Ședința extraordinara, convocata de indata, online, a Consiliului Local al Municipiului Targu Jiu în data de 16.03.2021 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 01 din data 16.03.2021

PROIECT AL ORDINII DE ZI PENTRU SEDINTA DIN 16.03.2021

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 01 din data 05.04.2021

PROCESUL VERBAL APROBAT AL SEDINTEI EXTRAORDINARE ONLINE CONVOCATA DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU DIN DATA DE 16.03.2021

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 107 din data 16.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR.2/04.11.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 108 din data 16.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI BONCULESCU PANTELIMON ȘI VACANTĂRII UNUI LOC DE CONSILIER LOCAL

Deschide
Nr. 109 din data 16.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART.2 AL H.C.L. NR.43/27.11.2020

Deschide
Nr. 110 din data 16.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE REACTUALIZATĂ ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE STRADA TUDOR VLADIMIRESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. 01 din data 16.03.2021

PREZENTAREA ÎNCHEIERII FINALE CIVILE CU NR. 1036/2021 A JUDECĂTORIEI TÂRGU JIU ȘI DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI DE CĂTRE DOMNUL BUTAN ION CONSILIER SUPLEANT PE LISTA P.S.D. – ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ.

Deschide
Nr. 02 din data 16.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 2/04.11.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 03 din data 16.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI BONCULESCU PANTELIMON ȘI A VACANTĂRII UNUI LOC DE CONSILIER LOCAL.

Deschide
Nr. 04 din data 16.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 2 DIN H.C.L. NR. 43/27.11.2020.

Deschide
Nr. 05 din data 16.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE PENTRU LUCRĂRI DE INVESTIȚIE REACTUALIZATĂ ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”REABILITARE STRADA TUDOR VLADIMIRESCU MUNICIPIUL TÂRGU JIU JUDEȚUL GORJ”.

Deschide