nr. 27 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE TRIMESTRUL II 2021.

Deschide
Nr. 28 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10348/05.03.2021 DOMNUL POPEANGĂ PETRE – DANIEL POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021.

Deschide
Nr. 29 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10008/03.03.2021 FORMULATĂ DE SINDICATUL NAȚIONAL AL POLIȚIȘTILOR ȘI FUNCȚIONARILOR ”MERIDIAN” ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021.

Deschide
Nr. 30 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10357/05.03.2021 DOMNUL DRAGOTĂ DUMITRU IOAN POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021.

Deschide
Nr. 31 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10361/05.03.2021 DOMNUL ENESCU LUCIAN POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021.

Deschide
Nr. 32 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10360/05.03.2021 DOMNUL MARIA LĂPĂDAT POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021.

Deschide
Nr. 33 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10356/05.03.2021 DOMNUL MĂRUȚĂ ION - LUCIAN POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021.

Deschide
Nr. 34 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10355/05.03.2021 DOMNUL MIHU GRIGORE STELIAN POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021

Deschide
Nr. 35 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10354/05.03.2021 DOMNUL TOMESCU GRIGORE POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021.

Deschide
Nr. 36 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10350/05.03.2021 DOMNUL FLORESCU ION - DANIEL POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021.

Deschide
Nr. 37 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10349/05.03.2021 DOMNUL BUICĂ CONSTANTIN POLIȚIST LOCAL ÎN CADRUL POLIȚEI LOCALE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021.

Deschide
Nr. 38 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 11518/11.03.2021 FORMULATĂ DE DOAMNA DIACONESCU LOREDANA CONSILIER JURIDIC LA COMPARTIMENTUL APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021.

Deschide
Nr. 39 din data 24.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 10547/08.03.2021 FORMULATĂ DE DOAMNA POPESCU DIANA CONSILIER JURIDIC LA COMPARTIMENTUL APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021.

Deschide