Ședința extraordinară , convocată de îndată, a Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în data de 08.01.2021 la ora 12:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 01 din data 08.01.2021

PROIECT AL ORDINII DE ZI AL SEDINTEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCA CONVOCATA DE INDATA PENTRU DATA DE 08.01.2020

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 11.01.2021

MINUTA SEDINTEI DIN DATA DE 08.01.2021

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 1 din data 25.01.2021

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN DATA DE 08.01.2021 - APROBAT

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 1 din data 08.01.2021

HOTĂRÂRE PENTRU TRANSFORMAREA UNOR FUNCȚII DIN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 2 din data 08.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA H.C.L. NR.104/26.09.2016 ȘI H.C.L. NR. 414/30.10.2017.

Deschide
Nr. 3 din data 08.01.2021

HOTĂRÂRE CU PRIVIRE LA DESEMNAREA PERSOANEI MANDATATE SĂ ÎNCHEIE ȘI SĂ SEMNEZE ÎN NUMELE ȘI PENTRU MUNICIPIUL TÂRGU JIU CU REPREZENTANȚII NUMIȚI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU MANDATELE DE REPREZENTARE ÎN VEDEREA RESPECTĂRII PREVEDERILOR OUG NR. 109/2011 ȘI A REGLEMENTĂRILOR LEGALE INCIDENTE.

Deschide
Nr. 4 din data 08.01.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII TARIFELOR PENTRU PRECOLECTARE COLECTARE ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR DE LA PERSOANE FIZICE ȘI DE LA PERSOANE JURIDICE.

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. 01 din data 08.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU TRANSFORMAREA UNOR FUNCȚII DIN STATUL DE FUNCȚII AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Deschide
Nr. 02 din data 08.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ABROGAREA H.C.L. NR.104/26.09.2016 ȘI H.C.L. NR. 414/30.10.2017.

Deschide
Nr. 03 din data 08.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE CU PRIVIRE LA DESEMNAREA PERSOANEI MANDATATE SĂ ÎNCHEIE ȘI SĂ SEMNEZE ÎN NUMELE ȘI PENTRU MUNICIPIUL TÂRGU JIU CU REPREZENTANȚII NUMIȚI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII EDILITARA PUBLIC S.A. TÂRGU JIU MANDATELE DE REPREZENTARE ÎN VEDEREA RESPECTĂRII PREVEDERILOR OUG NR. 109/2011 ȘI A REGLEMENTĂRILOR LEGALE INCIDENTE.

Deschide
Nr. 04 din data 08.01.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII TARIFELOR PENTRU PRECOLECTARE COLECTARE ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR DE LA PERSOANE FIZICE ȘI DE LA PERSOANE JURIDICE.

Deschide