Ședința extraord08.03.2021ată de îndată , a Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu din data de în data de 08.03.2021 la ora 14:00

Hide details for Ordinea de ziOrdinea de zi
Nr. 01 din data 08.03.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL SEDINȚEI EXTRAORDINARE ONLINE CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ PENTRU DATA DE 08.03.2021

Deschide
Hide details for Minuta sedinteiMinuta sedintei
din data 10.03.2021

MINUTA SEDINTEI DIN 08.03.2021

Deschide
Hide details for Proces verbalProces verbal
Nr. 01 din data 16.03.2021

PROCES VERBAL APROBAT AL SEDINTEI DIN 08.03.2021

Deschide
Hide details for Hotarari adoptateHotarari adoptate
Nr. 104 din data 08.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SĂ DELEGE CONSILIERII JURIDICI PENTRU A REPREZENTA CONSILIUL LOCAL ÎN DOSARELE AFLATE PE ROLUL INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI.

Deschide
Nr. 105 din data 08.03.2021

DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADIA GORJ ÎN VEDEREA EXERCITĂRII VOTULUI CU PRIVIRE LA APROBAREA MODELULUI DE CONTRACT DE FURNIZARE/PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE PENTRU PERSOANE JURIDICE.

Deschide
Nr. 106 din data 08.03.2021

HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 8677/23.02.2021 FORMULATĂ DE SINDICATUL POLIȚIȘTILOR LOCALI DIN JUDEȚUL GORJ ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021.

Deschide
Hide details for (Not Categorized)(Not Categorized)
Nr. 01 din data 08.03.2021

ADRESA CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI PRIVIND DECIZIA NR. 1/22.02.2021.

Deschide
Nr. 02 din data 08.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU SĂ DELEGE CONSILIERII JURIDICI PENTRU A REPREZENTA CONSILIUL LOCAL ÎN DOSARELE AFLATE PE ROLUL INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI.

Deschide
Nr. 03 din data 08.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ADIA GORJ ÎN VEDEREA EXERCITĂRII VOTULUI CU PRIVIRE LA APROBAREA MODELULUI DE CONTRACT DE FURNIZARE/PRESTARE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE PENTRU PERSOANE JURIDICE.

Deschide
Nr. 04 din data 08.03.2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND RESPINGEREA PLÂNGERII PREALABILE NR. 8677/23.02.2021 FORMULATĂ DE SINDICATUL POLIȚIȘTILOR LOCALI DIN JUDEȚUL GORJ ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 77/22.02.2021.

Deschide