Ședința ordinara, online, a Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în data de 25.01.2021 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 01 din data 202/01/2021

PROIECT AL ORDINII DE ZI AL SEDINTEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU DIN DATA DE 25.01.2021

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 01.02.2021

MINUTA SEDINTEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TARGU JIU DIN DATA DE 25.01.2021

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 01 din data 26.02.2021

PROCES VERBAL APROBAT AL SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 25.01.2021

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 5 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020.

Deschide
Nr. 6 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 81/18.12.2020.

Deschide
Nr. 7 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 8 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 LA H.C.L. NR. 89/18.12.2020 PRIVIND TRECEREA UNOR ACTIVE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE VALORIFICĂRII ȘI CASĂRII.

Deschide
Nr. 9 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA VALORII DE INVENTAR A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADION MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 10 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA VALORII DE INVENTAR A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”MODIFICĂRI INTERIOARE - AMENAJARE GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT GRĂDINIȚA NR. 20 STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 79 MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 11 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA POZIȚIEI NR.92 DIN SECȚIUNEA 1 - BUNURI IMOBILE CAPITOLUL 2 - TERENURI ATRIBUITE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE SUBCAPITOLUL 1 - TERENURI CONCESIONATE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 12 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII.

Deschide
Nr. 13 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.56/07.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 37608 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.37608 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PREAJBA MARIE STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR.17 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL SANDU MIHAI DANIEL ȘI DOAMNA SANDU OANA ANDREEA.

Deschide
Nr. 14 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.57/07.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚA DE 300 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37683 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.37683 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. AVIATORILOR NR.45 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL CIONTU CONSTANTIN ADRIAN ȘI DOAMNA CIONTU ELENA ROXANA.

Deschide
Nr. 15 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.54/07.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37625 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.37625 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR.34 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL FILIP NICOLAE-CODRUȚ ȘI DOAMNA FILIP MARIA-MAGDALENA.

Deschide
Nr. 16 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PENTRU TRANSFORMAREA UNEI FUNCTII PUBLICE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 17 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII TRANSLOC SA TÂRGU JIU A PROPUNERII DE NUMIRE A 2 MEMBRI CA PROVIZORII ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.02.2021 CU O DURATĂ A MANDATULUI PROVIZORIU DE 4 LUNI (01.02.2021 - 31.05.2021).

Deschide
Nr. 18 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PENTRU DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ÎN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ȘI CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PENTRU ANUL 2020.

Deschide
Nr. 19 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII CU TITLU GRATUIT A UNUI LOC DE VECI ÎN CIMITIRUL MUNICIPAL ORTODOX TÂRGU JIU DOAMNEI TEMEREANCĂ VICTORIA POTRIVIT DISPOZIȚIILOR LEGII NR. 189/2000.

Deschide
Nr. 20 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIUL TÂRGU JIU A IMOBILULUI – CONSTRUCȚIE SITUAT ÎN TÂRGU JIU ALEEA BRÂNDUȘEI NR. 7 JUDEȚUL GORJ ȘI DECLARAREA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 15 STRADA BRÂNDUȘEI NR. 7 MUNICIPIUL TÂRGU JIU” DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 21 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 293 MP. IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 38302 NR. CARTE FUNCIARĂ 38302 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA NICOLAE IORGA NR.11 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL GHEORGHE TUDOR.

Deschide
Nr. 22 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR.495/16.12.2019.

Deschide
Nr. 23 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI POPESCU ADELINA- EMANUELA ȘI DOMNULUI POPESCU TUDOR ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR.61 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 24 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII MIJLOACELOR FIXE AUTOVEHICULELE CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE GJ.02.JRD GJ.33 MAT ȘI A TROLEIBUZULUI CU NUMĂR DE ÎNREGISTRARE GJ-0119.

