Ședința ordinară, online, a Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în data de 22.02.2021 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 1 din data 17.02.2021

PROIECT AL ORDINII DE ZI AL SEDINTEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 26.02.2021

MINUTA SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 22.02.2021

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 01 din data 11.03.2021

PROCESUL VERBAL APROBAT AL SEDINTEI DIN DATA DE 22.02.2021

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 69 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI POPESCU AUREL ȘI VACANTĂRII A UNUI LOC DE CONSILIER LOCAL

Deschide
Nr. 70 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 3 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. TERMOCENTRALEI NR.27 JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 61610

Deschide
Nr. 71 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.04/536/28.02.2001 PENTRU PRELUAREA TERENULUI DE CĂTRE MOȘTENITORII VASILE CONSTANTIN ȘI VASILE VIOREL CONSTANTIN ȘI SUPLIMENTAREA CU 19 MP A TERENULUI CONCESIONAT SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. MESTEACĂNULUI NR.55 B (FOST NR.63)JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 72 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.24094/01.09.2002 PENTRU SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 2.14 MP. A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. MINERILOR NR.12 BL.12 SC.4 AP.61 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 73 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7 09 MP. REPREZENTÂND CONTA INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU STR. LOTRULUI BL.9 SC.1 AP.47 JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 74 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL ÎN CURSUL ANULUI 2021

Deschide
Nr. 75 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.02/9766/20.03.2012 ÎNCHEIAT CU ROȘU RĂZVAN DUMITRU INTRPRINDERE INDIVIDUALĂ

Deschide
Nr. 76 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.18526/01.04 2011 ÎNCHEIAT CU APOSTOL SIMONA

Deschide
Nr. 77 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGNIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE CA URMARE A REORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI A 5 DIRECȚII SUBORDONATE AUTORITĂȚII

Deschide ,Nr. 77 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGNIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE CA URMARE A REORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI A 5 DIRECȚII SUBORDONATE AUTORITĂȚII

Deschide ,Nr. 77 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGNIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE CA URMARE A REORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI A 5 DIRECȚII SUBORDONATE AUTORITĂȚII

Deschide ,Nr. 77 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGNIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE CA URMARE A REORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI A 5 DIRECȚII SUBORDONATE AUTORITĂȚII

Deschide ,Nr. 77 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGNIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE CA URMARE A REORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI A 5 DIRECȚII SUBORDONATE AUTORITĂȚII

Deschide ,Nr. 77 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGNIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE CA URMARE A REORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI A 5 DIRECȚII SUBORDONATE AUTORITĂȚII

Deschide ,Nr. 77 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGNIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE CA URMARE A REORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI A 5 DIRECȚII SUBORDONATE AUTORITĂȚII

Deschide ,Nr. 77 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORGNIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE CA URMARE A REORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI A 5 DIRECȚII SUBORDONATE AUTORITĂȚII

Deschide
Nr. 78 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR PROFESIONALE ȘI INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU TÂRGU JIU PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2020

Deschide
Nr. 79 din data 22.02.2021

HOTARARE PENTRU MODIFICAREA ORGNIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 80 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 81 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU”

Deschide
Nr. 82 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎMPUTERNICIREA CONSILIERULUI JURIDIC POPESCU NATALIA SĂ REPREZINTE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOSARELE NR.15/95/2021 ȘI NR.16/95/2021.

Deschide
Nr. 83 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2021 PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 84 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNFIINȚAREA UNUI TÂRG DE HAINE SECOND-HAND PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN LOCAȚIA TÂRGUL DE ANIMALE

Deschide
Nr. 85 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE DE FURNIZORII PUBLICI ȘI PRIVAȚI LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU PERIOADA 2021-2025

Deschide
Nr. 86 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 2 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. TUDOR VLADIMIRESCU TRONSON 2 JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 60895

Deschide
Nr. 87 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXELOR PE CLĂDIRE ȘI A TAXELOR PE TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2021 PENTRU COONTRIBUABILIUL FILIALA TÂRGU JIU A U.A.P. DIN ROMÂNIA

Deschide
Nr. 88 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 2 LOCURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA TRAIAN JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NR. CADASTRAL 55311

Deschide
Nr. 89 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI A TAXEI PE TEREN PENTRU ANUL 2021 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE FILIALA GORJ ”TUDOR VLADIMIRESCU”

Deschide
Nr. 90 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI ÎN CUANTUM DE 110.942 LEI RĂMASĂ NEUTILIZATĂ DIN APORTUL DE CAPITAL PENTRU ACHIZIȚIA UNUI CILINDRU VIBRATOR COMPACTOR AMMANN -ARX 23-2 INTERIM PENTRU SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 91 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.60/09.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290 MP IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 54645 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.54645 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU CARTIER ROMANEȘTI JUDEȚUL GORJ TARLAUA NR.6 PARCELA 20/3 ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL PILEA ILIE DĂNUȚ