Deschide
Nr. 25 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND INCHIRIEREA CĂTRE ZAMFIR SIMONA-IOANA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33 71 M.P. AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU B-DUL ECATERINA TEODOROIU INCINTA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.7 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 26 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 36902 ȘI CARTE FUNCIARĂ 36902 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 27 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ” LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 48739 ȘI CARTE FUNCIARĂ 48739 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 28 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL TEHNIC ”HENRY COANDĂ” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 5243 ȘI CARTE FUNCIARĂ 5243 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 29 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ” COLEGIUL AUTO ”TRAIAN VUIA” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 42977 ȘI CARTE FUNCIARĂ 42977 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 30 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL NICOLAE” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 36881 ȘI CARTE FUNCIARĂ 36881 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 31 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”LUMEA COPIILOR” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 32 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”LICEUL ENERGETIC” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 33 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” ECATERINA TEODOROIU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51187 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51187 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 34 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ” MIHAI EMINESCU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 35 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”LICEUL TEHNOLOGIC ”BÎRSEȘTI” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 36 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 49130 ȘI CARTE FUNCIARĂ 49130 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 37 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL TEHNIC NR. 2” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 53338 ȘI CARTE FUNCIARĂ 53338 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 38 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL TEHNIC ”ION MINCU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 58681 ȘI CARTE FUNCIARĂ 58681 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 39 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL TEHNIC ”GHEORGHE MAGHERU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 48740 ȘI CARTE FUNCIARĂ 48740 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 40 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 40152 ȘI CARTE FUNCIARĂ 40152 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 41 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 8898 ȘI CARTE FUNCIARĂ 48738 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 42 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”POMPILIU MARCEA” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51201 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51201 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 43 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”VIS DE COPIL” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 44 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 8609 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51226 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 45 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”LICEUL TEOLOGIC” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 36877 ȘI CARTE FUNCIARĂ 36877 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 46 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51195 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51195 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 47 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GHEORGHE TĂTĂRĂSCU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 5886 ȘI CARTE FUNCIARĂ 5886 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 48 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL NAȚIONAL ”ECATERINA TEODOROIU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 49 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 8862 ȘI CARTE FUNCIARĂ 53900 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 50 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VOIEVOD LITOVOI” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51188 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51188 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 51 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51325 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51325 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 52 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”LICEUL DE ARTE PLASTICE ”CONSTANTIN BRĂILOIU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 5839 ȘI CARTE FUNCIARĂ 45046 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 53 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN SĂVOIU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51400 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51400 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 54 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE MODIFICĂRI INTERIOARE ȘI FAȚADE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 55 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND PREMIEREA UNOR SPORTIVI PENTRU REZULTATE DEOSEBITE OBȚINUTE ÎN COMPETIȚII INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE ÎN CURSUL ANULUI 2020.

Deschide
Nr. 56 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MENȚINERII NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU ANUL 2021.

Deschide
Nr. 57 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICARE ART. 1 ȘI A ANEXEI 1 LA H.C.L. NR. 23/27.11.2020 PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 58 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37982 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR. 37982 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ALEEA BICAZ NR. 1 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL STEGARIU ROMEO.

Deschide
Nr. 59 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU A TERENURILOR DE FOTBAL I II ȘI III AFLATE ÎN INCINTA COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 60 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 345/31.08.2020 PRIVIND INTRODUCEREA UNOR TERENURI ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ACTUALIZAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE LA POZIȚIA NR. 92 CAPITOLUL 2 SUBCAPITOLUL 1 SECȚIUNEA 1.

Deschide
Nr. 61 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 62 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU NR. 29594/05.07.2019.

Deschide
Nr. 63 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA POZIȚIEI NR. 11 DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 274/29.06.2015.

Deschide
Nr. 64 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022.

Deschide
Nr. 65 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE FEBRUARIE MARTIE ȘI APRILIE 2021.

Deschide
Nr. 66 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT

Deschide
Nr. 67 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 3 LOCURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA TERMOCENTRALEI NR.27 JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 52790

Deschide
Nr. 68 din data 25.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR.2 LA H.C.L. NR.164/27.04.2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE ȘI FUNCȚIONARE A STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI TAXELE DE UTILIZARE A STADIONULUI MUNICIAPL INCLUSIV A TERENULUI DE FOTBAL NR.2 ȘI A TERENULUI DE FOTBAL NR.2 ȘI A TERENULUI DE FOTBAL NR.3

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. D1 din data 20.01.2021

RAPORT DE ACTIVITATE PRIVIND PROGRAMELE CULTURALE ALE ANULUI 2020

Deschide
Nr. D2 din data 21.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ CONFORM PREVEDERILOR LEGII NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT

Deschide
Nr. D3 din data 22.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTAȚIEI DE DEZMEMBRARE ÎN 3 LOCURI A IMOBILULUI SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA TERMOCENTRALEI NR.27 JUDEȚUL GORJ IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 52790

Deschide
Nr. D5 din data 25.01.2021

CERERE CONCEDIUL DE ODIHNĂ AFERENT ANULUI 2019 -DL. ROMANESCU MARCEL LAURENTIU ÎNCEPÂND CU DATA DE 26.01.2020 PÂNĂ PE DATA DE 29.01.2020

Deschide
Nr. D6 din data 25.01.2021

INFORMARE DIRECȚIA PUBLICĂ DE PATRIMONIU TÂRGU JIU

Deschide
Nr. D7 din data 25.01.2021

INFORMARE SERVICIUL GOSPODĂRIE COMUNITARĂ

Deschide
Nr. D4 din data 25.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI NR.2 LA H.C.L. NR.164/27.04.2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ADMINISTRARE ȘI FUNCȚIONARE A STADIONULUI MUNICIPAL TÂRGU JIU ȘI TAXELE DE UTILIZARE A STADIONULUI MUNICIAPL INCLUSIV A TERENULUI DE FOTBAL NR.2 ȘI A TERENULUI DE FOTBAL NR.2 ȘI A TERENULUI DE FOTBAL NR.3

Deschide
Nr. 01 din data 20.01.2021

RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA ASISTENȚILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP SEMESTRUL II – 2020.

Deschide
Nr. 02 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020.

Deschide
Nr. 03 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 1 DIN H.C.L. NR. 81/18.12.2020.

Deschide
Nr. 04 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 05 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI 1 LA H.C.L. NR. 89/18.12.2020 PRIVIND TRECEREA UNOR ACTIVE CORPORALE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCȚIUNE VALORIFICĂRII ȘI CASĂRII.

Deschide
Nr. 06 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA VALORII DE INVENTAR A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”MODERNIZARE ȘI EXTINDERE CAPACITATE STADION MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 07 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MAJORAREA VALORII DE INVENTAR A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”MODIFICĂRI INTERIOARE - AMENAJARE GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT GRĂDINIȚA NR. 20 STRADA TUDOR VLADIMIRESCU NR. 79 MUNICIPIUL TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 08 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.60/09.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 290 MP IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 54645 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR. 54645 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU CARTIER ROMANEȘTI JUDEȚUL GORJ TARLAUA NR.6 PARCELA 20/3 ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL PILEA ILIE DĂNUȚ.

Deschide
Nr. 09 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.61/09.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 3325 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.35268 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. DR. NICOLAE HASNAȘ NR.15 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRUU PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA DODENCIU LUIZA MARIA.

Deschide
Nr. 10 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA POZIȚIEI NR.92 DIN SECȚIUNEA 1 - BUNURI IMOBILE CAPITOLUL 2 - TERENURI ATRIBUITE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE SUBCAPITOLUL 1 - TERENURI CONCESIONATE DIN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 11 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DECLARAREA DE UZ ȘI DE INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU A UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII.

Deschide
Nr. 12 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.56/07.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP IDENTIFICAT PRIN NUMĂRUL CADASTRAL 37608 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.37608 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU PREAJBA MARIE STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR.17 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL SANDU MIHAI DANIEL ȘI DOAMNA SANDU OANA ANDREEA.

Deschide
Nr. 13 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.49/28.10.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 94 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 488660 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.48660 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. VASILE CÂRLOVA FN. JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOAMNA CORLAN TATIANA.

Deschide
Nr. 14 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.57/07.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚA DE 300 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37683 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.37683 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. AVIATORILOR NR.45 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL CIONTU CONSTANTIN ADRIAN ȘI DOAMNA CIONTU ELENA ROXANA.

Deschide
Nr. 15 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR.54/07.12.2020 ÎNTOCMIT DE DOAMNA SILIȘTE ADRIANA MARIA - EVALUATOR AUTORIZAT ANEVAR ȘI DE STABILIRE A PREȚULUI MINIM DE NEGOCIERE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37625 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR.37625 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STR. ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR.34 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL FILIP NICOLAE-CODRUȚ ȘI DOAMNA FILIP MARIA-MAGDALENA.