Deschide
Nr. 92 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.61/09.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 3325 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.35268 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. DR.NICOLAE HASNAȘ NR.15 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRUU PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA DODENCIU LUIZA MARIA

Deschide
Nr. 93 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND INTERZICEREA PARCĂRII AUTOTURISMELOR PE STRĂZILE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE CARE SE EFECTUEAZĂ MĂTURATUL MECANIC

Deschide
Nr. 94 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR.44/20765/01.11.2000 ÎNCHEIAT CU DOAMNA BĂLAN GHEORGHIȚA PENTRU SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 19 MP A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STR. MĂCEȘULUI NR.2 (FOST NR.17) JUDEȚUL GORJ

Deschide
Nr. 95 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE ȘI APROBAREA CONCESIONĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR IMOBILE TERENURI SITUATE ÎN INCINTA CET TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 96 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR.194/27.04.2018 PRIVIND DEPOZITAREA DEȘEURILOR ÎN DEPOZITELE SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 97 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ACTULUI ADIȚIONAL NR.1 ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 98 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ACTULUI ADIȚIONAL NR.1 ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI CLUBUL SPORTIV SCOLAR TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 99 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV INFINIT 2013

Deschide
Nr. 100 din data 22.02.2021

HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ SI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A UNOR BUNURI (MIJLOACE FIXE)

Deschide
Nr. 101 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA AMÂNĂRII LA PLATA A CHIRIEI DATORATE DE CLUBUL SPORTIV PANDURII LIGNITUL TÂRGU JIU PENTRU FOLOSIREA STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 102 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NEEXERCITĂRII CĂRII DE ATAC ÎMPOTRIVA SENTINȚEI NR.7/2021 PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL GORJ - SECȚIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL ÎN DOSARUL NR.277/95/2020

Deschide
Nr. 103 din data 22.02.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. D1 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRĂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. D2 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV INFINIT 2013.

Deschide
Nr. D3 din data 17.02.2021

INFORMARE PRIVIND MODUL DE DUCERE LA ÎNDEPLINIRE A HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. D4 din data 22.02.2021

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DECLARAREA DE UZ SI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU A UNOR BUNURI (MIJLOACE FIXE)

Deschide
Nr. D5 din data 22.02.2021

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA AMANARII LA PLATA A CHIRIEI DATORATE DE CLUBUL SPORTIV PANDURII LIGNITUL TARGU JIU PENTRU FOLOSIREA STADIONULUI MUNICIPAL TARGU JIU

Deschide
Nr. D6 din data 22.02.2021

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA NEERCITĂRII CAII DE ATC ÎMPOTRIVA SENTINTEI NR. 7/2021 PRONUNTATA DE TRIBUNALUL GORJ -SECTIA CONTECIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL IN DOSARUL NR. 277/95/2020

Deschide
Nr. D7 din data 22.02.2021

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TARGU JIU

Deschide
Nr. 01 din data 17.02.2021

RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ANUL 2020.

Deschide
Nr. 02 din data 17.02.2021

RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ ÎN ANUL 2020.

Deschide
Nr. 03 din data 17.02.2021

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU PE ANUL 2020.

Deschide
Nr. 04 din data 17.02.2021

ADRESA CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI NR. 6632/11.02.2021.

Deschide
Nr. 05 din data 17.02.2021

RAPORTUL PRIVIND MODUL DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR PE SEMESTRUL II 2020.

Deschide
Nr. 06 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTATAREA ÎNCETĂRII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DOMNULUI POPESCU AUREL ȘI VACANTĂRII A UNUI LOC DE CONSILIER LOCA.

Deschide
Nr. 07 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 3 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA TERMOCENTRALEI NR. 27 JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 61610.

Deschide
Nr. 08 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 04/536/28.02.2021 PENTRU PRELUAREA TERENULUI DE CĂTRE MOȘTENITORII VASILE CONSTANTIN ȘI VASILE VIOREL – CONSTANTIN ȘI SUPLIMENTAREA CU 19 MP. A TERENULUI CONCESIONAT SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA MESTEACĂNULUI NR. 55 B (FOST NR. 63) JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 09 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 24094/01.09.2002 PENTRU SUPLIMENTAREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 24094/01.09.2002 PENTRU SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 2 14 MP A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA MINERILOR NR. 12 SC. 4 AP. 61 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 10 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 7 09 MP. REPREZENTÂND COTĂ INDIVIZĂ AFERENTĂ LOCUINȚEI SITUATĂ ÎN TÂRGU JIU STRADA LOTRULUI BLOC. 9 SCARA 1 AP. 47 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 11 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL ÎN CURSUL ANULUI 2021.