Deschide
Nr. 16 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU TRANSFORMAREA UNEI FUNCTII PUBLICE DE EXECUȚIE DIN STATUL DE FUNCȚII AL DIRECȚIEI PUBLICE DE VENITURI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 17 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND EMITEREA CĂTRE AGA A SOCIETĂȚII TRANSLOC SA TÂRGU JIU A PROPUNERII DE NUMIRE A 2 MEMBRI CA PROVIZORII ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.02.2021 CU O DURATĂ A MANDATULUI PROVIZORIU DE 4 LUNI (01.02.2021 - 31.05.2021).

Deschide
Nr. 18 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ÎN COMISIA DE EVALUARE ȘI ÎN COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR EVALUĂRII MANAGEMENTULUI TEATRULUI DRAMATIC ”ELVIRA GODEANU” TÂRGU JIU ȘI CENTRULUI DE CERCETARE DOCUMENTARE ȘI PROMOVARE ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” PENTRU ANUL 2020.

Deschide
Nr. 19 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII CU TITLU GRATUIT A UNUI LOC DE VECI ÎN CIMITIRUL MUNICIPAL ORTODOX TÂRGU JIU DOAMNEI TEMEREANCĂ VICTORIA POTRIVIT DISPOZIȚIILOR LEGII NR. 189/2000.

Deschide
Nr. 20 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIUL TÂRGU JIU A IMOBILULUI – CONSTRUCȚIE SITUAT ÎN TÂRGU JIU ALEEA BRÂNDUȘEI NR. 7 JUDEȚUL GORJ ȘI DECLARAREA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR. 15 STRADA BRÂNDUȘEI NR. 7 MUNICIPIUL TÂRGU JIU” DE UZ ȘI INTERES PUBLIC LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 21 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 293 MP. IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 38302 NR. CARTE FUNCIARĂ 38302 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU STRADA NICOLAE IORGA NR.11 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL GHEORGHE TUDOR.

Deschide
Nr. 22 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ANEXEI LA H.C.L. NR.495/16.12.2019.

Deschide
Nr. 23 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND CONSTITUIREA UNUI DREPT DE SUPERFICIE DOAMNEI POPESCU ADELINA- EMANUELA ȘI DOMNULUI POPESCU TUDOR ASUPRA TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. SITUAT ÎN TÂRGU JIU STRADA ARETHIA TĂTĂRĂSCU NR.61 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 24 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA CASĂRII MIJLOACELOR FIXE AUTOVEHICULELE CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE GJ.02.JRD GJ.33 MAT ȘI A TROLEIBUZULUI CU NUMĂR DE ÎNREGISTRARE GJ-0119.

Deschide
Nr. 25 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND INCHIRIEREA CĂTRE ZAMFIR SIMONA-IOANA A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 33 71 M.P. AFERENT SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN TÂRGU JIU B-DUL ECATERINA TEODOROIU INCINTA ȘCOLII GIMNAZIALE NR.7 JUDEȚUL GORJ.