Deschide
Nr. 12 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 02/9766/20.03.2012 ÎNCHEIAT CU ROȘU RĂZVAN DUMITRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.

Deschide
Nr. 13 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 18526/01.04.2011 ÎNCHEIAT CU APOSTOL SIMONA.

Deschide
Nr. 14 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE CA URMARE A REORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI A 5 DIRECȚII SUBORDONATE AUTORITĂȚII.

Deschide ,Nr. 14 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE CA URMARE A REORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI A 5 DIRECȚII SUBORDONATE AUTORITĂȚII.

Deschide ,Nr. 14 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE CA URMARE A REORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI A 5 DIRECȚII SUBORDONATE AUTORITĂȚII.

Deschide ,Nr. 14 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE CA URMARE A REORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI A 5 DIRECȚII SUBORDONATE AUTORITĂȚII.

Deschide
Nr. 15 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI ÎN COMISIA DE EVALUARE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2020.

Deschide
Nr. 16 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI”.

Deschide
Nr. 17 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 18 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU MODIFICAREA ORGANIGRAMEI STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 19 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎMPUTERNICIREA CONSILIERULUI JURIDIC POPESCU NATALIA SĂ REPREZINTE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOSARELE NR. 15/95/2021 ȘI NR. 16/95/2021.

Deschide
Nr. 20 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2021 PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL DIRECȚIEI PUBLICE DE PROTECȚIE SOCIALĂ TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 21 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNFIINȚAREA UNUI TÂRG DE HAINE SECOND – HAND PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN LOCAȚIA TÂRGUL DE ANIMALE.

Deschide
Nr. 22 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE DE FURNIZORII PUBLICI ȘI PRIVAȚI LA NIVELUL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU PERIOADA 2021-2025.

Deschide
Nr. 23 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 2 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA TUDOR VLADIMIRESCU TRONSON 2 JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 60895.

Deschide
Nr. 24 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRII LA PLATA TAXEI PE TEREN STABILITE PENTRU ANUL 2021 PENTRU CONTRIBUABILUL FILIALA TÂRGU JIU A U.A.P. DIN ROMÂNIA.

Deschide
Nr. 25 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 2 LOTURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA TRAIAN JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 55311.

Deschide
Nr. 26 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ACORDAREA SCUTIRI LA PLATA TAXEI PE CLĂDIRE ȘI A TAXEI PE TEREN PENTRU ANUL 2021 PENTRU CONTRIBUABILUL ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE FILIALA GORJ ”TUDOR VLADIMIRESCU„.

Deschide
Nr. 27 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII SUMEI ÎN CUANTUM DE 110.942 LEI RĂMASĂ NEUTILIZATĂ DIN APORTUL DE CAPITAL PENTRU ACHIZIȚIA UNUI CILINDRU VIBRATOR COMPACTOR AMMANN – ARX 23-2 INTERIM PENTRU SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 28 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PROPUNEREA DE APROBARE A SALARIULUI TARIFAR MEDIU ORAR APLICABIL CU 01.02.2021 PENTRU SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 29 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 60/09.12.2020 ÎNTOCMI DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 54645 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR. 54645 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU CARTIER ROMANEȘTI JUDEȚUL GORJ TARLAUA NR. 6 PARCELA 20/3 ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL PILEA ILIE IONUȚ.

Deschide
Nr. 30 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 61/09.12.2020 ÎNTOCMI DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA – EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 3325 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR. 35268 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. DR. NICOLAE HASNAȘ NR. 15 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA DODENCIU LUIZA MARIA..

Deschide
Nr. 31 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INTERZICEREA PARCĂRII AUTOTURISMELOR PE STRĂZILE MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PE CARE SE EFECTUEAZĂ MĂTURATUL MECANIC.

Deschide
Nr. 32 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CONCESIONARE NR. 44/20765/01.11.2000 ÎNCHEIAT CU DOAMNA BĂLAN GHEORGHIȚA PENTRU SUPLIMENTAREA CU SUPRAFAȚA DE 19 MP. A TERENULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA MĂCEȘULUI NR. 2(FOST NR. 17) JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 33 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE ȘI APROBAREA CONCESIONĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A UNOR IMOBILE - TERENURI SITUATE ÎN INCINTA CET TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 34 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA H.C.L. NR. 194/27.04.2018 PRIVIND DEPOZITAREA DEȘEURILOR ÎN DEPOZITELE SITUATE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 35 din data 17.02.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 ÎNTRE CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU.

Deschide