Deschide
Nr. 26 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 36902 ȘI CARTE FUNCIARĂ 36902 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 27 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ” LICEUL CU PROGRAM SPORTIV TÂRGU JIU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 48739 ȘI CARTE FUNCIARĂ 48739 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 28 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL TEHNIC ”HENRY COANDĂ” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 5243 ȘI CARTE FUNCIARĂ 5243 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 29 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ” COLEGIUL AUTO ”TRAIAN VUIA” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 42977 ȘI CARTE FUNCIARĂ 42977 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 30 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL NICOLAE” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 36881 ȘI CARTE FUNCIARĂ 36881 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 31 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”LUMEA COPIILOR” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 32 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”LICEUL ENERGETIC” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 33 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” ECATERINA TEODOROIU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51187 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51187 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 34 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ” MIHAI EMINESCU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 35 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”LICEUL TEHNOLOGIC ”BÎRSEȘTI” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 36 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL ECONOMIC ”VIRGIL MADGEARU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 49130 ȘI CARTE FUNCIARĂ 49130 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 37 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL TEHNIC NR. 2” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 53338 ȘI CARTE FUNCIARĂ 53338 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 38 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL TEHNIC ”ION MINCU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 58681 ȘI CARTE FUNCIARĂ 58681 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 39 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL TEHNIC ”GHEORGHE MAGHERU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 48740 ȘI CARTE FUNCIARĂ 48740 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 40 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL NAȚIONAL ”TUDOR VLADIMIRESCU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 40152 ȘI CARTE FUNCIARĂ 40152 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 41 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL NAȚIONAL ”SPIRU HARET” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 8898 ȘI CARTE FUNCIARĂ 48738 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 42 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”POMPILIU MARCEA” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51201 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51201 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 43 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”VIS DE COPIL” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 44 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 8609 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51226 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 45 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”LICEUL TEOLOGIC” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 36877 ȘI CARTE FUNCIARĂ 36877 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 46 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51195 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51195 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 47 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GHEORGHE TĂTĂRĂSCU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 5886 ȘI CARTE FUNCIARĂ 5886 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 48 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”COLEGIUL NAȚIONAL ”ECATERINA TEODOROIU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 49 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 8862 ȘI CARTE FUNCIARĂ 53900 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 50 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VOIEVOD LITOVOI” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51188 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51188 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 51 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU ȘTEFULESCU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51325 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51325 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 52 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”LICEUL DE ARTE PLASTICE ”CONSTANTIN BRĂILOIU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 5839 ȘI CARTE FUNCIARĂ 45046 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 53 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TRANSMITERII ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CENTRUL FINANCIAR ”ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”CONSTANTIN SĂVOIU” A IMOBILELOR-TERENURI ȘI CONSTRUCȚII – IDENTIFICATE CU NUMĂRUL CADASTRAL 51400 ȘI CARTE FUNCIARĂ 51400 PRECUM ȘI A BUNURILOR MIJLOACE FIXE/OBIECTE DE INVENTAR AFLATE ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 54 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII ”AMENAJARE MODIFICĂRI INTERIOARE ȘI FAȚADE DIRECȚIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU”.

Deschide
Nr. 55 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND PREMIEREA UNOR SPORTIVI PENTRU REZULTATE DEOSEBITE OBȚINUTE ÎN COMPETIȚII INTERNE ȘI INTERNAȚIONALE ÎN CURSUL ANULUI 2020.

Deschide
Nr. 56 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MENȚINERII NUMĂRULUI DE ASISTENȚI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV PENTRU ANUL 2021.

Deschide
Nr. 57 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICARE ART. 1 ȘI A ANEXEI 1 LA H.C.L. NR. 23/27.11.2020 PRIVIND COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 58 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ÎNTOCMIRII UNUI RAPORT DE EVALUARE PENTRU TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP. IDENTIFICAT PRIN NUMĂR CADASTRAL 37982 ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ CU NR. 37982 SITUAT ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU ALEEA BICAZ NR. 1 JUDEȚUL GORJ ÎN VEDEREA VÂNZĂRII PRIN NEGOCIERE DIRECTĂ CĂTRE DOMNUL STEGARIU ROMEO.

Deschide
Nr. 59 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND DAREA ÎN ADMINISTRARE DIRECȚIEI PUBLICE DE PATRIMONIU TÂRGU JIU A TERENURILOR DE FOTBAL I II ȘI III AFLATE ÎN INCINTA COMPLEXULUI SPORTIV MUNICIPAL TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 60 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA H.C.L. NR. 345/31.08.2020 PRIVIND INTRODUCEREA UNOR TERENURI ÎN INVENTARUL BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ȘI ACTUALIZAREA ELEMENTELOR DE IDENTIFICARE LA POZIȚIA NR. 92 CAPITOLUL 2 SUBCAPITOLUL 1 SECȚIUNEA 1.

Deschide
Nr. 61 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU.

Deschide
Nr. 62 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII A SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL TÂRGU JIU NR. 29594/05.07.2019

Deschide
Nr. 63 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA POZIȚIEI NR. 11 DIN ANEXA LA H.C.L. NR. 274/29.06.2015.

Deschide
Nr. 64 din data 202/01/2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA REȚELEI UNITĂȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE PE RAZA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022.

Deschide
Nr. 65 din data 20.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE FEBRUARIE MARTIE ȘI APRILIE 2021.

Deschide